fbpx

Från Balkan till brottsmålsdomstol – frågesport om FN, krigen och krigsbrotten

Svarsalternativ i kursiv fetstil är rätt svar på frågan.

Fråga 1
Förenta Nationerna, FN, bildades efter andra världskriget för att ”rädda kommande släktled undan krigets gissel”. Hur många medlemmar har FN i dag?

1.191
X.192
2. 193

Fråga 2
Att starta krig är förbjudet. Under vilka förutsättningar är det enligt FN-stadgan tillåtet att ta till vapen?

1.Hungersnöd och svält
X. Självförsvar samt beslut i FN:s säkerhetsråd
2. Handelsblockad

Fråga 3
År 2002 inrättades Internationella brottsdomstolen, ICC, som är världens första permanenta internationella brottmålsdomstol. Var ligger ICC? 

1. Amsterdam
X. Bryssel
2. Haag

Fråga 4
I avsaknad av en permanent internationell domstol för brott mot mänskligheten, folkmord och krigsförbrytelser har tillfälliga tribunaler inrättats för att ställa skyldiga till svars. Vilka tre länder har alla haft stöd av sådana tribunaler?

1. Forna Jugoslavien, Sierra Leone och Kambodja
X. Uganda, Rwanda och Angola
2. Libanon, Syrien och Sudan

Fråga 5
Kriserna på Balkan, i Rwanda och Demokratiska republiken Kongo under 1990-talet blev starten för en diskussion om hur säkerheten för civila ska stärkas i krig och konflikt. Vad kallas den FN-princip som säger att staters ledare ska skydda sina befolkningar mot folkmord, krigsförbrytelser, etnisk rensning och brott mot mänskligheten?

1. Skyldighet att skydda
X. Säkerhet för civila
2.Humanitära garantier

  Fråga 6
  I Ukraina har över 100 000 misstänkta krigsbrott registrerats. Internationella brottmålsdomstolen utreder just nu om Rysslands president Vladimir Putin har gjort sig skyldig till ett av dem. Vilket?

  1. Rysslands fullskaliga invasion den 24 februari 2022
  X. Kidnappning av ukrainska barn
  2. Sprängningen av Kakhovka-dammen den 6 juni 2023

  Vi skapar en bättre värld genom att varje dag arbeta
  för fred, hållbar utveckling och mänskliga rättigheter.

  VI BEHÖVER DITT STÖD

  BLI MEDLEM

  Var med oss i arbetet för en bättre värld. Ju fler vi är, desto mer kan vi göra tillsammans.

  BLI MÅNADSGIVARE

  Genom att stödja något av våra projekt tar du ställning för fred, utveckling och mänskliga rättigheter.

  FÖRETAGSGÅVA

  Arbeta med oss för en bättre värld!