fbpx

Bokmässan 2022: Vår gemensamma agenda – om FN och framtiden

Svenska Mässan Göteborg

Vår gemensamma agenda – om FN och framtiden

FN-samarbetet har under snart 80 år bidragit till en mer säker, hållbar och rättvis värld – men de globala utmaningarna är många. I rapporten ”Vår gemensamma agenda” samlar FN:s generalsekreterare António Guterres sina visionära tankar om framtidens multilaterala samarbete. Rapporten skrevs på uppdrag av FN:s medlemmar mitt under pågående pandemin – och innan Ryssland attackerade grannlandet Ukraina. Hur ska världens länder samarbeta för klimatet, freden och demokratin – och vilken roll har världens unga i formandet av en världsorganisation för framtiden?

Gäster:
Pelle Enarsson, senior rådgivare, UN Foundation
Albin Oskarsson, ordförande Göteborgs FN-förening

Moderator:
Annelie Börjesson, ordförande Svenska FN-förbundet