fbpx

Ungdomsansvarig

En ungdomsansvarig är en person som har en nyckelroll i sin lokala FN-förening för att uppmuntra till ungt engagemang. Vi värnar om att stärka ungdomarnas roll inom den svenska FN-rörelsen och vårt mål är att alla FN-föreningar runt om i landet ska ha en ungdomsansvarig.

Den ungdomsansvariges roll kan se olika ut beroende på ambition och förutsättningar. En del fungerar som mottagare och spridare av information till övriga ungdomar lokalt, medan det i andra föreningar kan handla om att bedriva verksamhet i olika former och vara något av en pådrivare och se till att det händer saker för ungdomar i föreningen.

Som ungdomsansvarig är man i ständig kontakt med vår ungdomssekreterare som finns till som stöd och inspiration. Varje höst anordnar vi utbildningar och nätverksträffar för landets ungdomsansvariga där man får inspiration och verktyg inför sitt uppdrag.

Är du intresserad av att bli ungdomsansvarig i din förening? Kontakta ungdomssekreteraren!

Bli medlem

Engagera dig för en bättre värld

Bli medlem >