fbpx

Svenska freds

OM ORGANISATIONEN
Föreningen Svenska Freds logga. En svart-vit logga som illustrerar två händer som bryter ett vapen

Svenska Freds – och skiljedomsföreningen är en ideell organisation som arbetar mot upprustning och krig, för fredliga vägar att lösa konflikter, för rätten att vapenvägra och mot vapen. Svenska Freds granskar och påverkar beslutsfattare, stödjer fredskrafter i internationella samarbeten och lokala fredsorganisationer i konfliktområden. Läs mer om organisationen på deras hemsida.

FÖRELÄSNINGAR

Vad betyder mänsklig säkerhet och varför är det viktigt att utgå från det såväl i vår vardag som i arbetet för hållbar fred. I den här föreläsningen får du lära dig mer om mänsklig säkerhet, om hur begreppet uppstod, vad det innebär i teorin men framför allt i praktiken. Mänsklig säkerhet utgår från
vad vi människor behöver för att vara trygga och säkra och delas in i sju områden. Efter den inledande föreläsningen sätts deltagarna i arbete i en workshop i smågrupper.

Efter föreläsningen kommer du att:
● ha fördjupad förståelse för vad mänsklig säkerhet är och vad det har
för betydelse i ditt eget privata liv och det större, globala
perspektivet.
● ha en bredare bild av säkerhet och hur de prioriteringar som görs
politiskt och ekonomiskt har betydelse för vilken värld och vilket
samhälle vi skapar gemensamt.

Föreläsare: Gabriella Irsten
Tid: 40 min, med bildvisning + frågor
Målgrupp: Elever och lärare/skolpersonal
Språk: Svenska eller engelska
Kostnad: 7500 kr (exklusive moms)
Kontakt: caroline.leuhusen@svenskafreds.se

Vad är Fredsakademin och agendan för unga, fred och säkerhet? FN-resolutionen 2250 ger legitimitet till och lyfter ungas rätt att delta i fredsarbete. Agendan belyser också vikten av att inkludera unga som viktiga aktörer för hållbar fred och säkerhet, något som vi gör i Fredsakademin. Under föreläsningen får du lära dig mer om ungas perspektiv och inkludering i fredsarbetet och hur vi genom Fredsakademin arbetar med att stärka ungas röster och handlingsutrymme i frågor kopplat till fred och säkerhet.

Föreläsare: Rebecka Lindholm Schulz & Malin Skålberg
Tid: ca 30-40 minuter
Språk: Svenska eller engelska
Kostnad: 7500 kr (exklusive moms)
Kontakt: caroline.leuhusen@svenskafreds.se

Hur fungerar den svenska vapenexporten? Hur ser lagar och regler ut och vem bestämmer egentligen? Vilka är de största mottagarna av vapenexport från Sverige? Säljer Sverige vapen till krigförande länder och diktaturer? Och hur kan vi stoppa den? Vi presenterar den absolut viktigaste informationen för att ni ska förstå hur allt hänger ihop.

Efter föreläsningen kommer du att:
● Ha en övergripande förståelse för hur den svenska vapenexporten
fungerar
● Ha kännedom om vanliga myter om den svenska vapenindustrin
● Känna till de vanligaste argumenten för och emot vapenexport

Föreläsare: Linda Åkerström (Policychef och sakkunnig vapenexportfrågor)
Tid: ca 45-60 minuter
Språk: Svenska eller engelska
Kostnad: 7500 kr (exklusive moms)
Kontakt: caroline.leuhusen@svenskafreds.se

Hur påverkar artificiell intelligens (AI) våra samhällen och var går gränsen mellan acceptabla och oacceptabla användningsområden? Boka en föreläsning med vår sakkunniga för att lära er mer om vad mördarrobotar är och hur vi kan förhindra att AI används i vapensystem. Föreläsningen är en genomgång av vad autonoma vapensystem s.k. mördarrobotar är, riskerna de utgör och arbetet Svenska Freds och andra organisationer gör för att förbjuda dem. Föreläsningen kommer att gå genom juridiska, etiska och säkerhetspolitiska skäl att förbjuda mördarrobotar samt analysera frågan från ett feministiskt och antirasistiskt perspektiv.

Efter föreläsningen kommer du att:
● ha djupare förståelse för vad mördarrobotar är och varför de bör
förbjudas.
● förstå hur Svenska Freds och den globala kampanjen arbetar med
frågan.
● veta vad du kan göra för att påverka i frågan.

Föreläsare: Deborah Solomon (Sakkunnig kärnvapen och mördarrobotar)
Tid: 30-40 min plus frågor, alternativt 60 minuter med
diskussionsfrågor/workshop
Språk: Svenska eller engelska
Kostnad: 7500 kr (exklusive moms)
Kontakt: caroline.leuhusen@svenskafreds.se

Lär dig mer om civilsamhällets förändringsarbete, vilka arbetsmetoder som används för framgångsrikt opinions- och påverkansarbete och vilken tid och tålamod som kan krävas för att nå målen. Nedslag i Svenska Freds eget arbete och exempel på en lyckad påverkanskampanj som ledde till skärpta regler för den svenska vapenexporten. ”Hur påverkansarbete kan se ut och hur det aktivt gör skillnad är något som verkligen jag kommer att ta med mig.”

Efter föreläsningen kommer du att:
● ha djupare förståelse för civilsamhällets förändringsarbete i Sverige
med fokus på opinionsbildning och påverkansarbete.
● ta med dig metoder och verktyg att använda i din yrkesroll eller
privat.

Tid: 30-40 min plus frågor
Språk: Svenska eller engelska
Kostnad: 7500 kr (exklusive moms)
Kontakt: caroline.leuhusen@svenskafreds.se

WORKSHOPS

Krig och väpnade konflikter är alltid ett stort misslyckande och innebär förödande konsekvenser för individer och samhällen. Det är därför viktigt att prata om hur vi kan skapa fred och säkerhet och vad vi kan göra för att förhindra att krig bryter ut. För att förebygga krig, skapa hållbar fred samt för att kunna möta framtidens stora utmaningar som inte kan mötas med militära medel, behöver vi utgå från ett brett säkerhetsperspektiv. I denna workshop får du som deltagare genom samtal och övningar reflektera kring och diskutera olika perspektiv på fred och säkerhet, vilka
verktyg det finns för att skapa hållbar fred och vad vi kan göra för att förhindra att krig bryter ut.

Efter workshopen kommer du att:
● ha fördjupad förståelse för olika perspektiv att se på fred och säkerhet
● få en inblick i vilka fredliga alternativ det finns för att skapa en
tryggare värld
● känna dig stärkt i hur du kan arbeta med frågor som rör fred,
säkerhet, demokrati och mänskliga rättigheter

Föreläsare: Workshopledare Malin Skålberg & Rebecka Lindholm Schulz
Tid: ca 1 h 30 min
Målgrupp: Elever och lärare/skolpersonal
Språk: Svenska eller engelska
Kostnad: 7500 kr (exklusive moms)
Kontakt: malin.skalberg@svenskafreds.se