fbpx

Svenska FN-förbundet

om oss

Svenska FN-förbundet är en ideell organisation som sammanför individer och organisationer för en bättre värld med ett bättre och starkare Förenta Nationerna. FN-förbundet arbetar både lokalt och globalt för att öka kunskapen i globala frågor och stärka civilsamhällets roll och engagemang. Arbetets fokus utgår ifrån FN:s tre pelare: Fred, säkerhet och nedrustning, hållbar utveckling och mänskliga rättigheter och demokrati. Hos oss kan du engagera dig som enskild medlem, FN-skola (gymnasieskola) eller Världskollskola (grundskola) eller som riksorganisation.

FÖRELÄSNINGAR

FN är, efter ett par decennier i skuggan, åter en ledande aktör i världspolitiken. Klimatfrågorna, matkrisen och de militära konflikterna i Afrika och Ukraina är bara några av de frågor som ligger på världsorganisationens bord. Det krävs ett starkt, transparent och effektivt FN för att klara av alla dagens utmaningar. Men är det ens möjligt för en sådan stor organisation som FN? Hur skulle det i så fall gå till? Vilken är FN:s roll i världspolitiken i dag och vilka förutsättningar har FN att på längre sikt vara den centrala arenan för de globala frågorna? Träffa FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson för en interaktiv och informativ diskussion om FN:s roll i världen idag.

Föreläsare: Svenska FN-förbundet
Tid: 60 – 90 min
Målgrupp: Elever och lärare/skolpersonal
Språk: Svenska eller engelska
Kostnad: 4 000 kr (exklusive moms)
Eventuella kostnader för resa och logi kan tillkomma

Vilka verktyg och metoder har FN för att förebygga, stoppa och beivra de grövsta formerna av krigsförbrytelser? Genom att motverka att krigsförbrytare går fria från straff har världssamfundet sakta men säkert gjort världen säkrare. Men trots tillkomsten av internationella domstolar och regelverk är all världens civilbefolkningar ännu inte tillräckligt skyddade mot övergrepp. Hur ska världen bli ännu bättre på att stoppa övergrepp?

Föreläsare: Jens Petersson, tf generalsekreterare
Tid: ca 60 min
Målgrupp: Elever och lärare/skolpersonal
Språk: Svenska eller engelska
Kostnad: 4000 kr (exklusive moms)
Eventuella kostnader för resa och logi kan tillkommaLär er mer om Agenda 2030 – världens mest ambitiösa handlingsplan för hållbar utveckling!
Helena Jönsson berättar om Agenda 2030 och de sjutton globala målen ur ett globalt och nationellt perspektiv under en digital föreläsning.  Vi går igenom bakgrund, nutid och framtid för Agenda 2030 och tittar på agendans bärande principer. Föreläsningen bjuder också på en inblick i det som är agendans grundstomme: begreppet hållbar utveckling och de tre dimensionerna. Hur genomsyrar de vår vardag?
Föreläsningen innehåller interaktiva inslag.

Föreläsare: Helena Jönsson, utbildning och engagemangsutveckling
Tid:
60-90 minuter
Målgrupp:
Elever och lärare/skolpersonal
Språk: Svenska
Kostnad:

Eventuella kostnader för resa och logi kan tillkomma