fbpx

ÖVNING: DIN KOMMUN – GO FOR THE GOALS

Syfte

Syftet med övningen är att få inblick i hur olika kommuner presterar i förhållande till de globala målen. Vilka områden går framåt, står still och går bakåt?

Koppling till kursplaner, gymnasiet

Biologi 1, Geografi 1, Geografi 2, Hållbart samhällsbyggande, Miljö- och energikunskap, Naturkunskap 1b, Politik och hållbar utveckling, Samhällskunskap 1a1 och 1b.

Material

Eleverna behöver tillgång till datorer, plattor eller mobiltelefoner med internetuppkoppling för att kunna lösa uppgiften.

Tid

C:a 45 minuter.

Instruktioner

Dela in eleverna i mindre grupper om c:a 4-5 personer. Uppmana eleverna att gå in på: https://www.kolada.se och använda verktyget Jämföraren.

Uppgift

Med hjälp av databasen Kolada kan ni få kunskap om hur er kommun presterar i relation till de globala målen. Skriv in ett kommunnamn i Jämföraren. Öppna ett till fönster i er webbläsare och skriv in ytterligare en kommun. Jämför dem med varandra. Vilka utmaningar har respektive kommun?

I vissa tabeller och diagram används färgerna rött, gult och grönt för att visa hur ett resultat ligger till jämfört med andra kommuner. Rött är de sämsta 25 procenten, gult är de mittersta 50 procenten och grönt är de bästa 25 procenten. Saknas data på något nyckeltal visas det med grå färg.

Fördjupningsuppgift – Ta det vidare

  1. Resonera kring anledningar till att den valda kommunen presterar sämre alternativt bättre inom vissa mål.
  2. Mejla en lokalpolitiker och fråga vilka förbättringsåtgärder som finns på agendan för de mål som går sämre.
  3. Håll en kort redovisning inför klassen om vad gruppen kommit fram till.