fbpx

Johanna Wester

OM FÖRELÄSAREN
Porträttbild på föreläsare Johanna Wester. Ljus/vit bakgrund.

Johanna Wester arbetar med kunskapsspridning inom mänskliga rättigheter, med bakgrund som kursledare hos Amnesty, barnrättsinformatör för UNICEF, kommunikatör på ECPAT, medlem i Palmecentrets internationella expertgrupp och ansvarig för diskrimineringsfrågor hos regeringsinitiativet Nationell samverkan för psykisk hälsa. Idag jobbar hon med omvärldsbevakning och folkbildning på organisationen Mind, som arbetar för att förebygga psykisk ohälsa och självmord. Som intresserad av jämlikhet och normer har hon gett ut fackböckerna Saker jag hade velat veta när jag var 15 (Norstedts) och Catfight – nidbilder av kvinnor i grupp (Bonnierförlagen). Hon har även gett ut romanen Nattsagor för sömnlösa på Natur & Kultur och skriver nu på en fackbok om unga i sekter, som kommer ut 2024. Johanna erbjuder fyra olika pass, som kan hållas separat eller i kombination. Varje föreläsning kan också fokuseras på specifika rättigheter eller ämnen som delaktighet och likabehandling. Skolan bestämmer nivå av interaktivitet och antalet deltagare.

fÖRELÄSNINGAR

Med sina rättigheter tillgodosedda är unga den rakaste vägen till en demokratisk och välmående värld. Ändå ser samhället inte ut som rättigheterna i Barnkonventionen ställer krav på. Hur överbryggar vi de hindren? Vilka rättigheter har unga och hur kan de ta sig uttryck? Personal och elever får tillfälle att resonera kring unga som både rättighetsbärare och samhällsförändrare. 

Föreläsare: Johanna Wester  
Fokus: Svenskt eller globalt, efter skolans önskemål  
Tid: 45 – 90 min  
Målgrupp: Elever och lärare/skolpersonal  
Språk: Svenska eller engelska  
Kostnad: 7 500 kr (exklusive moms)  
Kontakt: johanna.c.wester@gmail.com  

”Så kunnigt och inspirerande!”

Sannarpsgymnasiet i Halmstad

Hur påverkar idéer om kön hur människor bemöts? Vad kan jämställdhet ge till ett samhälle? Vi pratar om vad kvinnor har rätt till (som att få samma sorts lön, utbildning och porträttering i media som män) och rätt att skyddas från (som diskriminering, tafsning och skadliga sedvänjor).  
Utbildningen kan ha ett större eller mindre fokus på just unga.  

Föreläsare: Johanna Wester  
Fokus: Svenskt eller globalt, efter skolans önskemål  
Tid: 45 – 90 min  
Målgrupp: Elever och lärare/skolpersonal  
Språk: Svenska eller engelska  
Kostnad: 7 500 kr (exklusive moms)  
Kontakt: johanna.c.wester@gmail.com  

”Fantastisk föreläsning – tänkvärt, ödmjukt och roligt för alla!”

Landstinget Sörmland  

Hur motarbetas fördomar bäst? Hur ges unga meningsfullt inflytande? Hur kan den enskilda eleven utvecklas till sin fulla potential? Hur ser man bortom sina antaganden och tillämpar ett normkritiskt förhållningssätt? Vi diskuterar oss fram till svaren i ett moralfilosofiskt samtal med enkla övningar och högt i tak. I slutet av passet har gruppen samlat på sig verktyg, perspektiv, knep och tips.  

Föreläsare: Johanna Wester  
Tid: 45 – 90 min  
Målgrupp: Elever och lärare/skolpersonal  
Språk: Svenska eller engelska  
Kostnad: 7 500 kr (exklusive moms)  
Kontakt: johanna.c.wester@gmail.com  

”Workshopen för vårt likabehandlingsnätverk var oerhört uppskattad. Genom att varva teori med konkreta vardagsexempel lyckas Johanna att på ett enastående sätt skapa genuint engagemang.”

Peter Tai Christensen, jämställdhets- och mångfaldsexpert, Unionen  

Hur kan psykisk ohälsa ta sig uttryck och vad kan den bero på? Trots att svaret är långt och mångbottnat kan vi göra mycket för att rusta varandra i att ta hand om oss själva – och agera snabbt när mer än så behövs. Detta är också vad det tredje globala målet handlar om: att säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande.  Under utbildningen pratar vi om de tillstånd och behov som kan sägas ingå i begreppet psykisk ohälsa, hur varningssignaler kan se ut, vad som gäller i akuta lägen och hur man kan bygga upp sin motståndskraft i den ibland så knepiga tillvaron.  

Föreläsare: Johanna Wester  
Tid: 45 – 90 min  
Målgrupp: Elever och lärare/skolpersonal el endast lärare och skolpersonal 
Språk: Svenska eller engelska  
Kostnad: 7 500 kr (exkl moms)  
Kontakt: johanna.c.wester@gmail.com  

”På ett tydligt och enkelt sätt visade Johanna på hur vi som socialtjänst kan se möjligheter och jobba vidare. Deltagarnas iver har ökat och viljan att prova något nytt är nu stark.”

Cedric Andersson, enhetschef på Behandlingsenheten i Örebro kommun