fbpx

Lärarseminarium: Att undervisa om fredliga och inkluderande samhällen i en orolig tid

Tid: 5 oktober 2023, kl. 10.00 – 15.00
Plats: Svenska FN-förbundet, Alsnögatan 7, Stockholm
OSA: Anmäl dig här senast 2 oktober

Program

9.30 – 10.00: Kaffe, mingel och registrering.

Förmiddag: Kunskapsfördjupande föredrag

Kreativitet som motkraft
Taras Demko, ledare för Lviv Organ Hall

Taras Demko arrangerar konserter under brinnande krig. Han berättar hur viktig roll kreativitet och musik spelar i en tid av krig, oro och kaos. Taras har särskilt involverat lärare och elever för att kunna skapa en kreativ motkraft.

Taras Demko, ledare för Lviv Organ Hall.
Carolina von Schantz, Senior Programme Manager, Sida.

Svenskt utvecklingssamarbete i Ukraina
Carolina von Schantz, Senior Programme Manager, Sida

Carolina von Schantz berättar om Sveriges långsiktiga arbete i Ukraina. Genom omfattande humanitära insatser ger Sida stöd till människor som drabbas av kriget. 

Rätten till skola även under krig
Lotta Sylwander, tidigare chef UNICEF Ukraina och nu Program- och Påverkanschef UNICEF Sverige

Lotta Sylwander berättar om hur UNICEF har arbetat med att tillgodose skolundervisning för barnen i Ukraina från 2014 till idag.

Lotta Sylwander, tidigare chef UNICEF Ukraina och nu Program- och Påverkanschef UNICEF Sverige.
Axel Hallgren, kommunikationsansvarig UNDP:s Sverigekontor.

Återhämtning i Ukraina
Axel Hallgren, kommunikationsansvarig, UNDP:s Sverigekontor

Hur arbetar FN:s utvecklingsprogram med återhämtning av livsviktiga samhällsfunktioner och skapar motståndskraft i Ukraina under pågående krig?

Vikten av att utkräva ansvar för krigsbrott
Jens Petersson, sakkunnig på Svenska FN-förbundet

Jens Petersson berättar om och hur ryska soldater och den ryska ledningen kan ställas till svars för de folkrättsbrott som begås i Ukraina.

Jens Petersson, sakkunnig på Svenska FN-förbundet.

ca 12.15: Paus med lunchwrap


Eftermiddag: Resurser för klassrummet

Tv och radio som stöd i undervisningen
Christina Friborg, projektutvecklare och pedagog på UR

Att undervisa om samhällsutmaningar och konflikter kan orsaka starka känslor och kontroversiella åsikter hos elever. Hur kan tv och radio stötta? Här presenteras såväl teoretisk bakgrund som konkreta exempel på program och lärarhandledningar från UR.

Christina Friborg, projektutvecklare och pedagog på UR.
Katharina Eisen, barnrättsrådgivare, UNICEF Sverige.

Barnkonventionen i undervisningen
Katharina Eisen, barnrättsrådgivare skola och kommun, UNICEF Sverige

Axel Hallgren, kommunikationsansvarig på UNDP:s Sverigekontor.

Skapa framtidstro
Axel Hallgren, kommunikationsansvarig UNDP:s Sverigekontor

FN-rollspel och skolmaterial inför FN-dagen
Helen Huledal, samordnare skola, Svenska FN-förbundet

Helen Huledal, samordnare skola, Svenska FN-förbundet.

Fortbildning inom lärande för hållbar utveckling och globala utvecklingsfrågor
Mathias Demetriades, Sida, verksamhetsansvarig, Den globala skolan

Mathias Demiatrides, verksamhetsansvarig, Den globala skolan.

Om de medverkande organisationerna

Den globala skolan är en del av Sida och erbjuder fortbildning inom lärande för hållbar utveckling, globala utvecklingsfrågor och svenskt utvecklingssamarbete för personal inom förskola, grundskola och gymnasium, för lärarstudenter, politiker, skolledare och chefer.

Svenska FN-förbundet är en ideell organisation som arbetar med att föra samman individer och organisationer i ett gemensamt arbete för en bättre värld och ett starkare FN. Organisationen erbjuder pedagogiskt material, stöd och fortbildning för grundskola och gymnasium om FN:s tre pelare Fred, säkerhet och nedrustning; Hållbar utveckling och fattigdomsbekämpning; och Mänskliga rättigheter och demokrati.

FN-förbundets logotyp.
UNDP:s logotyp.

UNDP leder FN:s arbete med att bekämpa de orättvisor som orsakas av fattigdom, ojämlikhet och klimatförändringar. Tillsammans med vårt breda nätverk av experter och partners i 170 länder stöttar vi länder att bygga integrerade och hållbara lösningar för både människor och planeten. UNDP Sverige arbetar för att stärka partnerskapet mellan Sverige och UNDP, samt öka människors kunskap och engagemang för FN:s arbete och Globala målen för hållbar utveckling.

UNICEF har fått i uppdrag av FN att se till att barn och vuxna i hela världen ska känna till och respektera barnkonventionen. Vi kämpar för att barn ska skyddas från krig och övergrepp och få tillgång till rent vatten, näring, utbildning, vaccin, hälsovård och skola. Vårt uppdrag i Sverige är att resursmobilisera och samla in pengar till UNICEFs verksamhet för barn, informera barn och vuxna om barns rättigheter, arbeta för att barnkonventionen ska efterlevas samt att bilda opinion och påverka lagar och bestämmelser.

UNICEFs logotypp.
Utbildningsradions logotyp.

Utbildningsradion, UR, är en del av public service och har som uppdrag att göra utbildningsprogram för alla målgrupper – från förskola till högskola. UR gör både tv och radio och till de flesta program finns det lärarhandledning.