fbpx

Välkommen till Kungsbacka FN-förening!

Kungsbacka FN-förening är en del av den svenska FN-rörelsen och knuten till Svenska FN-förbundet. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. All verksamhet bygger på lokala och nära krafter, vi tänker globalt men handlar nära och lokalt. I vår rörelse levandegörs visioner. Idéer formas om hur internationellt samarbete kan främjas. Det är berikande på många sätt.

Här får du möjlighet att möta nya människor, lära dig mer om FN och internationella frågor, arbeta med insamlingsprojekt, påverka och framför allt bidra till det viktiga arbetet för en bättre värld.

Vi behöver FN! FN behöver dig!

Välkommen som medlem i vår förening!

Gilla oss på Facebook!

Kontakt:

kungsbacka.fnforening@gmail.com

Aktuellt i Kungsbacka förening

Kommande aktiviteter:

Svenska FN-förbundet anordnar en B-kurs om fred, säkerhet och nedrustning den 4 december 2015 i Göteborg. Du anmäler dig på FN-förbundets hemsida, www.fn.se. FN-förbundets kurser är mycket välarrangerade, informativa och intressanta.

Årsmötet är preliminärt planerat till den 22/2 2016 kl. 19.00  på ABF, Verkstadsgatan 14, Kungsbacka. Mer information kommer.

Internationella Kvinnodagen den 8 mars 2016  genomförs i samarbete med Kulturförvaltningen, de politiska partierna och andra organisationer i kommunen på Kulturhuset Fyren. Mer information och program kommer framöver.

Föreningen får nya medlemmar men vi vill bli många fler! Kanske är det situationen i världen som gör att man vill engagera sig och lära mer om FN:s arbete i världen. Du behövs både som stödmedlem och som aktiv medlem.

Vill du deltaga i arbetet i föreningen eller ingå i vår styrelse så hör av dig. Det är roligare om man är fler som jobbar tillsammans för att förändra världen! Tillsammans kan vi göra skillnad!

Vad har hänt tidigare i år?

ACT NOW FOR CLIMATE JUSTICE

Budkavlen, en flaska med vatten från Svalbard, nådde Kungsbacka torg söndagen den 30 augusti på sin färd till klimatmötet i Paris i december. Med hjälp av representanter från Kungsbacka FN-förening, Naturskyddsföreningen och kyrkorna i Kungsbacka forslades flaskan vidare med cykel till Åsa och lämnades där över till en ryttare som förde flaskan vidare genom Halland.

ACT NOW FOR CLIMATE JUSTICE är en global kampanj för klimaträttvisa, som har som mål att samla in minst 1 miljon namnunderskrifter världen över att överlämna till världens ledare i Paris under klimatmötet i december. I december 2015 samlas världens ledare i Paris för att komma överens om ett nytt klimatavtal. Vi vill visa dem vad vi tycker och förmå dem att enas om en överenskommelse som ger klimaträttvisa, hejdar klimatförändringarnas katastrofala konsekvenser och möjliggör en hållbar utveckling för alla!

FN 70 år 2015

FN 70 år firades på Kulturhuset Fyren med en konstutställning på temat ”fred”. Lokala konstnärer och kreatörer tolkade fred i sina alster. Ett fredsrum skapades på Kulturtorget. Där kunde man sitta i soffan och fredsfundera och skriva sina tankar om fred i fredsboken. Många besökare, barn och ungdomar skrev ner sina tankar om hur vi kan skapa fred på jorden. På FN-dagen den 24 oktober hölls tal av ordföranden, föreläsning om ”Freden börjar inom dig”, fredskonsert med Åsa & Ulf Nomark och gästspel av amerikanske sångaren Dee Jones. Dagen avslutades med Pecha Kucha (japanska minital) med fem talare på fredstemat. Det bjöds på fredsmassage och fredsfika i café Trubaduren under hela dagen.

Genomförda aktiviteter under 2014:

Föreningen deltog på Internationella Kvinnodagen den 8 mars i ett samarrangemang med ett flertal olika föreningar i kommunen. Arrangemanget ägde rum på Kulturhuset Fyren den 8 mars kl 11.00-15.00.

Föreningen deltog på Queer-up Festivalen för Mänskliga Rättigheter i maj månad på torget i Kungsbacka. Arrangör var Ung i Kungsbacka.

På FN-dagen den 24 oktober genomfördes olika programpunkter på Kulturhuset Fyren för att belysa och uppmärksamma FN:s arbete inom frågor som rör mänskliga rättigheter, fattigdomsbekämpning och fred.

Kalendarium 2013

19 februari 2013 Årsmöte kl. 18 i ABF:s lokaler

Kalendarium 2012

2 december Kungsbacka Julmarknad kl. 12-16, Gallerian i Innerstaden; medlemsrekrytering

18 december Kulturhuset Fyren kl. 13-14. Carolina Klüft berättar om sitt FN-engagemang