Kungsbacka FN-förening

Genomförda aktiviteter

 

2015

Act Now For Climate Justice

Budkavlen, en flaska med vatten från Svalbard, nådde Kungsbacka torg söndagen den 30 augusti på sin färd till klimatmötet i Paris i december. Med hjälp av representanter från Kungsbacka FN-förening, Naturskyddsföreningen och kyrkorna i Kungsbacka forslades flaskan vidare med cykel till Åsa och lämnades där över till en ryttare som förde flaskan vidare genom Halland.

ANFCJ är en global kampanj för klimaträttvisa, som har som mål att samla in minst 1 miljon namnunderskrifter världen över att överlämna till världens ledare i Paris under klimatmötet i december. I december 2015 samlas världens ledare i Paris för att komma överens om ett nytt klimatavtal. Vi vill visa dem vad vi tycker och förmå dem att enas om en överenskommelse som ger klimaträttvisa, hejdar klimatförändringarnas katastrofala konsekvenser och möjliggör en hållbar utveckling för alla!

FN 70 år 2015

FN 70 år firades på Kulturhuset Fyren med en konstutställning på temat ”fred”. Lokala konstnärer och kreatörer tolkade fred i sina alster. Ett fredsrum skapades på Kulturtorget. Där kunde man sitta i soffan och fredsfundera och skriva sina tankar om fred i fredsboken. Många besökare, barn och ungdomar skrev ner sina tankar om hur vi kan skapa fred på jorden. På FN-dagen den 24 oktober hölls tal av ordföranden, föreläsning om ”Freden börjar inom dig”, fredskonsert med Åsa & Ulf Nomark och gästspel av amerikanske sångaren Dee Jones. Dagen avslutades med Pecha Kucha (japanska minital) med fem talare på fredstemat. Det bjöds på fredsmassage och fredsfika i café Trubaduren under hela dagen.

 

2014

Internationella kvinnodagen

Föreningen deltog på Internationella Kvinnodagen den 8 mars i ett samarrangemang med ett flertal olika föreningar i kommunen. Arrangemanget ägde rum på Kulturhuset Fyren den 8 mars kl 11.00-15.00.

Queer-up Festivalen

Föreningen deltog på Queer-up Festivalen för Mänskliga Rättigheter i maj månad på torget i Kungsbacka. Arrangör var Ung i Kungsbacka.

FN-dagen

På FN-dagen den 24 oktober genomfördes olika programpunkter på Kulturhuset Fyren för att belysa och uppmärksamma FN:s arbete inom frågor som rör mänskliga rättigheter, fattigdomsbekämpning och fred.