Kungsbacka FN-förening

Välkommen till Kungsbacka FN-förening!sfn_logopayoff_pos_right

Kungsbacka FN-förening är en del av den svenska FN-rörelsen och knuten till Svenska FN-förbundet. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. All verksamhet bygger på lokala och nära krafter, vi tänker globalt men handlar nära och lokalt. I vår rörelse levandegörs visioner. Idéer formas om hur internationellt samarbete kan främjas. Det är berikande på många sätt.

Här får du möjlighet att möta nya människor, lära dig mer om FN och internationella frågor, arbeta med insamlingsprojekt, påverka och framför allt bidra till det viktiga arbetet för en bättre värld.

Vi behöver FN! FN behöver dig! Välkommen som medlem i vår förening!

Gilla oss på Facebook!

Föreningen får nya medlemmar men vi vill bli många fler! Kanske är det situationen i världen som gör att man vill engagera sig och lära mer om FN:s arbete i världen. Du behövs både som stödmedlem och som aktiv medlem.

Vill du deltaga i arbetet i föreningen eller ingå i vår styrelse så hör av dig. Det är roligare om man är fler som jobbar tillsammans för att förändra världen! Tillsammans kan vi göra skillnad!

Aktuellt i Kungsbacka förening

Den lokala FN-föreningen och Naturskyddsföreningen i Kungsbacka vill tillsammans med alla andra goda krafter inspirera och bidra till att de globala målen i Agenda 2030 uppfylls och att en omställning till hållbar utveckling drivs i vår kommun. Därför har vi skapat en hemsida som är under uppbyggnad. Mer material kommer efterhand!

Bara om vi alla tillsammans engagerar oss kan vi hejda de pågående klimatförändringarna och nedbrytandet av ekosystemen, grunden för vårt liv.

Nu är det dags att vi tar hand om vår miljö och skapar en hållbar utveckling!

INFÖR VÄRLDSMILJÖDAGEN

Den 5 juni varje år firas VÄRLDSMILJÖDAGEN över hela världen.

Det är en FN-dag för att skapa medvetenhet och uppmuntra till handling kring frågor om miljöhot och klimatförändringar. Världsmiljödagen belyser FN:s Globala Mål i Agenda 2030 inom miljöområdet och fokuserar på att återställa vår relation till naturen.

2021

I år inleds ”Decenniet för Återställande av Ekosystem” som löper till 2030. I Kungsbacka FN-förening och Naturskyddsförening fokuserar vi år 2021 på det Globala Målet nr 12 ”Hållbar konsumtion och produktion”.

Detta mål syftar till att säkerställa en hållbar förvaltning och nyttjande av jordens naturresurser – nödvändigt för att återställa och bevara planetens ekosystem.

Läs mer om vad det innebär, se BLOGG

AKTIVITETER VÄRLDSMILJÖDAGEN 2021

Tyvärr är vår planerade utställning på Fyren inställd pga pandemirestriktionerna! Just nu planerar vi nedanstående aktiviteter, men det är osäkert i vilken omfattning de går att genomföra. Aktuell info kommer att publiceras på vår hemsida.


Tipspromenad och klimatmanifestation i Badhusparken

Lördag den 5 juni, Världsmiljödagen blir det tipspromenad för både vuxna och barn med fokus på Agenda 2030, särskilt mål nr 12, ”Hållbar konsumtion och produktion”. Fina bokpriser!
Dessutom gör vi en klimat-och hållbarhetsmanifestation med skyltar som vi planterar i gräsmattan. Gör din egen – hemma eller på plats! Vi börjar kl.11 och håller ”öppet” till kl.17, så att många kan gå tipspromenaden med avstånd!

Obs! Vi håller avstånd och följer folkhälsomyndighetens restriktioner.

Söndag den 13 juni är det Urban Garden Day i Kungsbacka. Naturskyddsföreningen och FN-föreningen vill vara med denna dag och slår ett slag för att odla sin trädgård. På plats kommer det finnas en tipspromenad för både barn och vuxna.

Naturskyddsföreningen har även bjud in rörelsen Back in Position som kommer hålla en workshop där Du får så gråärt i förbrukade mjölkkartonger och ta hem för att plantera i din trädgård.

Vi har också tillsammans med Back in Position gjort ett fanzine med tips om hur Du enkelt ska kunna komma igång att odla din trädgård. Fanzinet kommer vi dela ut på plats.

Välkommen till Badhusparken mellan kl 12 och 18 söndag 13 juni!


Välkomna att deltaga och ta del
 av dessa aktiviteter som vi hoppas skall engagera människor att tänka till om vad vi alla kan göra för ett miljövänligt, hållbart samhälle!

Titta in på hemsidan: www.varldsmiljodagenikungsbacka.se

Eller följ Världsmiljödagen i Kungsbacka Facebook: www.facebook.com/varldsmiljodagenikungsbacka/

Kontakt

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor!

Ordförande: Sven Svedulf
Telefon: 072 2764005
E-post: svensvedulf@hotmail.com
Föreningens e-post: kungsbacka.fnforening@gmail.com