fbpx

Nominera årets FN-hjältar! 

Årets FN-vän och Årets FN-supporter är två årliga utnämningar som uppmärksammar enskilda personer eller grupper som särskilt engagerat sig i FN-relaterade frågor. Förra årets pristagare var Johan Rockström och Lena Friberg. 

Nu är det hög tid för FN-föreningar, FN-distrikt, FN-skolor och anslutna riksorganisationer att nominera en kandidat vardera till Årets FN-vän respektive Årets FN-supporter. Nomineringsperioden är nu avslutad.

Svenska FN-förbundets styrelse fattade i oktober 2022 beslut om att justera motiveringstexten till de två priserna. Enligt den nya formuleringen ska Årets FN-vän vara en högprofilperson eller en organisation i Sverige som har främjat de värden som FN och FN-förbundet har.  

Styrelsen beslutade samtidigt att Årets FN-supporter ska vara en person i en FN-förening, FN-distrikt, FN-skola eller ansluten riksorganisation som arbetat innovativt under året och tillfört nytänkande arbetsmetoder för att synliggöra den lokala FN-rörelsen.  

Samtidigt avskaffas FN-förbundets pris för mänskliga rättigheter samt priskategorierna Årets FN-lärare och Årets FN-ungdom. Bakgrunden är bland annat att processerna kring fem priser varit tidskrävande och att nomineringarna har varit få. 

Pris för Årets FN-vän och Årets FN-supporter delas som vanligt ut i samband med FN-förbundets seminarium i oktober med anledning av FN-dagen. Ingen prissumma tillfaller längre Årets FN-supporter. 

Nominera årets FN-hjältar!

Här kan du nominera årets FN-vän och årets FN-supporter.

Nominera >