Tidigare FN-tjänstemannen och Årets FN-vän 2015 Anders Kompass leder arbetet med att inrätta och få igång Sveriges nya MR-institut. Foto: Lisa Lievonen

I januari startade den oberoende nationella MR-institution som FN och civilsamhällesorganisationer under många år har krävt att Sverige ska inrätta. Den placeras i Lund med Anders Kompass som vikarierande generaldirektör.

Institutet för mänskliga rättigheter är en statlig myndighet med huvuduppdraget att undersöka och följa hur väl de mänskliga rättigheterna efterlevs i Sverige. Utöver detta allmänna MR-arbete har institutet ett särskilt uppdrag att fungera som en oberoende nationell mekanism för att främja och skydda åtagandena enligt konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, CRPD. Enligt konventionen ska varje statspart ha en sådan mekanism.

– Som granskningsorgan för CRPD ska vi ha en dialog med de organisationer som jobbar med frågorna, men även med de som har egen erfarenhet av funktionsnedsättning. Vi ska granska att det som står i konventionen uppfylls, säger vikarierande generaldirektör Anders Kompass.

Vidare ska institutet ge förslag till regeringen angående förbättringar som ska främja mänskliga rättigheter. Enskilda fall av kränkningar eller klagomål ska inte prövas men enligt Kompass tar institutet gärna emot information om levnadsvillkor.

Förslag på att främja mänskliga rättigheter

– Vi vill bli ett trovärdigt institut som jobbar nära människor och civilsamhället för att bidra till att Sverige ska vara ett bra land att leva i oavsett vilka förutsättningar man har i livet, säger han.

Svenska FN-förbundet har under många år verkat för att Sverige ska inrätta en oberoende nationell MR-institution i enlighet med Parisprinciperna. Pearl Mulkerrins, rådgivare för mänskliga rättigheter, välkomnar det nya institutet och menar att det kommer att ha betydelse för efterlevnaden av de mänskliga rättigheterna i Sverige, inte minst för säkerställandet av CRPD. Hon konstaterar att institutet även kommer att komplettera statens och civilsamhällets rapporter till FN när Sverige granskas.

Bättre efterlevnad av mänskliga rättigheter

– Institutets effekt blir en bättre efterlevnad av FN:s konventioner i Sverige och en ökad rättssäkerhet. Men också en bättre granskning av mänskliga rättigheter i Sverige. Viktigast är att rättighetsbärare ska kunna utkräva sina rättigheter, säger hon och fortsätter:

– Jag ser fram emot att ta del av institutets verksamhet under det kommande året och hoppas se en löpande dialog mellan civilsamhället och institutet. Det är viktigt att civilsamhället får möjlighet att bidra med en kompletterande bild av situationen för mänskliga rättigheter i Sverige.

————

Denna text är hämtad från det senaste numret av Svenska FN-förbundets tidning Världshorisont (nr 1/2022).

Bli medlem eller prenumerera för att få Världshorisont i brevlådan! Tidningen ingår som förmån för FN-förbundets medlemmar. För prenumeration (250 kr per år) kontakta redaktör AnnaLena Karlsson Andrews.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Demokratin på tillbakagång i världen 

06 december, 2022 / Världshorisont

På global nivå är de senaste 32 årens demokratiska framsteg utraderade. Den bilden framgår av det svenska institutet V-Dems forskning. En likartad bild ger två andra institutioner som genomför globala demokratimätningar, Freedom House och tidningen The Economist. 

Läs mer

Unesco högrelevant när demokrati och rättigheter hotas 

05 december, 2022 / Världshorisont

Ett FN-organ som har särskild relevans för demokrati och yttrandefrihet är Unesco. Trots ett ovanligt kärvt samarbetsklimat i dessa frågor är det värdefullt att världens stater möts och samtalar, säger Anna-Karin Johansson, Svenska Unescorådets generalsekreterare.

Läs mer

Rekordstor nödappell från FN – fel tillfälle att minska FN-biståndet

01 december, 2022 / Nyheter

Torsdagens rekordstora humanitära appell från FN för världens mest utsatta understryker behovet av fortsatt starkt svenskt stöd till FN, säger Svenska FN-förbundet. 

Läs mer

Varningslampor blinkar för demokratin i Sverige 

30 november, 2022 / Världshorisont

De mätningar av demokratin som instituten V-Dem, Freedom House och tidningen The Economist genomför visar att Sverige är ett av de mest demokratiska länderna i världen. Det betyder inte att allt är frid och fröjd, konstaterar journalisten Mats Wingborg. 

Läs mer

Tro och tvivel – desinformation och demokratiutveckling i Europa

28 november, 2022 / Världshorisont

I skuggan av Rysslands krig mot Ukraina pågår ett annat ryskt angrepp mot Europa där desinformation används som vapen mot den europeiska demokratin. Världshorisont har intervjuat demokratiexperten Jaba Devdariani om sambanden mellan demokratiutveckling och desinformation. 

Läs mer

Internationella dagen mot våld mot kvinnor: Kvinnors rättigheter på tillbakagång

25 november, 2022 / Nyheter

Flickors och kvinnors rättigheter möter motstånd runt om i världen och utvecklingen i Iran och Afghanistan är alarmerande exempel. FN leder arbetet för global jämställdhet men varje medlemsstat måste tillse att flickors och kvinnors rättigheter respekteras.

Läs mer

Nato och kärnvapen: Risk för svagare svensk röst

25 november, 2022 / Nyheter

Ett svenskt Natomedlemskap skulle kunna bidra till att försvarsalliansen förbättrar sin hållning till nedrustningsfrågor. I praktiken har dock Sverige efter ansökan tonat ned sin nedrustningsvänliga linje, skriver Svenska FN-förbundet i ett remissyttrande.

Läs mer

Svenska FN-förbundet mötte Toily Kurbanov från UN-Volunteers  

22 november, 2022 / Nyheter

En tid som kräver gemensamma krafter och insatser kräver också volontärarbete. Svenska FN-förbundet mötte UN-Volunteers där Toily Kurbanov, chef för FN:s volontärprogram, svarade på några frågor kring vikten av volontärarbete i såväl dagens som framtidens samhälle.

Läs mer

Svag överenskommelse vid FN:s klimattoppmöte

21 november, 2022 / Nyheter

En positiv nyhet i form av en fond för skador och förluster men i övrigt mestadels besvikelser och otillräckliga åtaganden – så kan klimattoppmötet COP27 i Egypten sammanfattas.

Läs mer