Tidigare FN-tjänstemannen och Årets FN-vän 2015 Anders Kompass leder arbetet med att inrätta och få igång Sveriges nya MR-institut. Foto: Lisa Lievonen
15 februari, 2022 / Världshorisont

Startskottet har gått för Institutet för mänskliga rättigheter  

I januari startade den oberoende nationella MR-institution som FN och civilsamhällesorganisationer under många år har krävt att Sverige ska inrätta. Den placeras i Lund med Anders Kompass som vikarierande generaldirektör.

Institutet för mänskliga rättigheter är en statlig myndighet med huvuduppdraget att undersöka och följa hur väl de mänskliga rättigheterna efterlevs i Sverige. Utöver detta allmänna MR-arbete har institutet ett särskilt uppdrag att fungera som en oberoende nationell mekanism för att främja och skydda åtagandena enligt konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, CRPD. Enligt konventionen ska varje statspart ha en sådan mekanism.

– Som granskningsorgan för CRPD ska vi ha en dialog med de organisationer som jobbar med frågorna, men även med de som har egen erfarenhet av funktionsnedsättning. Vi ska granska att det som står i konventionen uppfylls, säger vikarierande generaldirektör Anders Kompass.

Vidare ska institutet ge förslag till regeringen angående förbättringar som ska främja mänskliga rättigheter. Enskilda fall av kränkningar eller klagomål ska inte prövas men enligt Kompass tar institutet gärna emot information om levnadsvillkor.

Förslag på att främja mänskliga rättigheter

– Vi vill bli ett trovärdigt institut som jobbar nära människor och civilsamhället för att bidra till att Sverige ska vara ett bra land att leva i oavsett vilka förutsättningar man har i livet, säger han.

Svenska FN-förbundet har under många år verkat för att Sverige ska inrätta en oberoende nationell MR-institution i enlighet med Parisprinciperna. Pearl Mulkerrins, rådgivare för mänskliga rättigheter, välkomnar det nya institutet och menar att det kommer att ha betydelse för efterlevnaden av de mänskliga rättigheterna i Sverige, inte minst för säkerställandet av CRPD. Hon konstaterar att institutet även kommer att komplettera statens och civilsamhällets rapporter till FN när Sverige granskas.

Bättre efterlevnad av mänskliga rättigheter

– Institutets effekt blir en bättre efterlevnad av FN:s konventioner i Sverige och en ökad rättssäkerhet. Men också en bättre granskning av mänskliga rättigheter i Sverige. Viktigast är att rättighetsbärare ska kunna utkräva sina rättigheter, säger hon och fortsätter:

– Jag ser fram emot att ta del av institutets verksamhet under det kommande året och hoppas se en löpande dialog mellan civilsamhället och institutet. Det är viktigt att civilsamhället får möjlighet att bidra med en kompletterande bild av situationen för mänskliga rättigheter i Sverige.

————

Denna text är hämtad från det senaste numret av Svenska FN-förbundets tidning Världshorisont (nr 1/2022).

Bli medlem eller prenumerera för att få Världshorisont i brevlådan! Tidningen ingår som förmån för FN-förbundets medlemmar. För prenumeration (250 kr per år) kontakta redaktör AnnaLena Karlsson Andrews.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Almedalen: Håll löftena om svenskt FN-stöd!

01 juli, 2022 / Nyheter

Alla riksdagspartier står bakom FN-samarbetet och sex av åtta partier stödjer enprocentsmålet för biståndet, enligt en enkät i Svenska FN-förbundets tidning Världshorisont. I en osäker värld med konflikter, pandemi och klimathot måste politikerna hålla sina löften om stöd till världsorganisationen, säger FN-förbundet som medverkar under Almedalsveckan.

Läs mer

Värme, vinter och viktiga val

28 juni, 2022 / Blogg

Det har varit en vecka full av intryck, kunskap och känslor. För första gången arrangerades ett statspartsmöte för FN:s kärnvapenförbud TPNW (the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons). Det hölls i Wien där flera av FN:s kärnrelaterade organisationer har sitt säte.

Läs mer

Kristina Bergsten är Årets FN-lärare

22 juni, 2022 / Pressmeddelanden

Kristina Bergsten från Munkagårdsgymnasiet i Tvååker tilldelas Svenska FN-förbundets pris Årets FN-lärare för särskilt betydelsefulla insatser för globala frågor i skolan.

Läs mer

Wienmöte ger ny kraft i nedrustningsarbetet

17 juni, 2022 / Nyheter

Den 21-23 juni hålls det första statspartsmötet inom FN:s kärnvapenförbud i Wien. Under veckan samlas nedrustningsvänliga folkrörelser och stater till möten och konferenser. Svenska FN-förbundet är på plats och rapporterar. Anmäl dig till vårt webbinarium!

Läs mer

Stockholm +50, kontraster och människan

10 juni, 2022 / Blogg

Så har FN:s högnivåmöte Stockholm+50 gått av stapeln. Tillsammans med representanter för såväl den svenska FN-rörelsen som FN-förbunden från Armenien, Finland, Georgien, Tanzania och Uganda var jag på plats. 

Läs mer

Stockholm +50: Tio uppmaningar för en mer hållbar värld

08 juni, 2022 / Nyheter

FN-mötet Stockholm +50 avslutades med att de två värdnationerna Sverige och Kenya presenterade ett uttalande som går under namnet Stockholmsagendan med tio uppmaningar till omvärlden.

Läs mer

Världsmiljödagen 5 juni

05 juni, 2022 / Nyheter

Stockholmskonferensen 1972. Sverige är i år värd för världsmiljödagen tillsammans med FN:s miljöprogram UNEP.

Läs mer

Intensiv vecka för miljön

04 juni, 2022 / Nyheter

FN-mötet Stockholm +50 avslutades på fredagen. En intensiv vecka för klimatet och miljön är över – och för den svenska FN och internationella FN-rörelsen stod det egna mötet Peoples’ Perspective i centrum.

Läs mer

Rättighetsfrågor i fokus när FN:s policychef besökte FN-förbundet

03 juni, 2022 / Nyheter

FN:s undergeneralsekreterare för policyfrågor Volker Türk besökte i veckan Svenska FN-förbundet och deltog i ett rundabordssamtal med FN-förbundets nätverk för mänskliga rättigheter. Han talade om FN:s arbete med pandemin, livsmedelskrisen, miljö- och klimatkrisen samt kriget i Ukraina.

Läs mer