fbpx
Tidigare FN-tjänstemannen och Årets FN-vän 2015 Anders Kompass leder arbetet med att inrätta och få igång Sveriges nya MR-institut. Foto: Lisa Lievonen
15 februari, 2022 / Världshorisont

Startskottet har gått för Institutet för mänskliga rättigheter  

I januari startade den oberoende nationella MR-institution som FN och civilsamhällesorganisationer under många år har krävt att Sverige ska inrätta. Den placeras i Lund med Anders Kompass som vikarierande generaldirektör.

Institutet för mänskliga rättigheter är en statlig myndighet med huvuduppdraget att undersöka och följa hur väl de mänskliga rättigheterna efterlevs i Sverige. Utöver detta allmänna MR-arbete har institutet ett särskilt uppdrag att fungera som en oberoende nationell mekanism för att främja och skydda åtagandena enligt konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, CRPD. Enligt konventionen ska varje statspart ha en sådan mekanism.

– Som granskningsorgan för CRPD ska vi ha en dialog med de organisationer som jobbar med frågorna, men även med de som har egen erfarenhet av funktionsnedsättning. Vi ska granska att det som står i konventionen uppfylls, säger vikarierande generaldirektör Anders Kompass.

Vidare ska institutet ge förslag till regeringen angående förbättringar som ska främja mänskliga rättigheter. Enskilda fall av kränkningar eller klagomål ska inte prövas men enligt Kompass tar institutet gärna emot information om levnadsvillkor.

Förslag på att främja mänskliga rättigheter

– Vi vill bli ett trovärdigt institut som jobbar nära människor och civilsamhället för att bidra till att Sverige ska vara ett bra land att leva i oavsett vilka förutsättningar man har i livet, säger han.

Svenska FN-förbundet har under många år verkat för att Sverige ska inrätta en oberoende nationell MR-institution i enlighet med Parisprinciperna. Pearl Mulkerrins, rådgivare för mänskliga rättigheter, välkomnar det nya institutet och menar att det kommer att ha betydelse för efterlevnaden av de mänskliga rättigheterna i Sverige, inte minst för säkerställandet av CRPD. Hon konstaterar att institutet även kommer att komplettera statens och civilsamhällets rapporter till FN när Sverige granskas.

Bättre efterlevnad av mänskliga rättigheter

– Institutets effekt blir en bättre efterlevnad av FN:s konventioner i Sverige och en ökad rättssäkerhet. Men också en bättre granskning av mänskliga rättigheter i Sverige. Viktigast är att rättighetsbärare ska kunna utkräva sina rättigheter, säger hon och fortsätter:

– Jag ser fram emot att ta del av institutets verksamhet under det kommande året och hoppas se en löpande dialog mellan civilsamhället och institutet. Det är viktigt att civilsamhället får möjlighet att bidra med en kompletterande bild av situationen för mänskliga rättigheter i Sverige.

————

Denna text är hämtad från det senaste numret av Svenska FN-förbundets tidning Världshorisont (nr 1/2022).

Bli medlem eller prenumerera för att få Världshorisont i brevlådan! Tidningen ingår som förmån för FN-förbundets medlemmar. För prenumeration (250 kr per år) kontakta redaktör AnnaLena Karlsson Andrews.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Klyftor mellan fattiga och rika kräver stora satsningar

14 juni, 2024 / Nyheter

Ingen ska lämnas utanför, var löftet från världens länder 2015. Att löftet inte kommer att infrias är tydligt i årets rapport om hur det går med världens utvecklingsarbete enligt Agenda 2030.

Läs mer

Ny ledning och strategi för FN-förbundet

04 juni, 2024 / Nyheter

Ny ordförande, ny styrelse, inspirerande kulturinslag, engagerade diskussioner och besök av generalsekreteraren för FN-förbundens världsorganisation WFUNA. Det var några av inslagen under Svenska FN-förbundets kongress 2024 i Eskilstuna.

Läs mer

Juristen Sanna Wolk ny ordförande i Svenska FN-förbundet

02 juni, 2024 / Pressmeddelanden

Sanna Wolk valdes på lördagen till ny ordförande i Svenska FN-förbundet. Förbundet håller kongress i Eskilstuna i helgen.

Läs mer

Uttalanden vid FN-förbundets kongress 2024

02 juni, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets kongress 2024 antog uttalanden till stöd för civilsamhället i Georgien samt för FN-förbudet mot kärnvapen.

Läs mer

Varför har du engagerat dig i FN-rörelsen?

24 maj, 2024 / Världshorisont

Nästa vecka är det dags för kongress, en viktig helg för medlemmar i Svenska FN-förbundet. Världshorisont frågade fyra medlemmar om deras engagemang i FN-rörelsen.

Läs mer

Polarisering leder till mer global stress

23 maj, 2024 / Nyheter

FN:s utvecklingsprogram UNDP höll i april en svensk lansering av den årliga rapporten Human development report. 

Läs mer

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer