fbpx
Från vänster: Annelie Börjesson, ordförande i FN-förbundet; Ulrika Axelsson Jonsson, utredare på Socialstyrelsen; Pearl Mulkerrins, MR-rådgivare på FN-förbundet; Cecilia Berger, överläkare vid Amelmottagningen; Sarah Thomsen, Lead Policy Specialist för hälsa och SRHR, Sida samt Ulrika Grandin, UN Women Sverige.
7 februari, 2023 / Världshorisont

Sluta tala om kvinnlig könsstympning som kultur och tradition!

Kvinnlig könsstympning är ett brutalt övergrepp där extremt våld utövas mot försvarslösa barn. Det var det främsta budskapet från expertpanelen vid FN-förbundets seminarium i frågan i februari.

Den 6 februari är den internationella dagen mot kvinnlig könsstympning. FN-förbundet passade på att lyfta frågan genom att bjuda in till ett seminarium i Stockholm. Över 200 miljoner flickor och kvinnor världen över bedöms ha blivit könsstympade. Bara i Sverige finns nästan 40 000 personer som drabbats av den farliga sedvänjan som innebär att den yttre delen av könsorganet skadas eller skärs bort utan medicinsk grund. Praktiken är fortfarande i bruk i över 30 av världens länder trots att ingreppet är förbjudet och ytterst farligt.

– Besvären som följer skiljer sig i omfattning samtidigt som riskerna är oerhört stora. Många kvinnor som könsstympats kan inte bli gravida och de har omfattande problem med menstruation och urinvägar. Det är också viktigt att uppmärksamma de psykiska besvär många upplever efter ingreppen, betonade Cecilia Berger, överläkare på Amelmottagningen på Södersjukhuset i Stockholm som är specialiserad på att hjälpa könsstympade kvinnor.

Ingreppen sker i hemlighet

Många vet inte om vad de utsatts för förrän de blir äldre, fortsatte Berger.

– Ingreppen sker ofta i hemlighet i hemmen när flickorna är väldigt unga. Många har inte förstått vidden av det som hänt.

Hur många som är drabbade är osäkert då mörkertalet är stort. Det finns också stor okunskap, framhöll Ulrika Axelsson Jonsson, utredare på Socialstyrelsen.

– Många kvinnor och flickor känner rädsla och skam. Upplevelserna och besvären efter ingreppen varierar och läkare i Sverige har olika kompetens och erfarenhet och därmed olika möjligheter att upptäcka om en flicka könsstympats. Det gör att det är mycket svårt att få en helhetsbild av problemet. Det behövs mer information och att fler utbildas, sade hon.

Jämställdhetsmyndighetens utredare Arbresha Rexhepi instämde. Hon vill att organisationer och myndigheter som arbetar med frågan lär sig mer av varandra.

– Det krävs en växelverkan mellan lokala, regionala och nationella aktörer. Projekt måste involvera såväl civilsamhälle som praktiker, myndigheter och akademiker, menade hon.

Sarah Thomsen, Sidas verksföreträdare för sexuell och reproduktiv hälsa, lyfte värdet av att insatser riktas explicit mot bekämpningen av könsstympning. Det är viktigt framför allt i det internationella arbetet, menade hon.

Brutalt våld mot barn

Paneldeltagarna var ense om att det är dags att sluta beskriva könsstympning som en kulturell eller religiös företeelse som enbart existerar i vissa delar av världen. I stället måste det beskrivas för vad det är, ett utbrett problem som innebär fruktansvärda ingrepp och brutalt våld mot försvarslösa barn.

Trots allvaret finns det ljusglimtar. Pernille Fenger, chef för nordiska kontoret inom FN:s befolkningsfond UNFPA, berättade om det framgångsrika arbete med att förändra attityder som bedrivs i Etiopien och som får stöd genom FN-förbundets projekt Flicka. Fenger pekade även på det faktum att allt fler män engagerar sig i frågan.

– Män är idag i regel mer kritiska mot könsstympning än kvinnor. Att även män engagerar sig är ett viktigt steg för att fullt uppnå en fullkomlig nolltolerans mot könsstympning, framhöll hon.

Moderator för samtalet var Ulrika Grandin, verksamhetschef för UN Women Sverige.

——————

Denna text är hämtad från det senaste numret av Svenska FN-förbundets tidning Världshorisont (nr 1/2023), som kommer ut 6 mars.

Bli medlem eller prenumerera för att få Världshorisont i brevlådan! Tidningen ingår som förmån för FN-förbundets medlemmar. För prenumeration (250 kr per år) kontakta redaktör AnnaLena Karlsson Andrews.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Varför har du engagerat dig i FN-rörelsen?

24 maj, 2024 / Världshorisont

Nästa vecka är det dags för kongress, en viktig helg för medlemmar i Svenska FN-förbundet. Världshorisont frågade fyra medlemmar om deras engagemang i FN-rörelsen.

Läs mer

Polarisering leder till mer global stress

23 maj, 2024 / Nyheter

FN:s utvecklingsprogram UNDP höll i april en svensk lansering av den årliga rapporten Human development report. 

Läs mer

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer

Över 100 ungdomar samlas för konferens om mångfald och inkludering

26 april, 2024 / Nyheter

I helgen går Svenska FN-förbundets årliga UNg-konferens av stapeln. Syftet är att engagera, informera och uppmuntra ungdomars globala engagemang och tro på FN som central aktör i arbetet för en

Läs mer

“Jag kämpade mot mina föräldrar för att de inte skulle gifta bort mig” 

25 april, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundet bidrar genom projekt Flicka till arbetet för att förebygga barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien. Projektet har haft stora framsteg och flera orter har övergett de båda skadliga traditionerna. Covid-19 och konflikten i norra Etiopien har dock lett till att situationen återigen har förvärrats.  

Läs mer

Unric – europeiskt nav för FN-information 

19 april, 2024 / Nyheter

FN:s regionala informationskontor för Västeuropa, Unric, är en del av FN-sekretariatet. Arni Snaevarr är informatör för de nordiska länderna och arbetar med att sprida information om FN på olika språk.

Läs mer