fbpx
Koll & kommentar
Från vänster: Annelie Börjesson, ordförande i FN-förbundet; Ulrika Axelsson Jonsson, utredare på Socialstyrelsen; Pearl Mulkerrins, MR-rådgivare på FN-förbundet; Cecilia Berger, överläkare vid Amelmottagningen; Sarah Thomsen, Lead Policy Specialist för hälsa och SRHR, Sida samt Ulrika Grandin, UN Women Sverige.
7 februari, 2023 / Världshorisont

Sluta tala om kvinnlig könsstympning som kultur och tradition!

Kvinnlig könsstympning är ett brutalt övergrepp där extremt våld utövas mot försvarslösa barn. Det var det främsta budskapet från expertpanelen vid FN-förbundets seminarium i frågan i februari.

Den 6 februari är den internationella dagen mot kvinnlig könsstympning. FN-förbundet passade på att lyfta frågan genom att bjuda in till ett seminarium i Stockholm. Över 200 miljoner flickor och kvinnor världen över bedöms ha blivit könsstympade. Bara i Sverige finns nästan 40 000 personer som drabbats av den farliga sedvänjan som innebär att den yttre delen av könsorganet skadas eller skärs bort utan medicinsk grund. Praktiken är fortfarande i bruk i över 30 av världens länder trots att ingreppet är förbjudet och ytterst farligt.

– Besvären som följer skiljer sig i omfattning samtidigt som riskerna är oerhört stora. Många kvinnor som könsstympats kan inte bli gravida och de har omfattande problem med menstruation och urinvägar. Det är också viktigt att uppmärksamma de psykiska besvär många upplever efter ingreppen, betonade Cecilia Berger, överläkare på Amelmottagningen på Södersjukhuset i Stockholm som är specialiserad på att hjälpa könsstympade kvinnor.

Ingreppen sker i hemlighet

Många vet inte om vad de utsatts för förrän de blir äldre, fortsatte Berger.

– Ingreppen sker ofta i hemlighet i hemmen när flickorna är väldigt unga. Många har inte förstått vidden av det som hänt.

Hur många som är drabbade är osäkert då mörkertalet är stort. Det finns också stor okunskap, framhöll Ulrika Axelsson Jonsson, utredare på Socialstyrelsen.

– Många kvinnor och flickor känner rädsla och skam. Upplevelserna och besvären efter ingreppen varierar och läkare i Sverige har olika kompetens och erfarenhet och därmed olika möjligheter att upptäcka om en flicka könsstympats. Det gör att det är mycket svårt att få en helhetsbild av problemet. Det behövs mer information och att fler utbildas, sade hon.

Jämställdhetsmyndighetens utredare Arbresha Rexhepi instämde. Hon vill att organisationer och myndigheter som arbetar med frågan lär sig mer av varandra.

– Det krävs en växelverkan mellan lokala, regionala och nationella aktörer. Projekt måste involvera såväl civilsamhälle som praktiker, myndigheter och akademiker, menade hon.

Sarah Thomsen, Sidas verksföreträdare för sexuell och reproduktiv hälsa, lyfte värdet av att insatser riktas explicit mot bekämpningen av könsstympning. Det är viktigt framför allt i det internationella arbetet, menade hon.

Brutalt våld mot barn

Paneldeltagarna var ense om att det är dags att sluta beskriva könsstympning som en kulturell eller religiös företeelse som enbart existerar i vissa delar av världen. I stället måste det beskrivas för vad det är, ett utbrett problem som innebär fruktansvärda ingrepp och brutalt våld mot försvarslösa barn.

Trots allvaret finns det ljusglimtar. Pernille Fenger, chef för nordiska kontoret inom FN:s befolkningsfond UNFPA, berättade om det framgångsrika arbete med att förändra attityder som bedrivs i Etiopien och som får stöd genom FN-förbundets projekt Flicka. Fenger pekade även på det faktum att allt fler män engagerar sig i frågan.

– Män är idag i regel mer kritiska mot könsstympning än kvinnor. Att även män engagerar sig är ett viktigt steg för att fullt uppnå en fullkomlig nolltolerans mot könsstympning, framhöll hon.

Moderator för samtalet var Ulrika Grandin, verksamhetschef för UN Women Sverige.

——————

Denna text är hämtad från det senaste numret av Svenska FN-förbundets tidning Världshorisont (nr 1/2023), som kommer ut 6 mars.

Bli medlem eller prenumerera för att få Världshorisont i brevlådan! Tidningen ingår som förmån för FN-förbundets medlemmar. För prenumeration (250 kr per år) kontakta redaktör AnnaLena Karlsson Andrews.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

FN och mänskliga rättigheter: Jubileum med nya utmaningar 

08 december, 2023 / Nyheter

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna fyller 75 år den 10 december 2023. I en orolig värld måste vi alla stå upp för våra rättigheter, skriver Svenska FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson och företrädare för FN-rörelsen i hela landet.

Läs mer

MR-förklaringen 75 år – Mänskliga rättigheter hindrar krig och bygger fred 

07 december, 2023 / Världshorisont

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna fyller 75 år i december 2023. Mot bakgrund av oron i världen är den högst aktuell. Ursprungstanken bakom dokumentet är att förhindra att kriser och konflikter uppstår.

Läs mer

Årets FN-supporter: Vi måste hjälpas åt för att förändra

05 december, 2023 / Nyheter

36 år som ordförande och desto fler som engagerad medmänniska och förespråkare för FN:s kärnfrågor. Gunilla Grunditz från Varberg är Årets FN-supporter och hon menar att vägen framåt kräver samarbete och engagemang.

Läs mer

Viktig domstol skipar rättvisa vid omfattande förbrytelser 

01 december, 2023 / Världshorisont

Internationella brottmålsdomstolen ICC får allt större betydelse när det gäller att pröva och döma individer vid grova kränkningar mot mänskliga rättigheter och humanitär rätt.

Läs mer

FN hjälper i Gaza

29 november, 2023 / Nyheter

Tusentals människor har dödats i Hamas terrorattack den 7 oktober och Israels vedergällningskrig. Vapenvilan ger FN möjlighet att bistå skadade och behövande med humanitär hjälp.

Läs mer

”Många gravida dör i konflikter”

24 november, 2023 / Världshorisont

Flickor och kvinnor är särskilt utsatta i samband med kriser och konflikter. UNFPA, FN:s befolkningsfond, förklarar varför.

Läs mer

Årets FN-vän: Från ord till handling för Ukraina

22 november, 2023 / Nyheter

Talet om ökat svenskt stöd till Ukraina måste bli verklighet och alla kan göra en insats, säger Peter Ingvarsson i aktionsgruppen Ryssland ut ur Ukraina. Möt Årets FN-vän och läs om hur du kan engagera dig för Ukraina!

Läs mer

MR-brott i Iran – Efter 35 år väntar Sima fortfarande på upprättelse 

21 november, 2023 / Världshorisont

Sima Mirzaei förlorade sju familjemedlemmar 1988 när den iranska regimen avrättade tusentals politiska fångar. Allt hon önskar idag är att de ansvariga ska ställas inför rätta.

Läs mer

Tema utbildning på nordisk ungdomskonferens

20 november, 2023 / Nyheter

FN-förbundets ungdomsambassadörer reste i början av november till Island för att delta i en nordisk ungdomskonferens med fokus på utbildning för hållbar utveckling.

Läs mer