fbpx
Flickorna på bilden kommer från Amhara-regionen i Etiopien där FN:s befolkningsfond UNFPA delade ut 11 000 “dignity kits” under maj 2022 då konflikten i Tigray pågick. Foto: UNFPA/Paula Seijo
24 november, 2023 / Världshorisont

”Många gravida dör i konflikter”

Flickor och kvinnor är särskilt utsatta i samband med kriser och konflikter. UNFPA, FN:s befolkningsfond, förklarar varför.

FN:s befolkningsfond UNFPA arbetar med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter och finns på plats vid kriser och konflikter över hela världen. Flickor och kvinnor är mer sårbara än pojkar och män i sådana situationer menar Ulla Müller, direktör för UNFPA:s nordiska kontor.

I ett land där krig eller andra kriser pågår fallerar ofta viktig infrastruktur vilket leder till att tillgången till sjukvård och andra tjänster för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter minskar kraftigt. 

– Då blir det svårare, ofta omöjligt, att genomföra säkra förlossningar. Kvinnor och tonårsflickor slutar inte föda barn bara för att det pågår en kris eller konflikt, säger Ulla Müller. 

– I Gaza finns till exempel just nu runt 50 000 gravida och över 5 000 av dem förväntas föda inom den närmaste månaden. När det inte finns sjukvård, el, vatten eller nödvändiga medicinska hjälpmedel kommer många sannolikt att dö. 

Fler barnäktenskap

Könsbaserat våld ökar också till följd av att skyddssystemen bryts ned och det sker en ökning av sexuellt våld, inklusive våldtäkter. I flera samhällen ser man även att andelen barnäktenskap blir fler när krisen slår till. 

– Det är viktigt att förstå att föräldrarna inte har onda avsikter när de vill gifta bort sina döttrar. De tror på äktenskap som ett sätt att skydda dem från misshandel, våldtäkt och annat våld. 

Samtidigt kan också kvinnlig könsstympning bli vanligare i vissa situationer eftersom det ses som ett sätt att öka flickornas chans till giftermål. Barnäktenskap leder i sin tur till tidiga graviditeter, med stora risker för både modern och barnet.  

Ulla Müller. Foto: UNFPA

Brist på mat riskerar vidare att skada bebisar, antingen för att de inte äter tillräckligt eller genom att mamman svälter under graviditeten. Detta gäller självklart både flickor och pojkar, men flickor befinner sig specifikt i riskzonen eftersom de ofta prioriteras ned när maten ska fördelas, berättar Ulla Müller. 

– I många läger för flyktingar och internflyktingar ser vi också att flickor tar till det vi kallar skadliga hanteringsmekanismer eftersom det är brist på allting. Ett sätt att få tag i mat är till exempel att byta det mot sexuella tjänster.

UNFPA:s arbete

På plats under konflikter och kriser arbetar UNFPA för att skapa fungerande metoder mot könsbaserat våld och dess konsekvenser. Man tillhandahåller tjänster för både mental och fysisk hälsa, inklusive sjukvård och medicinska hjälpmedel. Arbetet sker i samarbete med såväl andra humanitära organisationer som regeringar. Det samarbetet är absolut nödvändigt, särskilt i dag när det är så många kriser världen över, betonar Ulla Müller.  

– Tillsammans skapar vi en holistisk cirkel för alla tjänster som hjälper och stöttar kvinnor och flickor. 

Till flickor och kvinnor på flykt delar UNFPA ut ”dignity kits” som bland annat innehåller tygplagg så de kan skyla sig, underkläder, mensskydd och tvål som de kan behöva för att känna sig trygga och behålla sin värdighet i utsatta situationer. För gravida finns även mödrapaket som är specifikt utformade för att främja säkra graviditeter. 

——————

Denna text är hämtad från det kommande numret av Svenska FN-förbundets tidning Världshorisont (nr 4/2023).

Bli medlem eller prenumerera för att få Världshorisont i brevlådan! Tidningen ingår som förmån för FN-förbundets medlemmar. För prenumeration (250 kr per år) kontakta redaktör AnnaLena Karlsson Andrews. 

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Stort engagemang i Lunds FN-förening 

12 april, 2024 / Nyheter

Det finns ett stort engagemang i Lunds FN-förening som idag har över hundra medlemmar. Emiline Méry är nyvald ordförande i föreningen som jobbar med FN-frågor i fyra utskott.

Läs mer

Fortfarande hinder för hjälp till Gaza

11 april, 2024 / Nyheter

Trots en resolution i säkerhetsrådet nyligen fortsätter Israel att hindra tillträde till Gaza för FN:s humanitära organisationer.

Läs mer

Ny bok om kriget: Ditt val avgör Ukrainas framtid

05 april, 2024 / Nyheter

FN-stadgan och internationell rättsskipning ges en central roll när författaren, debattören och FN-vännen Lars Jederlund skriver om kriget i Ukraina. Hans huvudbudskap: hur du och jag röstar i EU-valet den 9 juni påverkar Ukraina framtid.

Läs mer

Hopp om inkludering för barn med funktionsnedsättning 

05 april, 2024 / Världshorisont

I Tanzania är funktionshinder ofta förknippat med stora svårigheter och stigma från omgivningen. Den svenska biståndsorganisationen och en av Svenska FN-förbundets riksorganisationer MyRight samarbetar med organisationer i landet för att personer med funktionsnedsättning ska inkluderas i sina samhällen.

Läs mer

Obetald FN-praktik skapar exkludering 

28 mars, 2024 / Världshorisont

Unga med sämre ekonomiska förutsättningar missgynnas när praktikplatser inom FN tillsätts, ett faktum som kritiseras från många håll.

Läs mer

Bör Sverige införa jämlikhetsdata? 

21 mars, 2024 / Världshorisont

I dag saknas data över diskriminering och ojämlikheter mellan grupper i Sverige, något som kritiserats upprepade gånger av både FN och EU. Trots det har den svenska regeringen valt att avstå från att använda så kallad jämlikhetsdata. 

Läs mer

Europeiska unionen bidrar till FN-reformering

15 mars, 2024 / Nyheter

FN:s framtidsmöte i september är ett avgörande ögonblick för det internationella samarbetet, säger Olof Skoog, EU:s tidigare ambassadör till FN, i en intervju med FN-förbunden i Sverige och Finland.

Läs mer

Kvinnodagen 2024: Ta kampen för världens flickor och kvinnor!

07 mars, 2024 / Nyheter

Att stoppa barnäktenskap är en av flera nödvändiga åtgärder för att stärka flickors och kvinnors rättigheter, skriver förbundsordförande Annelie Börjesson och företrädare för FN-rörelsen i hela landet på internationella kvinnodagen den 8 mars.

Läs mer

Fortsatt tillbakagång för flickors och kvinnors rättigheter

06 mars, 2024 / Nyheter

Snart är det dags för FN:s årliga kvinnokommission i New York där olika aspekter på jämställdhet diskuteras. Ulrika Grandin, verksamhetschef på UN Women Sverige jobbar dagligen med flickors och kvinnors rättigheter, som under flera år varit på tillbakagång. 

Läs mer