fbpx
Natalia Kanem, chef för FN:s befolkningsfond UNFPA som varnar för följderna av coronapandemin för världens flickor och kvinnor. Foto: UN Photo/Loey Felipe
15 april, 2018 / Världshorisont

UNFPA-chefen: Extraordinärt stöd från svensk allmänhet

Genom FN-förbundets insamlingsprojekt Flicka har tio miljoner kronor samlats in till FN:s befolkningsfond UNFPA och dess arbete för att bekämpa barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i norra Etiopien. I april 2018 besökte UNFPA:s chef Natalia Kanem Stockholm och berättade om fondens arbete för alla människors rätt till ett hälsosamt liv.

FN:s befolkningsfond UNFPA arbetar aktivt för jämställdhet, för att stärka kvinnors rättigheter och för att alla unga människor ska kunna nå sin fulla potential. En stor del av arbetet handlar om att förbättra flickors och kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter (SRHR) så att de ska kunna ta sin rättmätiga plats i samhället.

Flera av de frågor som fonden arbetar med anses dock kontroversiella och därför finns det ett visst motstånd mot dess arbete. När USA:s president Donald Trump återinförde den så kallade ”global gag rule” – en policy som stoppar biståndet till organisationer som arbetar med aborträtten – var UNFPA en av dem som drabbades. Motsättningarna har dock inte fått fonden att backa, snarare tvärtom, berättar UNFPA:s chef Natalia Kanem. Hon väljer istället att lyfta de fakta som talar för att arbetet måste fortsätta.

– Att vi kan förändra situationen för någon som skulle dö om vi inte ingrep är bevis nog, säger hon.

Själv tycker Natalia Kanem att det är ”fantastiskt” att arbeta med dessa frågor och att motståndet bara är ett kvitto på hur viktigt arbetet är.

– Se på program som det som Sveriges regering hjälper UNFPA med. Där vi faktiskt erbjuder säkra preventivmedel, där vi erbjuder unga människor information som kan rädda liv och där vi säger att sexuellt och könsbaserat våld är fel och något som omedelbart bör upphöra. Det är väldigt bra, kontroversiella ämnen att ta itu med, säger hon.

Livet som väntar för unga flickor

Flickor i tioårsåldern är en grupp som fonden har fokuserat på i sitt arbete. Kanem berättar att bilden av den tioåriga flickan är viktig eftersom hon i den åldern kan ha ett liv fullt av möjligheter framför sig. Växer hon upp och är älskad, frisk och skyddad så har hon förutsättningar för att nå sin fulla potential i livet. En tioårig flicka som inte har samma förutsättningar kommer istället leva ett väldigt begränsat liv, menar hon.

– Ett liv där hennes tid upptas av saker som egentligen inte är ett barns jobb och där hon redan som tioåring tänker ”jag är inte lika bra som min bror”, säger Kanem och fortsätter.

– Istället för att gå i skolan gör hon hushållsarbete, utsätts för kvinnlig könsstympning, blir gift vid tidig ålder och/eller blir könsdiskriminerad på annat sätt. Hon får barn när hon är för ung, hennes kropp utarmas och hon får aldrig chansen att bli Einstein eller det hon kunde ha blivit. Och så fortsätter det även för hennes barn.

– Vi vill att den 10-åriga flickan ska veta om att hon ska respekteras. Och att hennes 10-åriga bror och männen i hennes familj aktivt stöttar henne tills dess att sexuellt och könsbaserat våld och exploatering inte längre finns, fortsätter hon.

Genom att analysera det liv som väntar många flickor har UNFPA kunnat se varför det är viktigt att FN samarbetar, berättar Kanem vidare. För att en flicka till exempel ska stanna i skolan behövs arbete som gör det möjligt. När hon senare ska börja jobba behövs arbete som bidrar till goda arbetsvillkor för kvinnor. När klimatförändringarna tvingar henne att gå allt längre för att hämta vatten behöver det hanteras. Alla dessa olika ansträngningar behövs för att den tioåriga flickan ska kunna vara ”lycklig, frisk och säker, och ha en reproduktiv hälsa som hon själv styr över”, menar Kanem.

Utvecklingen går åt rätt håll

Det finns med andra ord en tydlig koppling mellan UNFPA:s arbete och utveckling. I Agenda 2030 och de 17 globala mål för hållbar utveckling som FN:s medlemsländer har enats om handlar mål 5 om jämställdhet. I målet ingår att säkerställa allmän tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter och att avskaffa skadliga sedvänjor som tvångsäktenskap och kvinnlig könsstympning. Natalia Kanem beskriver det som att SRHR är en hörnsten för utveckling.

– Mål 5.6 innebär att tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa är varje människans rättighet. I det här fallet talar vi om kvinnor och flickor eftersom deras rättigheter är särskilt svåra att hävda. Därför måste vi anstränga oss för att se till så att lagen är på deras sida och att varje flicka förstår att hon har rätten till sin egen kropp, säger hon.

Kanem är dock hoppfull om att vi till 2030 kommer att ha gjort stora framsteg för att nå flera av de globala mål som är kopplade till UNFPA:s arbete. Även om vi inte har fått bukt med alla problem tills dess så är det möjligt att inom vår livstid utrota kvinnlig könsstympning, menar hon. Hon understryker dock att det kräver samarbete och strategi.

– Utvecklingen går åt rätt håll, jag vill bara se att den ökar i fart.

Tre huvudsakliga mål till 2030

Fonden har tre huvudsakliga mål med sitt arbete till 2030, berättar Kanem vidare. Det första handlar om att ge människor större valmöjligheter när det handlar om att skaffa barn, vilket bland annat innebär att möta det stora behovet av preventivmedel och sexualundervisning i världen.

– UNFPA arbetar mycket med det här. Vi fyller 40 procent av den offentliga sektorns preventivmedelsbehov världen över, berättar Kanem.

Det andra målet handlar om att få ett stopp på mödradödligheten. Här ingår också att förhindra tonårsgraviditeter, eftersom många av dem som dör är unga. Det tredje målet handlar om få ett stopp på det sexuella och könsbaserade våldet.

– Det går emot mänsklig värdighet och stadgan om de mänskliga rättigheterna att utnyttja och förgripa sig på andra. Tyvärr är detta en form av brottslighet som på många ställen inte ens erkänns eller behandlas som någonting felaktigt.

UNFPA tackar för stödet

Till de i Sverige som bidrar till UNFPA:s arbete genom FN-förbundets projekt Flicka säger hon tack.

– Det överväldigande stödet som den svenska allmänheten visar är enligt mig extraordinärt. Det finns väldigt få länder där tusentals människor skulle gå samman för att försöka förstå ett problem som inte direkt påverkar dem själva.

– Jag vill tacka de som bidrar till UNFPA:s arbete genom Flicka. Det är en väldigt fin symbol för internationell solidaritet.

————-

Denna text är hämtad från Svenska FN-förbundets tidning Världshorisont (nr 2 2018).

Bli medlem eller prenumerera för att få Världshorisont i brevlådan! Tidningen ingår som förmån för FN-förbundets medlemmar. För prenumeration (230 kr per år) kontakta redaktör AnnaLena Karlsson Andrews.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

USA la veto mot vapenvila i Gaza

09 december, 2023 / Nyheter

Trots enormt lidande i Gaza stoppades ett förslag om humanitär vapenvila i säkerhetsrådet på fredagen. Att rådet därmed går emot FN-chefens initiativ i frågan är olyckligt, säger FN-förbundet.

Läs mer

FN och mänskliga rättigheter: Jubileum med nya utmaningar 

08 december, 2023 / Nyheter

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna fyller 75 år den 10 december 2023. I en orolig värld måste vi alla stå upp för våra rättigheter, skriver Svenska FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson och företrädare för FN-rörelsen i hela landet.

Läs mer

MR-förklaringen 75 år – Mänskliga rättigheter hindrar krig och bygger fred 

07 december, 2023 / Världshorisont

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna fyller 75 år i december 2023. Mot bakgrund av oron i världen är den högst aktuell. Ursprungstanken bakom dokumentet är att förhindra att kriser och konflikter uppstår.

Läs mer

Årets FN-supporter: Vi måste hjälpas åt för att förändra

05 december, 2023 / Nyheter

36 år som ordförande och desto fler som engagerad medmänniska och förespråkare för FN:s kärnfrågor. Gunilla Grunditz från Varberg är Årets FN-supporter och hon menar att vägen framåt kräver samarbete och engagemang.

Läs mer

Viktig domstol skipar rättvisa vid omfattande förbrytelser 

01 december, 2023 / Världshorisont

Internationella brottmålsdomstolen ICC får allt större betydelse när det gäller att pröva och döma individer vid grova kränkningar mot mänskliga rättigheter och humanitär rätt.

Läs mer

FN hjälper i Gaza

29 november, 2023 / Nyheter

Tusentals människor har dödats i Hamas terrorattack den 7 oktober och Israels vedergällningskrig. Vapenvilan ger FN möjlighet att bistå skadade och behövande med humanitär hjälp.

Läs mer

”Många gravida dör i konflikter”

24 november, 2023 / Världshorisont

Flickor och kvinnor är särskilt utsatta i samband med kriser och konflikter. UNFPA, FN:s befolkningsfond, förklarar varför.

Läs mer

Årets FN-vän: Från ord till handling för Ukraina

22 november, 2023 / Nyheter

Talet om ökat svenskt stöd till Ukraina måste bli verklighet och alla kan göra en insats, säger Peter Ingvarsson i aktionsgruppen Ryssland ut ur Ukraina. Möt Årets FN-vän och läs om hur du kan engagera dig för Ukraina!

Läs mer

MR-brott i Iran – Efter 35 år väntar Sima fortfarande på upprättelse 

21 november, 2023 / Världshorisont

Sima Mirzaei förlorade sju familjemedlemmar 1988 när den iranska regimen avrättade tusentals politiska fångar. Allt hon önskar idag är att de ansvariga ska ställas inför rätta.

Läs mer