fbpx
Natalia Kanem, chef för FN:s befolkningsfond UNFPA som varnar för följderna av coronapandemin för världens flickor och kvinnor. Foto: UN Photo/Loey Felipe
15 april, 2018 / Världshorisont

UNFPA-chefen: Extraordinärt stöd från svensk allmänhet

Genom FN-förbundets insamlingsprojekt Flicka har tio miljoner kronor samlats in till FN:s befolkningsfond UNFPA och dess arbete för att bekämpa barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i norra Etiopien. I april 2018 besökte UNFPA:s chef Natalia Kanem Stockholm och berättade om fondens arbete för alla människors rätt till ett hälsosamt liv.

FN:s befolkningsfond UNFPA arbetar aktivt för jämställdhet, för att stärka kvinnors rättigheter och för att alla unga människor ska kunna nå sin fulla potential. En stor del av arbetet handlar om att förbättra flickors och kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter (SRHR) så att de ska kunna ta sin rättmätiga plats i samhället.

Flera av de frågor som fonden arbetar med anses dock kontroversiella och därför finns det ett visst motstånd mot dess arbete. När USA:s president Donald Trump återinförde den så kallade ”global gag rule” – en policy som stoppar biståndet till organisationer som arbetar med aborträtten – var UNFPA en av dem som drabbades. Motsättningarna har dock inte fått fonden att backa, snarare tvärtom, berättar UNFPA:s chef Natalia Kanem. Hon väljer istället att lyfta de fakta som talar för att arbetet måste fortsätta.

– Att vi kan förändra situationen för någon som skulle dö om vi inte ingrep är bevis nog, säger hon.

Själv tycker Natalia Kanem att det är ”fantastiskt” att arbeta med dessa frågor och att motståndet bara är ett kvitto på hur viktigt arbetet är.

– Se på program som det som Sveriges regering hjälper UNFPA med. Där vi faktiskt erbjuder säkra preventivmedel, där vi erbjuder unga människor information som kan rädda liv och där vi säger att sexuellt och könsbaserat våld är fel och något som omedelbart bör upphöra. Det är väldigt bra, kontroversiella ämnen att ta itu med, säger hon.

Livet som väntar för unga flickor

Flickor i tioårsåldern är en grupp som fonden har fokuserat på i sitt arbete. Kanem berättar att bilden av den tioåriga flickan är viktig eftersom hon i den åldern kan ha ett liv fullt av möjligheter framför sig. Växer hon upp och är älskad, frisk och skyddad så har hon förutsättningar för att nå sin fulla potential i livet. En tioårig flicka som inte har samma förutsättningar kommer istället leva ett väldigt begränsat liv, menar hon.

– Ett liv där hennes tid upptas av saker som egentligen inte är ett barns jobb och där hon redan som tioåring tänker ”jag är inte lika bra som min bror”, säger Kanem och fortsätter.

– Istället för att gå i skolan gör hon hushållsarbete, utsätts för kvinnlig könsstympning, blir gift vid tidig ålder och/eller blir könsdiskriminerad på annat sätt. Hon får barn när hon är för ung, hennes kropp utarmas och hon får aldrig chansen att bli Einstein eller det hon kunde ha blivit. Och så fortsätter det även för hennes barn.

– Vi vill att den 10-åriga flickan ska veta om att hon ska respekteras. Och att hennes 10-åriga bror och männen i hennes familj aktivt stöttar henne tills dess att sexuellt och könsbaserat våld och exploatering inte längre finns, fortsätter hon.

Genom att analysera det liv som väntar många flickor har UNFPA kunnat se varför det är viktigt att FN samarbetar, berättar Kanem vidare. För att en flicka till exempel ska stanna i skolan behövs arbete som gör det möjligt. När hon senare ska börja jobba behövs arbete som bidrar till goda arbetsvillkor för kvinnor. När klimatförändringarna tvingar henne att gå allt längre för att hämta vatten behöver det hanteras. Alla dessa olika ansträngningar behövs för att den tioåriga flickan ska kunna vara ”lycklig, frisk och säker, och ha en reproduktiv hälsa som hon själv styr över”, menar Kanem.

Utvecklingen går åt rätt håll

Det finns med andra ord en tydlig koppling mellan UNFPA:s arbete och utveckling. I Agenda 2030 och de 17 globala mål för hållbar utveckling som FN:s medlemsländer har enats om handlar mål 5 om jämställdhet. I målet ingår att säkerställa allmän tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter och att avskaffa skadliga sedvänjor som tvångsäktenskap och kvinnlig könsstympning. Natalia Kanem beskriver det som att SRHR är en hörnsten för utveckling.

– Mål 5.6 innebär att tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa är varje människans rättighet. I det här fallet talar vi om kvinnor och flickor eftersom deras rättigheter är särskilt svåra att hävda. Därför måste vi anstränga oss för att se till så att lagen är på deras sida och att varje flicka förstår att hon har rätten till sin egen kropp, säger hon.

Kanem är dock hoppfull om att vi till 2030 kommer att ha gjort stora framsteg för att nå flera av de globala mål som är kopplade till UNFPA:s arbete. Även om vi inte har fått bukt med alla problem tills dess så är det möjligt att inom vår livstid utrota kvinnlig könsstympning, menar hon. Hon understryker dock att det kräver samarbete och strategi.

– Utvecklingen går åt rätt håll, jag vill bara se att den ökar i fart.

Tre huvudsakliga mål till 2030

Fonden har tre huvudsakliga mål med sitt arbete till 2030, berättar Kanem vidare. Det första handlar om att ge människor större valmöjligheter när det handlar om att skaffa barn, vilket bland annat innebär att möta det stora behovet av preventivmedel och sexualundervisning i världen.

– UNFPA arbetar mycket med det här. Vi fyller 40 procent av den offentliga sektorns preventivmedelsbehov världen över, berättar Kanem.

Det andra målet handlar om att få ett stopp på mödradödligheten. Här ingår också att förhindra tonårsgraviditeter, eftersom många av dem som dör är unga. Det tredje målet handlar om få ett stopp på det sexuella och könsbaserade våldet.

– Det går emot mänsklig värdighet och stadgan om de mänskliga rättigheterna att utnyttja och förgripa sig på andra. Tyvärr är detta en form av brottslighet som på många ställen inte ens erkänns eller behandlas som någonting felaktigt.

UNFPA tackar för stödet

Till de i Sverige som bidrar till UNFPA:s arbete genom FN-förbundets projekt Flicka säger hon tack.

– Det överväldigande stödet som den svenska allmänheten visar är enligt mig extraordinärt. Det finns väldigt få länder där tusentals människor skulle gå samman för att försöka förstå ett problem som inte direkt påverkar dem själva.

– Jag vill tacka de som bidrar till UNFPA:s arbete genom Flicka. Det är en väldigt fin symbol för internationell solidaritet.

————-

Denna text är hämtad från Svenska FN-förbundets tidning Världshorisont (nr 2 2018).

Bli medlem eller prenumerera för att få Världshorisont i brevlådan! Tidningen ingår som förmån för FN-förbundets medlemmar. För prenumeration (230 kr per år) kontakta redaktör AnnaLena Karlsson Andrews.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Stort engagemang i Lunds FN-förening 

12 april, 2024 / Nyheter

Det finns ett stort engagemang i Lunds FN-förening som idag har över hundra medlemmar. Emiline Méry är nyvald ordförande i föreningen som jobbar med FN-frågor i fyra utskott.

Läs mer

Fortfarande hinder för hjälp till Gaza

11 april, 2024 / Nyheter

Trots en resolution i säkerhetsrådet nyligen fortsätter Israel att hindra tillträde till Gaza för FN:s humanitära organisationer.

Läs mer

Ny bok om kriget: Ditt val avgör Ukrainas framtid

05 april, 2024 / Nyheter

FN-stadgan och internationell rättsskipning ges en central roll när författaren, debattören och FN-vännen Lars Jederlund skriver om kriget i Ukraina. Hans huvudbudskap: hur du och jag röstar i EU-valet den 9 juni påverkar Ukraina framtid.

Läs mer

Hopp om inkludering för barn med funktionsnedsättning 

05 april, 2024 / Världshorisont

I Tanzania är funktionshinder ofta förknippat med stora svårigheter och stigma från omgivningen. Den svenska biståndsorganisationen och en av Svenska FN-förbundets riksorganisationer MyRight samarbetar med organisationer i landet för att personer med funktionsnedsättning ska inkluderas i sina samhällen.

Läs mer

Obetald FN-praktik skapar exkludering 

28 mars, 2024 / Världshorisont

Unga med sämre ekonomiska förutsättningar missgynnas när praktikplatser inom FN tillsätts, ett faktum som kritiseras från många håll.

Läs mer

Bör Sverige införa jämlikhetsdata? 

21 mars, 2024 / Världshorisont

I dag saknas data över diskriminering och ojämlikheter mellan grupper i Sverige, något som kritiserats upprepade gånger av både FN och EU. Trots det har den svenska regeringen valt att avstå från att använda så kallad jämlikhetsdata. 

Läs mer

Europeiska unionen bidrar till FN-reformering

15 mars, 2024 / Nyheter

FN:s framtidsmöte i september är ett avgörande ögonblick för det internationella samarbetet, säger Olof Skoog, EU:s tidigare ambassadör till FN, i en intervju med FN-förbunden i Sverige och Finland.

Läs mer

Kvinnodagen 2024: Ta kampen för världens flickor och kvinnor!

07 mars, 2024 / Nyheter

Att stoppa barnäktenskap är en av flera nödvändiga åtgärder för att stärka flickors och kvinnors rättigheter, skriver förbundsordförande Annelie Börjesson och företrädare för FN-rörelsen i hela landet på internationella kvinnodagen den 8 mars.

Läs mer

Fortsatt tillbakagång för flickors och kvinnors rättigheter

06 mars, 2024 / Nyheter

Snart är det dags för FN:s årliga kvinnokommission i New York där olika aspekter på jämställdhet diskuteras. Ulrika Grandin, verksamhetschef på UN Women Sverige jobbar dagligen med flickors och kvinnors rättigheter, som under flera år varit på tillbakagång. 

Läs mer