fbpx
Grupparbete och livliga diskussioner i UNAT, Tanzanias FN-förbund. Foto: UNA Tanzania/CJPhotography
30 mars, 2023 / Världshorisont

Happy, 20 år: Min dröm är att bli en ledare och skapa förändring

Utmaningarna för flickor och kvinnor i Tanzania är många. Landets FN-förbund jobbar bland annat för att stärka kvinnors ekonomiska självständighet och egenmakt. 

Att vara kvinna i Tanzania kan vara utmanande. Många kvinnor vittnar om att de har lägre utbildning, lägre inkomster och mindre makt att besluta över sina egna liv jämfört med män. Bristande jämställdhet medför även ökad risk för könsbaserat våld. 40 procent av kvinnorna i Tanzania har någon gång utsatts för fysiskt våld och 20 procent utsätts för fysiskt våld årligen, visar undersökningar. 

En av de samhällsaktörer som arbetar för att möta de utmaningar som flickor och kvinnor står inför är Tanzanias FN-förbund, UNAT (United Nations Association of Tanzania). För att stärka ekonomiska självständighet och egenmakt bedriver UNAT bland annat informationskampanjer. Ett exempel är en kampanj som syftar till att öka unga kvinnors kunskap om möjligheten att söka lån från de lokala myndigheterna för att kunna starta egna företag.  

– Kvinnors ekonomiska självständighet är viktig för att lindra fattigdom och motverka könsbaserat våld. Därför sammankopplar vi kvinnliga företagsgrupper med kommunernas 10-procentslån* så att kvinnorna kan etablera egna företag, säger Ummilkher Yassin Said, kommunikatör och sakkunnig på UNAT.  

Engagerar ungdomar

Att sprida information om hur kvinnor kan stärka sin egenmakt genomsyrar även flera andra av UNAT:s aktiviteter, däribland de som handlar om att engagera ungdomar i frågor som rör de globala målen. 

Bilden visar Happy Malunde, en 20-årig tandläkarstudent från Muhimbili University of Health and Allied Sciences.
Happy Malunde.

En av ungdomarna är Happy Malunde, en 20-årig tandläkarstudent från Muhimbili University of Health and Allied Sciences. Hon började engagera sig i UNAT:s aktiviteter 2020 och tycker att det är väldigt givande och lärorikt.  

– FN-förbundet har stort inflytande i Tanzania och är bra på att engagera ungdomar i frågor som rör samhällsutveckling. Tack vare FN-förbundet har jag lärt mig mer om de globala målen och hur jag i min tur kan informera och utbilda mitt samhälle för att skapa förändring, säger hon.  

Happy hörde först talas om FN-förbundet genom dess ungdomssektion som arrangerar debatter och informationsmöten på universitet. Hon tyckte att UNAT:s aktiviteter lät intressanta då hon så länge hon kan minnas har velat arbeta med mänskliga rättigheter. 

– Vissa ungdomar är intresserade av dataspel, skönhet eller kläder. Jag är intresserad av mänskliga rättigheter, det är inte svårare än så. Men själva arbetet är svårt för vi har många utmaningar gällande mänskliga rättigheter i Tanzania, säger Happy.  

God hälsa grundläggande

Hennes engagemang grundar sig i de globala målen då hon menar att de utmaningar som flickor och kvinnor möter inte endast är kopplade till jämställdhetsmålet (mål fem) utan även till de andra 16 målen. 

– Mål nummer tre, god hälsa och välbefinnande, är för mig ett av de viktigaste målen. Utan god hälsa kan inte flickor och kvinnor inte gå i skolan eller jobba, säger Happy.  

Hon är övertygad om att kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter behöver prioriteras. Att flickor och kvinnor får utbildning är också grundläggande, menar hon, eftersom det är en förutsättning för att skapa hållbara förändringar och öka kvinnors egenmakt. 

Happy önskar särskilt att fler ungdomar engagerar sig i arbetet för att få färre flickor att gifta sig och skaffa barn i tidig ålder. Frågan är utmanande då 31 procent av kvinnorna i Tanzania gifter sig innan sin 18-årsdag. 

– Hade jag idag kunnat ändra på en sak så hade jag förhindrat att 14-åringar gifter sig och skaffar barn. När flickor gifter sig så unga blir de oftare utsatta för könsbaserat våld och de får väldigt liten makt över sina liv, säger Happy.  

I en civilsamhällesrapport som granskar statusen för de globala målen i Tanzania framkommer att gifta flickor och kvinnor har mindre beslutande makt över sin egen hälsa. Tystnadskultur kring sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter förhindrar kunskapsspridning och det gör att flickor och kvinnor inte vet hur de ska skydda sig mot graviditet eller upplever att de kan bestämma om kondom ska användas eller inte. Detta bidrar till att graviditet bland unga ökar. 27 procent av flickorna i åldern 15-19 år har genomlevt minst en graviditet och andelen ökar för varje år. Rapporten visar att man genom att bryta tystnadskulturen och nå ut till utsatta grupper kan öka kvinnors egenmakt och förhindra oönskade graviditeter och tidiga äktenskap. 

Kvinnlig könsstympning

En annan utmaning i Tanzania som Happy lyfter är kvinnlig könsstympning. Förekomsten av denna skadliga sedvänja har minskat sedan 90-talet även om ingreppet fortfarande görs. Kvinnlig könsstympning är vanligare på landsbygden där det uppskattas att 13 procent av kvinnorna är stympade jämfört med 5 procent i städerna. Seden är förknippad med kontroll över kvinnans sexualitet och därför kopplad till bristande jämställdhet. 

– Vi unga kvinnor som har kunskap om våra rättigheter vet att vi kan balansera skola, vänner och vår sexualitet. Vi har makt över våra egna kroppar. Fler kvinnor i Tanzania behöver den kunskapen och egenmakten, säger Happy.   

Genom UNAT:s aktiviteter får allt fler unga kvinnor som Happy kunskaper om flickors och kvinnors rättigheter och om hur man själv kan sprida kunskapen till andra. Resultatet blir en positiv spiral som ökar kvinnors egenmakt och skapar hållbar förändring.  

– Min dröm är att en dag vara en ledare som skapar förändring och utveckling för mitt land. Jag vill öka hälsan och jämställdheten i landet och förhindra klimatförändringar, säger Happy.  

Malin Håkansson
Praktikant på FN-förbundet i Tanzania under hösten 2022

——————

Denna text är hämtad från det senaste numret av Svenska FN-förbundets tidning Världshorisont (nr 1/2023).

Bli medlem eller prenumerera för att få Världshorisont i brevlådan! Tidningen ingår som förmån för FN-förbundets medlemmar. För prenumeration (250 kr per år) kontakta redaktör AnnaLena Karlsson Andrews. 

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Varför har du engagerat dig i FN-rörelsen?

24 maj, 2024 / Världshorisont

Nästa vecka är det dags för kongress, en viktig helg för medlemmar i Svenska FN-förbundet. Världshorisont frågade fyra medlemmar om deras engagemang i FN-rörelsen.

Läs mer

Polarisering leder till mer global stress

23 maj, 2024 / Nyheter

FN:s utvecklingsprogram UNDP höll i april en svensk lansering av den årliga rapporten Human development report. 

Läs mer

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer

Över 100 ungdomar samlas för konferens om mångfald och inkludering

26 april, 2024 / Nyheter

I helgen går Svenska FN-förbundets årliga UNg-konferens av stapeln. Syftet är att engagera, informera och uppmuntra ungdomars globala engagemang och tro på FN som central aktör i arbetet för en

Läs mer

“Jag kämpade mot mina föräldrar för att de inte skulle gifta bort mig” 

25 april, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundet bidrar genom projekt Flicka till arbetet för att förebygga barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien. Projektet har haft stora framsteg och flera orter har övergett de båda skadliga traditionerna. Covid-19 och konflikten i norra Etiopien har dock lett till att situationen återigen har förvärrats.  

Läs mer

Unric – europeiskt nav för FN-information 

19 april, 2024 / Nyheter

FN:s regionala informationskontor för Västeuropa, Unric, är en del av FN-sekretariatet. Arni Snaevarr är informatör för de nordiska länderna och arbetar med att sprida information om FN på olika språk.

Läs mer