fbpx
Grupparbete och livliga diskussioner i UNAT, Tanzanias FN-förbund. Foto: UNA Tanzania/CJPhotography
30 mars, 2023 / Världshorisont

Happy, 20 år: Min dröm är att bli en ledare och skapa förändring

Utmaningarna för flickor och kvinnor i Tanzania är många. Landets FN-förbund jobbar bland annat för att stärka kvinnors ekonomiska självständighet och egenmakt. 

Att vara kvinna i Tanzania kan vara utmanande. Många kvinnor vittnar om att de har lägre utbildning, lägre inkomster och mindre makt att besluta över sina egna liv jämfört med män. Bristande jämställdhet medför även ökad risk för könsbaserat våld. 40 procent av kvinnorna i Tanzania har någon gång utsatts för fysiskt våld och 20 procent utsätts för fysiskt våld årligen, visar undersökningar. 

En av de samhällsaktörer som arbetar för att möta de utmaningar som flickor och kvinnor står inför är Tanzanias FN-förbund, UNAT (United Nations Association of Tanzania). För att stärka ekonomiska självständighet och egenmakt bedriver UNAT bland annat informationskampanjer. Ett exempel är en kampanj som syftar till att öka unga kvinnors kunskap om möjligheten att söka lån från de lokala myndigheterna för att kunna starta egna företag.  

– Kvinnors ekonomiska självständighet är viktig för att lindra fattigdom och motverka könsbaserat våld. Därför sammankopplar vi kvinnliga företagsgrupper med kommunernas 10-procentslån* så att kvinnorna kan etablera egna företag, säger Ummilkher Yassin Said, kommunikatör och sakkunnig på UNAT.  

Engagerar ungdomar

Att sprida information om hur kvinnor kan stärka sin egenmakt genomsyrar även flera andra av UNAT:s aktiviteter, däribland de som handlar om att engagera ungdomar i frågor som rör de globala målen. 

Bilden visar Happy Malunde, en 20-årig tandläkarstudent från Muhimbili University of Health and Allied Sciences.
Happy Malunde.

En av ungdomarna är Happy Malunde, en 20-årig tandläkarstudent från Muhimbili University of Health and Allied Sciences. Hon började engagera sig i UNAT:s aktiviteter 2020 och tycker att det är väldigt givande och lärorikt.  

– FN-förbundet har stort inflytande i Tanzania och är bra på att engagera ungdomar i frågor som rör samhällsutveckling. Tack vare FN-förbundet har jag lärt mig mer om de globala målen och hur jag i min tur kan informera och utbilda mitt samhälle för att skapa förändring, säger hon.  

Happy hörde först talas om FN-förbundet genom dess ungdomssektion som arrangerar debatter och informationsmöten på universitet. Hon tyckte att UNAT:s aktiviteter lät intressanta då hon så länge hon kan minnas har velat arbeta med mänskliga rättigheter. 

– Vissa ungdomar är intresserade av dataspel, skönhet eller kläder. Jag är intresserad av mänskliga rättigheter, det är inte svårare än så. Men själva arbetet är svårt för vi har många utmaningar gällande mänskliga rättigheter i Tanzania, säger Happy.  

God hälsa grundläggande

Hennes engagemang grundar sig i de globala målen då hon menar att de utmaningar som flickor och kvinnor möter inte endast är kopplade till jämställdhetsmålet (mål fem) utan även till de andra 16 målen. 

– Mål nummer tre, god hälsa och välbefinnande, är för mig ett av de viktigaste målen. Utan god hälsa kan inte flickor och kvinnor inte gå i skolan eller jobba, säger Happy.  

Hon är övertygad om att kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter behöver prioriteras. Att flickor och kvinnor får utbildning är också grundläggande, menar hon, eftersom det är en förutsättning för att skapa hållbara förändringar och öka kvinnors egenmakt. 

Happy önskar särskilt att fler ungdomar engagerar sig i arbetet för att få färre flickor att gifta sig och skaffa barn i tidig ålder. Frågan är utmanande då 31 procent av kvinnorna i Tanzania gifter sig innan sin 18-årsdag. 

– Hade jag idag kunnat ändra på en sak så hade jag förhindrat att 14-åringar gifter sig och skaffar barn. När flickor gifter sig så unga blir de oftare utsatta för könsbaserat våld och de får väldigt liten makt över sina liv, säger Happy.  

I en civilsamhällesrapport som granskar statusen för de globala målen i Tanzania framkommer att gifta flickor och kvinnor har mindre beslutande makt över sin egen hälsa. Tystnadskultur kring sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter förhindrar kunskapsspridning och det gör att flickor och kvinnor inte vet hur de ska skydda sig mot graviditet eller upplever att de kan bestämma om kondom ska användas eller inte. Detta bidrar till att graviditet bland unga ökar. 27 procent av flickorna i åldern 15-19 år har genomlevt minst en graviditet och andelen ökar för varje år. Rapporten visar att man genom att bryta tystnadskulturen och nå ut till utsatta grupper kan öka kvinnors egenmakt och förhindra oönskade graviditeter och tidiga äktenskap. 

Kvinnlig könsstympning

En annan utmaning i Tanzania som Happy lyfter är kvinnlig könsstympning. Förekomsten av denna skadliga sedvänja har minskat sedan 90-talet även om ingreppet fortfarande görs. Kvinnlig könsstympning är vanligare på landsbygden där det uppskattas att 13 procent av kvinnorna är stympade jämfört med 5 procent i städerna. Seden är förknippad med kontroll över kvinnans sexualitet och därför kopplad till bristande jämställdhet. 

– Vi unga kvinnor som har kunskap om våra rättigheter vet att vi kan balansera skola, vänner och vår sexualitet. Vi har makt över våra egna kroppar. Fler kvinnor i Tanzania behöver den kunskapen och egenmakten, säger Happy.   

Genom UNAT:s aktiviteter får allt fler unga kvinnor som Happy kunskaper om flickors och kvinnors rättigheter och om hur man själv kan sprida kunskapen till andra. Resultatet blir en positiv spiral som ökar kvinnors egenmakt och skapar hållbar förändring.  

– Min dröm är att en dag vara en ledare som skapar förändring och utveckling för mitt land. Jag vill öka hälsan och jämställdheten i landet och förhindra klimatförändringar, säger Happy.  

Malin Håkansson
Praktikant på FN-förbundet i Tanzania under hösten 2022

——————

Denna text är hämtad från det senaste numret av Svenska FN-förbundets tidning Världshorisont (nr 1/2023).

Bli medlem eller prenumerera för att få Världshorisont i brevlådan! Tidningen ingår som förmån för FN-förbundets medlemmar. För prenumeration (250 kr per år) kontakta redaktör AnnaLena Karlsson Andrews. 

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Nytt samarbete med FN-förbundet i Albanien

24 maj, 2023 / Nyheter

En delegation från Albaniens FN-förbund besökte i veckan Svenska FN-förbundets kansli i Stockholm för att signera ett samarbetsavtal mellan organisationerna. Svenska FN-förbundets internationella programansvariga, Mikaela Engwall, berättar om det nya partnerskapet.

Läs mer

FN-hjälp mot alla odds

16 maj, 2023 / Nyheter

I Afghanistan har talibanstyret förbjudit kvinnor att arbeta i internationella hjälpinsatser. Beslutet innebär ytterligare inskränkningar av kvinnors rättigheter i landet. Läs om hur FN bedriver humanitär verksamhet i en av världens svåraste situationer.

Läs mer

Unga i FN vill ha färre tal och mer dialog

11 maj, 2023 / Världshorisont

Dagens unga är morgondagens beslutsfattare. I rapporten ”Our common agenda” lyfter FN:s generalsekreterare António Guterres fram vikten av att lyssna till, och arbeta med, unga. Men hur väl är FN rustat för att låta unga tar mer plats i rummet? Och blir de lyssnade till?

Läs mer

Öppet brev till Sveriges statsminister

02 maj, 2023 / Nyheter

Omkring 40 organisationer skriver ett öppet brev till statsminister Ulf Kristersson om framtiden för Institutet för mänskliga rättigheter. Läs brevet här!

Läs mer

Glokala Sverige avslutades 30 april

02 maj, 2023 / Nyheter

Den 30 april 2023 avslutades samverkansprojektet Glokala Sverige. Samtliga 21 regioner och 189 kommuner deltog i projektet vid nedläggningen. Kommunikations- och utbildningsprojektet Glokala Sverige har pågått sedan 2018 med finansiering

Läs mer

Edik kämpar för ett demokratiskt samhälle 

30 april, 2023 / Världshorisont

20-årige Edik Kamalian är engagerad i det georgiska FN-förbundet UNAG. Han är en av många unga georgier som i mars i år tillsammans genom omfattande protester lyckades stoppa en lag som skulle ha fört landet i auktoritär riktning. 

Läs mer

Mänskliga rättigheter i föränderliga tider

28 april, 2023 / Blogg

Det är på många sätt en besynnerlig tid vi lever i. De snabba svängningarna i politiken och i världen är något vi alla märker av på olika sätt. Ett område som utmanas är mänskliga rättigheter.

Läs mer

Ny rapport: Arbetsgrupp presenterar förslag för stärkt FN-samarbete

19 april, 2023 / Nyheter

Världens länder behöver agera på sex områden för att stärka det globala samarbetet. Det säger en rådgivande högnivågrupp under ledning av Sveriges tidigare statsminister Stefan Löfven och Liberias tidigare president Ellen Johnson Sirleaf.

Läs mer

Så arbetar FN i Ukraina

27 mars, 2023 / Nyheter

Världens länder samlas i FN för att kräva att Ryssland avslutar sin olagliga invasion i Ukraina. Vi redogör för FN:s arbete för människorna i det krigsdrabbade landet. 

Läs mer