fbpx
Grupparbete och livliga diskussioner i UNAT, Tanzanias FN-förbund. Foto: UNA Tanzania/CJPhotography
30 mars, 2023 / Världshorisont

Happy, 20 år: Min dröm är att bli en ledare och skapa förändring

Utmaningarna för flickor och kvinnor i Tanzania är många. Landets FN-förbund jobbar bland annat för att stärka kvinnors ekonomiska självständighet och egenmakt. 

Att vara kvinna i Tanzania kan vara utmanande. Många kvinnor vittnar om att de har lägre utbildning, lägre inkomster och mindre makt att besluta över sina egna liv jämfört med män. Bristande jämställdhet medför även ökad risk för könsbaserat våld. 40 procent av kvinnorna i Tanzania har någon gång utsatts för fysiskt våld och 20 procent utsätts för fysiskt våld årligen, visar undersökningar. 

En av de samhällsaktörer som arbetar för att möta de utmaningar som flickor och kvinnor står inför är Tanzanias FN-förbund, UNAT (United Nations Association of Tanzania). För att stärka ekonomiska självständighet och egenmakt bedriver UNAT bland annat informationskampanjer. Ett exempel är en kampanj som syftar till att öka unga kvinnors kunskap om möjligheten att söka lån från de lokala myndigheterna för att kunna starta egna företag.  

– Kvinnors ekonomiska självständighet är viktig för att lindra fattigdom och motverka könsbaserat våld. Därför sammankopplar vi kvinnliga företagsgrupper med kommunernas 10-procentslån* så att kvinnorna kan etablera egna företag, säger Ummilkher Yassin Said, kommunikatör och sakkunnig på UNAT.  

Engagerar ungdomar

Att sprida information om hur kvinnor kan stärka sin egenmakt genomsyrar även flera andra av UNAT:s aktiviteter, däribland de som handlar om att engagera ungdomar i frågor som rör de globala målen. 

Bilden visar Happy Malunde, en 20-årig tandläkarstudent från Muhimbili University of Health and Allied Sciences.
Happy Malunde.

En av ungdomarna är Happy Malunde, en 20-årig tandläkarstudent från Muhimbili University of Health and Allied Sciences. Hon började engagera sig i UNAT:s aktiviteter 2020 och tycker att det är väldigt givande och lärorikt.  

– FN-förbundet har stort inflytande i Tanzania och är bra på att engagera ungdomar i frågor som rör samhällsutveckling. Tack vare FN-förbundet har jag lärt mig mer om de globala målen och hur jag i min tur kan informera och utbilda mitt samhälle för att skapa förändring, säger hon.  

Happy hörde först talas om FN-förbundet genom dess ungdomssektion som arrangerar debatter och informationsmöten på universitet. Hon tyckte att UNAT:s aktiviteter lät intressanta då hon så länge hon kan minnas har velat arbeta med mänskliga rättigheter. 

– Vissa ungdomar är intresserade av dataspel, skönhet eller kläder. Jag är intresserad av mänskliga rättigheter, det är inte svårare än så. Men själva arbetet är svårt för vi har många utmaningar gällande mänskliga rättigheter i Tanzania, säger Happy.  

God hälsa grundläggande

Hennes engagemang grundar sig i de globala målen då hon menar att de utmaningar som flickor och kvinnor möter inte endast är kopplade till jämställdhetsmålet (mål fem) utan även till de andra 16 målen. 

– Mål nummer tre, god hälsa och välbefinnande, är för mig ett av de viktigaste målen. Utan god hälsa kan inte flickor och kvinnor inte gå i skolan eller jobba, säger Happy.  

Hon är övertygad om att kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter behöver prioriteras. Att flickor och kvinnor får utbildning är också grundläggande, menar hon, eftersom det är en förutsättning för att skapa hållbara förändringar och öka kvinnors egenmakt. 

Happy önskar särskilt att fler ungdomar engagerar sig i arbetet för att få färre flickor att gifta sig och skaffa barn i tidig ålder. Frågan är utmanande då 31 procent av kvinnorna i Tanzania gifter sig innan sin 18-årsdag. 

– Hade jag idag kunnat ändra på en sak så hade jag förhindrat att 14-åringar gifter sig och skaffar barn. När flickor gifter sig så unga blir de oftare utsatta för könsbaserat våld och de får väldigt liten makt över sina liv, säger Happy.  

I en civilsamhällesrapport som granskar statusen för de globala målen i Tanzania framkommer att gifta flickor och kvinnor har mindre beslutande makt över sin egen hälsa. Tystnadskultur kring sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter förhindrar kunskapsspridning och det gör att flickor och kvinnor inte vet hur de ska skydda sig mot graviditet eller upplever att de kan bestämma om kondom ska användas eller inte. Detta bidrar till att graviditet bland unga ökar. 27 procent av flickorna i åldern 15-19 år har genomlevt minst en graviditet och andelen ökar för varje år. Rapporten visar att man genom att bryta tystnadskulturen och nå ut till utsatta grupper kan öka kvinnors egenmakt och förhindra oönskade graviditeter och tidiga äktenskap. 

Kvinnlig könsstympning

En annan utmaning i Tanzania som Happy lyfter är kvinnlig könsstympning. Förekomsten av denna skadliga sedvänja har minskat sedan 90-talet även om ingreppet fortfarande görs. Kvinnlig könsstympning är vanligare på landsbygden där det uppskattas att 13 procent av kvinnorna är stympade jämfört med 5 procent i städerna. Seden är förknippad med kontroll över kvinnans sexualitet och därför kopplad till bristande jämställdhet. 

– Vi unga kvinnor som har kunskap om våra rättigheter vet att vi kan balansera skola, vänner och vår sexualitet. Vi har makt över våra egna kroppar. Fler kvinnor i Tanzania behöver den kunskapen och egenmakten, säger Happy.   

Genom UNAT:s aktiviteter får allt fler unga kvinnor som Happy kunskaper om flickors och kvinnors rättigheter och om hur man själv kan sprida kunskapen till andra. Resultatet blir en positiv spiral som ökar kvinnors egenmakt och skapar hållbar förändring.  

– Min dröm är att en dag vara en ledare som skapar förändring och utveckling för mitt land. Jag vill öka hälsan och jämställdheten i landet och förhindra klimatförändringar, säger Happy.  

Malin Håkansson
Praktikant på FN-förbundet i Tanzania under hösten 2022

——————

Denna text är hämtad från det senaste numret av Svenska FN-förbundets tidning Världshorisont (nr 1/2023).

Bli medlem eller prenumerera för att få Världshorisont i brevlådan! Tidningen ingår som förmån för FN-förbundets medlemmar. För prenumeration (250 kr per år) kontakta redaktör AnnaLena Karlsson Andrews. 

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

De globala målen är vår kompass

19 september, 2023 / Blogg

Vi måste agera mer och vi måste agera fortare, skriver Annelie Börjesson inför FN:s högnivåvecka som startar i New York. Nu startar FN:s generalförsamling och samtidigt hålls flera toppmöten i

Läs mer

Två FN-vänner om FN-hösten 2023 

19 september, 2023 / Världshorisont

Vilka utmaningar står FN inför efter coronapandemin och med pågående krig och klimatkris i världen? Vilken roll kan och bör Sverige spela? Vi ställde några frågor till Olof Skoog, EU:s

Läs mer

Halvtid för Agenda 2030: ”Omställning till hållbar utveckling är möjligt – och oundvikligt” 

15 september, 2023 / Världshorisont

I år har halva tiden gått för genomförandet av Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling. Den 18-19 september samlas världens länder vid ett FN-toppmöte om de

Läs mer

Sveriges Agenda 2030-samordnare: “Politiskt ledarskap saknas för den omställning som krävs” 

12 september, 2023 / Världshorisont

Forskningen pekar på att vårt samhälle måste transformeras men inga ledande svenska politiker har hittills visat det politiska mod som krävs för en så genomgripande förändring. Det säger Gabriel Wikström,

Läs mer

Fredsdagen: FN-förbund samlade till fredsklocka

12 september, 2023 / Nyheter

Sextiofem FN-förbund i hela världen la grunden för den japanska fredsklockan i FN-högkvarteret. FN-chefen António Guterres ringer i klockan den 13 september för att uppmärksamma internationella fredsdagen. Den japanska fredsklockan

Läs mer

Skriv under för hållbar utveckling!

08 september, 2023 / Nyheter

De globala målen är världens enda plan för framtiden – och den enda vägen ut ur vår tids kriser. Var med och skriv under vårt upprop för hållbar utveckling! Globala

Läs mer

Tanzanias FN-förbund mobiliserar för att möta klimatkrisen 

08 september, 2023 / Världshorisont

I Tanzania i Östafrika har klimatförändringar stor påverkan på vardagen. Landets FN-förbund jobbar med en bred palett av aktiviteter för att minska utsattheten hos sårbara samhällen.  Tanzania drabbas redan av

Läs mer

Nytt FN-år med fokus på hållbarhet och samarbete

07 september, 2023 / Nyheter

I samband med generalförsamlingens öppnande hålls toppmöten om bland annat hållbarhet, klimatet, kärnvapen och FN:s framtid. Vi listar mötena som ingen bör missa! Det nya FN-året inleds när generalförsamlingens 78:e

Läs mer

Sverige bör delta i FN-manifestation mot kärnvapen

03 september, 2023 / Debattartiklar

FN-mötet om kärnvapen den 26 september är ett tillfälle för Sveriges regering att ställa sig bakom kravet på totalt avskaffande, skriver FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson och företrädare för FN-rörelsen i hela landet.

Läs mer