fbpx
Stefan Lövfen f.d. Sveriges statsminister. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet
5 oktober, 2022 / Världshorisont

Hallå där, Stefan Löfven!

Stefan Löfven, tidigare statminister, leder tillsammans med Ellen Johnson Sirleaf från Liberia FN:s högnivåpanel för effektivare multilateralism.

Vad går ert uppdrag ut på?

FN-chefen António Guterres har i Our Common Agenda beskrivit ett antal tillkortakommanden i det multilaterala samarbetet. Vår uppgift är att lägga konkreta och modiga förslag på hur detta samarbete ska kunna bli effektivare. Vi vet redan vad som behöver göras – vi har Agenda 2030, Parisavtalet, etc – så vårt fokus är hur vi ska göra för att snabbare kunna genomföra de globala målen, klimatomställningen, fred och säkerhet, etc.

Hur har ni lagt upp arbetet?

Vi har delat upp de tio panelisterna i fyra undergrupper som diskuterar fred och säkerhet, klimat och miljö, digitalisering samt den globala finansiella strukturen. Min och Ellen Johnson Sirleafs roll är att tänka på helheten, ställa frågor, stimulera och hela tiden påminna om de grundprinciper som vi ställt upp, däribland att de förslag vi lägger ska vara ”people-centered” och ”planet-centered”, alltså att de ska gynna vanliga människor och vår planet. Till vårt förfogande har vi ett sekretariat som hjälper oss med till exempel rundabordssamtal och expertråd så att vi säkerställer att våra förslag är genomarbetade. Vi har kommit ungefär halvvägs nu. Vi ska lämna vår rapport till generalsekreteraren i januari och innehållet blir en del av underlaget till det toppmöte om framtiden som vi ska ha i september 2023.

Kan du redan nu säga något om era slutsatser?

Ja, vi ser att fördelningen i världen är ett huvudproblem. Resurserna finns där, de är bara så vanvettigt snedfördelade. Jag menar att vi måste börja se utvecklingsbistånd som investeringar vi gör. Man hjälper någon annan men får också tillbaka genom att man skapar en bättre värld för alla.

Förutom uppdraget i FN-panelen har du efterträtt Jan Eliasson som ordförande för Sipri. Är det globala frågor du vill ägna dig åt efter politiken?

Ja, jag sitter också i styrelsen för Harald Edelstams Foundation och stödjer även Kailash Satyarthis arbete. Han jobbar mot barnarbete och fick fredspriset tillsammans med Malala. Jag är fortfarande väldigt intresserad av näringsliv och arbetsmarknadsfrågor men de här fyra sakerna känns så bra och som en väldigt bra start på tiden efter statsministerperioden.

Hur ser du att olika samhällsaktörer kan stödja det multilaterala samarbetet i FN?

En av panelens grundprinciper är att våra förslag ska vara inkluderande. Det multilaterala samarbetet blir naturligtvis starkare om vi inkluderar fler. Självklart vill vi nå stater och regeringar eftersom vi vill att de på toppmötet 2023 ska fatta bra och modiga progressiva beslut. Men civilsamhällets engagemang är också jätteviktigt.

Är det något du vill tillägga?

Jag uppmanar FN-förbundet och alla andra att delta i diskussionen om hur styrningen av det multilaterala samarbetet kan förbättras. Jag vill också särskilt nämna kärnvapenfrågan. Vi måste verkligen agera för att minimera kärnvapnen och en dag få bort dem.

——————
Läs mer om panelen på dess webbsida: highleveladvisoryboard.org

Denna text är hämtad från det senaste numret av Svenska FN-förbundets tidning Världshorisont (nr 3/2022).

Bli medlem eller prenumerera för att få Världshorisont i brevlådan! Tidningen ingår som förmån för FN-förbundets medlemmar. För prenumeration (250 kr per år) kontakta redaktör AnnaLena Karlsson Andrews.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

>

Senaste nytt

USA la veto mot vapenvila i Gaza

09 december, 2023 / Nyheter

Trots enormt lidande i Gaza stoppades ett förslag om humanitär vapenvila i säkerhetsrådet på fredagen. Att rådet därmed går emot FN-chefens initiativ i frågan är olyckligt, säger FN-förbundet.

Läs mer

FN och mänskliga rättigheter: Jubileum med nya utmaningar 

08 december, 2023 / Nyheter

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna fyller 75 år den 10 december 2023. I en orolig värld måste vi alla stå upp för våra rättigheter, skriver Svenska FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson och företrädare för FN-rörelsen i hela landet.

Läs mer

MR-förklaringen 75 år – Mänskliga rättigheter hindrar krig och bygger fred 

07 december, 2023 / Världshorisont

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna fyller 75 år i december 2023. Mot bakgrund av oron i världen är den högst aktuell. Ursprungstanken bakom dokumentet är att förhindra att kriser och konflikter uppstår.

Läs mer

Årets FN-supporter: Vi måste hjälpas åt för att förändra

05 december, 2023 / Nyheter

36 år som ordförande och desto fler som engagerad medmänniska och förespråkare för FN:s kärnfrågor. Gunilla Grunditz från Varberg är Årets FN-supporter och hon menar att vägen framåt kräver samarbete och engagemang.

Läs mer

Viktig domstol skipar rättvisa vid omfattande förbrytelser 

01 december, 2023 / Världshorisont

Internationella brottmålsdomstolen ICC får allt större betydelse när det gäller att pröva och döma individer vid grova kränkningar mot mänskliga rättigheter och humanitär rätt.

Läs mer

FN hjälper i Gaza

29 november, 2023 / Nyheter

Tusentals människor har dödats i Hamas terrorattack den 7 oktober och Israels vedergällningskrig. Vapenvilan ger FN möjlighet att bistå skadade och behövande med humanitär hjälp.

Läs mer

”Många gravida dör i konflikter”

24 november, 2023 / Världshorisont

Flickor och kvinnor är särskilt utsatta i samband med kriser och konflikter. UNFPA, FN:s befolkningsfond, förklarar varför.

Läs mer

Årets FN-vän: Från ord till handling för Ukraina

22 november, 2023 / Nyheter

Talet om ökat svenskt stöd till Ukraina måste bli verklighet och alla kan göra en insats, säger Peter Ingvarsson i aktionsgruppen Ryssland ut ur Ukraina. Möt Årets FN-vän och läs om hur du kan engagera dig för Ukraina!

Läs mer

MR-brott i Iran – Efter 35 år väntar Sima fortfarande på upprättelse 

21 november, 2023 / Världshorisont

Sima Mirzaei förlorade sju familjemedlemmar 1988 när den iranska regimen avrättade tusentals politiska fångar. Allt hon önskar idag är att de ansvariga ska ställas inför rätta.

Läs mer