Stefan Lövfen f.d. Sveriges statsminister. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Stefan Löfven, tidigare statminister, leder tillsammans med Ellen Johnson Sirleaf från Liberia FN:s högnivåpanel för effektivare multilateralism.

Vad går ert uppdrag ut på?

FN-chefen António Guterres har i Our Common Agenda beskrivit ett antal tillkortakommanden i det multilaterala samarbetet. Vår uppgift är att lägga konkreta och modiga förslag på hur detta samarbete ska kunna bli effektivare. Vi vet redan vad som behöver göras – vi har Agenda 2030, Parisavtalet, etc – så vårt fokus är hur vi ska göra för att snabbare kunna genomföra de globala målen, klimatomställningen, fred och säkerhet, etc.

Hur har ni lagt upp arbetet?

Vi har delat upp de tio panelisterna i fyra undergrupper som diskuterar fred och säkerhet, klimat och miljö, digitalisering samt den globala finansiella strukturen. Min och Ellen Johnson Sirleafs roll är att tänka på helheten, ställa frågor, stimulera och hela tiden påminna om de grundprinciper som vi ställt upp, däribland att de förslag vi lägger ska vara ”people-centered” och ”planet-centered”, alltså att de ska gynna vanliga människor och vår planet. Till vårt förfogande har vi ett sekretariat som hjälper oss med till exempel rundabordssamtal och expertråd så att vi säkerställer att våra förslag är genomarbetade. Vi har kommit ungefär halvvägs nu. Vi ska lämna vår rapport till generalsekreteraren i januari och innehållet blir en del av underlaget till det toppmöte om framtiden som vi ska ha i september 2023.

Kan du redan nu säga något om era slutsatser?

Ja, vi ser att fördelningen i världen är ett huvudproblem. Resurserna finns där, de är bara så vanvettigt snedfördelade. Jag menar att vi måste börja se utvecklingsbistånd som investeringar vi gör. Man hjälper någon annan men får också tillbaka genom att man skapar en bättre värld för alla.

Förutom uppdraget i FN-panelen har du efterträtt Jan Eliasson som ordförande för Sipri. Är det globala frågor du vill ägna dig åt efter politiken?

Ja, jag sitter också i styrelsen för Harald Edelstams Foundation och stödjer även Kailash Satyarthis arbete. Han jobbar mot barnarbete och fick fredspriset tillsammans med Malala. Jag är fortfarande väldigt intresserad av näringsliv och arbetsmarknadsfrågor men de här fyra sakerna känns så bra och som en väldigt bra start på tiden efter statsministerperioden.

Hur ser du att olika samhällsaktörer kan stödja det multilaterala samarbetet i FN?

En av panelens grundprinciper är att våra förslag ska vara inkluderande. Det multilaterala samarbetet blir naturligtvis starkare om vi inkluderar fler. Självklart vill vi nå stater och regeringar eftersom vi vill att de på toppmötet 2023 ska fatta bra och modiga progressiva beslut. Men civilsamhällets engagemang är också jätteviktigt.

Är det något du vill tillägga?

Jag uppmanar FN-förbundet och alla andra att delta i diskussionen om hur styrningen av det multilaterala samarbetet kan förbättras. Jag vill också särskilt nämna kärnvapenfrågan. Vi måste verkligen agera för att minimera kärnvapnen och en dag få bort dem.

——————
Läs mer om panelen på dess webbsida: highleveladvisoryboard.org

Denna text är hämtad från det senaste numret av Svenska FN-förbundets tidning Världshorisont (nr 3/2022).

Bli medlem eller prenumerera för att få Världshorisont i brevlådan! Tidningen ingår som förmån för FN-förbundets medlemmar. För prenumeration (250 kr per år) kontakta redaktör AnnaLena Karlsson Andrews.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

>

Senaste nytt

Unesco högrelevant när demokrati och rättigheter hotas 

05 december, 2022 / Världshorisont

Ett FN-organ som har särskild relevans för demokrati och yttrandefrihet är Unesco. Trots ett ovanligt kärvt samarbetsklimat i dessa frågor är det värdefullt att världens stater möts och samtalar, säger Anna-Karin Johansson, Svenska Unescorådets generalsekreterare.

Läs mer

Rekordstor nödappell från FN – fel tillfälle att minska FN-biståndet

01 december, 2022 / Nyheter

Torsdagens rekordstora humanitära appell från FN för världens mest utsatta understryker behovet av fortsatt starkt svenskt stöd till FN, säger Svenska FN-förbundet. 

Läs mer

Varningslampor blinkar för demokratin i Sverige 

30 november, 2022 / Världshorisont

De mätningar av demokratin som instituten V-Dem, Freedom House och tidningen The Economist genomför visar att Sverige är ett av de mest demokratiska länderna i världen. Det betyder inte att allt är frid och fröjd, konstaterar journalisten Mats Wingborg. 

Läs mer

Tro och tvivel – desinformation och demokratiutveckling i Europa

28 november, 2022 / Världshorisont

I skuggan av Rysslands krig mot Ukraina pågår ett annat ryskt angrepp mot Europa där desinformation används som vapen mot den europeiska demokratin. Världshorisont har intervjuat demokratiexperten Jaba Devdariani om sambanden mellan demokratiutveckling och desinformation. 

Läs mer

Internationella dagen mot våld mot kvinnor: Kvinnors rättigheter på tillbakagång

25 november, 2022 / Nyheter

Flickors och kvinnors rättigheter möter motstånd runt om i världen och utvecklingen i Iran och Afghanistan är alarmerande exempel. FN leder arbetet för global jämställdhet men varje medlemsstat måste tillse att flickors och kvinnors rättigheter respekteras.

Läs mer

Nato och kärnvapen: Risk för svagare svensk röst

25 november, 2022 / Nyheter

Ett svenskt Natomedlemskap skulle kunna bidra till att försvarsalliansen förbättrar sin hållning till nedrustningsfrågor. I praktiken har dock Sverige efter ansökan tonat ned sin nedrustningsvänliga linje, skriver Svenska FN-förbundet i ett remissyttrande.

Läs mer

Svenska FN-förbundet mötte Toily Kurbanov från UN-Volunteers  

22 november, 2022 / Nyheter

En tid som kräver gemensamma krafter och insatser kräver också volontärarbete. Svenska FN-förbundet mötte UN-Volunteers där Toily Kurbanov, chef för FN:s volontärprogram, svarade på några frågor kring vikten av volontärarbete i såväl dagens som framtidens samhälle.

Läs mer

Svag överenskommelse vid FN:s klimattoppmöte

21 november, 2022 / Nyheter

En positiv nyhet i form av en fond för skador och förluster men i övrigt mestadels besvikelser och otillräckliga åtaganden – så kan klimattoppmötet COP27 i Egypten sammanfattas.

Läs mer

Möt våra pristagare!

14 november, 2022 / Nyheter

Varje år utser Svenska FN-förbundet två personer eller organisationer som har gjort särskilda insatser till stöd för FN. Möt Årets FN-supporter Lena Friberg från Lerum och Årets FN-vän, klimatexperten Johan Rockström.

Läs mer