fbpx
Stefan Lövfen f.d. Sveriges statsminister. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet
5 oktober, 2022 / Världshorisont

Hallå där, Stefan Löfven!

Stefan Löfven, tidigare statminister, leder tillsammans med Ellen Johnson Sirleaf från Liberia FN:s högnivåpanel för effektivare multilateralism.

Vad går ert uppdrag ut på?

FN-chefen António Guterres har i Our Common Agenda beskrivit ett antal tillkortakommanden i det multilaterala samarbetet. Vår uppgift är att lägga konkreta och modiga förslag på hur detta samarbete ska kunna bli effektivare. Vi vet redan vad som behöver göras – vi har Agenda 2030, Parisavtalet, etc – så vårt fokus är hur vi ska göra för att snabbare kunna genomföra de globala målen, klimatomställningen, fred och säkerhet, etc.

Hur har ni lagt upp arbetet?

Vi har delat upp de tio panelisterna i fyra undergrupper som diskuterar fred och säkerhet, klimat och miljö, digitalisering samt den globala finansiella strukturen. Min och Ellen Johnson Sirleafs roll är att tänka på helheten, ställa frågor, stimulera och hela tiden påminna om de grundprinciper som vi ställt upp, däribland att de förslag vi lägger ska vara ”people-centered” och ”planet-centered”, alltså att de ska gynna vanliga människor och vår planet. Till vårt förfogande har vi ett sekretariat som hjälper oss med till exempel rundabordssamtal och expertråd så att vi säkerställer att våra förslag är genomarbetade. Vi har kommit ungefär halvvägs nu. Vi ska lämna vår rapport till generalsekreteraren i januari och innehållet blir en del av underlaget till det toppmöte om framtiden som vi ska ha i september 2023.

Kan du redan nu säga något om era slutsatser?

Ja, vi ser att fördelningen i världen är ett huvudproblem. Resurserna finns där, de är bara så vanvettigt snedfördelade. Jag menar att vi måste börja se utvecklingsbistånd som investeringar vi gör. Man hjälper någon annan men får också tillbaka genom att man skapar en bättre värld för alla.

Förutom uppdraget i FN-panelen har du efterträtt Jan Eliasson som ordförande för Sipri. Är det globala frågor du vill ägna dig åt efter politiken?

Ja, jag sitter också i styrelsen för Harald Edelstams Foundation och stödjer även Kailash Satyarthis arbete. Han jobbar mot barnarbete och fick fredspriset tillsammans med Malala. Jag är fortfarande väldigt intresserad av näringsliv och arbetsmarknadsfrågor men de här fyra sakerna känns så bra och som en väldigt bra start på tiden efter statsministerperioden.

Hur ser du att olika samhällsaktörer kan stödja det multilaterala samarbetet i FN?

En av panelens grundprinciper är att våra förslag ska vara inkluderande. Det multilaterala samarbetet blir naturligtvis starkare om vi inkluderar fler. Självklart vill vi nå stater och regeringar eftersom vi vill att de på toppmötet 2023 ska fatta bra och modiga progressiva beslut. Men civilsamhällets engagemang är också jätteviktigt.

Är det något du vill tillägga?

Jag uppmanar FN-förbundet och alla andra att delta i diskussionen om hur styrningen av det multilaterala samarbetet kan förbättras. Jag vill också särskilt nämna kärnvapenfrågan. Vi måste verkligen agera för att minimera kärnvapnen och en dag få bort dem.

——————
Läs mer om panelen på dess webbsida: highleveladvisoryboard.org

Denna text är hämtad från det senaste numret av Svenska FN-förbundets tidning Världshorisont (nr 3/2022).

Bli medlem eller prenumerera för att få Världshorisont i brevlådan! Tidningen ingår som förmån för FN-förbundets medlemmar. För prenumeration (250 kr per år) kontakta redaktör AnnaLena Karlsson Andrews.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

>

Senaste nytt

Varför har du engagerat dig i FN-rörelsen?

24 maj, 2024 / Världshorisont

Nästa vecka är det dags för kongress, en viktig helg för medlemmar i Svenska FN-förbundet. Världshorisont frågade fyra medlemmar om deras engagemang i FN-rörelsen.

Läs mer

Polarisering leder till mer global stress

23 maj, 2024 / Nyheter

FN:s utvecklingsprogram UNDP höll i april en svensk lansering av den årliga rapporten Human development report. 

Läs mer

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer

Över 100 ungdomar samlas för konferens om mångfald och inkludering

26 april, 2024 / Nyheter

I helgen går Svenska FN-förbundets årliga UNg-konferens av stapeln. Syftet är att engagera, informera och uppmuntra ungdomars globala engagemang och tro på FN som central aktör i arbetet för en

Läs mer

“Jag kämpade mot mina föräldrar för att de inte skulle gifta bort mig” 

25 april, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundet bidrar genom projekt Flicka till arbetet för att förebygga barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien. Projektet har haft stora framsteg och flera orter har övergett de båda skadliga traditionerna. Covid-19 och konflikten i norra Etiopien har dock lett till att situationen återigen har förvärrats.  

Läs mer

Unric – europeiskt nav för FN-information 

19 april, 2024 / Nyheter

FN:s regionala informationskontor för Västeuropa, Unric, är en del av FN-sekretariatet. Arni Snaevarr är informatör för de nordiska länderna och arbetar med att sprida information om FN på olika språk.

Läs mer