fbpx
Stefan Lövfen f.d. Sveriges statsminister. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet
5 oktober, 2022 / Världshorisont

Hallå där, Stefan Löfven!

Stefan Löfven, tidigare statminister, leder tillsammans med Ellen Johnson Sirleaf från Liberia FN:s högnivåpanel för effektivare multilateralism.

Vad går ert uppdrag ut på?

FN-chefen António Guterres har i Our Common Agenda beskrivit ett antal tillkortakommanden i det multilaterala samarbetet. Vår uppgift är att lägga konkreta och modiga förslag på hur detta samarbete ska kunna bli effektivare. Vi vet redan vad som behöver göras – vi har Agenda 2030, Parisavtalet, etc – så vårt fokus är hur vi ska göra för att snabbare kunna genomföra de globala målen, klimatomställningen, fred och säkerhet, etc.

Hur har ni lagt upp arbetet?

Vi har delat upp de tio panelisterna i fyra undergrupper som diskuterar fred och säkerhet, klimat och miljö, digitalisering samt den globala finansiella strukturen. Min och Ellen Johnson Sirleafs roll är att tänka på helheten, ställa frågor, stimulera och hela tiden påminna om de grundprinciper som vi ställt upp, däribland att de förslag vi lägger ska vara ”people-centered” och ”planet-centered”, alltså att de ska gynna vanliga människor och vår planet. Till vårt förfogande har vi ett sekretariat som hjälper oss med till exempel rundabordssamtal och expertråd så att vi säkerställer att våra förslag är genomarbetade. Vi har kommit ungefär halvvägs nu. Vi ska lämna vår rapport till generalsekreteraren i januari och innehållet blir en del av underlaget till det toppmöte om framtiden som vi ska ha i september 2023.

Kan du redan nu säga något om era slutsatser?

Ja, vi ser att fördelningen i världen är ett huvudproblem. Resurserna finns där, de är bara så vanvettigt snedfördelade. Jag menar att vi måste börja se utvecklingsbistånd som investeringar vi gör. Man hjälper någon annan men får också tillbaka genom att man skapar en bättre värld för alla.

Förutom uppdraget i FN-panelen har du efterträtt Jan Eliasson som ordförande för Sipri. Är det globala frågor du vill ägna dig åt efter politiken?

Ja, jag sitter också i styrelsen för Harald Edelstams Foundation och stödjer även Kailash Satyarthis arbete. Han jobbar mot barnarbete och fick fredspriset tillsammans med Malala. Jag är fortfarande väldigt intresserad av näringsliv och arbetsmarknadsfrågor men de här fyra sakerna känns så bra och som en väldigt bra start på tiden efter statsministerperioden.

Hur ser du att olika samhällsaktörer kan stödja det multilaterala samarbetet i FN?

En av panelens grundprinciper är att våra förslag ska vara inkluderande. Det multilaterala samarbetet blir naturligtvis starkare om vi inkluderar fler. Självklart vill vi nå stater och regeringar eftersom vi vill att de på toppmötet 2023 ska fatta bra och modiga progressiva beslut. Men civilsamhällets engagemang är också jätteviktigt.

Är det något du vill tillägga?

Jag uppmanar FN-förbundet och alla andra att delta i diskussionen om hur styrningen av det multilaterala samarbetet kan förbättras. Jag vill också särskilt nämna kärnvapenfrågan. Vi måste verkligen agera för att minimera kärnvapnen och en dag få bort dem.

——————
Läs mer om panelen på dess webbsida: highleveladvisoryboard.org

Denna text är hämtad från det senaste numret av Svenska FN-förbundets tidning Världshorisont (nr 3/2022).

Bli medlem eller prenumerera för att få Världshorisont i brevlådan! Tidningen ingår som förmån för FN-förbundets medlemmar. För prenumeration (250 kr per år) kontakta redaktör AnnaLena Karlsson Andrews.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

>

Senaste nytt

Barns och ungas inflytande måste öka i alla frågor

05 juni, 2023 / Världshorisont

I flera uppmärksammade fall de senaste åren har barn ställt stater till svars för att de inte agerat tillräckligt för att bromsa klimatförändringarna. FN:s barnfond Unicef följer utvecklingen.

Läs mer

Nytt samarbete med FN-förbundet i Albanien

24 maj, 2023 / Nyheter

En delegation från Albaniens FN-förbund besökte i veckan Svenska FN-förbundets kansli i Stockholm för att signera ett samarbetsavtal mellan organisationerna. Svenska FN-förbundets internationella programansvariga, Mikaela Engwall, berättar om det nya partnerskapet.

Läs mer

FN-hjälp mot alla odds

16 maj, 2023 / Nyheter

I Afghanistan har talibanstyret förbjudit kvinnor att arbeta i internationella hjälpinsatser. Beslutet innebär ytterligare inskränkningar av kvinnors rättigheter i landet. Läs om hur FN bedriver humanitär verksamhet i en av världens svåraste situationer.

Läs mer

Unga i FN vill ha färre tal och mer dialog

11 maj, 2023 / Världshorisont

Dagens unga är morgondagens beslutsfattare. I rapporten ”Our common agenda” lyfter FN:s generalsekreterare António Guterres fram vikten av att lyssna till, och arbeta med, unga. Men hur väl är FN rustat för att låta unga tar mer plats i rummet? Och blir de lyssnade till?

Läs mer

Öppet brev till Sveriges statsminister

02 maj, 2023 / Nyheter

Omkring 40 organisationer skriver ett öppet brev till statsminister Ulf Kristersson om framtiden för Institutet för mänskliga rättigheter. Läs brevet här!

Läs mer

Glokala Sverige avslutades 30 april

02 maj, 2023 / Nyheter

Den 30 april 2023 avslutades samverkansprojektet Glokala Sverige. Samtliga 21 regioner och 189 kommuner deltog i projektet vid nedläggningen. Kommunikations- och utbildningsprojektet Glokala Sverige har pågått sedan 2018 med finansiering

Läs mer

Edik kämpar för ett demokratiskt samhälle 

30 april, 2023 / Världshorisont

20-årige Edik Kamalian är engagerad i det georgiska FN-förbundet UNAG. Han är en av många unga georgier som i mars i år tillsammans genom omfattande protester lyckades stoppa en lag som skulle ha fört landet i auktoritär riktning. 

Läs mer

Mänskliga rättigheter i föränderliga tider

28 april, 2023 / Blogg

Det är på många sätt en besynnerlig tid vi lever i. De snabba svängningarna i politiken och i världen är något vi alla märker av på olika sätt. Ett område som utmanas är mänskliga rättigheter.

Läs mer

Ny rapport: Arbetsgrupp presenterar förslag för stärkt FN-samarbete

19 april, 2023 / Nyheter

Världens länder behöver agera på sex områden för att stärka det globala samarbetet. Det säger en rådgivande högnivågrupp under ledning av Sveriges tidigare statsminister Stefan Löfven och Liberias tidigare president Ellen Johnson Sirleaf.

Läs mer