fbpx
Foto: Utrikesdepartementet
13 december, 2022 / Världshorisont

Hallå där, Cecilia Ruthström-Ruin!  

Cecilia Ruthström-Ruin, ambassadör för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer svarar på Världshorisonts frågor.

Vad är din huvuduppgift som ambassadör för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer?  

Jag ska företräda Sveriges politik på olika sätt i internationella kontakter och bidra till att Sverige har en röst i de här frågorna. Jag har också till uppgift att vara en särskild ingång för civilsamhällsaktörer, både i Sverige och i andra länder, inklusive till exempel MR-försvarare.  

Vilka frågor har du prioriterat sedan du tillträdde i augusti 2021?  

Förra regeringen hade angivit sin demokratisatsning som en samlande ram för mycket av arbetet och där har jag bidragit på olika sätt. Satsningen har till stor del varit driven från våra utlandsmyndigheter och det har handlat om yttrandefrihet, journalisters säkerhet, HBTQI-personers rättigheter, kvinnors och flickors rättigheter, med mera. Nu konstaterar jag att vår nya regering givit tydliga budskap om vikten av att stå upp för våra grundläggande värderingar och den regelbaserade världsordningen. Det är också ett tydligt fokus på demokratibistånd och stöd till MR-försvarare, demokratirörelser och fria val inom ramen för utvecklingspolitiken. Jag ser fram emot att få bidra till att omsätta detta i praktiskt arbete. 

Du har tidigare arbetat inom FN, berätta!  

Ja, jag jobbade på UNODC, FN:s organ för arbete mot narkotika och organiserad brottslighet, i Wien 2008-2011 som chef för Terrorism Prevention Branch. Det var fantastiskt spännande år. Jag hade en dubbel roll där jag arbetade både med kapacitetsstöd till länder och med policyfrågor med utgångspunkt i det internationella regelverket. 

Vad tar du med dig från FN som du har nytta av än idag? 

Vikten av ett regelsystem som också har den legitimitet som bara FN-systemet med sin universella ansats kan ge. Att se i praktiken hur det ger möjlighet till samarbete runt om i världen. En annan viktig erfarenhet var vikten av att översätta detta till konkret arbete med olika byggstenar så att arbetet på nationell nivå blir bättre. 

Alla globala utmaningar kräver ju samarbete mellan länder för att vi ska kunna lösa dem och då måste man ha gemensamma regler att luta sig mot. Det gemensamma regelverket är oerhört viktigt och till nytta för länder. I små steg kunde FN-stödet bidra till ökad rättssäkerhet och ökad respekt för mänskliga rättigheter, också i länder där utmaningarna är väldigt stora. Det kändes som ett väldigt meningsfullt arbete som gav konkret effekt. 

Något du vill tillägga?  

Det är en tid när det är viktigt att uppmärksamma demokratifrågorna generellt och på systemnivå. Vi är i ett allvarligt världsläge och demokratins tillstånd i världen visar att vi haft en tydlig tillbakagång i över 15 år. Det i sig ökar risken för konflikter i världen och här ser vi det omänskliga angreppskrig som pågår i vår närhet och som visar sambandet mellan intern repression och extern aggression. Ett land där det demokratiska utrymmet och respekten för mänskliga rättigheter minskar är ett hot mot både den egna befolkningen men också mot andra. Det blir en farligare värld när demokratin går tillbaka och då behövs FN mer än någonsin.  

——————

Denna text är hämtad från det senaste numret av Svenska FN-förbundets tidning Världshorisont (nr 3/2022).

Bli medlem eller prenumerera för att få Världshorisont i brevlådan! Tidningen ingår som förmån för FN-förbundets medlemmar. För prenumeration (250 kr per år) kontakta redaktör AnnaLena Karlsson Andrews.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Varför har du engagerat dig i FN-rörelsen?

24 maj, 2024 / Världshorisont

Nästa vecka är det dags för kongress, en viktig helg för medlemmar i Svenska FN-förbundet. Världshorisont frågade fyra medlemmar om deras engagemang i FN-rörelsen.

Läs mer

Polarisering leder till mer global stress

23 maj, 2024 / Nyheter

FN:s utvecklingsprogram UNDP höll i april en svensk lansering av den årliga rapporten Human development report. 

Läs mer

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer

Över 100 ungdomar samlas för konferens om mångfald och inkludering

26 april, 2024 / Nyheter

I helgen går Svenska FN-förbundets årliga UNg-konferens av stapeln. Syftet är att engagera, informera och uppmuntra ungdomars globala engagemang och tro på FN som central aktör i arbetet för en

Läs mer

“Jag kämpade mot mina föräldrar för att de inte skulle gifta bort mig” 

25 april, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundet bidrar genom projekt Flicka till arbetet för att förebygga barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien. Projektet har haft stora framsteg och flera orter har övergett de båda skadliga traditionerna. Covid-19 och konflikten i norra Etiopien har dock lett till att situationen återigen har förvärrats.  

Läs mer

Unric – europeiskt nav för FN-information 

19 april, 2024 / Nyheter

FN:s regionala informationskontor för Västeuropa, Unric, är en del av FN-sekretariatet. Arni Snaevarr är informatör för de nordiska länderna och arbetar med att sprida information om FN på olika språk.

Läs mer