fbpx
Foto: Utrikesdepartementet
13 december, 2022 / Världshorisont

Hallå där, Cecilia Ruthström-Ruin!  

Cecilia Ruthström-Ruin, ambassadör för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer svarar på Världshorisonts frågor.

Vad är din huvuduppgift som ambassadör för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer?  

Jag ska företräda Sveriges politik på olika sätt i internationella kontakter och bidra till att Sverige har en röst i de här frågorna. Jag har också till uppgift att vara en särskild ingång för civilsamhällsaktörer, både i Sverige och i andra länder, inklusive till exempel MR-försvarare.  

Vilka frågor har du prioriterat sedan du tillträdde i augusti 2021?  

Förra regeringen hade angivit sin demokratisatsning som en samlande ram för mycket av arbetet och där har jag bidragit på olika sätt. Satsningen har till stor del varit driven från våra utlandsmyndigheter och det har handlat om yttrandefrihet, journalisters säkerhet, HBTQI-personers rättigheter, kvinnors och flickors rättigheter, med mera. Nu konstaterar jag att vår nya regering givit tydliga budskap om vikten av att stå upp för våra grundläggande värderingar och den regelbaserade världsordningen. Det är också ett tydligt fokus på demokratibistånd och stöd till MR-försvarare, demokratirörelser och fria val inom ramen för utvecklingspolitiken. Jag ser fram emot att få bidra till att omsätta detta i praktiskt arbete. 

Du har tidigare arbetat inom FN, berätta!  

Ja, jag jobbade på UNODC, FN:s organ för arbete mot narkotika och organiserad brottslighet, i Wien 2008-2011 som chef för Terrorism Prevention Branch. Det var fantastiskt spännande år. Jag hade en dubbel roll där jag arbetade både med kapacitetsstöd till länder och med policyfrågor med utgångspunkt i det internationella regelverket. 

Vad tar du med dig från FN som du har nytta av än idag? 

Vikten av ett regelsystem som också har den legitimitet som bara FN-systemet med sin universella ansats kan ge. Att se i praktiken hur det ger möjlighet till samarbete runt om i världen. En annan viktig erfarenhet var vikten av att översätta detta till konkret arbete med olika byggstenar så att arbetet på nationell nivå blir bättre. 

Alla globala utmaningar kräver ju samarbete mellan länder för att vi ska kunna lösa dem och då måste man ha gemensamma regler att luta sig mot. Det gemensamma regelverket är oerhört viktigt och till nytta för länder. I små steg kunde FN-stödet bidra till ökad rättssäkerhet och ökad respekt för mänskliga rättigheter, också i länder där utmaningarna är väldigt stora. Det kändes som ett väldigt meningsfullt arbete som gav konkret effekt. 

Något du vill tillägga?  

Det är en tid när det är viktigt att uppmärksamma demokratifrågorna generellt och på systemnivå. Vi är i ett allvarligt världsläge och demokratins tillstånd i världen visar att vi haft en tydlig tillbakagång i över 15 år. Det i sig ökar risken för konflikter i världen och här ser vi det omänskliga angreppskrig som pågår i vår närhet och som visar sambandet mellan intern repression och extern aggression. Ett land där det demokratiska utrymmet och respekten för mänskliga rättigheter minskar är ett hot mot både den egna befolkningen men också mot andra. Det blir en farligare värld när demokratin går tillbaka och då behövs FN mer än någonsin.  

——————

Denna text är hämtad från det senaste numret av Svenska FN-förbundets tidning Världshorisont (nr 3/2022).

Bli medlem eller prenumerera för att få Världshorisont i brevlådan! Tidningen ingår som förmån för FN-förbundets medlemmar. För prenumeration (250 kr per år) kontakta redaktör AnnaLena Karlsson Andrews.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Riksarkitekt Helena Bjarnegård: “Städer ska vara hållbara, men också inkluderande och berikande” 

27 september, 2023 / Världshorisont

Den 28 september börjar Bokmässan där ett av tre teman är Staden. Temat kommer bland annat fokusera på hur städer ska möta framtidens utmaningar samt urbanisering och hållbarhet med globala

Läs mer

Högnivåveckan: Mot ett starkare, mer effektivt och rättvist FN?

26 september, 2023 / Nyheter

FN:s högnivåvecka i New York har präglats av globala kriser inklusive Rysslands fullskaliga invasion i Ukraina. Samtidigt har en viktig diskussion om FN:s framtid påbörjats. Vart leder den? Utvecklingsmål som

Läs mer

De globala målen är vår kompass

19 september, 2023 / Blogg

Vi måste agera mer och vi måste agera fortare, skriver Annelie Börjesson inför FN:s högnivåvecka som startar i New York. Nu startar FN:s generalförsamling och samtidigt hålls flera toppmöten i

Läs mer

Två FN-vänner om FN-hösten 2023 

19 september, 2023 / Världshorisont

Vilka utmaningar står FN inför efter coronapandemin och med pågående krig och klimatkris i världen? Vilken roll kan och bör Sverige spela? Vi ställde några frågor till Olof Skoog, EU:s

Läs mer

Halvtid för Agenda 2030: ”Omställning till hållbar utveckling är möjligt – och oundvikligt” 

15 september, 2023 / Världshorisont

I år har halva tiden gått för genomförandet av Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling. Den 18-19 september samlas världens länder vid ett FN-toppmöte om de

Läs mer

Sveriges Agenda 2030-samordnare: “Politiskt ledarskap saknas för den omställning som krävs” 

12 september, 2023 / Världshorisont

Forskningen pekar på att vårt samhälle måste transformeras men inga ledande svenska politiker har hittills visat det politiska mod som krävs för en så genomgripande förändring. Det säger Gabriel Wikström,

Läs mer

Fredsdagen: FN-förbund samlade till fredsklocka

12 september, 2023 / Nyheter

Sextiofem FN-förbund i hela världen la grunden för den japanska fredsklockan i FN-högkvarteret. FN-chefen António Guterres ringer i klockan den 13 september för att uppmärksamma internationella fredsdagen. Den japanska fredsklockan

Läs mer

Skriv under för hållbar utveckling!

08 september, 2023 / Nyheter

De globala målen är världens enda plan för framtiden – och den enda vägen ut ur vår tids kriser. Var med och skriv under vårt upprop för hållbar utveckling! Globala

Läs mer

Tanzanias FN-förbund mobiliserar för att möta klimatkrisen 

08 september, 2023 / Världshorisont

I Tanzania i Östafrika har klimatförändringar stor påverkan på vardagen. Landets FN-förbund jobbar med en bred palett av aktiviteter för att minska utsattheten hos sårbara samhällen.  Tanzania drabbas redan av

Läs mer