fbpx
Foto: Utrikesdepartementet
13 december, 2022 / Världshorisont

Hallå där, Cecilia Ruthström-Ruin!  

Cecilia Ruthström-Ruin, ambassadör för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer svarar på Världshorisonts frågor.

Vad är din huvuduppgift som ambassadör för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer?  

Jag ska företräda Sveriges politik på olika sätt i internationella kontakter och bidra till att Sverige har en röst i de här frågorna. Jag har också till uppgift att vara en särskild ingång för civilsamhällsaktörer, både i Sverige och i andra länder, inklusive till exempel MR-försvarare.  

Vilka frågor har du prioriterat sedan du tillträdde i augusti 2021?  

Förra regeringen hade angivit sin demokratisatsning som en samlande ram för mycket av arbetet och där har jag bidragit på olika sätt. Satsningen har till stor del varit driven från våra utlandsmyndigheter och det har handlat om yttrandefrihet, journalisters säkerhet, HBTQI-personers rättigheter, kvinnors och flickors rättigheter, med mera. Nu konstaterar jag att vår nya regering givit tydliga budskap om vikten av att stå upp för våra grundläggande värderingar och den regelbaserade världsordningen. Det är också ett tydligt fokus på demokratibistånd och stöd till MR-försvarare, demokratirörelser och fria val inom ramen för utvecklingspolitiken. Jag ser fram emot att få bidra till att omsätta detta i praktiskt arbete. 

Du har tidigare arbetat inom FN, berätta!  

Ja, jag jobbade på UNODC, FN:s organ för arbete mot narkotika och organiserad brottslighet, i Wien 2008-2011 som chef för Terrorism Prevention Branch. Det var fantastiskt spännande år. Jag hade en dubbel roll där jag arbetade både med kapacitetsstöd till länder och med policyfrågor med utgångspunkt i det internationella regelverket. 

Vad tar du med dig från FN som du har nytta av än idag? 

Vikten av ett regelsystem som också har den legitimitet som bara FN-systemet med sin universella ansats kan ge. Att se i praktiken hur det ger möjlighet till samarbete runt om i världen. En annan viktig erfarenhet var vikten av att översätta detta till konkret arbete med olika byggstenar så att arbetet på nationell nivå blir bättre. 

Alla globala utmaningar kräver ju samarbete mellan länder för att vi ska kunna lösa dem och då måste man ha gemensamma regler att luta sig mot. Det gemensamma regelverket är oerhört viktigt och till nytta för länder. I små steg kunde FN-stödet bidra till ökad rättssäkerhet och ökad respekt för mänskliga rättigheter, också i länder där utmaningarna är väldigt stora. Det kändes som ett väldigt meningsfullt arbete som gav konkret effekt. 

Något du vill tillägga?  

Det är en tid när det är viktigt att uppmärksamma demokratifrågorna generellt och på systemnivå. Vi är i ett allvarligt världsläge och demokratins tillstånd i världen visar att vi haft en tydlig tillbakagång i över 15 år. Det i sig ökar risken för konflikter i världen och här ser vi det omänskliga angreppskrig som pågår i vår närhet och som visar sambandet mellan intern repression och extern aggression. Ett land där det demokratiska utrymmet och respekten för mänskliga rättigheter minskar är ett hot mot både den egna befolkningen men också mot andra. Det blir en farligare värld när demokratin går tillbaka och då behövs FN mer än någonsin.  

——————

Denna text är hämtad från det senaste numret av Svenska FN-förbundets tidning Världshorisont (nr 3/2022).

Bli medlem eller prenumerera för att få Världshorisont i brevlådan! Tidningen ingår som förmån för FN-förbundets medlemmar. För prenumeration (250 kr per år) kontakta redaktör AnnaLena Karlsson Andrews.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Världen måste hålla ihop för Ukraina

02 februari, 2023 / Nyheter

Svenska FN-förbundet riktar kritik mot två FN-experters uttalande om att låta ryska och belarusiska idrottare tävla i OS. Omvärlden måste fortsätta förmå Ryssland att upphöra med sitt brott mot FN-stadgan, säger förbundet.

Läs mer

Lyckat Agenda-2030 projekt i kommuner och regioner avslutas i förtid

30 januari, 2023 / Pressmeddelanden

Projektet Glokala Sverige avslutas i förtid på grund av minskad finansiering från Sida. Två tredjedelar av landets kommuner och samtliga regioner deltar i projektet.

Läs mer

Större framsteg när jämställdhet kopplas till klimatanpassning 

11 januari, 2023 / Världshorisont

Liberia är ett av många länder där den tidigare svenska regeringens feministiska utrikespolitik omvandlats till konkreta projekt. Martin Demmelmaier, medlem i FN-förbundet, var i våras i landet i tre månader och utförde fältstudier för både ett examensarbete och för Sveriges ambassad. Projektet undersökte hur feministisk utrikespolitik kan samverka med klimatresilient utveckling och resulterade i konkreta förslag för ambassadens arbete. 

Läs mer

Vi måste få besked om biståndspolitiken

10 januari, 2023 / Debattartiklar

Regeringen måste inleda en dialog med civilsamhället om hur vi tillsammans ska verka för effektivt, långsiktigt och transparent bistånd, skriver sjutton organisation i Svenska Dagbladet.

Läs mer

Gott nytt 1998!

28 december, 2022 / Blogg

Årsskifte och nyårsfestande stundar, men för oss fredsvänner måste 2022 sägas ha varit ett riktigt dåligt år. Jag tänker förstås på Putins folkrättsvidriga invasion av Ukraina, men också på många

Läs mer

Dags skrota BNP? Nya mått för välstånd behövs 

27 december, 2022 / Världshorisont

Miljö- och klimatkris parallellt med ökande fattigdom och social oro gör att BNP som mått på välstånd har spelat ut sin roll, menar många. Världshorisont har tittat närmare på några nya sätt att mäta.

Läs mer

FN och en världsordning i krig och fred

22 december, 2022 / Blogg

Kriget i Ukraina är det yttersta uttrycket för nödvändigheten att hålla fast vid den regelbaserade världsordningen, skriver Annelie Börjesson, ordförande i Svenska FN-förbundet, i en betraktelse över det gångna året.

Läs mer

6 700 namn mot Rysslands krig

21 december, 2022 / Nyheter

Svenska FN-förbundet lämnade på onsdagen en lista med över 6 700 namn mot kriget i Ukraina till Rysslands ambassad i Stockholm. Demonstrationerna utanför ambassaden har pågått hela året och återupptas den 11 januari.

Läs mer

Iran utesluts ur FN:s kvinnokommission

15 december, 2022 / Nyheter

FN:s ekonomiska och sociala råd Ecosoc har beslutat att dra in Irans medlemskap i FN:s kvinnokommission.

Läs mer