fbpx
David Collste, forskare vid Stockholm Resilience Centre. Foto: Malin Åberg Aas
27 december, 2022 / Världshorisont

Dags skrota BNP? Nya mått för välstånd behövs 

Miljö- och klimatkris parallellt med ökande fattigdom och social oro gör att BNP som mått på välstånd har spelat ut sin roll, menar många. Världshorisont har tittat närmare på några nya sätt att mäta. 

Bruttonationalprodukten (BNP) har under nästan ett sekel varit det mest centrala måttet för att mäta välstånd. BNP har dock kritiserats för att det endast mäter ekonomisk verksamhet och inte säger någonting om kvaliteten eller produktionens påverkan på planeten. Till exempel skapas tillväxt mätt i BNP när vi köper nya kläder eller tankar bilen, men inte när vi samlar plast från havet eller äter mindre kött. När världens ledare nu talar om risken för global lågkonjunktur är det samma mått som används i analyserna, utan tanke på varför vi drabbas av allt värre översvämningar och torka. 

Under senare år har det därför höjts röster som menar att vi måste hitta nya sätt att mäta välståndsutveckling – mått som också tar hänsyn till miljön och samhället. 

DE NIO PLANETÄRA GRÄNSERNA

–  För att vi ska säkra en stabil framtid måste vi för det första minska vår påverkan gentemot de nio planetära gränserna, säger David Collste, forskare vid Stockholm Resilience Centre. 

Han syftar på ett begrepp som utvecklades av en grupp forskare under ledning av professor Johan Rockström och presenterades 2009. Gruppen identifierade nio kvantitativa planetära gränser inom vilka mänskligheten är säker och kan fortsätta att utvecklas. De områden som berörs är klimatförändring, färskvattenanvändning, markanvändning, luftföroreningar, havsförsurning, minskad biologisk mångfald, kemiska föroreningar, kväve- och fosformättnad och förtunning av ozonskiktet. Om vi överskrider gränsvärdet för något av dem kan det leda till oöverskådliga miljöeffekter på grund av tröskeleffekter. 

–  Men förutom detta måste vi också ta hänsyn till sociala mål, där Kate Raworths doughnutmodell är en bra utgångspunkt, fortsätter David Collste. 

På svenska kallas den munkmodellen då den visuellt för tankarna till en munk (”doughnut”). Hålet i mitten representerar bristen på grundläggande sociala faktorer, som mat och bostad, medan den yttre kanten representerar jordens ekologiska gränser. Tanken är att man måste skapa en ekonomi där människan kan existera utan att falla ned i hålet eller överskrida de ekologiska gränserna. Munken utgörs alltså av ett ekologiskt tak och ett socialt golv och så länge människan håller sig inom denna ram är hon säker.   

KOMPLEMENT TILL BNP BEHÖVS

Ett annat sätt att mäta välståndsutveckling som David Collste varit med och tagit fram är Average Wellbeing Index. Det presenteras i boken ”Earth for All: A Survival Guide for Humanity” som utkom i september i år, författad av bland andra Per Espen Stoknes och Johan Rockström. 

Average Wellbeing Index syftar till att spegla medelinvånarens välmående och föreslås som ett komplement till BNP. Det inkluderar variabler som disponibel inkomst, statliga utgifter per capita och, som en indikation på det planetära trycket, global medeltemperatur. 

David Collste och två av hans kollegor vid Stockholm Resilience Centre skrev också en bakgrundsrapport till FN:s utvecklingsprogram UNDP:s Human Development Report 2020. De bidrog därmed till UNDP:s utveckling av ett nytt Human Development Index som även väger in miljömässig hållbarhet och länders påverkan på planeten, PHDI, där ”P” står för ”planetary pressure”.  

 Genast halkade länder som Norge och Australien, som alltid toppat HDI, långt ned på rankningen på grund av sin olje- respektive kolproduktion. 

–  Det främsta syftet med dessa nya mått är inte att de avslöjar någonting nytt om världen som vi inte redan känner till, utan att de kan ändra våra perspektiv, säger David Collste. 

Viktor Lindelöw, frilansskribent 

——————

Denna text är hämtad från det senaste numret av Svenska FN-förbundets tidning Världshorisont (nr 4/2022).

Bli medlem eller prenumerera för att få Världshorisont i brevlådan! Tidningen ingår som förmån för FN-förbundets medlemmar. För prenumeration (250 kr per år) kontakta redaktör AnnaLena Karlsson Andrews.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

USA la veto mot vapenvila i Gaza

09 december, 2023 / Nyheter

Trots enormt lidande i Gaza stoppades ett förslag om humanitär vapenvila i säkerhetsrådet på fredagen. Att rådet därmed går emot FN-chefens initiativ i frågan är olyckligt, säger FN-förbundet.

Läs mer

FN och mänskliga rättigheter: Jubileum med nya utmaningar 

08 december, 2023 / Nyheter

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna fyller 75 år den 10 december 2023. I en orolig värld måste vi alla stå upp för våra rättigheter, skriver Svenska FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson och företrädare för FN-rörelsen i hela landet.

Läs mer

MR-förklaringen 75 år – Mänskliga rättigheter hindrar krig och bygger fred 

07 december, 2023 / Världshorisont

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna fyller 75 år i december 2023. Mot bakgrund av oron i världen är den högst aktuell. Ursprungstanken bakom dokumentet är att förhindra att kriser och konflikter uppstår.

Läs mer

Årets FN-supporter: Vi måste hjälpas åt för att förändra

05 december, 2023 / Nyheter

36 år som ordförande och desto fler som engagerad medmänniska och förespråkare för FN:s kärnfrågor. Gunilla Grunditz från Varberg är Årets FN-supporter och hon menar att vägen framåt kräver samarbete och engagemang.

Läs mer

Viktig domstol skipar rättvisa vid omfattande förbrytelser 

01 december, 2023 / Världshorisont

Internationella brottmålsdomstolen ICC får allt större betydelse när det gäller att pröva och döma individer vid grova kränkningar mot mänskliga rättigheter och humanitär rätt.

Läs mer

FN hjälper i Gaza

29 november, 2023 / Nyheter

Tusentals människor har dödats i Hamas terrorattack den 7 oktober och Israels vedergällningskrig. Vapenvilan ger FN möjlighet att bistå skadade och behövande med humanitär hjälp.

Läs mer

”Många gravida dör i konflikter”

24 november, 2023 / Världshorisont

Flickor och kvinnor är särskilt utsatta i samband med kriser och konflikter. UNFPA, FN:s befolkningsfond, förklarar varför.

Läs mer

Årets FN-vän: Från ord till handling för Ukraina

22 november, 2023 / Nyheter

Talet om ökat svenskt stöd till Ukraina måste bli verklighet och alla kan göra en insats, säger Peter Ingvarsson i aktionsgruppen Ryssland ut ur Ukraina. Möt Årets FN-vän och läs om hur du kan engagera dig för Ukraina!

Läs mer

MR-brott i Iran – Efter 35 år väntar Sima fortfarande på upprättelse 

21 november, 2023 / Världshorisont

Sima Mirzaei förlorade sju familjemedlemmar 1988 när den iranska regimen avrättade tusentals politiska fångar. Allt hon önskar idag är att de ansvariga ska ställas inför rätta.

Läs mer