fbpx
David Collste, forskare vid Stockholm Resilience Centre. Foto: Malin Åberg Aas
27 december, 2022 / Världshorisont

Dags skrota BNP? Nya mått för välstånd behövs 

Miljö- och klimatkris parallellt med ökande fattigdom och social oro gör att BNP som mått på välstånd har spelat ut sin roll, menar många. Världshorisont har tittat närmare på några nya sätt att mäta. 

Bruttonationalprodukten (BNP) har under nästan ett sekel varit det mest centrala måttet för att mäta välstånd. BNP har dock kritiserats för att det endast mäter ekonomisk verksamhet och inte säger någonting om kvaliteten eller produktionens påverkan på planeten. Till exempel skapas tillväxt mätt i BNP när vi köper nya kläder eller tankar bilen, men inte när vi samlar plast från havet eller äter mindre kött. När världens ledare nu talar om risken för global lågkonjunktur är det samma mått som används i analyserna, utan tanke på varför vi drabbas av allt värre översvämningar och torka. 

Under senare år har det därför höjts röster som menar att vi måste hitta nya sätt att mäta välståndsutveckling – mått som också tar hänsyn till miljön och samhället. 

DE NIO PLANETÄRA GRÄNSERNA

–  För att vi ska säkra en stabil framtid måste vi för det första minska vår påverkan gentemot de nio planetära gränserna, säger David Collste, forskare vid Stockholm Resilience Centre. 

Han syftar på ett begrepp som utvecklades av en grupp forskare under ledning av professor Johan Rockström och presenterades 2009. Gruppen identifierade nio kvantitativa planetära gränser inom vilka mänskligheten är säker och kan fortsätta att utvecklas. De områden som berörs är klimatförändring, färskvattenanvändning, markanvändning, luftföroreningar, havsförsurning, minskad biologisk mångfald, kemiska föroreningar, kväve- och fosformättnad och förtunning av ozonskiktet. Om vi överskrider gränsvärdet för något av dem kan det leda till oöverskådliga miljöeffekter på grund av tröskeleffekter. 

–  Men förutom detta måste vi också ta hänsyn till sociala mål, där Kate Raworths doughnutmodell är en bra utgångspunkt, fortsätter David Collste. 

På svenska kallas den munkmodellen då den visuellt för tankarna till en munk (”doughnut”). Hålet i mitten representerar bristen på grundläggande sociala faktorer, som mat och bostad, medan den yttre kanten representerar jordens ekologiska gränser. Tanken är att man måste skapa en ekonomi där människan kan existera utan att falla ned i hålet eller överskrida de ekologiska gränserna. Munken utgörs alltså av ett ekologiskt tak och ett socialt golv och så länge människan håller sig inom denna ram är hon säker.   

KOMPLEMENT TILL BNP BEHÖVS

Ett annat sätt att mäta välståndsutveckling som David Collste varit med och tagit fram är Average Wellbeing Index. Det presenteras i boken ”Earth for All: A Survival Guide for Humanity” som utkom i september i år, författad av bland andra Per Espen Stoknes och Johan Rockström. 

Average Wellbeing Index syftar till att spegla medelinvånarens välmående och föreslås som ett komplement till BNP. Det inkluderar variabler som disponibel inkomst, statliga utgifter per capita och, som en indikation på det planetära trycket, global medeltemperatur. 

David Collste och två av hans kollegor vid Stockholm Resilience Centre skrev också en bakgrundsrapport till FN:s utvecklingsprogram UNDP:s Human Development Report 2020. De bidrog därmed till UNDP:s utveckling av ett nytt Human Development Index som även väger in miljömässig hållbarhet och länders påverkan på planeten, PHDI, där ”P” står för ”planetary pressure”.  

 Genast halkade länder som Norge och Australien, som alltid toppat HDI, långt ned på rankningen på grund av sin olje- respektive kolproduktion. 

–  Det främsta syftet med dessa nya mått är inte att de avslöjar någonting nytt om världen som vi inte redan känner till, utan att de kan ändra våra perspektiv, säger David Collste. 

Viktor Lindelöw, frilansskribent 

——————

Denna text är hämtad från det senaste numret av Svenska FN-förbundets tidning Världshorisont (nr 4/2022).

Bli medlem eller prenumerera för att få Världshorisont i brevlådan! Tidningen ingår som förmån för FN-förbundets medlemmar. För prenumeration (250 kr per år) kontakta redaktör AnnaLena Karlsson Andrews.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Nytt samarbete med FN-förbundet i Albanien

24 maj, 2023 / Nyheter

En delegation från Albaniens FN-förbund besökte i veckan Svenska FN-förbundets kansli i Stockholm för att signera ett samarbetsavtal mellan organisationerna. Svenska FN-förbundets internationella programansvariga, Mikaela Engwall, berättar om det nya partnerskapet.

Läs mer

FN-hjälp mot alla odds

16 maj, 2023 / Nyheter

I Afghanistan har talibanstyret förbjudit kvinnor att arbeta i internationella hjälpinsatser. Beslutet innebär ytterligare inskränkningar av kvinnors rättigheter i landet. Läs om hur FN bedriver humanitär verksamhet i en av världens svåraste situationer.

Läs mer

Unga i FN vill ha färre tal och mer dialog

11 maj, 2023 / Världshorisont

Dagens unga är morgondagens beslutsfattare. I rapporten ”Our common agenda” lyfter FN:s generalsekreterare António Guterres fram vikten av att lyssna till, och arbeta med, unga. Men hur väl är FN rustat för att låta unga tar mer plats i rummet? Och blir de lyssnade till?

Läs mer

Öppet brev till Sveriges statsminister

02 maj, 2023 / Nyheter

Omkring 40 organisationer skriver ett öppet brev till statsminister Ulf Kristersson om framtiden för Institutet för mänskliga rättigheter. Läs brevet här!

Läs mer

Glokala Sverige avslutades 30 april

02 maj, 2023 / Nyheter

Den 30 april 2023 avslutades samverkansprojektet Glokala Sverige. Samtliga 21 regioner och 189 kommuner deltog i projektet vid nedläggningen. Kommunikations- och utbildningsprojektet Glokala Sverige har pågått sedan 2018 med finansiering

Läs mer

Edik kämpar för ett demokratiskt samhälle 

30 april, 2023 / Världshorisont

20-årige Edik Kamalian är engagerad i det georgiska FN-förbundet UNAG. Han är en av många unga georgier som i mars i år tillsammans genom omfattande protester lyckades stoppa en lag som skulle ha fört landet i auktoritär riktning. 

Läs mer

Mänskliga rättigheter i föränderliga tider

28 april, 2023 / Blogg

Det är på många sätt en besynnerlig tid vi lever i. De snabba svängningarna i politiken och i världen är något vi alla märker av på olika sätt. Ett område som utmanas är mänskliga rättigheter.

Läs mer

Ny rapport: Arbetsgrupp presenterar förslag för stärkt FN-samarbete

19 april, 2023 / Nyheter

Världens länder behöver agera på sex områden för att stärka det globala samarbetet. Det säger en rådgivande högnivågrupp under ledning av Sveriges tidigare statsminister Stefan Löfven och Liberias tidigare president Ellen Johnson Sirleaf.

Läs mer

Happy, 20 år: Min dröm är att bli en ledare och skapa förändring

30 mars, 2023 / Världshorisont

Utmaningarna för flickor och kvinnor i Tanzania är många. Landets FN-förbund jobbar bland annat för att stärka kvinnors ekonomiska självständighet och egenmakt.

Läs mer