fbpx
24 november, 2015 / Pressmeddelanden

MR-kommissarien fick brev om Kompass

Svenska FN-förbundet överlämnade på onsdagen ett brev till FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter med kritik mot hanteringen av FN-svensken Anders Kompass.

Vid ett möte på Svenska FN-förbundets kansli på onsdagen överlämnade FN-förbundets ordförande Aleksander Gabelic och generalsekreterare Linda Nordin ett brev till FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, prins Zeid Ra’ad Al Hussein av Jordanien. I brevet framförs kritik mot FN-kontorets behandling av den svenske FN-tjänstemannen Anders Kompass. Kompass avstängdes från sin tjänst efter att ha överlämnat information om misstänkta sexuella övergrepp som ska ha begåtts av fredsfrämjande personal i Centralafrikanska republiken till Frankrikes regering men återinsattes efter beslut av en intern FN-domstol.

– Vi har i dag personligen och i ett brev framfört vår oro över behandlingen av Anders Kompass. Kompass har i sitt arbete försvarat de mest utsatta i krig och konflikt och upprätthållit FN:s nolltolerans mot sexuella kontakter mellan fredsfrämjande personal och civilbefolkning. Vi har också framfört till högkommissarien att MR-kontorets agerande skadar FN:s anseende i Sverige, säger Aleksander Gabelic.

I brevet säger Gabelic och Nordin vidare att de ser fram emot den externa utredning om fallet Anders Kompass som presenteras i december. FN-förbundet förutsätter att utredningen ställer sig bakom FN:s nolltolerans mot sexuella övergrepp och rätten för FN-personal att kunna larma om misstänkta missförhållanden.

MR-kommissarien mötte också en rad frivilligorganisationer på Svenska FN-förbundets kansli.

Läs brevet (PDF-dokument, 751 kB) till FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter.

Anders Kompass fick i sin frånvaro utmärkelsen Årets FN-vän 2015 vid FN-förbundets seminarium inför FN-dagen.

Aleksander Gabelic nås på telefon 070-770 04 18.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Civilsamhället viktig röst i FN:s rättighetsarbete

21 mars, 2023 / Nyheter

Frivilligorganisationer har en central roll när FN granskar medlemsländernas efterlevnad av de mänskliga rättigheterna – men många organisationer lever själva under hot. Nästa år förhörs Sverige i FN:s rasdiskrimineringskommitté.

Läs mer

Analys: Global kamp för mänskliga rättigheter – vad kan FN göra?

17 mars, 2023 / Världshorisont

Attackerna mot flickors och kvinnors rättigheter i Iran och Afghanistan sätter ljuset på FN:s möjligheter att agera. FN leder det globala arbetet för jämställdhet – men medlemsländernas agerande avgör om kampen ska bli framgångsrik, konstaterar Pekka Johansson, avdelningschef på Svenska FN-förbundet.

Läs mer

FN behövs för att säkerställa kvinnors och flickors rättigheter

08 mars, 2023 / Nyheter

Den 8 mars firar Svenska FN-förbundet internationella kvinnodagen, en dag som har uppmärksammats internationellt sedan tidigt 1900-tal. Trots stora framsteg för kvinnors rättigheter är ojämställdhet mellan könen vår tids största utmaning.

Läs mer

Auktoritära krafter hotar flickor och kvinnors rättigheter

07 mars, 2023 / Världshorisont

Flickor och kvinnor i låg- och medelinkomstländer möter stora utmaningar och i kriser och konflikter är de särskilt utsatta. Trots det finns det anledning att vara positiv inför framtiden, menar

Läs mer

Kvinnodagen 2023: Pandemi och konflikt bakom sämre kvinnohälsa

06 mars, 2023 / Nyheter

En nyutkommen FN-rapport handlar om hur pandemin och konflikter påverkar kvinnors hälsa. FN-medlemmarna måste verka för att stödet till världens kvinnor och flickor stärks, skriver FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson och företrädare för FN-rörelsen i hela landet inför internationella kvinnodagen den 8 mars.

Läs mer

Kraftigt ökade utmaningar på jämställdhetsområdet när CSW åter hålls i FN:s högkvarter

06 mars, 2023 / Nyheter

Idag måndag den 6 mars börjar CSW67, the Commission on the Status of Women, i FN:s högkvarter i New York. Näst efter generalförsamlingens öppnande är detta det största forumet som

Läs mer

Internationell överenskommelse om haven i hamn

06 mars, 2023 / Nyheter

På lördagskvällen 5 mars 2023 lyckades enighet nås inom FN om en avtalstext som bland annat ska skydda 30 procent av världshaven. Ytterligare ett historiskt arbete har genomförts inom ramen

Läs mer

Allt fler restriktioner för flickor och kvinnor i Afghanistan

03 mars, 2023 / Världshorisont

Afghanistan kallas ofta världens farligaste land för kvinnor. Nyligen införde talibanstyret nya restriktioner som ytterligare begränsar kvinnors och flickors fri- och rättigheter. Oron och osäkerheten inför framtiden är stor.

Läs mer

Johan Forsell: Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter prioriteras

28 februari, 2023 / Världshorisont

Moderaten Johan Forssell är bistånds- och utrikeshandelsminister i regeringen Kristersson. Svenska FN-förbundets tidning Världshorisont fick möjlighet att skicka några frågor på temat flickors och kvinnors rättigheter till ministern som svarat skriftligen.

Läs mer