fbpx
30 januari, 2023 / Pressmeddelanden

Lyckat Agenda-2030 projekt i kommuner och regioner avslutas i förtid

Projektet Glokala Sverige avslutas i förtid på grund av minskad finansiering från Sida. Två tredjedelar av landets kommuner och samtliga regioner deltar i projektet.

Svenska FN-förbundets, SKR:s och ICLD:s gemensamma projekt Glokala Sverige, som sedan 2018 har höjt kunskapen om och engagemanget för Agenda 2030 och de globala målen genom att stödja och stimulera kommuner och regioner i arbetet med hållbar utveckling, avslutas. Det är en följd av kraftiga nedskärningar i Sidas anslag för information och kommunikation – det så kallade infokom-stödet – till civilsamhället.

– Med nedläggningen av Glokala Sverige upphör ett framgångsrikt arbete som har bidragit till genomförandet av Agenda 2030 och de globala målen i landets kommuner och regioner. Vi beklagar det och kommer trots det tråkiga beskedet att genomföra aktiviteter för deltagarna under våren, säger Cecilia Tengroth, generalsekreterare i Svenska FN-förbundet.

Den förtida nedläggningen berör samtliga landets 21 regioner och 189 av 290 kommuner inklusive åtta kommuner och en region som har tillkommit inför 2023.

– Glokala Sverige har haft stor betydelse för uppstarten av Agenda 2030 hos våra medlemmar. Jag är stolt över det engagemang och det lokala ledarskapet som finns runt om i Sveriges kommuner och regioner, säger Palle Lundberg, vd på Sveriges Kommuner och Regioner. 

2023 har världen nått halvtid för genomförandet av Agenda 2030. Mycket återstår att göra innan målen nås såväl i Sverige som internationellt. Att två av tre kommuner och samtliga landets regioner efter fem år vill vara med i projektet och bidra till genomförandet av Agenda 2030 och de globala målen på lokal och regional nivå, visar att engagemanget är stort. Projektet har genomfört utbildningar med alla deltagande kommuner och regioner samt tagit fram kommunikationsmaterial, en digital webbutbildning, ett digitalt forum för nätverkande, genomfört regionala träffar och sedan 2019 arrangerat den årliga konferensen Mötesplats Agenda 2030.

– Samverkan med Glokala Sverige har stärkt det lokala arbetet med genomförandet av Agenda 2030. Vi ser allt fler som vill gå från ord till handling i sitt lokala Agenda 2030 arbete. Här har Glokala Sverige haft en stor inverkan och vi tycker det är mycket tråkigt att projektet måste avslutas, säger Johan Lilja generalsekreterare på ICLD. 
 
Kommunikations- och utbildningsprojektet Glokala Sverige riktar sig till förtroendevalda och tjänstepersoner i kommuner och regioner. Läs mer på fn.se/glokalasverige
 
För mer information kontakta: 

Svenska FN-förbundet 
Pekka Johansson, presskontakt, pekka.johansson@fn.se, 073-374 62 84, fn.se 

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR 
Kerstin Blom Bokliden, miljöexpert, kerstin.blom.bokliden@skr.se, 070-606 41 93, skr.se

Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, ICLD 
Maria Jansson, Communication Strategist, maria.jansson@icld.se, 072-997 2054, icld.se

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Civilsamhället viktig röst i FN:s rättighetsarbete

21 mars, 2023 / Nyheter

Frivilligorganisationer har en central roll när FN granskar medlemsländernas efterlevnad av de mänskliga rättigheterna – men många organisationer lever själva under hot. Nästa år förhörs Sverige i FN:s rasdiskrimineringskommitté.

Läs mer

Analys: Global kamp för mänskliga rättigheter – vad kan FN göra?

17 mars, 2023 / Världshorisont

Attackerna mot flickors och kvinnors rättigheter i Iran och Afghanistan sätter ljuset på FN:s möjligheter att agera. FN leder det globala arbetet för jämställdhet – men medlemsländernas agerande avgör om kampen ska bli framgångsrik, konstaterar Pekka Johansson, avdelningschef på Svenska FN-förbundet.

Läs mer

FN behövs för att säkerställa kvinnors och flickors rättigheter

08 mars, 2023 / Nyheter

Den 8 mars firar Svenska FN-förbundet internationella kvinnodagen, en dag som har uppmärksammats internationellt sedan tidigt 1900-tal. Trots stora framsteg för kvinnors rättigheter är ojämställdhet mellan könen vår tids största utmaning.

Läs mer

Auktoritära krafter hotar flickor och kvinnors rättigheter

07 mars, 2023 / Världshorisont

Flickor och kvinnor i låg- och medelinkomstländer möter stora utmaningar och i kriser och konflikter är de särskilt utsatta. Trots det finns det anledning att vara positiv inför framtiden, menar

Läs mer

Kvinnodagen 2023: Pandemi och konflikt bakom sämre kvinnohälsa

06 mars, 2023 / Nyheter

En nyutkommen FN-rapport handlar om hur pandemin och konflikter påverkar kvinnors hälsa. FN-medlemmarna måste verka för att stödet till världens kvinnor och flickor stärks, skriver FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson och företrädare för FN-rörelsen i hela landet inför internationella kvinnodagen den 8 mars.

Läs mer

Kraftigt ökade utmaningar på jämställdhetsområdet när CSW åter hålls i FN:s högkvarter

06 mars, 2023 / Nyheter

Idag måndag den 6 mars börjar CSW67, the Commission on the Status of Women, i FN:s högkvarter i New York. Näst efter generalförsamlingens öppnande är detta det största forumet som

Läs mer

Internationell överenskommelse om haven i hamn

06 mars, 2023 / Nyheter

På lördagskvällen 5 mars 2023 lyckades enighet nås inom FN om en avtalstext som bland annat ska skydda 30 procent av världshaven. Ytterligare ett historiskt arbete har genomförts inom ramen

Läs mer

Allt fler restriktioner för flickor och kvinnor i Afghanistan

03 mars, 2023 / Världshorisont

Afghanistan kallas ofta världens farligaste land för kvinnor. Nyligen införde talibanstyret nya restriktioner som ytterligare begränsar kvinnors och flickors fri- och rättigheter. Oron och osäkerheten inför framtiden är stor.

Läs mer

Johan Forsell: Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter prioriteras

28 februari, 2023 / Världshorisont

Moderaten Johan Forssell är bistånds- och utrikeshandelsminister i regeringen Kristersson. Svenska FN-förbundets tidning Världshorisont fick möjlighet att skicka några frågor på temat flickors och kvinnors rättigheter till ministern som svarat skriftligen.

Läs mer