fbpx
30 januari, 2023 / Pressmeddelanden

Lyckat Agenda-2030 projekt i kommuner och regioner avslutas i förtid

Projektet Glokala Sverige avslutas i förtid på grund av minskad finansiering från Sida. Två tredjedelar av landets kommuner och samtliga regioner deltar i projektet.

Svenska FN-förbundets, SKR:s och ICLD:s gemensamma projekt Glokala Sverige, som sedan 2018 har höjt kunskapen om och engagemanget för Agenda 2030 och de globala målen genom att stödja och stimulera kommuner och regioner i arbetet med hållbar utveckling, avslutas. Det är en följd av kraftiga nedskärningar i Sidas anslag för information och kommunikation – det så kallade infokom-stödet – till civilsamhället.

– Med nedläggningen av Glokala Sverige upphör ett framgångsrikt arbete som har bidragit till genomförandet av Agenda 2030 och de globala målen i landets kommuner och regioner. Vi beklagar det och kommer trots det tråkiga beskedet att genomföra aktiviteter för deltagarna under våren, säger Cecilia Tengroth, generalsekreterare i Svenska FN-förbundet.

Den förtida nedläggningen berör samtliga landets 21 regioner och 189 av 290 kommuner inklusive åtta kommuner och en region som har tillkommit inför 2023.

– Glokala Sverige har haft stor betydelse för uppstarten av Agenda 2030 hos våra medlemmar. Jag är stolt över det engagemang och det lokala ledarskapet som finns runt om i Sveriges kommuner och regioner, säger Palle Lundberg, vd på Sveriges Kommuner och Regioner. 

2023 har världen nått halvtid för genomförandet av Agenda 2030. Mycket återstår att göra innan målen nås såväl i Sverige som internationellt. Att två av tre kommuner och samtliga landets regioner efter fem år vill vara med i projektet och bidra till genomförandet av Agenda 2030 och de globala målen på lokal och regional nivå, visar att engagemanget är stort. Projektet har genomfört utbildningar med alla deltagande kommuner och regioner samt tagit fram kommunikationsmaterial, en digital webbutbildning, ett digitalt forum för nätverkande, genomfört regionala träffar och sedan 2019 arrangerat den årliga konferensen Mötesplats Agenda 2030.

– Samverkan med Glokala Sverige har stärkt det lokala arbetet med genomförandet av Agenda 2030. Vi ser allt fler som vill gå från ord till handling i sitt lokala Agenda 2030 arbete. Här har Glokala Sverige haft en stor inverkan och vi tycker det är mycket tråkigt att projektet måste avslutas, säger Johan Lilja generalsekreterare på ICLD. 
 
Kommunikations- och utbildningsprojektet Glokala Sverige riktar sig till förtroendevalda och tjänstepersoner i kommuner och regioner. Läs mer på fn.se/glokalasverige
 
För mer information kontakta: 

Svenska FN-förbundet 
Pekka Johansson, presskontakt, pekka.johansson@fn.se, 073-374 62 84, fn.se 

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR 
Kerstin Blom Bokliden, miljöexpert, kerstin.blom.bokliden@skr.se, 070-606 41 93, skr.se

Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, ICLD 
Maria Jansson, Communication Strategist, maria.jansson@icld.se, 072-997 2054, icld.se

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

FN hjälper i Gaza

29 november, 2023 / Nyheter

Tusentals människor har dödats i Hamas terrorattack den 7 oktober och Israels vedergällningskrig. Vapenvilan ger FN möjlighet att bistå skadade och behövande med humanitär hjälp.

Läs mer

”Många gravida dör i konflikter”

24 november, 2023 / Världshorisont

Flickor och kvinnor är särskilt utsatta i samband med kriser och konflikter. UNFPA, FN:s befolkningsfond, förklarar varför.

Läs mer

Årets FN-vän: Från ord till handling för Ukraina

22 november, 2023 / Nyheter

Talet om ökat svenskt stöd till Ukraina måste bli verklighet och alla kan göra en insats, säger Peter Ingvarsson i aktionsgruppen Ryssland ut ur Ukraina. Möt Årets FN-vän och läs om hur du kan engagera dig för Ukraina!

Läs mer

MR-brott i Iran – Efter 35 år väntar Sima fortfarande på upprättelse 

21 november, 2023 / Världshorisont

Sima Mirzaei förlorade sju familjemedlemmar 1988 när den iranska regimen avrättade tusentals politiska fångar. Allt hon önskar idag är att de ansvariga ska ställas inför rätta.

Läs mer

Tema utbildning på nordisk ungdomskonferens

20 november, 2023 / Nyheter

FN-förbundets ungdomsambassadörer reste i början av november till Island för att delta i en nordisk ungdomskonferens med fokus på utbildning för hållbar utveckling.

Läs mer

Massflykt från Nagorno-Karabach – enklaven tömd på armenier 

13 november, 2023 / Världshorisont

I september hamnade den flera decennier långa konflikten om Nagorno-Karabach i strålkastarljuset då Azerbajdzjan genom en blixtoffensiv tog kontroll över området. Världshorisont rapporterar om massflykten som följde och om hur FN i grannlandet Armenien arbetar för att hjälpa flyktingarna. 

Läs mer

Internationella praktikantprogrammet läggs ner  

13 november, 2023 / Nyheter

På grund av nedskärningar i den svenska biståndsbudgeten har FN-förbundets internationella praktikantprogram lagts ned. En av våra praktikanter skriver om programmets betydelse för deltagarna och systerförbunden.

Läs mer

Uppdrag: Rättvisa för krigets offer

09 november, 2023 / Nyheter

För att främja rättvisa för alla som har utsatts för krigsförbrytelser under Rysslands invasionskrig i Ukraina reser Nadia Volkova från människorättsorganisationen ULAG runt i Europa. På inbjudan av Svenska FN-förbundet besökte hon i veckan Sverige.

Läs mer

Förändring på förbundskansliet

07 november, 2023 / Nyheter

FN-förbundets styrelse kommenterar förändringen i kansliledningen.

Läs mer