fbpx
30 januari, 2023 / Pressmeddelanden

Lyckat Agenda-2030 projekt i kommuner och regioner avslutas i förtid

Projektet Glokala Sverige avslutas i förtid på grund av minskad finansiering från Sida. Två tredjedelar av landets kommuner och samtliga regioner deltar i projektet.

Svenska FN-förbundets, SKR:s och ICLD:s gemensamma projekt Glokala Sverige, som sedan 2018 har höjt kunskapen om och engagemanget för Agenda 2030 och de globala målen genom att stödja och stimulera kommuner och regioner i arbetet med hållbar utveckling, avslutas. Det är en följd av kraftiga nedskärningar i Sidas anslag för information och kommunikation – det så kallade infokom-stödet – till civilsamhället.

– Med nedläggningen av Glokala Sverige upphör ett framgångsrikt arbete som har bidragit till genomförandet av Agenda 2030 och de globala målen i landets kommuner och regioner. Vi beklagar det och kommer trots det tråkiga beskedet att genomföra aktiviteter för deltagarna under våren, säger Cecilia Tengroth, generalsekreterare i Svenska FN-förbundet.

Den förtida nedläggningen berör samtliga landets 21 regioner och 189 av 290 kommuner inklusive åtta kommuner och en region som har tillkommit inför 2023.

– Glokala Sverige har haft stor betydelse för uppstarten av Agenda 2030 hos våra medlemmar. Jag är stolt över det engagemang och det lokala ledarskapet som finns runt om i Sveriges kommuner och regioner, säger Palle Lundberg, vd på Sveriges Kommuner och Regioner. 

2023 har världen nått halvtid för genomförandet av Agenda 2030. Mycket återstår att göra innan målen nås såväl i Sverige som internationellt. Att två av tre kommuner och samtliga landets regioner efter fem år vill vara med i projektet och bidra till genomförandet av Agenda 2030 och de globala målen på lokal och regional nivå, visar att engagemanget är stort. Projektet har genomfört utbildningar med alla deltagande kommuner och regioner samt tagit fram kommunikationsmaterial, en digital webbutbildning, ett digitalt forum för nätverkande, genomfört regionala träffar och sedan 2019 arrangerat den årliga konferensen Mötesplats Agenda 2030.

– Samverkan med Glokala Sverige har stärkt det lokala arbetet med genomförandet av Agenda 2030. Vi ser allt fler som vill gå från ord till handling i sitt lokala Agenda 2030 arbete. Här har Glokala Sverige haft en stor inverkan och vi tycker det är mycket tråkigt att projektet måste avslutas, säger Johan Lilja generalsekreterare på ICLD. 
 
Kommunikations- och utbildningsprojektet Glokala Sverige riktar sig till förtroendevalda och tjänstepersoner i kommuner och regioner. Läs mer på fn.se/glokalasverige
 
För mer information kontakta: 

Svenska FN-förbundet 
Pekka Johansson, presskontakt, pekka.johansson@fn.se, 073-374 62 84, fn.se 

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR 
Kerstin Blom Bokliden, miljöexpert, kerstin.blom.bokliden@skr.se, 070-606 41 93, skr.se

Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, ICLD 
Maria Jansson, Communication Strategist, maria.jansson@icld.se, 072-997 2054, icld.se

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer

Över 100 ungdomar samlas för konferens om mångfald och inkludering

26 april, 2024 / Nyheter

I helgen går Svenska FN-förbundets årliga UNg-konferens av stapeln. Syftet är att engagera, informera och uppmuntra ungdomars globala engagemang och tro på FN som central aktör i arbetet för en

Läs mer

“Jag kämpade mot mina föräldrar för att de inte skulle gifta bort mig” 

25 april, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundet bidrar genom projekt Flicka till arbetet för att förebygga barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien. Projektet har haft stora framsteg och flera orter har övergett de båda skadliga traditionerna. Covid-19 och konflikten i norra Etiopien har dock lett till att situationen återigen har förvärrats.  

Läs mer

Unric – europeiskt nav för FN-information 

19 april, 2024 / Nyheter

FN:s regionala informationskontor för Västeuropa, Unric, är en del av FN-sekretariatet. Arni Snaevarr är informatör för de nordiska länderna och arbetar med att sprida information om FN på olika språk.

Läs mer

Stort engagemang i Lunds FN-förening 

12 april, 2024 / Nyheter

Det finns ett stort engagemang i Lunds FN-förening som idag har över hundra medlemmar. Emiline Méry är nyvald ordförande i föreningen som jobbar med FN-frågor i fyra utskott.

Läs mer

Fortfarande hinder för hjälp till Gaza

11 april, 2024 / Nyheter

Trots en resolution i säkerhetsrådet nyligen fortsätter Israel att hindra tillträde till Gaza för FN:s humanitära organisationer.

Läs mer