fbpx
Foto: Region Blekinge.
18 januari, 2022 / Pressmeddelanden

20 nya kommuner och regioner ansluter till Glokala Sverige för att nå FN:s globala mål

Inför 2022 har ytterligare 20 kommuner och regioner antagits till Svenska FN-förbundets, SKR:s och ICLD:s gemensamma projekt Glokala Sverige. Det betyder att långt över hälften av Sveriges kommuner och nästan alla regioner nu arbetar tillsammans för att nå FN:s 17 globala mål. 

Det nationella projektet Glokala Sverige handlar om att öka kunskapen och engagemanget för Agenda 2030 bland politiker och tjänstepersoner i Sveriges kommuner och regioner. Projektet har nu antagit 19 nya kommuner och en region inför 2022. Det innebär att 20 av landets 21 regioner och 181 av landets 290 kommuner deltar i Glokala Sverige.

– Vi är glada att kunna välkomna 20 nya deltagare till projektet. Att två av tre av Sveriges kommuner och regioner nu är en del av Glokala Sverige visar på ett stort intresse och engagemang för att bidra till det nationella genomförandet av Agenda 2030 och de globala målen, säger Annelie Börjesson, ordförande i Svenska FN-förbundet.

De nya projektdeltagarna får bland annat en utbildningsinsats och stöd i form av ett digitalt forum för nätverkande, material för metodstöd och möjlighet att delta i webbinarier och regionala träffar. Under hösten genomförs även den årliga konferensen Mötesplats Agenda 2030 som bidrar till gemensamt lärande och ökat engagemang. Nätverkande, erfarenhetsdelning och inspiration att stärka det lokala hållbarhetsarbetet är viktiga delar av projektet. 

– Jag är stolt över det engagemang som finns runt om i Sveriges kommuner och regioner. Det lokala ledarskapet kommer att vara helt avgörande om vi ska kunna uppfylla de globala hållbarhetsmålen. Det är våra folkvalda från Kiruna i norr till Trelleborg i söder som tar ansvar för och formar vår gemensamma framtid, säger Staffan Isling, vd på SKR. 

– ICLD hjälper kommuner och regioner att ta nästa steg i sitt Agenda 2030-arbete. Genom ett internationellt partnerskap kan svenska kommuner och regioner göra skillnad i världen samtidigt som de själva får del av nya metoder, kunskap och verktyg genom det globala utbytet, säger Johan Lilja, generalsekreterare på ICLD. 

Glokala Sverige är ett utbildnings- och kommunikationsprojekt som drivs av Svenska FN-förbundet, Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, och Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, ICLD, med stöd av Sida. Projektet startade 2018 och har nu 201 deltagande kommuner och regioner.
Besök 
fn.se/glokalasverige för mer information. 

För mer information kontakta:Svenska FN-förbundet
Kerstin Söderström, projektledare kerstin.soderstrom@fn.se, 08-462 2540, fn.se
Sveriges Kommuner och Regioner, SKR
Kerstin Blom Bokliden, miljöexpert kerstin.blom.bokliden@skr.se, 070-606 41 93, skr.se
Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, ICLD
Maria Jansson, Communication Strategist maria.jansson@icld.se, 072-997 2054, icld.se

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Varför har du engagerat dig i FN-rörelsen?

24 maj, 2024 / Världshorisont

Nästa vecka är det dags för kongress, en viktig helg för medlemmar i Svenska FN-förbundet. Världshorisont frågade fyra medlemmar om deras engagemang i FN-rörelsen.

Läs mer

Polarisering leder till mer global stress

23 maj, 2024 / Nyheter

FN:s utvecklingsprogram UNDP höll i april en svensk lansering av den årliga rapporten Human development report. 

Läs mer

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer

Över 100 ungdomar samlas för konferens om mångfald och inkludering

26 april, 2024 / Nyheter

I helgen går Svenska FN-förbundets årliga UNg-konferens av stapeln. Syftet är att engagera, informera och uppmuntra ungdomars globala engagemang och tro på FN som central aktör i arbetet för en

Läs mer

“Jag kämpade mot mina föräldrar för att de inte skulle gifta bort mig” 

25 april, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundet bidrar genom projekt Flicka till arbetet för att förebygga barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien. Projektet har haft stora framsteg och flera orter har övergett de båda skadliga traditionerna. Covid-19 och konflikten i norra Etiopien har dock lett till att situationen återigen har förvärrats.  

Läs mer

Unric – europeiskt nav för FN-information 

19 april, 2024 / Nyheter

FN:s regionala informationskontor för Västeuropa, Unric, är en del av FN-sekretariatet. Arni Snaevarr är informatör för de nordiska länderna och arbetar med att sprida information om FN på olika språk.

Läs mer