fbpx
Foto: UN Photo/Isaac Billy.
16 maj, 2023 / Nyheter

FN-hjälp mot alla odds

I Afghanistan har talibanstyret förbjudit kvinnor att arbeta i internationella hjälpinsatser. Beslutet innebär ytterligare inskränkningar av kvinnors rättigheter i landet. Läs om hur FN bedriver humanitär verksamhet i en av världens svåraste situationer.

FN:s och andra humanitära organisationers verksamhet i Afghanistan påverkas av talibanregimens beslut att förbjuda kvinnor att arbeta i sådana insatser. Förbudet är en av många omfattande och allvarliga inskränkningar som drabbar flickor och kvinnor i landet.

Organisationer, politiker och biståndsdebattörer diskuterar nu om omvärlden ska stanna kvar eller lämna Afghanistan i protest mot en regim vars politik strider mot alla grundläggande principer om kvinnors rättigheter och alla människors lika värde. Mot kraven på att lämna Afghanistan står argumentet att omvärlden måste bistå humanitärt så länge som det är möjligt genom att bland annat samarbeta med mer moderata, ofta lokala, myndigheter.

Afghanistan är ett extremt exempel men inte det enda där FN och andra humanitära organisationer agerar i en kontext som gör det svårt att nå behövande. Syrien, Jemen och Sudan är andra exempel på länder som under lång tid kännetecknats av våld, terror och humanitära kriser.

I världens konflikthärdar tvingas FN att anpassa sitt arbete efter behov, rådande förhållanden och hänsyn till den egna personalens säkerhet. I Sudan har WFP återupptagit hjälpverksamheten efter våldsamheter som dödade tre hjälparbetare. Livsmedelsprogrammet siktar på att nå 4,9 miljoner människor samt förhindra undernäring bland 600 000 barn under fem år. Biståndsarbetare har omlokaliserats till kuststaden Port Sudan och till grannländerna där också flyktingar från Sudan får hjälp.

I Jemen, där hälsosystemet står på gränsen till kollaps, leder Världshälsoorganisationen WHO insatser för de nära 13 miljoner invånare, varav drygt en halv miljon barn, som behöver akut hjälp och som riskerar att dö till följd av undernäring. Tiotusentals har drabbats av mässling, kolera och denguefeber.

I Afghanistan gör sig talibanregimen, vid sidan av förtrycket mot landets flickor och kvinnor, skyldig även till andra extremt allvarliga övergrepp. En grupp oberoende FN-experter larmade nyligen om brutala straff i form av stening och piskning och att människor muras in för att dö av svält eller uttorkning. Traditionella värderingar gör att kvinnor löper särskild risk att dömas till stening – som utförs av män.

FN har tidigare rapporterat att mycket unga flickor säljs och gifts bort, bland annat på grund av den drastiskt försämrade ekonomiska situationen för många familjer. Mellan en och två kvinnor begår självmord varje dag på grund av avsaknad av framtidshopp, enligt tidigare FN-rapporter.

Som svar på förbudet mot kvinnlig personal har flera aktörer pausat verksamhet där lika tillgång för kvinnor och män inte kan garanteras. Trots det är exempelvis de flesta av Svenska Afghanistankommitténs aktiviteter fortfarande igång med kvinnlig personal. FN har kunnat bedriva sin verksamhet i samarbete med lokala myndigheter och därmed kringgått talibanregimens centrala dekret. Civilsamhällesorganisationer har också tillsammans lyckats förhandla fram undantag från förbudet mot kvinnlig personal.

Organisationer som fortsätter att arbeta i Afghanistan framhåller att bistånd måste vara både humanitärt och långsiktigt. Stöd till civilsamhället och skola krävs för att möjliggöra förändring, inte minst för flickor och kvinnor, inifrån landet. Det förutsätter att världens regeringar upprätthåller biståndsnivåer och går emot den rådande trenden att minska anslagen till internationellt utvecklingssamarbete. Gemensamt för FN:s hjälpinsatser i Afghanistan, Jemen och Sudan är att de är kraftigt underfinansierade.

FN:s säkerhetsråd fördömde i slutet av april enhälligt talibanernas förbud för kvinnor att arbeta för världsorganisationen i landet. Chefen för FN-insatsen UNAMA i Afghanistan, Roza Otunbayeva, gör under våren en översyn av verksamheten i landet. FN samordnar också sina ansträngningar i kampen mot terrorism, attackerna mot mänskliga rättigheter och droghandel med andra aktörer. FN söker vägar framåt som ”sätter det afghanska folket först”, sa generalsekreterare António Guterres tidigare i år.

I ett uttalande understryker FN i Afghanistan att verksamheten i landet bedrivs i enlighet med principer om humanitet, neutralitet, opartiskhet och oberoende – och att talibanerna bryter mot mänskliga rättigheter och humanitära principer. Bland de FN-organisationer som verkar i Afghanistan finns FN:s befolkningsfond UNFPA som bistår kvinnor i landets åtta regioner med bland annat kringresande barnmorskor, psykosocialt stöd, arbetsträning samt hygienartiklar.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Lång väg kvar i halvtid

12 juli, 2024 / Nyheter

Ökad fattigdom, hunger och utsläpp av växthusgaser är några exempel på att den globala utvecklingen går åt fel håll. Trots detta bjöd årets globala högnivåmöte om Agenda 2030 på många exempel på lösningar för att nå målen i Agenda 2030 under andra halvlek.

Läs mer

Få framsteg under klimatmötet i Bonn 

08 juli, 2024 / Nyheter

De årliga klimatsamtalen i Bonn avslutades i mitten av juni. Många frågor förhandlades under det nära två veckor långa mötet men mycket lämnades till höstens COP 29 att avsluta.
- Det vi framförallt saknade från EU:s och Sveriges sida var tydligare och mer handfasta vägar framåt vad gäller arbetet med utsläppsminskningar, säger Mattias Frumerie, Sveriges klimatambassadör och chefsförhandlare i klimatfrågor.

Läs mer

Sommar!

04 juli, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets kansli är sommarstängt v 28-30. Vi önskar alla en skön sommar. Du behövs i arbetet för en bättre värld. Bli medlem här!

Läs mer

Bred samling till försvar för ICC

20 juni, 2024 / Nyheter

Efter hot och attacker mot Internationella brottmålsdomstolen kräver 93 stater i ett upprop att domstolen och dess personal måste få arbeta utan påtryckningar. Också andra aktörer rycker nu ut till försvar för ICC.

Läs mer

Klyftor mellan fattiga och rika kräver stora satsningar

14 juni, 2024 / Nyheter

Ingen ska lämnas utanför, var löftet från världens länder 2015. Att löftet inte kommer att infrias är tydligt i årets rapport om hur det går med världens utvecklingsarbete enligt Agenda 2030.

Läs mer

Ny ledning och strategi för FN-förbundet

04 juni, 2024 / Nyheter

Ny ordförande, ny styrelse, inspirerande kulturinslag, engagerade diskussioner och besök av generalsekreteraren för FN-förbundens världsorganisation WFUNA. Det var några av inslagen under Svenska FN-förbundets kongress 2024 i Eskilstuna.

Läs mer

Juristen Sanna Wolk ny ordförande i Svenska FN-förbundet

02 juni, 2024 / Pressmeddelanden

Sanna Wolk valdes på lördagen till ny ordförande i Svenska FN-förbundet. Förbundet håller kongress i Eskilstuna i helgen.

Läs mer

Uttalanden vid FN-förbundets kongress 2024

02 juni, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets kongress 2024 antog uttalanden till stöd för civilsamhället i Georgien samt för FN-förbudet mot kärnvapen.

Läs mer

Varför har du engagerat dig i FN-rörelsen?

24 maj, 2024 / Världshorisont

Nästa vecka är det dags för kongress, en viktig helg för medlemmar i Svenska FN-förbundet. Världshorisont frågade fyra medlemmar om deras engagemang i FN-rörelsen.

Läs mer