fbpx
Foto: UN Photo/Isaac Billy.
16 maj, 2023 / Nyheter

FN-hjälp mot alla odds

I Afghanistan har talibanstyret förbjudit kvinnor att arbeta i internationella hjälpinsatser. Beslutet innebär ytterligare inskränkningar av kvinnors rättigheter i landet. Läs om hur FN bedriver humanitär verksamhet i en av världens svåraste situationer.

FN:s och andra humanitära organisationers verksamhet i Afghanistan påverkas av talibanregimens beslut att förbjuda kvinnor att arbeta i sådana insatser. Förbudet är en av många omfattande och allvarliga inskränkningar som drabbar flickor och kvinnor i landet.

Organisationer, politiker och biståndsdebattörer diskuterar nu om omvärlden ska stanna kvar eller lämna Afghanistan i protest mot en regim vars politik strider mot alla grundläggande principer om kvinnors rättigheter och alla människors lika värde. Mot kraven på att lämna Afghanistan står argumentet att omvärlden måste bistå humanitärt så länge som det är möjligt genom att bland annat samarbeta med mer moderata, ofta lokala, myndigheter.

Afghanistan är ett extremt exempel men inte det enda där FN och andra humanitära organisationer agerar i en kontext som gör det svårt att nå behövande. Syrien, Jemen och Sudan är andra exempel på länder som under lång tid kännetecknats av våld, terror och humanitära kriser.

I världens konflikthärdar tvingas FN att anpassa sitt arbete efter behov, rådande förhållanden och hänsyn till den egna personalens säkerhet. I Sudan har WFP återupptagit hjälpverksamheten efter våldsamheter som dödade tre hjälparbetare. Livsmedelsprogrammet siktar på att nå 4,9 miljoner människor samt förhindra undernäring bland 600 000 barn under fem år. Biståndsarbetare har omlokaliserats till kuststaden Port Sudan och till grannländerna där också flyktingar från Sudan får hjälp.

I Jemen, där hälsosystemet står på gränsen till kollaps, leder Världshälsoorganisationen WHO insatser för de nära 13 miljoner invånare, varav drygt en halv miljon barn, som behöver akut hjälp och som riskerar att dö till följd av undernäring. Tiotusentals har drabbats av mässling, kolera och denguefeber.

I Afghanistan gör sig talibanregimen, vid sidan av förtrycket mot landets flickor och kvinnor, skyldig även till andra extremt allvarliga övergrepp. En grupp oberoende FN-experter larmade nyligen om brutala straff i form av stening och piskning och att människor muras in för att dö av svält eller uttorkning. Traditionella värderingar gör att kvinnor löper särskild risk att dömas till stening – som utförs av män.

FN har tidigare rapporterat att mycket unga flickor säljs och gifts bort, bland annat på grund av den drastiskt försämrade ekonomiska situationen för många familjer. Mellan en och två kvinnor begår självmord varje dag på grund av avsaknad av framtidshopp, enligt tidigare FN-rapporter.

Som svar på förbudet mot kvinnlig personal har flera aktörer pausat verksamhet där lika tillgång för kvinnor och män inte kan garanteras. Trots det är exempelvis de flesta av Svenska Afghanistankommitténs aktiviteter fortfarande igång med kvinnlig personal. FN har kunnat bedriva sin verksamhet i samarbete med lokala myndigheter och därmed kringgått talibanregimens centrala dekret. Civilsamhällesorganisationer har också tillsammans lyckats förhandla fram undantag från förbudet mot kvinnlig personal.

Organisationer som fortsätter att arbeta i Afghanistan framhåller att bistånd måste vara både humanitärt och långsiktigt. Stöd till civilsamhället och skola krävs för att möjliggöra förändring, inte minst för flickor och kvinnor, inifrån landet. Det förutsätter att världens regeringar upprätthåller biståndsnivåer och går emot den rådande trenden att minska anslagen till internationellt utvecklingssamarbete. Gemensamt för FN:s hjälpinsatser i Afghanistan, Jemen och Sudan är att de är kraftigt underfinansierade.

FN:s säkerhetsråd fördömde i slutet av april enhälligt talibanernas förbud för kvinnor att arbeta för världsorganisationen i landet. Chefen för FN-insatsen UNAMA i Afghanistan, Roza Otunbayeva, gör under våren en översyn av verksamheten i landet. FN samordnar också sina ansträngningar i kampen mot terrorism, attackerna mot mänskliga rättigheter och droghandel med andra aktörer. FN söker vägar framåt som ”sätter det afghanska folket först”, sa generalsekreterare António Guterres tidigare i år.

I ett uttalande understryker FN i Afghanistan att verksamheten i landet bedrivs i enlighet med principer om humanitet, neutralitet, opartiskhet och oberoende – och att talibanerna bryter mot mänskliga rättigheter och humanitära principer. Bland de FN-organisationer som verkar i Afghanistan finns FN:s befolkningsfond UNFPA som bistår kvinnor i landets åtta regioner med bland annat kringresande barnmorskor, psykosocialt stöd, arbetsträning samt hygienartiklar.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Stort engagemang i Lunds FN-förening 

12 april, 2024 / Nyheter

Det finns ett stort engagemang i Lunds FN-förening som idag har över hundra medlemmar. Emiline Méry är nyvald ordförande i föreningen som jobbar med FN-frågor i fyra utskott.

Läs mer

Fortfarande hinder för hjälp till Gaza

11 april, 2024 / Nyheter

Trots en resolution i säkerhetsrådet nyligen fortsätter Israel att hindra tillträde till Gaza för FN:s humanitära organisationer.

Läs mer

Ny bok om kriget: Ditt val avgör Ukrainas framtid

05 april, 2024 / Nyheter

FN-stadgan och internationell rättsskipning ges en central roll när författaren, debattören och FN-vännen Lars Jederlund skriver om kriget i Ukraina. Hans huvudbudskap: hur du och jag röstar i EU-valet den 9 juni påverkar Ukraina framtid.

Läs mer

Hopp om inkludering för barn med funktionsnedsättning 

05 april, 2024 / Världshorisont

I Tanzania är funktionshinder ofta förknippat med stora svårigheter och stigma från omgivningen. Den svenska biståndsorganisationen och en av Svenska FN-förbundets riksorganisationer MyRight samarbetar med organisationer i landet för att personer med funktionsnedsättning ska inkluderas i sina samhällen.

Läs mer

Obetald FN-praktik skapar exkludering 

28 mars, 2024 / Världshorisont

Unga med sämre ekonomiska förutsättningar missgynnas när praktikplatser inom FN tillsätts, ett faktum som kritiseras från många håll.

Läs mer

Bör Sverige införa jämlikhetsdata? 

21 mars, 2024 / Världshorisont

I dag saknas data över diskriminering och ojämlikheter mellan grupper i Sverige, något som kritiserats upprepade gånger av både FN och EU. Trots det har den svenska regeringen valt att avstå från att använda så kallad jämlikhetsdata. 

Läs mer

Europeiska unionen bidrar till FN-reformering

15 mars, 2024 / Nyheter

FN:s framtidsmöte i september är ett avgörande ögonblick för det internationella samarbetet, säger Olof Skoog, EU:s tidigare ambassadör till FN, i en intervju med FN-förbunden i Sverige och Finland.

Läs mer

Kvinnodagen 2024: Ta kampen för världens flickor och kvinnor!

07 mars, 2024 / Nyheter

Att stoppa barnäktenskap är en av flera nödvändiga åtgärder för att stärka flickors och kvinnors rättigheter, skriver förbundsordförande Annelie Börjesson och företrädare för FN-rörelsen i hela landet på internationella kvinnodagen den 8 mars.

Läs mer

Fortsatt tillbakagång för flickors och kvinnors rättigheter

06 mars, 2024 / Nyheter

Snart är det dags för FN:s årliga kvinnokommission i New York där olika aspekter på jämställdhet diskuteras. Ulrika Grandin, verksamhetschef på UN Women Sverige jobbar dagligen med flickors och kvinnors rättigheter, som under flera år varit på tillbakagång. 

Läs mer