fbpx
Foto: UN Photo/Isaac Billy.
16 maj, 2023 / Nyheter

FN-hjälp mot alla odds

I Afghanistan har talibanstyret förbjudit kvinnor att arbeta i internationella hjälpinsatser. Beslutet innebär ytterligare inskränkningar av kvinnors rättigheter i landet. Läs om hur FN bedriver humanitär verksamhet i en av världens svåraste situationer.

FN:s och andra humanitära organisationers verksamhet i Afghanistan påverkas av talibanregimens beslut att förbjuda kvinnor att arbeta i sådana insatser. Förbudet är en av många omfattande och allvarliga inskränkningar som drabbar flickor och kvinnor i landet.

Organisationer, politiker och biståndsdebattörer diskuterar nu om omvärlden ska stanna kvar eller lämna Afghanistan i protest mot en regim vars politik strider mot alla grundläggande principer om kvinnors rättigheter och alla människors lika värde. Mot kraven på att lämna Afghanistan står argumentet att omvärlden måste bistå humanitärt så länge som det är möjligt genom att bland annat samarbeta med mer moderata, ofta lokala, myndigheter.

Afghanistan är ett extremt exempel men inte det enda där FN och andra humanitära organisationer agerar i en kontext som gör det svårt att nå behövande. Syrien, Jemen och Sudan är andra exempel på länder som under lång tid kännetecknats av våld, terror och humanitära kriser.

I världens konflikthärdar tvingas FN att anpassa sitt arbete efter behov, rådande förhållanden och hänsyn till den egna personalens säkerhet. I Sudan har WFP återupptagit hjälpverksamheten efter våldsamheter som dödade tre hjälparbetare. Livsmedelsprogrammet siktar på att nå 4,9 miljoner människor samt förhindra undernäring bland 600 000 barn under fem år. Biståndsarbetare har omlokaliserats till kuststaden Port Sudan och till grannländerna där också flyktingar från Sudan får hjälp.

I Jemen, där hälsosystemet står på gränsen till kollaps, leder Världshälsoorganisationen WHO insatser för de nära 13 miljoner invånare, varav drygt en halv miljon barn, som behöver akut hjälp och som riskerar att dö till följd av undernäring. Tiotusentals har drabbats av mässling, kolera och denguefeber.

I Afghanistan gör sig talibanregimen, vid sidan av förtrycket mot landets flickor och kvinnor, skyldig även till andra extremt allvarliga övergrepp. En grupp oberoende FN-experter larmade nyligen om brutala straff i form av stening och piskning och att människor muras in för att dö av svält eller uttorkning. Traditionella värderingar gör att kvinnor löper särskild risk att dömas till stening – som utförs av män.

FN har tidigare rapporterat att mycket unga flickor säljs och gifts bort, bland annat på grund av den drastiskt försämrade ekonomiska situationen för många familjer. Mellan en och två kvinnor begår självmord varje dag på grund av avsaknad av framtidshopp, enligt tidigare FN-rapporter.

Som svar på förbudet mot kvinnlig personal har flera aktörer pausat verksamhet där lika tillgång för kvinnor och män inte kan garanteras. Trots det är exempelvis de flesta av Svenska Afghanistankommitténs aktiviteter fortfarande igång med kvinnlig personal. FN har kunnat bedriva sin verksamhet i samarbete med lokala myndigheter och därmed kringgått talibanregimens centrala dekret. Civilsamhällesorganisationer har också tillsammans lyckats förhandla fram undantag från förbudet mot kvinnlig personal.

Organisationer som fortsätter att arbeta i Afghanistan framhåller att bistånd måste vara både humanitärt och långsiktigt. Stöd till civilsamhället och skola krävs för att möjliggöra förändring, inte minst för flickor och kvinnor, inifrån landet. Det förutsätter att världens regeringar upprätthåller biståndsnivåer och går emot den rådande trenden att minska anslagen till internationellt utvecklingssamarbete. Gemensamt för FN:s hjälpinsatser i Afghanistan, Jemen och Sudan är att de är kraftigt underfinansierade.

FN:s säkerhetsråd fördömde i slutet av april enhälligt talibanernas förbud för kvinnor att arbeta för världsorganisationen i landet. Chefen för FN-insatsen UNAMA i Afghanistan, Roza Otunbayeva, gör under våren en översyn av verksamheten i landet. FN samordnar också sina ansträngningar i kampen mot terrorism, attackerna mot mänskliga rättigheter och droghandel med andra aktörer. FN söker vägar framåt som ”sätter det afghanska folket först”, sa generalsekreterare António Guterres tidigare i år.

I ett uttalande understryker FN i Afghanistan att verksamheten i landet bedrivs i enlighet med principer om humanitet, neutralitet, opartiskhet och oberoende – och att talibanerna bryter mot mänskliga rättigheter och humanitära principer. Bland de FN-organisationer som verkar i Afghanistan finns FN:s befolkningsfond UNFPA som bistår kvinnor i landets åtta regioner med bland annat kringresande barnmorskor, psykosocialt stöd, arbetsträning samt hygienartiklar.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Riksarkitekt Helena Bjarnegård: “Städer ska vara hållbara, men också inkluderande och berikande” 

27 september, 2023 / Världshorisont

Den 28 september börjar Bokmässan där ett av tre teman är Staden. Temat kommer bland annat fokusera på hur städer ska möta framtidens utmaningar samt urbanisering och hållbarhet med globala

Läs mer

Högnivåveckan: Mot ett starkare, mer effektivt och rättvist FN?

26 september, 2023 / Nyheter

FN:s högnivåvecka i New York har präglats av globala kriser inklusive Rysslands fullskaliga invasion i Ukraina. Samtidigt har en viktig diskussion om FN:s framtid påbörjats. Vart leder den? Utvecklingsmål som

Läs mer

De globala målen är vår kompass

19 september, 2023 / Blogg

Vi måste agera mer och vi måste agera fortare, skriver Annelie Börjesson inför FN:s högnivåvecka som startar i New York. Nu startar FN:s generalförsamling och samtidigt hålls flera toppmöten i

Läs mer

Två FN-vänner om FN-hösten 2023 

19 september, 2023 / Världshorisont

Vilka utmaningar står FN inför efter coronapandemin och med pågående krig och klimatkris i världen? Vilken roll kan och bör Sverige spela? Vi ställde några frågor till Olof Skoog, EU:s

Läs mer

Halvtid för Agenda 2030: ”Omställning till hållbar utveckling är möjligt – och oundvikligt” 

15 september, 2023 / Världshorisont

I år har halva tiden gått för genomförandet av Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling. Den 18-19 september samlas världens länder vid ett FN-toppmöte om de

Läs mer

Sveriges Agenda 2030-samordnare: “Politiskt ledarskap saknas för den omställning som krävs” 

12 september, 2023 / Världshorisont

Forskningen pekar på att vårt samhälle måste transformeras men inga ledande svenska politiker har hittills visat det politiska mod som krävs för en så genomgripande förändring. Det säger Gabriel Wikström,

Läs mer

Fredsdagen: FN-förbund samlade till fredsklocka

12 september, 2023 / Nyheter

Sextiofem FN-förbund i hela världen la grunden för den japanska fredsklockan i FN-högkvarteret. FN-chefen António Guterres ringer i klockan den 13 september för att uppmärksamma internationella fredsdagen. Den japanska fredsklockan

Läs mer

Skriv under för hållbar utveckling!

08 september, 2023 / Nyheter

De globala målen är världens enda plan för framtiden – och den enda vägen ut ur vår tids kriser. Var med och skriv under vårt upprop för hållbar utveckling! Globala

Läs mer

Tanzanias FN-förbund mobiliserar för att möta klimatkrisen 

08 september, 2023 / Världshorisont

I Tanzania i Östafrika har klimatförändringar stor påverkan på vardagen. Landets FN-förbund jobbar med en bred palett av aktiviteter för att minska utsattheten hos sårbara samhällen.  Tanzania drabbas redan av

Läs mer