fbpx
Vårproposition 2022
20 april, 2022 / Nyheter

Biståndsnedskärningar drabbar världens fattiga

Svenska FN-förbundet kritiserar regeringens vårändringsbudget med aviserad neddragning av biståndsbudgeten med nästan tio miljarder kronor, för att finansiera flyktingmottagande. 

– Det är oerhört allvarligt att världens fattiga ska betala för Putins krig i Ukraina. Det är ofrånkomligt att flyktingmottagandet från Ukraina påverkar statsbudgeten, men vi anser att kostnadsökningen inte ska bekostas av världens fattigaste. Vi saknar det långsiktiga perspektivet och dess konsekvenser på denna kortsiktiga åtgärd, säger Annelie Börjesson, ordförande i Svenska FN-förbundet.

Sverige har en femtioårig tradition av starkt utvecklingssamarbete. Det har, förutom att minska fattigdom och lidande, också bidragit positivt till Sverigebilden i världen. 

Den aviserade avräkningen på biståndsbudgeten med upp till 9,8 miljarder kronor skapar osäkerhet för de samarbetsavtal som Sverige och svenska organisationer har slutit med partner i omvärlden. Om låginkomstländerna halkar efter ytterligare kommer världens mest utsatta att drabbas ännu hårdare. Med ökande globala klyftor finns också risk för att den internationella samsynen på till exempel kriget i Ukraina försvagas.

– Vi kommer att ha en fortsatt dialog med regeringen och oppositionen för att om möjligt minska effekterna av nedskärningar i biståndsbudgeten. Det globala samarbetet riskerar att få sig en törn om världens fattiga ska bära bördan för kriget genom att rika länder drar in sitt bistånd. En samlad omvärld har fördömt Rysslands agerande. Därför är neddragningar och urholkat förtroende fel väg att gå i en tid som tvärtom kräver mer globalt samarbete, avslutar Annelie Börjesson. 

Sida har fått i uppdrag av regeringen att se på vilka biståndsområden som kommer att få neddragningar.

Läs regeringens vårändringsbudget här.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Lång väg kvar i halvtid

12 juli, 2024 / Nyheter

Ökad fattigdom, hunger och utsläpp av växthusgaser är några exempel på att den globala utvecklingen går åt fel håll. Trots detta bjöd årets globala högnivåmöte om Agenda 2030 på många exempel på lösningar för att nå målen i Agenda 2030 under andra halvlek.

Läs mer

Få framsteg under klimatmötet i Bonn 

08 juli, 2024 / Nyheter

De årliga klimatsamtalen i Bonn avslutades i mitten av juni. Många frågor förhandlades under det nära två veckor långa mötet men mycket lämnades till höstens COP 29 att avsluta.
- Det vi framförallt saknade från EU:s och Sveriges sida var tydligare och mer handfasta vägar framåt vad gäller arbetet med utsläppsminskningar, säger Mattias Frumerie, Sveriges klimatambassadör och chefsförhandlare i klimatfrågor.

Läs mer

Sommar!

04 juli, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets kansli är sommarstängt v 28-30. Vi önskar alla en skön sommar. Du behövs i arbetet för en bättre värld. Bli medlem här!

Läs mer

Bred samling till försvar för ICC

20 juni, 2024 / Nyheter

Efter hot och attacker mot Internationella brottmålsdomstolen kräver 93 stater i ett upprop att domstolen och dess personal måste få arbeta utan påtryckningar. Också andra aktörer rycker nu ut till försvar för ICC.

Läs mer

Klyftor mellan fattiga och rika kräver stora satsningar

14 juni, 2024 / Nyheter

Ingen ska lämnas utanför, var löftet från världens länder 2015. Att löftet inte kommer att infrias är tydligt i årets rapport om hur det går med världens utvecklingsarbete enligt Agenda 2030.

Läs mer

Ny ledning och strategi för FN-förbundet

04 juni, 2024 / Nyheter

Ny ordförande, ny styrelse, inspirerande kulturinslag, engagerade diskussioner och besök av generalsekreteraren för FN-förbundens världsorganisation WFUNA. Det var några av inslagen under Svenska FN-förbundets kongress 2024 i Eskilstuna.

Läs mer

Juristen Sanna Wolk ny ordförande i Svenska FN-förbundet

02 juni, 2024 / Pressmeddelanden

Sanna Wolk valdes på lördagen till ny ordförande i Svenska FN-förbundet. Förbundet håller kongress i Eskilstuna i helgen.

Läs mer

Uttalanden vid FN-förbundets kongress 2024

02 juni, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets kongress 2024 antog uttalanden till stöd för civilsamhället i Georgien samt för FN-förbudet mot kärnvapen.

Läs mer

Varför har du engagerat dig i FN-rörelsen?

24 maj, 2024 / Världshorisont

Nästa vecka är det dags för kongress, en viktig helg för medlemmar i Svenska FN-förbundet. Världshorisont frågade fyra medlemmar om deras engagemang i FN-rörelsen.

Läs mer