Vårproposition 2022
20 april, 2022 / Nyheter

Biståndsnedskärningar drabbar världens fattiga

Svenska FN-förbundet kritiserar regeringens vårändringsbudget med aviserad neddragning av biståndsbudgeten med nästan tio miljarder kronor, för att finansiera flyktingmottagande. 

– Det är oerhört allvarligt att världens fattiga ska betala för Putins krig i Ukraina. Det är ofrånkomligt att flyktingmottagandet från Ukraina påverkar statsbudgeten, men vi anser att kostnadsökningen inte ska bekostas av världens fattigaste. Vi saknar det långsiktiga perspektivet och dess konsekvenser på denna kortsiktiga åtgärd, säger Annelie Börjesson, ordförande i Svenska FN-förbundet.

Sverige har en femtioårig tradition av starkt utvecklingssamarbete. Det har, förutom att minska fattigdom och lidande, också bidragit positivt till Sverigebilden i världen. 

Den aviserade avräkningen på biståndsbudgeten med upp till 9,8 miljarder kronor skapar osäkerhet för de samarbetsavtal som Sverige och svenska organisationer har slutit med partner i omvärlden. Om låginkomstländerna halkar efter ytterligare kommer världens mest utsatta att drabbas ännu hårdare. Med ökande globala klyftor finns också risk för att den internationella samsynen på till exempel kriget i Ukraina försvagas.

– Vi kommer att ha en fortsatt dialog med regeringen och oppositionen för att om möjligt minska effekterna av nedskärningar i biståndsbudgeten. Det globala samarbetet riskerar att få sig en törn om världens fattiga ska bära bördan för kriget genom att rika länder drar in sitt bistånd. En samlad omvärld har fördömt Rysslands agerande. Därför är neddragningar och urholkat förtroende fel väg att gå i en tid som tvärtom kräver mer globalt samarbete, avslutar Annelie Börjesson. 

Sida har fått i uppdrag av regeringen att se på vilka biståndsområden som kommer att få neddragningar.

Läs regeringens vårändringsbudget här.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Krigsförbrytelser i Ukraina: Omfattande samarbete för att skipa rättvisa

29 september, 2022 / Världshorisont

Medan kriget rasar i Ukraina har arbetet med att skipa rättvisa redan börjat. Hittills har över 20 000 anmälningar om misstänkta övergrepp kommit in. Även Internationella brottmålsdomstolen ICC har inlett förundersökningar i landet.

Läs mer

Sverige avstår nedrustningstal i FN

26 september, 2022 / Nyheter

Måndagen den 26 september, på kvällen svensk tid, högtidlighålls i New York FN:s dag för totalt avskaffande av kärnvapen. Sverige har ofta hållit anföranden på dessa högnivåmöten, men i år erfar Svenska FN-förbundet att Sverige väljer att avstå från att tala.

Läs mer

Misslyckat NPT-möte och fortsatt stillestånd i kärnvapenfrågan

26 september, 2022 / Världshorisont

Under sommaren har två viktiga kärnvapenkonferenser ägt rum. Sveriges agerande i sammanhanget är fortsatt en besvikelse, menar FN-förbundet.

Läs mer

Situationen i Nagorno-Karabach

23 september, 2022 / Nyheter

Konflikten mellan Armenien och Azerbajdzjan om landområdet Nagorno-Karabach har åter blossat upp. Vi redogör för den senaste tidens utveckling och FN:s och omvärldens agerande.

Läs mer

”Låt inte kärnvapen användas i våra namn”

23 september, 2022 / Debattartiklar

Ett Nato-medlemskap innebär att Sverige kan komma att delta i Natos planeringsgrupp för kärnvapenfrågor. Skulle Nato besluta om en kärnvapenattack blir Sverige medskyldigt till hundratusentals människors död och lidande, skriver Svenska FN-förbundet tillsammans med representanter för flera fredsorganisationer.

Läs mer

Tre röster om ”Our common agenda”

21 september, 2022 / Världshorisont

FN-chefens rapport ”Our common agenda” innehåller mängder med idéer och förslag som rör FN-samarbetet och världssamfundets förmåga att möta vår tids stora utmaningar. Hur ska man se på rapporten och vad är viktigast i den? Anna Karin Eneström, Sveriges FN-ambassadör, Albin Oskarsson, ordförande i Göteborgs FN-förening, samt Ulrika Modéer, chef inom FN:s utvecklingsprogram UNDP, svarar här på Världshorisonts frågor.

Läs mer

Klaudia från Malmö får pris som Årets FN-ungdom

20 september, 2022 / Pressmeddelanden

Klaudia Zielinska, aktiv i Malmö FN-förening, tog i lördags emot Svenska FN-förbundets utmärkelse Årets FN-ungdom vid förbundets inspirationshelg i Skåne.

Läs mer

Håll löftena om FN och biståndet!

16 september, 2022 / Nyheter

Oavsett hur regeringsförhandlingarna faller ut måste riksdagens partier stå fast vid sina löften om stöd för FN och det bistånd som möjliggör bättre levnadsvillkor för miljoner människor, säger Svenska FN-förbundet efter att rösterna i valet 2022 räknats.

Läs mer

Världen brinner – men det återspeglas inte i valrörelsen

08 september, 2022 / Debattartiklar

Den som vill motverka höga el- och matpriser, rädda klimatet och förebygga nya flyktingkatastrofer måste förstå hur världen hänger samman – och ge sitt stöd till det långsiktiga gemensamma arbetet för en bättre värld. Ändå saknas de internationella frågorna i årets valrörelse, skriver FN:s tidigare vice generalsekreterare Jan Eliasson och Svenska FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson i Dagens industri.

Läs mer