Vårproposition 2022
20 april, 2022 / Nyheter

Biståndsnedskärningar drabbar världens fattiga

Svenska FN-förbundet kritiserar regeringens vårändringsbudget med aviserad neddragning av biståndsbudgeten med nästan tio miljarder kronor, för att finansiera flyktingmottagande. 

– Det är oerhört allvarligt att världens fattiga ska betala för Putins krig i Ukraina. Det är ofrånkomligt att flyktingmottagandet från Ukraina påverkar statsbudgeten, men vi anser att kostnadsökningen inte ska bekostas av världens fattigaste. Vi saknar det långsiktiga perspektivet och dess konsekvenser på denna kortsiktiga åtgärd, säger Annelie Börjesson, ordförande i Svenska FN-förbundet.

Sverige har en femtioårig tradition av starkt utvecklingssamarbete. Det har, förutom att minska fattigdom och lidande, också bidragit positivt till Sverigebilden i världen. 

Den aviserade avräkningen på biståndsbudgeten med upp till 9,8 miljarder kronor skapar osäkerhet för de samarbetsavtal som Sverige och svenska organisationer har slutit med partner i omvärlden. Om låginkomstländerna halkar efter ytterligare kommer världens mest utsatta att drabbas ännu hårdare. Med ökande globala klyftor finns också risk för att den internationella samsynen på till exempel kriget i Ukraina försvagas.

– Vi kommer att ha en fortsatt dialog med regeringen och oppositionen för att om möjligt minska effekterna av nedskärningar i biståndsbudgeten. Det globala samarbetet riskerar att få sig en törn om världens fattiga ska bära bördan för kriget genom att rika länder drar in sitt bistånd. En samlad omvärld har fördömt Rysslands agerande. Därför är neddragningar och urholkat förtroende fel väg att gå i en tid som tvärtom kräver mer globalt samarbete, avslutar Annelie Börjesson. 

Sida har fått i uppdrag av regeringen att se på vilka biståndsområden som kommer att få neddragningar.

Läs regeringens vårändringsbudget här.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Klimatkonferens för unga: Ungas röster lyfts inför Stockholm +50

17 maj, 2022 / Världshorisont


Den 6-8 maj arrangerades en klimatkonferens för unga på Kärsögården i Stockholm. Där samlades ett hundratal ungdomar för att lyssna på föreläsningar, umgås, delta i workshops och hålla FN-rollspel.

Läs mer

Kräv Nato på besked om kärnvapnen!

13 maj, 2022 / Debattartiklar

Som FN-medlem och nedrustningsförespråkare måste Sverige säkerställa rätten att ha en kritisk syn på kärnvapen. Det är en rätt som måste gälla oavsett om Sverige går med i Nato eller inte, skriver Annelie Börjesson i Sydsvenska Dagbladet.  

Läs mer

Stoppa Putins krig mot Ukraina!

09 maj, 2022 / Blogg

Jag har aldrig gillat kärnvapen. I synnerhet har jag inte gillat de ryska. Det kan säkert vara en konsekvens av barndomsminnet av att på hösten 1981 vakna upp till insikten

Läs mer

Så slår biståndsnedskärningarna

29 april, 2022 / Nyheter

Färre insatser för demokrati, mänskliga rättigheter, jämställdhet och ungas inflytande – och i värsta fall ännu fler flyktingkatastrofer. FN-förbundets samarbeten med systerförbund i andra länder och många andra projekt hotas om planerna på nedskärningar i biståndet blir verklighet.

Läs mer

Nytt FN-beslut ska försvåra användningen av vetot

27 april, 2022 / Nyheter

Enligt en ny FN-resolution ska generalförsamlingen hädanefter sammankallas senast tio dagar efter att ett veto har lagts i säkerhetsrådet. Beslutet följer på Rysslands veto efter landets invasion av Ukraina.

Läs mer

Rundabordssamtal i Polen – demokrati, mänskliga rättigheter och Ukraina 

26 april, 2022 / Blogg

För en liten tid sedan besökte jag det polska FN-förbundet som har sitt säte i Warszawa. I det måldokument som vår kongress antog 2022 står att en del i vårt

Läs mer

Moder Jords dag 22 april

22 april, 2022 / Nyheter

Den 22 april firas Moder Jords dag. Naturen lider. Haven fylls med plast, extremväder blir allt vanligare och allt fler arter hotas av utrotning. Klimatkrisen, förlusten av biologisk mångfald och avfallsproblemen är tre kriser som behöver lösas.

Läs mer

Ryssland utesluts ur MR-rådet – vad innebär det? 

08 april, 2022 / Nyheter

FN:s generalförsamling har röstat för att utesluta Ryssland ur rådet för mänskliga rättigheter. Vad betyder beslutet och har det någon faktisk effekt?  

Läs mer

Ung, gravid och HIV-positiv: Florence fick ny chans tack vare svenskt bistånd

06 april, 2022 / Världshorisont

Florence har burit på hiv-viruset hela sitt liv men hamnade i kris när hon blev gravid som tonåring. Hon var rädd och orolig för hur allt skulle bli både för henne själv och för barnet. Tack vare ett svenskfinansierat FN-program i hennes hemland Malawi fick hon stöd och har i dag en frisk och hiv-negativ 2-åring.

Läs mer