5 juni, 2015 /

Världsmiljödagen

2015 är ett avgörande år för klimatfrågorna, skriver Svenska FN-förbundets ordförande Aleksander Gabelic på världsmiljödagen den 5 juni.

Den globala uppvärmningen, humanitära katastrofer och en ny utvecklingsagenda är tre frågor som står högt på den internationella politiska dagordningen under 2015. Året avslutas med det stora FN-ledda klimattoppmötet COP21 i Paris där världens länder förhoppningsvis kan komma överens om ett nytt globalt klimatavtal.

Att klimatfrågan är en ödesfråga är väl känt. FN:s klimatpanel – med bland annat svenska forskare bland medlemmarna – har tillsammans med en rad andra expertröster under en rad år varnat för konsekvenserna om temperaturen tillåts fortsätta att stiga i nuvarande takt. Vi ser redan följder av det allt varmare klimatet i form av häftiga regn, extrem torka och återkommande naturkatastrofer.

Den så kallade post 2015-agendan syftar till att utforma en fortsättning på FN:s åtta millenniemål för global utveckling. De nya utvecklingsmålen, som just nu förhandlas mellan världens länder, ska vara socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbara. Sverige har en viktig uppgift att föra fram frågor som rör flickors och kvinnors rättigheter. Ytterligare uppgifter för Sveriges regering i det fortsatta arbetet med post 2015-agendan blir att stärka skrivningarna om konfliktdrabbade stater, demokratiskt deltagande och transparens.

Klimatförändringen drabbar särskilt fattiga och sårbara länder. Ett solidariskt ansvarstagande för minskning av utsläpp och överföring av miljöteknik från rika till fattiga länder krävs för att lösa klimatproblemen. Samtidigt kan ny teknik bidra till arbetstillfällen och tillväxt. Allt detta förutsätter smidigt samarbete över nationsgränser mellan fattiga och rika länder.

FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon har talat om att världen står vid ett vägskäl. I dagens globaliserade värld och med den teknologi som vi har kan vi välja att utrota fattigdom och hunger eller fortsätta att utarma vår planet och tillåta oacceptabel ojämlikhet. Generalsekreteraren understryker vikten av ett inkluderande och motståndskraftigt samhälle med väl fungerande och transparenta myndigheter.

För framgång krävs samarbete. Sveriges regering säger i sin strategi inför Parismötet att EU ska tydliggöra hur den totala ambitionen för utsläppsminskningar ska höjas och anger ambitionen att utsläppen ska reduceras med 30 procent till 2020 och 50 procent till 2030.

Vi är den första generationen som kan utrota fattigdomen och den sista som kan stoppa följderna av klimatförändringen. Insikten att klimat- och utvecklingsfrågorna måste gå hand i hand ökar pressen på FN:s medlemsländer att åstadkomma bindande avtal i det fortsatta klimatarbetet.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Värme, vinter och viktiga val

28 juni, 2022 / Blogg

Det har varit en vecka full av intryck, kunskap och känslor. För första gången arrangerades ett statspartsmöte för FN:s kärnvapenförbud TPNW (the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons). Det hölls i Wien där flera av FN:s kärnrelaterade organisationer har sitt säte.

Läs mer

Kristina Bergsten är Årets FN-lärare

22 juni, 2022 / Pressmeddelanden

Kristina Bergsten från Munkagårdsgymnasiet i Tvååker tilldelas Svenska FN-förbundets pris Årets FN-lärare för särskilt betydelsefulla insatser för globala frågor i skolan.

Läs mer

Wienmöte ger ny kraft i nedrustningsarbetet

17 juni, 2022 / Nyheter

Den 21-23 juni hålls det första statspartsmötet inom FN:s kärnvapenförbud i Wien. Under veckan samlas nedrustningsvänliga folkrörelser och stater till möten och konferenser. Svenska FN-förbundet är på plats och rapporterar. Anmäl dig till vårt webbinarium!

Läs mer

Stockholm +50, kontraster och människan

10 juni, 2022 / Blogg

Så har FN:s högnivåmöte Stockholm+50 gått av stapeln. Tillsammans med representanter för såväl den svenska FN-rörelsen som FN-förbunden från Armenien, Finland, Georgien, Tanzania och Uganda var jag på plats. 

Läs mer

Stockholm +50: Tio uppmaningar för en mer hållbar värld

08 juni, 2022 / Nyheter

FN-mötet Stockholm +50 avslutades med att de två värdnationerna Sverige och Kenya presenterade ett uttalande som går under namnet Stockholmsagendan med tio uppmaningar till omvärlden.

Läs mer

Världsmiljödagen 5 juni

05 juni, 2022 / Nyheter

Stockholmskonferensen 1972. Sverige är i år värd för världsmiljödagen tillsammans med FN:s miljöprogram UNEP.

Läs mer

Intensiv vecka för miljön

04 juni, 2022 / Nyheter

FN-mötet Stockholm +50 avslutades på fredagen. En intensiv vecka för klimatet och miljön är över – och för den svenska FN och internationella FN-rörelsen stod det egna mötet Peoples’ Perspective i centrum.

Läs mer

Rättighetsfrågor i fokus när FN:s policychef besökte FN-förbundet

03 juni, 2022 / Nyheter

FN:s undergeneralsekreterare för policyfrågor Volker Türk besökte i veckan Svenska FN-förbundet och deltog i ett rundabordssamtal med FN-förbundets nätverk för mänskliga rättigheter. Han talade om FN:s arbete med pandemin, livsmedelskrisen, miljö- och klimatkrisen samt kriget i Ukraina.

Läs mer

Klimatförslag från världens FN-förbund inför Stockholm +50

01 juni, 2022 / Nyheter

Nitton konkreta förslag för en hållbar framtid överlämnades på onsdagen till Sveriges regering inför FN-miljömötet Stockholm +50. Avsändare är FN-förbundens världsfederation WFUNA och initiativtagare är Svenska FN-förbundet.

Läs mer