fbpx

2015 är ett avgörande år för klimatfrågorna, skriver Svenska FN-förbundets ordförande Aleksander Gabelic på världsmiljödagen den 5 juni.

Den globala uppvärmningen, humanitära katastrofer och en ny utvecklingsagenda är tre frågor som står högt på den internationella politiska dagordningen under 2015. Året avslutas med det stora FN-ledda klimattoppmötet COP21 i Paris där världens länder förhoppningsvis kan komma överens om ett nytt globalt klimatavtal.

Att klimatfrågan är en ödesfråga är väl känt. FN:s klimatpanel – med bland annat svenska forskare bland medlemmarna – har tillsammans med en rad andra expertröster under en rad år varnat för konsekvenserna om temperaturen tillåts fortsätta att stiga i nuvarande takt. Vi ser redan följder av det allt varmare klimatet i form av häftiga regn, extrem torka och återkommande naturkatastrofer.

Den så kallade post 2015-agendan syftar till att utforma en fortsättning på FN:s åtta millenniemål för global utveckling. De nya utvecklingsmålen, som just nu förhandlas mellan världens länder, ska vara socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbara. Sverige har en viktig uppgift att föra fram frågor som rör flickors och kvinnors rättigheter. Ytterligare uppgifter för Sveriges regering i det fortsatta arbetet med post 2015-agendan blir att stärka skrivningarna om konfliktdrabbade stater, demokratiskt deltagande och transparens.

Klimatförändringen drabbar särskilt fattiga och sårbara länder. Ett solidariskt ansvarstagande för minskning av utsläpp och överföring av miljöteknik från rika till fattiga länder krävs för att lösa klimatproblemen. Samtidigt kan ny teknik bidra till arbetstillfällen och tillväxt. Allt detta förutsätter smidigt samarbete över nationsgränser mellan fattiga och rika länder.

FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon har talat om att världen står vid ett vägskäl. I dagens globaliserade värld och med den teknologi som vi har kan vi välja att utrota fattigdom och hunger eller fortsätta att utarma vår planet och tillåta oacceptabel ojämlikhet. Generalsekreteraren understryker vikten av ett inkluderande och motståndskraftigt samhälle med väl fungerande och transparenta myndigheter.

För framgång krävs samarbete. Sveriges regering säger i sin strategi inför Parismötet att EU ska tydliggöra hur den totala ambitionen för utsläppsminskningar ska höjas och anger ambitionen att utsläppen ska reduceras med 30 procent till 2020 och 50 procent till 2030.

Vi är den första generationen som kan utrota fattigdomen och den sista som kan stoppa följderna av klimatförändringen. Insikten att klimat- och utvecklingsfrågorna måste gå hand i hand ökar pressen på FN:s medlemsländer att åstadkomma bindande avtal i det fortsatta klimatarbetet.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Demokratin på tillbakagång i världen 

06 december, 2022 / Världshorisont

På global nivå är de senaste 32 årens demokratiska framsteg utraderade. Den bilden framgår av det svenska institutet V-Dems forskning. En likartad bild ger två andra institutioner som genomför globala demokratimätningar, Freedom House och tidningen The Economist. 

Läs mer

Unesco högrelevant när demokrati och rättigheter hotas 

05 december, 2022 / Världshorisont

Ett FN-organ som har särskild relevans för demokrati och yttrandefrihet är Unesco. Trots ett ovanligt kärvt samarbetsklimat i dessa frågor är det värdefullt att världens stater möts och samtalar, säger Anna-Karin Johansson, Svenska Unescorådets generalsekreterare.

Läs mer

Rekordstor nödappell från FN – fel tillfälle att minska FN-biståndet

01 december, 2022 / Nyheter

Torsdagens rekordstora humanitära appell från FN för världens mest utsatta understryker behovet av fortsatt starkt svenskt stöd till FN, säger Svenska FN-förbundet. 

Läs mer

Varningslampor blinkar för demokratin i Sverige 

30 november, 2022 / Världshorisont

De mätningar av demokratin som instituten V-Dem, Freedom House och tidningen The Economist genomför visar att Sverige är ett av de mest demokratiska länderna i världen. Det betyder inte att allt är frid och fröjd, konstaterar journalisten Mats Wingborg. 

Läs mer

Tro och tvivel – desinformation och demokratiutveckling i Europa

28 november, 2022 / Världshorisont

I skuggan av Rysslands krig mot Ukraina pågår ett annat ryskt angrepp mot Europa där desinformation används som vapen mot den europeiska demokratin. Världshorisont har intervjuat demokratiexperten Jaba Devdariani om sambanden mellan demokratiutveckling och desinformation. 

Läs mer

Internationella dagen mot våld mot kvinnor: Kvinnors rättigheter på tillbakagång

25 november, 2022 / Nyheter

Flickors och kvinnors rättigheter möter motstånd runt om i världen och utvecklingen i Iran och Afghanistan är alarmerande exempel. FN leder arbetet för global jämställdhet men varje medlemsstat måste tillse att flickors och kvinnors rättigheter respekteras.

Läs mer

Nato och kärnvapen: Risk för svagare svensk röst

25 november, 2022 / Nyheter

Ett svenskt Natomedlemskap skulle kunna bidra till att försvarsalliansen förbättrar sin hållning till nedrustningsfrågor. I praktiken har dock Sverige efter ansökan tonat ned sin nedrustningsvänliga linje, skriver Svenska FN-förbundet i ett remissyttrande.

Läs mer

Svenska FN-förbundet mötte Toily Kurbanov från UN-Volunteers  

22 november, 2022 / Nyheter

En tid som kräver gemensamma krafter och insatser kräver också volontärarbete. Svenska FN-förbundet mötte UN-Volunteers där Toily Kurbanov, chef för FN:s volontärprogram, svarade på några frågor kring vikten av volontärarbete i såväl dagens som framtidens samhälle.

Läs mer

Svag överenskommelse vid FN:s klimattoppmöte

21 november, 2022 / Nyheter

En positiv nyhet i form av en fond för skador och förluster men i övrigt mestadels besvikelser och otillräckliga åtaganden – så kan klimattoppmötet COP27 i Egypten sammanfattas.

Läs mer