fbpx
5 juni, 2015 /

Världsmiljödagen

2015 är ett avgörande år för klimatfrågorna, skriver Svenska FN-förbundets ordförande Aleksander Gabelic på världsmiljödagen den 5 juni.

Den globala uppvärmningen, humanitära katastrofer och en ny utvecklingsagenda är tre frågor som står högt på den internationella politiska dagordningen under 2015. Året avslutas med det stora FN-ledda klimattoppmötet COP21 i Paris där världens länder förhoppningsvis kan komma överens om ett nytt globalt klimatavtal.

Att klimatfrågan är en ödesfråga är väl känt. FN:s klimatpanel – med bland annat svenska forskare bland medlemmarna – har tillsammans med en rad andra expertröster under en rad år varnat för konsekvenserna om temperaturen tillåts fortsätta att stiga i nuvarande takt. Vi ser redan följder av det allt varmare klimatet i form av häftiga regn, extrem torka och återkommande naturkatastrofer.

Den så kallade post 2015-agendan syftar till att utforma en fortsättning på FN:s åtta millenniemål för global utveckling. De nya utvecklingsmålen, som just nu förhandlas mellan världens länder, ska vara socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbara. Sverige har en viktig uppgift att föra fram frågor som rör flickors och kvinnors rättigheter. Ytterligare uppgifter för Sveriges regering i det fortsatta arbetet med post 2015-agendan blir att stärka skrivningarna om konfliktdrabbade stater, demokratiskt deltagande och transparens.

Klimatförändringen drabbar särskilt fattiga och sårbara länder. Ett solidariskt ansvarstagande för minskning av utsläpp och överföring av miljöteknik från rika till fattiga länder krävs för att lösa klimatproblemen. Samtidigt kan ny teknik bidra till arbetstillfällen och tillväxt. Allt detta förutsätter smidigt samarbete över nationsgränser mellan fattiga och rika länder.

FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon har talat om att världen står vid ett vägskäl. I dagens globaliserade värld och med den teknologi som vi har kan vi välja att utrota fattigdom och hunger eller fortsätta att utarma vår planet och tillåta oacceptabel ojämlikhet. Generalsekreteraren understryker vikten av ett inkluderande och motståndskraftigt samhälle med väl fungerande och transparenta myndigheter.

För framgång krävs samarbete. Sveriges regering säger i sin strategi inför Parismötet att EU ska tydliggöra hur den totala ambitionen för utsläppsminskningar ska höjas och anger ambitionen att utsläppen ska reduceras med 30 procent till 2020 och 50 procent till 2030.

Vi är den första generationen som kan utrota fattigdomen och den sista som kan stoppa följderna av klimatförändringen. Insikten att klimat- och utvecklingsfrågorna måste gå hand i hand ökar pressen på FN:s medlemsländer att åstadkomma bindande avtal i det fortsatta klimatarbetet.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

De globala målen är vår kompass

19 september, 2023 / Blogg

Vi måste agera mer och vi måste agera fortare, skriver Annelie Börjesson inför FN:s högnivåvecka som startar i New York. Nu startar FN:s generalförsamling och samtidigt hålls flera toppmöten i

Läs mer

Två FN-vänner om FN-hösten 2023 

19 september, 2023 / Världshorisont

Vilka utmaningar står FN inför efter coronapandemin och med pågående krig och klimatkris i världen? Vilken roll kan och bör Sverige spela? Vi ställde några frågor till Olof Skoog, EU:s

Läs mer

Halvtid för Agenda 2030: ”Omställning till hållbar utveckling är möjligt – och oundvikligt” 

15 september, 2023 / Världshorisont

I år har halva tiden gått för genomförandet av Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling. Den 18-19 september samlas världens länder vid ett FN-toppmöte om de

Läs mer

Sveriges Agenda 2030-samordnare: “Politiskt ledarskap saknas för den omställning som krävs” 

12 september, 2023 / Världshorisont

Forskningen pekar på att vårt samhälle måste transformeras men inga ledande svenska politiker har hittills visat det politiska mod som krävs för en så genomgripande förändring. Det säger Gabriel Wikström,

Läs mer

Fredsdagen: FN-förbund samlade till fredsklocka

12 september, 2023 / Nyheter

Sextiofem FN-förbund i hela världen la grunden för den japanska fredsklockan i FN-högkvarteret. FN-chefen António Guterres ringer i klockan den 13 september för att uppmärksamma internationella fredsdagen. Den japanska fredsklockan

Läs mer

Skriv under för hållbar utveckling!

08 september, 2023 / Nyheter

De globala målen är världens enda plan för framtiden – och den enda vägen ut ur vår tids kriser. Var med och skriv under vårt upprop för hållbar utveckling! Globala

Läs mer

Tanzanias FN-förbund mobiliserar för att möta klimatkrisen 

08 september, 2023 / Världshorisont

I Tanzania i Östafrika har klimatförändringar stor påverkan på vardagen. Landets FN-förbund jobbar med en bred palett av aktiviteter för att minska utsattheten hos sårbara samhällen.  Tanzania drabbas redan av

Läs mer

Nytt FN-år med fokus på hållbarhet och samarbete

07 september, 2023 / Nyheter

I samband med generalförsamlingens öppnande hålls toppmöten om bland annat hållbarhet, klimatet, kärnvapen och FN:s framtid. Vi listar mötena som ingen bör missa! Det nya FN-året inleds när generalförsamlingens 78:e

Läs mer

Sverige bör delta i FN-manifestation mot kärnvapen

03 september, 2023 / Debattartiklar

FN-mötet om kärnvapen den 26 september är ett tillfälle för Sveriges regering att ställa sig bakom kravet på totalt avskaffande, skriver FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson och företrädare för FN-rörelsen i hela landet.

Läs mer