I påskveckan hålls ett högnivåmöte i Mexiko om stater som har varit eller är i konflikt. Insikten att säkerhet, utveckling och mänskliga rättigheter hör samman är särskilt viktig, skriver Aleksander Gabelic, ordförande i Svenska FN-förbundet.

Den här veckan hålls i Mexiko ett högnivåmöte om världens mest utsatta länder, det vill säga länder som har varit eller är i konflikt. Det är ett led i en pågående och viktig process som ska hjälpa länderna och deras 1,5 miljard invånare att komma ur en ond spiral av konflikter, fattigdom och dystra framtidsutsikter.

I nyheterna hör vi nästan dagligen om våld, övergrepp och stort humanitärt lidande i Sydsudan och Centralafrika. Dessa konfliktdrabbade länder är två av de 44 länder som uppmärksammas i det så kallade ” New Deal for Engagement in Fragile States”. Initiativet startades vid ett möte i Sydkorea 2011 av nitton länder som utbyter erfarenheter av långvariga konflikter och vad som krävs för att få igång utveckling. Bland länderna i gruppen finns också bland annat Demokratiska republiken Kongo, där fem miljoner människor har dött under femton års konflikt, och Afghanistan som går en osäker framtid till mötes efter presidentvalet.

Gemensamt för flera av de nitton länderna är att utvecklingen har gått bakåt under de senaste åren. Det gäller för övrigt också i andra konfliktdrabbade länder som Syrien. Därför måste freds- och statsbyggande insatser prioriteras i samarbetet med dessa stater. Länderna måste få omvärldens stöd att bygga fungerande rättssystem, demokrati och säkerställa att invånarna har tillgång till både arbete och samhällsservice.

När länderna möttes i Sydkorea för tre år sedan skapade man en agenda för samarbetet mellan stater å ena sidan och hjälporganisationer å andra sidan. Där betonas att alla nivåer i samhället måste vara delaktiga, från gräsrötter till presidenter. Det behövs också uthållighet och en insikt om att förändringar kommer att ta tid. Det ställer särskilda krav på ledare och regeringar liksom dialog mellan givare, regeringar och civilsamhället. För det tredje krävs noggrann planering och att olika åtgärder genomförs i rätt ordning och i dialog med invånarna.

För att det nya initiativet för sviktande stater ska bli effektivt krävs också grundläggande säkerhet på marken. FN har stärkt sin när säkerhetsnärvaro i DR Kongo genom en interventionsbrigad. I Sydsudan och Centralafrikanska republiken finns fredsfrämjande insatser som är beroende av bidrag från medlemsländerna. Att Europas länder kan göra mer framgår tydligt av det faktum att EU-länderna bidrar med mindre än en halv procent av personalen i FN-ledda fredsfrämjande insatser i Afrika.

Världens länder har en hel del kvar att lära om hur man bäst arbetar med konfliktdrabbade länder. Tidigare har vi ibland underskattat svårigheterna att bygga upp sönderfallande stater. I dag vet vi att det kommer att ta tid. Från ett FN-perspektiv krävs många olika typer av insatser och insikten att säkerhet, utveckling och mänskliga rättigheter hör samman är särskilt viktig här. Veckans högnivåmöte är en viktig start.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Demokratin på tillbakagång i världen 

06 december, 2022 / Världshorisont

På global nivå är de senaste 32 årens demokratiska framsteg utraderade. Den bilden framgår av det svenska institutet V-Dems forskning. En likartad bild ger två andra institutioner som genomför globala demokratimätningar, Freedom House och tidningen The Economist. 

Läs mer

Unesco högrelevant när demokrati och rättigheter hotas 

05 december, 2022 / Världshorisont

Ett FN-organ som har särskild relevans för demokrati och yttrandefrihet är Unesco. Trots ett ovanligt kärvt samarbetsklimat i dessa frågor är det värdefullt att världens stater möts och samtalar, säger Anna-Karin Johansson, Svenska Unescorådets generalsekreterare.

Läs mer

Rekordstor nödappell från FN – fel tillfälle att minska FN-biståndet

01 december, 2022 / Nyheter

Torsdagens rekordstora humanitära appell från FN för världens mest utsatta understryker behovet av fortsatt starkt svenskt stöd till FN, säger Svenska FN-förbundet. 

Läs mer

Varningslampor blinkar för demokratin i Sverige 

30 november, 2022 / Världshorisont

De mätningar av demokratin som instituten V-Dem, Freedom House och tidningen The Economist genomför visar att Sverige är ett av de mest demokratiska länderna i världen. Det betyder inte att allt är frid och fröjd, konstaterar journalisten Mats Wingborg. 

Läs mer

Tro och tvivel – desinformation och demokratiutveckling i Europa

28 november, 2022 / Världshorisont

I skuggan av Rysslands krig mot Ukraina pågår ett annat ryskt angrepp mot Europa där desinformation används som vapen mot den europeiska demokratin. Världshorisont har intervjuat demokratiexperten Jaba Devdariani om sambanden mellan demokratiutveckling och desinformation. 

Läs mer

Internationella dagen mot våld mot kvinnor: Kvinnors rättigheter på tillbakagång

25 november, 2022 / Nyheter

Flickors och kvinnors rättigheter möter motstånd runt om i världen och utvecklingen i Iran och Afghanistan är alarmerande exempel. FN leder arbetet för global jämställdhet men varje medlemsstat måste tillse att flickors och kvinnors rättigheter respekteras.

Läs mer

Nato och kärnvapen: Risk för svagare svensk röst

25 november, 2022 / Nyheter

Ett svenskt Natomedlemskap skulle kunna bidra till att försvarsalliansen förbättrar sin hållning till nedrustningsfrågor. I praktiken har dock Sverige efter ansökan tonat ned sin nedrustningsvänliga linje, skriver Svenska FN-förbundet i ett remissyttrande.

Läs mer

Svenska FN-förbundet mötte Toily Kurbanov från UN-Volunteers  

22 november, 2022 / Nyheter

En tid som kräver gemensamma krafter och insatser kräver också volontärarbete. Svenska FN-förbundet mötte UN-Volunteers där Toily Kurbanov, chef för FN:s volontärprogram, svarade på några frågor kring vikten av volontärarbete i såväl dagens som framtidens samhälle.

Läs mer

Svag överenskommelse vid FN:s klimattoppmöte

21 november, 2022 / Nyheter

En positiv nyhet i form av en fond för skador och förluster men i övrigt mestadels besvikelser och otillräckliga åtaganden – så kan klimattoppmötet COP27 i Egypten sammanfattas.

Läs mer