fbpx
22 maj, 2015 /

Varför tvekar Löfven om MR-institution?

Aleksander Gabelic uppmanar regeringen och statsminister Stefan Löfven att följa FN:s rekommendation att inrätta en oberoende nationell institution för mänskliga rättigheter.

Sverige är drivande i det globala arbetet för mänskliga rättigheter. På hemmaplan finns dock återkommande problem med hatbrott, diskriminering och utanförskap som drabbar personer med utländsk bakgrund, religiösa minoriteter, urfolk och personer med funktionsnedsättning. Arbets- och bostadsmarknaden präglas av bristande mångfald och tillgänglighet. För detta har Sverige under en lång rad år fått kritik från FN:s människorättsövervakare.

I juni ska FN:s råd för mänskliga rättigheter anta rekommendationer till Sveriges regering efter det förhör som hölls i Genève i januari. Ett av de krav som FN har upprepat i drygt tio år handlar om behovet av en oberoende svensk institution för mänskliga rättigheter. Sverige har i FN åtagit sig att garantera sina invånare en rad rättigheter. En MR-institution skulle uttolka dessa åtaganden, ge kommuner och landsting vägledning och hålla ett vakande öga på myndigheter som inte agerar i enlighet med internationella förpliktelser. FN har erbjudit sig att ge Sverige stöd för att inrätta en sådan institution som också är en del av de så kallade Parisprinciperna från 1993.

Svenska FN-förbundet kräver nu i ett brev till statsminister Stefan Löfven att regeringen accepterar FN:s rekommendation om en MR-institution. Bakom kravet står ytterligare 44 organisationer med mänskliga rättigheter på dagordningen. Genom att starta arbetet med en MR-institution kan regeringen visa att den tar våld, diskriminering och utanförskap på allvar. Det innebär också att Sverige i likhet med en tredjedel av världens länder, bland dem Danmark, Norge och Finland, uppfyller sina FN-åtaganden och att anställda i kommuner och landsting får stöd i rättighetsfrågor i sina dagliga möten med människor. Att följa FN:s rekommendationer skulle dessutom förbättra Sveriges anseende som människorättsland. Varför tvekar regeringen?

Aleksander Gabelic
Ordförande i Svenska FN-förbundet

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Varför har du engagerat dig i FN-rörelsen?

24 maj, 2024 / Världshorisont

Nästa vecka är det dags för kongress, en viktig helg för medlemmar i Svenska FN-förbundet. Världshorisont frågade fyra medlemmar om deras engagemang i FN-rörelsen.

Läs mer

Polarisering leder till mer global stress

23 maj, 2024 / Nyheter

FN:s utvecklingsprogram UNDP höll i april en svensk lansering av den årliga rapporten Human development report. 

Läs mer

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer

Över 100 ungdomar samlas för konferens om mångfald och inkludering

26 april, 2024 / Nyheter

I helgen går Svenska FN-förbundets årliga UNg-konferens av stapeln. Syftet är att engagera, informera och uppmuntra ungdomars globala engagemang och tro på FN som central aktör i arbetet för en

Läs mer

“Jag kämpade mot mina föräldrar för att de inte skulle gifta bort mig” 

25 april, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundet bidrar genom projekt Flicka till arbetet för att förebygga barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien. Projektet har haft stora framsteg och flera orter har övergett de båda skadliga traditionerna. Covid-19 och konflikten i norra Etiopien har dock lett till att situationen återigen har förvärrats.  

Läs mer

Unric – europeiskt nav för FN-information 

19 april, 2024 / Nyheter

FN:s regionala informationskontor för Västeuropa, Unric, är en del av FN-sekretariatet. Arni Snaevarr är informatör för de nordiska länderna och arbetar med att sprida information om FN på olika språk.

Läs mer