Aleksander Gabelic uppmanar regeringen och statsminister Stefan Löfven att följa FN:s rekommendation att inrätta en oberoende nationell institution för mänskliga rättigheter.

Sverige är drivande i det globala arbetet för mänskliga rättigheter. På hemmaplan finns dock återkommande problem med hatbrott, diskriminering och utanförskap som drabbar personer med utländsk bakgrund, religiösa minoriteter, urfolk och personer med funktionsnedsättning. Arbets- och bostadsmarknaden präglas av bristande mångfald och tillgänglighet. För detta har Sverige under en lång rad år fått kritik från FN:s människorättsövervakare.

I juni ska FN:s råd för mänskliga rättigheter anta rekommendationer till Sveriges regering efter det förhör som hölls i Genève i januari. Ett av de krav som FN har upprepat i drygt tio år handlar om behovet av en oberoende svensk institution för mänskliga rättigheter. Sverige har i FN åtagit sig att garantera sina invånare en rad rättigheter. En MR-institution skulle uttolka dessa åtaganden, ge kommuner och landsting vägledning och hålla ett vakande öga på myndigheter som inte agerar i enlighet med internationella förpliktelser. FN har erbjudit sig att ge Sverige stöd för att inrätta en sådan institution som också är en del av de så kallade Parisprinciperna från 1993.

Svenska FN-förbundet kräver nu i ett brev till statsminister Stefan Löfven att regeringen accepterar FN:s rekommendation om en MR-institution. Bakom kravet står ytterligare 44 organisationer med mänskliga rättigheter på dagordningen. Genom att starta arbetet med en MR-institution kan regeringen visa att den tar våld, diskriminering och utanförskap på allvar. Det innebär också att Sverige i likhet med en tredjedel av världens länder, bland dem Danmark, Norge och Finland, uppfyller sina FN-åtaganden och att anställda i kommuner och landsting får stöd i rättighetsfrågor i sina dagliga möten med människor. Att följa FN:s rekommendationer skulle dessutom förbättra Sveriges anseende som människorättsland. Varför tvekar regeringen?

Aleksander Gabelic
Ordförande i Svenska FN-förbundet

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Demokratin på tillbakagång i världen 

06 december, 2022 / Världshorisont

På global nivå är de senaste 32 årens demokratiska framsteg utraderade. Den bilden framgår av det svenska institutet V-Dems forskning. En likartad bild ger två andra institutioner som genomför globala demokratimätningar, Freedom House och tidningen The Economist. 

Läs mer

Unesco högrelevant när demokrati och rättigheter hotas 

05 december, 2022 / Världshorisont

Ett FN-organ som har särskild relevans för demokrati och yttrandefrihet är Unesco. Trots ett ovanligt kärvt samarbetsklimat i dessa frågor är det värdefullt att världens stater möts och samtalar, säger Anna-Karin Johansson, Svenska Unescorådets generalsekreterare.

Läs mer

Rekordstor nödappell från FN – fel tillfälle att minska FN-biståndet

01 december, 2022 / Nyheter

Torsdagens rekordstora humanitära appell från FN för världens mest utsatta understryker behovet av fortsatt starkt svenskt stöd till FN, säger Svenska FN-förbundet. 

Läs mer

Varningslampor blinkar för demokratin i Sverige 

30 november, 2022 / Världshorisont

De mätningar av demokratin som instituten V-Dem, Freedom House och tidningen The Economist genomför visar att Sverige är ett av de mest demokratiska länderna i världen. Det betyder inte att allt är frid och fröjd, konstaterar journalisten Mats Wingborg. 

Läs mer

Tro och tvivel – desinformation och demokratiutveckling i Europa

28 november, 2022 / Världshorisont

I skuggan av Rysslands krig mot Ukraina pågår ett annat ryskt angrepp mot Europa där desinformation används som vapen mot den europeiska demokratin. Världshorisont har intervjuat demokratiexperten Jaba Devdariani om sambanden mellan demokratiutveckling och desinformation. 

Läs mer

Internationella dagen mot våld mot kvinnor: Kvinnors rättigheter på tillbakagång

25 november, 2022 / Nyheter

Flickors och kvinnors rättigheter möter motstånd runt om i världen och utvecklingen i Iran och Afghanistan är alarmerande exempel. FN leder arbetet för global jämställdhet men varje medlemsstat måste tillse att flickors och kvinnors rättigheter respekteras.

Läs mer

Nato och kärnvapen: Risk för svagare svensk röst

25 november, 2022 / Nyheter

Ett svenskt Natomedlemskap skulle kunna bidra till att försvarsalliansen förbättrar sin hållning till nedrustningsfrågor. I praktiken har dock Sverige efter ansökan tonat ned sin nedrustningsvänliga linje, skriver Svenska FN-förbundet i ett remissyttrande.

Läs mer

Svenska FN-förbundet mötte Toily Kurbanov från UN-Volunteers  

22 november, 2022 / Nyheter

En tid som kräver gemensamma krafter och insatser kräver också volontärarbete. Svenska FN-förbundet mötte UN-Volunteers där Toily Kurbanov, chef för FN:s volontärprogram, svarade på några frågor kring vikten av volontärarbete i såväl dagens som framtidens samhälle.

Läs mer

Svag överenskommelse vid FN:s klimattoppmöte

21 november, 2022 / Nyheter

En positiv nyhet i form av en fond för skador och förluster men i övrigt mestadels besvikelser och otillräckliga åtaganden – så kan klimattoppmötet COP27 i Egypten sammanfattas.

Läs mer