fbpx
20 mars, 2014 /

Tydlig linje krävs mot Ryssland

Världens länder måste gå samman i FN:s generalförsamling och fördöma Rysslands agerande på Krim, säger Svenska FN-förbundet inför Ban Ki-moons besök i Moskva och Kiev.

Svenska FN-förbundet efterlyser brett stöd för Ukraina i anslutning till FN-chefen Ban Ki-moons resa till Moskva och Kiev på torsdagen och fredagen. Förbundet förordar att krisen diskuteras i FN:s generalförsamling med samtliga medlemsländer närvarande.

– Det ryska agerandet strider mot FN-stadgan och internationell rätt. I ett läge där säkerhetsrådet har svårt att agera bör medlemsländerna samlas kring gemensamt agerande i FN:s generalförsamling. Ett kraftfullt och brett fördömande av Rysslands agerande och stöd för Ukrainas suveränitet är en stark signal om att världen inte accepterar den ryska annekteringen av Krim, säger Aleksander Gabelic, ordförande i Svenska FN-förbundet.

– Konflikten i Ukraina är inte bara farlig för Europa och västvärlden. Den påverkar även andra konflikthärdar och försvårar FN:s arbete i till exempel Syrien, Iran och Centralafrikanska republiken, säger Gabelic.

Det finns anledning att oroas av det alltmer uppskruvade tonläget i konflikten, menar Svenska FN-förbundet vidare.

– Alla parter måste visa återhållsamhet i både retorik och praktik. Att FN genom kontoret för mänskliga rättigheter nu skickar observatörer till Ukraina är välkommet. Sådana fredliga åtgärder måste, i likhet med utökade sanktioner och fortsatta diplomatiska ansträngningar, användas för att undvika att konflikten eskalerar ytterligare, säger Aleksander Gabelic.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Stort engagemang i Lunds FN-förening 

12 april, 2024 / Nyheter

Det finns ett stort engagemang i Lunds FN-förening som idag har över hundra medlemmar. Emiline Méry är nyvald ordförande i föreningen som jobbar med FN-frågor i fyra utskott.

Läs mer

Fortfarande hinder för hjälp till Gaza

11 april, 2024 / Nyheter

Trots en resolution i säkerhetsrådet nyligen fortsätter Israel att hindra tillträde till Gaza för FN:s humanitära organisationer.

Läs mer

Ny bok om kriget: Ditt val avgör Ukrainas framtid

05 april, 2024 / Nyheter

FN-stadgan och internationell rättsskipning ges en central roll när författaren, debattören och FN-vännen Lars Jederlund skriver om kriget i Ukraina. Hans huvudbudskap: hur du och jag röstar i EU-valet den 9 juni påverkar Ukraina framtid.

Läs mer

Hopp om inkludering för barn med funktionsnedsättning 

05 april, 2024 / Världshorisont

I Tanzania är funktionshinder ofta förknippat med stora svårigheter och stigma från omgivningen. Den svenska biståndsorganisationen och en av Svenska FN-förbundets riksorganisationer MyRight samarbetar med organisationer i landet för att personer med funktionsnedsättning ska inkluderas i sina samhällen.

Läs mer

Obetald FN-praktik skapar exkludering 

28 mars, 2024 / Världshorisont

Unga med sämre ekonomiska förutsättningar missgynnas när praktikplatser inom FN tillsätts, ett faktum som kritiseras från många håll.

Läs mer

Bör Sverige införa jämlikhetsdata? 

21 mars, 2024 / Världshorisont

I dag saknas data över diskriminering och ojämlikheter mellan grupper i Sverige, något som kritiserats upprepade gånger av både FN och EU. Trots det har den svenska regeringen valt att avstå från att använda så kallad jämlikhetsdata. 

Läs mer

Europeiska unionen bidrar till FN-reformering

15 mars, 2024 / Nyheter

FN:s framtidsmöte i september är ett avgörande ögonblick för det internationella samarbetet, säger Olof Skoog, EU:s tidigare ambassadör till FN, i en intervju med FN-förbunden i Sverige och Finland.

Läs mer

Kvinnodagen 2024: Ta kampen för världens flickor och kvinnor!

07 mars, 2024 / Nyheter

Att stoppa barnäktenskap är en av flera nödvändiga åtgärder för att stärka flickors och kvinnors rättigheter, skriver förbundsordförande Annelie Börjesson och företrädare för FN-rörelsen i hela landet på internationella kvinnodagen den 8 mars.

Läs mer

Fortsatt tillbakagång för flickors och kvinnors rättigheter

06 mars, 2024 / Nyheter

Snart är det dags för FN:s årliga kvinnokommission i New York där olika aspekter på jämställdhet diskuteras. Ulrika Grandin, verksamhetschef på UN Women Sverige jobbar dagligen med flickors och kvinnors rättigheter, som under flera år varit på tillbakagång. 

Läs mer