fbpx
16 april, 2015 /

Sverige behövs i FN:s säkerhetsråd

Sveriges ansökan om en plats i FN:s säkerhetsråd är välkommen av flera skäl, skriver Svenska FN-förbundets ordförande Aleksander Gabelic.

När nu Sveriges regering intensifierar kampanjen för en plats i FN:s säkerhetsråd 2017-2018 prövas den rättighetsbaserade utrikespolitik som regeringen säger sig vilja föra. De diplomatiska förvecklingarna med Saudiarabien och Arabförbundet visar tydliga skillnader mellan världens länder i synen på de mänskliga rättigheterna, inte minst flickors och kvinnors rättigheter. Sverige måste fortsätta att göra sin röst hörd.

Den svenska ansökan om en plats i säkerhetsrådet är välkommen av flera skäl. Framför allt visar den att Sverige vill ta sitt ansvar för FN. Med en rådsplats får Sverige under två år möjlighet att påverka i frågor som Syrien, Mellanöstern och utvecklingsarbetet i världens mäktigaste församling. Att små länder kan göra skillnad visar Litauens enträgna arbete med konflikten i Ukraina. Ansökan bidrar dessutom till uppmärksamhet för FN-frågorna på hemmaplan och ökad kunskap om FN bland politiker, företagare och frivilligorganisationer.

Värderingarna måste alltid stå i centrum. Sverige ska inte konkurrera om en plats i FN:s säkerhetsråd genom att godta normer och agerande i andra länder som vi inte skulle acceptera här hemma. Sverige, liksom övriga nordiska länder, har andra styrkor i FN-samarbetet. Dit hör medling och konfliktlösning, bidrag till humanitära FN-organ, miljöarbete, jämställdhet och strävan efter en mer effektiv, öppen och transparent världsorganisation. Sverige kan inte köpa röster genom vidlyftiga utfästelser men väl vinna stöd genom att stå upp för fattiga och förtryckta människor.

Med ett drygt år kvar till säkerhetsrådsvalet bör regeringen kommunicera svenska åtaganden och framgångar i det internationella samarbetet, göra tydligare prioriteringar i utvecklingssamarbetet samt vara uthållig i sitt kampanjarbete. Det är också egenskaper som framhölls när International Peace Institute utvärderade Finlands kandidatur till rådet för några år sedan. Till det kan läggas behovet av fler svenska bidrag till FN:s fredsfrämjande arbete vid sidan av Mali.

Sverige ska använda goda relationer med andra länder för att framföra konstruktiva synpunkter på till exempel bristande fri- och rättigheter. Debatten om Saudiaffären har tydliggjort en skiljelinje mellan länder som respekterar mänskliga rättigheter inklusive kvinnors rättigheter och länder som inte gör det. Samma linje går mellan ledare som lyssnar på miljoner unga i Nordafrika och Mellanöstern och ledare som förespråkar okritiskt samarbete med repressiva regimer. Den går också mellan näringslivsrepresentanter som har insett att etisk konsumtion är en global trend och de som håller fast vid det gamla.

Var Sverige står i debatten måste alltid vara tydligt – i arbetet för en plats i FN:s säkerhetsråd, i relationerna med enskilda länder och i utrikespolitiken i stort. Med självförtroende, tydliga värderingar och en aktiv kampanj kan Sverige trots hård konkurrens nå målet om en rådsplats 2017-2018.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer

Över 100 ungdomar samlas för konferens om mångfald och inkludering

26 april, 2024 / Nyheter

I helgen går Svenska FN-förbundets årliga UNg-konferens av stapeln. Syftet är att engagera, informera och uppmuntra ungdomars globala engagemang och tro på FN som central aktör i arbetet för en

Läs mer

“Jag kämpade mot mina föräldrar för att de inte skulle gifta bort mig” 

25 april, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundet bidrar genom projekt Flicka till arbetet för att förebygga barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien. Projektet har haft stora framsteg och flera orter har övergett de båda skadliga traditionerna. Covid-19 och konflikten i norra Etiopien har dock lett till att situationen återigen har förvärrats.  

Läs mer

Unric – europeiskt nav för FN-information 

19 april, 2024 / Nyheter

FN:s regionala informationskontor för Västeuropa, Unric, är en del av FN-sekretariatet. Arni Snaevarr är informatör för de nordiska länderna och arbetar med att sprida information om FN på olika språk.

Läs mer

Stort engagemang i Lunds FN-förening 

12 april, 2024 / Nyheter

Det finns ett stort engagemang i Lunds FN-förening som idag har över hundra medlemmar. Emiline Méry är nyvald ordförande i föreningen som jobbar med FN-frågor i fyra utskott.

Läs mer

Fortfarande hinder för hjälp till Gaza

11 april, 2024 / Nyheter

Trots en resolution i säkerhetsrådet nyligen fortsätter Israel att hindra tillträde till Gaza för FN:s humanitära organisationer.

Läs mer