fbpx
16 april, 2015 /

Sverige behövs i FN:s säkerhetsråd

Sveriges ansökan om en plats i FN:s säkerhetsråd är välkommen av flera skäl, skriver Svenska FN-förbundets ordförande Aleksander Gabelic.

När nu Sveriges regering intensifierar kampanjen för en plats i FN:s säkerhetsråd 2017-2018 prövas den rättighetsbaserade utrikespolitik som regeringen säger sig vilja föra. De diplomatiska förvecklingarna med Saudiarabien och Arabförbundet visar tydliga skillnader mellan världens länder i synen på de mänskliga rättigheterna, inte minst flickors och kvinnors rättigheter. Sverige måste fortsätta att göra sin röst hörd.

Den svenska ansökan om en plats i säkerhetsrådet är välkommen av flera skäl. Framför allt visar den att Sverige vill ta sitt ansvar för FN. Med en rådsplats får Sverige under två år möjlighet att påverka i frågor som Syrien, Mellanöstern och utvecklingsarbetet i världens mäktigaste församling. Att små länder kan göra skillnad visar Litauens enträgna arbete med konflikten i Ukraina. Ansökan bidrar dessutom till uppmärksamhet för FN-frågorna på hemmaplan och ökad kunskap om FN bland politiker, företagare och frivilligorganisationer.

Värderingarna måste alltid stå i centrum. Sverige ska inte konkurrera om en plats i FN:s säkerhetsråd genom att godta normer och agerande i andra länder som vi inte skulle acceptera här hemma. Sverige, liksom övriga nordiska länder, har andra styrkor i FN-samarbetet. Dit hör medling och konfliktlösning, bidrag till humanitära FN-organ, miljöarbete, jämställdhet och strävan efter en mer effektiv, öppen och transparent världsorganisation. Sverige kan inte köpa röster genom vidlyftiga utfästelser men väl vinna stöd genom att stå upp för fattiga och förtryckta människor.

Med ett drygt år kvar till säkerhetsrådsvalet bör regeringen kommunicera svenska åtaganden och framgångar i det internationella samarbetet, göra tydligare prioriteringar i utvecklingssamarbetet samt vara uthållig i sitt kampanjarbete. Det är också egenskaper som framhölls när International Peace Institute utvärderade Finlands kandidatur till rådet för några år sedan. Till det kan läggas behovet av fler svenska bidrag till FN:s fredsfrämjande arbete vid sidan av Mali.

Sverige ska använda goda relationer med andra länder för att framföra konstruktiva synpunkter på till exempel bristande fri- och rättigheter. Debatten om Saudiaffären har tydliggjort en skiljelinje mellan länder som respekterar mänskliga rättigheter inklusive kvinnors rättigheter och länder som inte gör det. Samma linje går mellan ledare som lyssnar på miljoner unga i Nordafrika och Mellanöstern och ledare som förespråkar okritiskt samarbete med repressiva regimer. Den går också mellan näringslivsrepresentanter som har insett att etisk konsumtion är en global trend och de som håller fast vid det gamla.

Var Sverige står i debatten måste alltid vara tydligt – i arbetet för en plats i FN:s säkerhetsråd, i relationerna med enskilda länder och i utrikespolitiken i stort. Med självförtroende, tydliga värderingar och en aktiv kampanj kan Sverige trots hård konkurrens nå målet om en rådsplats 2017-2018.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

USA la veto mot vapenvila i Gaza

09 december, 2023 / Nyheter

Trots enormt lidande i Gaza stoppades ett förslag om humanitär vapenvila i säkerhetsrådet på fredagen. Att rådet därmed går emot FN-chefens initiativ i frågan är olyckligt, säger FN-förbundet.

Läs mer

FN och mänskliga rättigheter: Jubileum med nya utmaningar 

08 december, 2023 / Nyheter

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna fyller 75 år den 10 december 2023. I en orolig värld måste vi alla stå upp för våra rättigheter, skriver Svenska FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson och företrädare för FN-rörelsen i hela landet.

Läs mer

MR-förklaringen 75 år – Mänskliga rättigheter hindrar krig och bygger fred 

07 december, 2023 / Världshorisont

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna fyller 75 år i december 2023. Mot bakgrund av oron i världen är den högst aktuell. Ursprungstanken bakom dokumentet är att förhindra att kriser och konflikter uppstår.

Läs mer

Årets FN-supporter: Vi måste hjälpas åt för att förändra

05 december, 2023 / Nyheter

36 år som ordförande och desto fler som engagerad medmänniska och förespråkare för FN:s kärnfrågor. Gunilla Grunditz från Varberg är Årets FN-supporter och hon menar att vägen framåt kräver samarbete och engagemang.

Läs mer

Viktig domstol skipar rättvisa vid omfattande förbrytelser 

01 december, 2023 / Världshorisont

Internationella brottmålsdomstolen ICC får allt större betydelse när det gäller att pröva och döma individer vid grova kränkningar mot mänskliga rättigheter och humanitär rätt.

Läs mer

FN hjälper i Gaza

29 november, 2023 / Nyheter

Tusentals människor har dödats i Hamas terrorattack den 7 oktober och Israels vedergällningskrig. Vapenvilan ger FN möjlighet att bistå skadade och behövande med humanitär hjälp.

Läs mer

”Många gravida dör i konflikter”

24 november, 2023 / Världshorisont

Flickor och kvinnor är särskilt utsatta i samband med kriser och konflikter. UNFPA, FN:s befolkningsfond, förklarar varför.

Läs mer

Årets FN-vän: Från ord till handling för Ukraina

22 november, 2023 / Nyheter

Talet om ökat svenskt stöd till Ukraina måste bli verklighet och alla kan göra en insats, säger Peter Ingvarsson i aktionsgruppen Ryssland ut ur Ukraina. Möt Årets FN-vän och läs om hur du kan engagera dig för Ukraina!

Läs mer

MR-brott i Iran – Efter 35 år väntar Sima fortfarande på upprättelse 

21 november, 2023 / Världshorisont

Sima Mirzaei förlorade sju familjemedlemmar 1988 när den iranska regimen avrättade tusentals politiska fångar. Allt hon önskar idag är att de ansvariga ska ställas inför rätta.

Läs mer