Sveriges ansökan om en plats i FN:s säkerhetsråd är välkommen av flera skäl, skriver Svenska FN-förbundets ordförande Aleksander Gabelic.

När nu Sveriges regering intensifierar kampanjen för en plats i FN:s säkerhetsråd 2017-2018 prövas den rättighetsbaserade utrikespolitik som regeringen säger sig vilja föra. De diplomatiska förvecklingarna med Saudiarabien och Arabförbundet visar tydliga skillnader mellan världens länder i synen på de mänskliga rättigheterna, inte minst flickors och kvinnors rättigheter. Sverige måste fortsätta att göra sin röst hörd.

Den svenska ansökan om en plats i säkerhetsrådet är välkommen av flera skäl. Framför allt visar den att Sverige vill ta sitt ansvar för FN. Med en rådsplats får Sverige under två år möjlighet att påverka i frågor som Syrien, Mellanöstern och utvecklingsarbetet i världens mäktigaste församling. Att små länder kan göra skillnad visar Litauens enträgna arbete med konflikten i Ukraina. Ansökan bidrar dessutom till uppmärksamhet för FN-frågorna på hemmaplan och ökad kunskap om FN bland politiker, företagare och frivilligorganisationer.

Värderingarna måste alltid stå i centrum. Sverige ska inte konkurrera om en plats i FN:s säkerhetsråd genom att godta normer och agerande i andra länder som vi inte skulle acceptera här hemma. Sverige, liksom övriga nordiska länder, har andra styrkor i FN-samarbetet. Dit hör medling och konfliktlösning, bidrag till humanitära FN-organ, miljöarbete, jämställdhet och strävan efter en mer effektiv, öppen och transparent världsorganisation. Sverige kan inte köpa röster genom vidlyftiga utfästelser men väl vinna stöd genom att stå upp för fattiga och förtryckta människor.

Med ett drygt år kvar till säkerhetsrådsvalet bör regeringen kommunicera svenska åtaganden och framgångar i det internationella samarbetet, göra tydligare prioriteringar i utvecklingssamarbetet samt vara uthållig i sitt kampanjarbete. Det är också egenskaper som framhölls när International Peace Institute utvärderade Finlands kandidatur till rådet för några år sedan. Till det kan läggas behovet av fler svenska bidrag till FN:s fredsfrämjande arbete vid sidan av Mali.

Sverige ska använda goda relationer med andra länder för att framföra konstruktiva synpunkter på till exempel bristande fri- och rättigheter. Debatten om Saudiaffären har tydliggjort en skiljelinje mellan länder som respekterar mänskliga rättigheter inklusive kvinnors rättigheter och länder som inte gör det. Samma linje går mellan ledare som lyssnar på miljoner unga i Nordafrika och Mellanöstern och ledare som förespråkar okritiskt samarbete med repressiva regimer. Den går också mellan näringslivsrepresentanter som har insett att etisk konsumtion är en global trend och de som håller fast vid det gamla.

Var Sverige står i debatten måste alltid vara tydligt – i arbetet för en plats i FN:s säkerhetsråd, i relationerna med enskilda länder och i utrikespolitiken i stort. Med självförtroende, tydliga värderingar och en aktiv kampanj kan Sverige trots hård konkurrens nå målet om en rådsplats 2017-2018.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Internationella dagen mot våld mot kvinnor: Kvinnors rättigheter på tillbakagång

25 november, 2022 / Nyheter

Flickors och kvinnors rättigheter möter motstånd runt om i världen och utvecklingen i Iran och Afghanistan är alarmerande exempel. FN leder arbetet för global jämställdhet men varje medlemsstat måste tillse att flickors och kvinnors rättigheter respekteras.

Läs mer

Nato och kärnvapen: Risk för svagare svensk röst

25 november, 2022 / Nyheter

Ett svenskt Natomedlemskap skulle kunna bidra till att försvarsalliansen förbättrar sin hållning till nedrustningsfrågor. I praktiken har dock Sverige efter ansökan tonat ned sin nedrustningsvänliga linje, skriver Svenska FN-förbundet i ett remissyttrande.

Läs mer

Svenska FN-förbundet mötte Toily Kurbanov från UN-Volunteers  

22 november, 2022 / Nyheter

En tid som kräver gemensamma krafter och insatser kräver också volontärarbete. Svenska FN-förbundet mötte UN-Volunteers där Toily Kurbanov, chef för FN:s volontärprogram, svarade på några frågor kring vikten av volontärarbete i såväl dagens som framtidens samhälle.

Läs mer

Svag överenskommelse vid FN:s klimattoppmöte

21 november, 2022 / Nyheter

En positiv nyhet i form av en fond för skador och förluster men i övrigt mestadels besvikelser och otillräckliga åtaganden – så kan klimattoppmötet COP27 i Egypten sammanfattas.

Läs mer

Möt våra pristagare!

14 november, 2022 / Nyheter

Varje år utser Svenska FN-förbundet två personer eller organisationer som har gjort särskilda insatser till stöd för FN. Möt Årets FN-supporter Lena Friberg från Lerum och Årets FN-vän, klimatexperten Johan Rockström.

Läs mer

FN-experter: Sverige bör stärka arbetet mot rasism

07 november, 2022 / Nyheter

En expertgrupp från FN efterlyser arbete mot systematisk rasism, förtroendeskapande åtgärder mellan polis och minoriteter samt statistik som baseras på etnicitet. I vår granskas Sverige i FN:s rasdiskrimineringskommitté.

Läs mer

Parfym, bunkrar och FN-rollspel

07 november, 2022 / Blogg

Förra veckan var vi på besök i Albanien och deras FN-förbund. Det grundades 2016 men är redan en nyckelaktör i civilsamhället för att stärka unga i arbetet för en demokratisk utveckling, mänskliga rättigheter, fred och hållbar utveckling.

Läs mer

FN-skola firar 15 år

30 oktober, 2022 / Nyheter

Svenska FN-förbundets verksamhet FN-skola fyller 15 år i höst. Certifieringen stärker gymnasieskolors engagemang för globala frågor och nio skolor som har varit med sedan starten 2007 kan nu fira jubileum.

Läs mer

Skarp kritik mot Iran i brev till ambassadör

27 oktober, 2022 / Nyheter

I ett öppet brev till Irans ambassadör i Sverige fördömer Svenska FN-förbundet våldet mot demonstranter och kräver en oberoende utredning av Mahsa Aminis död.

Läs mer