fbpx

Omvärlden måste göra mer för att stoppa våldet i Mellanöstern och en FN-styrka med svenskt deltagande bör upprättas i området, skriver Aleksander Gabelic, ordförande i Svenska FN-förbundet, i en debattartikel.

Sommarens konflikt i Gaza mellan Israels försvarsmakt och säkerhetsstyrkor ur den palestinska gruppen Hamas har hittills krävt nära två tusen människoliv. Bland offren finns barn, kvinnor och gamla. En kvarts miljon palestinier har tvingats på flykt och den humanitära situationen är mycket svår.

Huvudansvaret för de tragiska händelserna i Gaza vilar på ockupationsmakten Israel. De israeliska styrkornas våld är oproportionerligt och drabbar tusentals oskyldiga civila. Den kollektiva bestraffningen och blockaden mot Gaza måste upphöra. Samtidigt måste Hamas upphöra med beskjutningar mot israeliskt territorium. Båda parterna måste avstå från våldshandlingar och återgå till fredliga förhandlingar med målet om en tvåstatslösning i enlighet med FN:s resolution 242.

FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon och vice generalsekreterare Jan Eliasson har med kraft fördömt våldet i Gaza. Ban har varit särskilt kritisk mot Israels beskjutning av FN-skolor i Gaza dit hundratals människor har flytt undan striderna. FN-cheferna måste få starkare stöd från FN:s medlemsländer, inte minst de fem permanenta medlemmarna i säkerhetsrådet. Såväl politiska och diplomatiska åtgärder som tvingande åtgärder bör vidtas för att förmå Israel att upphöra med bland annat sin bosättningspolitik på ockuperade områden.

Folkrätten måste värnas också i väpnade konflikter. De återkommande attackerna mot FN-skolor tyder på att Israel har brutit mot internationell rätt. FN:s säkerhetsråd måste nu skyndsamt uppdra åt Internationella brottmålsdomstolen att utreda misstankar om krigsbrott i Gaza.

Sommarens konflikt understryker behovet av en FN-övervakningsstyrka i området. Även Sverige, som har en lång historia av engagemang för Mellanöstern, har en roll att spela. När nu också Israels utrikesminister har öppnat för en FN-styrka i Gaza bör EU och den svenska regeringen ta ett initiativ i den riktningen så snart som ett eldupphör och ett fredsavtal finns på plats.

Världslivsmedelsorganisationen WFP och organisationen för palestinska flyktingar UNRWA hör till de FN-hjälporgan som finns i Gaza. Tillsammans distribuerar man matransoner till personer som har sökt skydd i FN-skolor och på andra platser. FN har begärt 369 miljoner dollar för att uppfylla de mest akuta behoven i Gaza där också 370 000 barn tros vara i behov av psykosocialt stöd.

Sedan oroligheterna utbröt den 7 juli har över 1 800 palestinier dödats, varav 85 procent är civila. Under samma tid har 67 israeler dödats varav två civila. Det är dags att världens länder agerar för att stoppa stridigheterna och med större kraft verkar för en lösning på den flera decennier långa konflikten – med folkrätten och skyddet för civila i centrum.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Demokratin på tillbakagång i världen 

06 december, 2022 / Världshorisont

På global nivå är de senaste 32 årens demokratiska framsteg utraderade. Den bilden framgår av det svenska institutet V-Dems forskning. En likartad bild ger två andra institutioner som genomför globala demokratimätningar, Freedom House och tidningen The Economist. 

Läs mer

Unesco högrelevant när demokrati och rättigheter hotas 

05 december, 2022 / Världshorisont

Ett FN-organ som har särskild relevans för demokrati och yttrandefrihet är Unesco. Trots ett ovanligt kärvt samarbetsklimat i dessa frågor är det värdefullt att världens stater möts och samtalar, säger Anna-Karin Johansson, Svenska Unescorådets generalsekreterare.

Läs mer

Rekordstor nödappell från FN – fel tillfälle att minska FN-biståndet

01 december, 2022 / Nyheter

Torsdagens rekordstora humanitära appell från FN för världens mest utsatta understryker behovet av fortsatt starkt svenskt stöd till FN, säger Svenska FN-förbundet. 

Läs mer

Varningslampor blinkar för demokratin i Sverige 

30 november, 2022 / Världshorisont

De mätningar av demokratin som instituten V-Dem, Freedom House och tidningen The Economist genomför visar att Sverige är ett av de mest demokratiska länderna i världen. Det betyder inte att allt är frid och fröjd, konstaterar journalisten Mats Wingborg. 

Läs mer

Tro och tvivel – desinformation och demokratiutveckling i Europa

28 november, 2022 / Världshorisont

I skuggan av Rysslands krig mot Ukraina pågår ett annat ryskt angrepp mot Europa där desinformation används som vapen mot den europeiska demokratin. Världshorisont har intervjuat demokratiexperten Jaba Devdariani om sambanden mellan demokratiutveckling och desinformation. 

Läs mer

Internationella dagen mot våld mot kvinnor: Kvinnors rättigheter på tillbakagång

25 november, 2022 / Nyheter

Flickors och kvinnors rättigheter möter motstånd runt om i världen och utvecklingen i Iran och Afghanistan är alarmerande exempel. FN leder arbetet för global jämställdhet men varje medlemsstat måste tillse att flickors och kvinnors rättigheter respekteras.

Läs mer

Nato och kärnvapen: Risk för svagare svensk röst

25 november, 2022 / Nyheter

Ett svenskt Natomedlemskap skulle kunna bidra till att försvarsalliansen förbättrar sin hållning till nedrustningsfrågor. I praktiken har dock Sverige efter ansökan tonat ned sin nedrustningsvänliga linje, skriver Svenska FN-förbundet i ett remissyttrande.

Läs mer

Svenska FN-förbundet mötte Toily Kurbanov från UN-Volunteers  

22 november, 2022 / Nyheter

En tid som kräver gemensamma krafter och insatser kräver också volontärarbete. Svenska FN-förbundet mötte UN-Volunteers där Toily Kurbanov, chef för FN:s volontärprogram, svarade på några frågor kring vikten av volontärarbete i såväl dagens som framtidens samhälle.

Läs mer

Svag överenskommelse vid FN:s klimattoppmöte

21 november, 2022 / Nyheter

En positiv nyhet i form av en fond för skador och förluster men i övrigt mestadels besvikelser och otillräckliga åtaganden – så kan klimattoppmötet COP27 i Egypten sammanfattas.

Läs mer