fbpx
7 augusti, 2014 /

Stoppa våldet i Gaza

Omvärlden måste göra mer för att stoppa våldet i Mellanöstern och en FN-styrka med svenskt deltagande bör upprättas i området, skriver Aleksander Gabelic, ordförande i Svenska FN-förbundet, i en debattartikel.

Sommarens konflikt i Gaza mellan Israels försvarsmakt och säkerhetsstyrkor ur den palestinska gruppen Hamas har hittills krävt nära två tusen människoliv. Bland offren finns barn, kvinnor och gamla. En kvarts miljon palestinier har tvingats på flykt och den humanitära situationen är mycket svår.

Huvudansvaret för de tragiska händelserna i Gaza vilar på ockupationsmakten Israel. De israeliska styrkornas våld är oproportionerligt och drabbar tusentals oskyldiga civila. Den kollektiva bestraffningen och blockaden mot Gaza måste upphöra. Samtidigt måste Hamas upphöra med beskjutningar mot israeliskt territorium. Båda parterna måste avstå från våldshandlingar och återgå till fredliga förhandlingar med målet om en tvåstatslösning i enlighet med FN:s resolution 242.

FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon och vice generalsekreterare Jan Eliasson har med kraft fördömt våldet i Gaza. Ban har varit särskilt kritisk mot Israels beskjutning av FN-skolor i Gaza dit hundratals människor har flytt undan striderna. FN-cheferna måste få starkare stöd från FN:s medlemsländer, inte minst de fem permanenta medlemmarna i säkerhetsrådet. Såväl politiska och diplomatiska åtgärder som tvingande åtgärder bör vidtas för att förmå Israel att upphöra med bland annat sin bosättningspolitik på ockuperade områden.

Folkrätten måste värnas också i väpnade konflikter. De återkommande attackerna mot FN-skolor tyder på att Israel har brutit mot internationell rätt. FN:s säkerhetsråd måste nu skyndsamt uppdra åt Internationella brottmålsdomstolen att utreda misstankar om krigsbrott i Gaza.

Sommarens konflikt understryker behovet av en FN-övervakningsstyrka i området. Även Sverige, som har en lång historia av engagemang för Mellanöstern, har en roll att spela. När nu också Israels utrikesminister har öppnat för en FN-styrka i Gaza bör EU och den svenska regeringen ta ett initiativ i den riktningen så snart som ett eldupphör och ett fredsavtal finns på plats.

Världslivsmedelsorganisationen WFP och organisationen för palestinska flyktingar UNRWA hör till de FN-hjälporgan som finns i Gaza. Tillsammans distribuerar man matransoner till personer som har sökt skydd i FN-skolor och på andra platser. FN har begärt 369 miljoner dollar för att uppfylla de mest akuta behoven i Gaza där också 370 000 barn tros vara i behov av psykosocialt stöd.

Sedan oroligheterna utbröt den 7 juli har över 1 800 palestinier dödats, varav 85 procent är civila. Under samma tid har 67 israeler dödats varav två civila. Det är dags att världens länder agerar för att stoppa stridigheterna och med större kraft verkar för en lösning på den flera decennier långa konflikten – med folkrätten och skyddet för civila i centrum.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Polarisering leder till mer global stress

23 maj, 2024 / Nyheter

FN:s utvecklingsprogram UNDP höll i april en svensk lansering av den årliga rapporten Human development report. 

Läs mer

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer

Över 100 ungdomar samlas för konferens om mångfald och inkludering

26 april, 2024 / Nyheter

I helgen går Svenska FN-förbundets årliga UNg-konferens av stapeln. Syftet är att engagera, informera och uppmuntra ungdomars globala engagemang och tro på FN som central aktör i arbetet för en

Läs mer

“Jag kämpade mot mina föräldrar för att de inte skulle gifta bort mig” 

25 april, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundet bidrar genom projekt Flicka till arbetet för att förebygga barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien. Projektet har haft stora framsteg och flera orter har övergett de båda skadliga traditionerna. Covid-19 och konflikten i norra Etiopien har dock lett till att situationen återigen har förvärrats.  

Läs mer

Unric – europeiskt nav för FN-information 

19 april, 2024 / Nyheter

FN:s regionala informationskontor för Västeuropa, Unric, är en del av FN-sekretariatet. Arni Snaevarr är informatör för de nordiska länderna och arbetar med att sprida information om FN på olika språk.

Läs mer

Stort engagemang i Lunds FN-förening 

12 april, 2024 / Nyheter

Det finns ett stort engagemang i Lunds FN-förening som idag har över hundra medlemmar. Emiline Méry är nyvald ordförande i föreningen som jobbar med FN-frågor i fyra utskott.

Läs mer