fbpx
21 mars, 2014 /

Stå upp mot hat och diskriminering

Svenska FN-förbundets ordförande Aleksander Gabelic manar till samling mot rasism och etnisk diskriminering på FN-dagen mot rasism den 21 mars.

FN-dagen mot rasism den 21 mars är ett tillfälle att manifestera tanken om alla människors lika värde och rättigheter. I dagens Sverige, där rasister och nazister åter visar sig öppet på gator och torg, är det särskilt viktigt. Den senaste tidens händelser i Kärrtorp, Malmö och på flera skolor i Stockholm har gjort Sverige till ett mer otryggt land för många människor.

Dessvärre handlar det inte om isolerade företeelser. Antalet rapporterade hatbrott har varit omkring 5 000 per år de senaste åren och sannolikt finns också ett stort mörkertal. Antalet afrofobiska brott ökar, liksom brott med antireligiösa motiv. Försvinnande få anmälda brott leder till åtal.

Regeringen har gett Rikspolisstyrelsen i uppdrag att öka kunskapen om hatbrott hos polis och rättsväsende. Förhoppningsvis leder det till en tydligare prioritering av dessa brott. Hatbrottsgrupperna hos polisen i Stockholm och Malmö är goda exempel som förtjänar att få efterföljare.

Vid sidan av hatbrott drabbas tusentals människor i Sverige av olika former av diskriminering. Enligt OECD är Sverige sämst på att inkludera utrikes födda på arbetsmarknaden. Arbetslösheten bland utlandsfödda är två till tre gånger så hög som bland människor födda i Sverige. Särskilt drabbade är människor från Asien och Afrika. Ett svenskt namn är ofta ett krav för att ens bli kallad till anställningsintervju. Att högutbildade människor har underkvalificerade eller inga arbeten är ett slöseri med mänskliga och ekonomiska resurser.

Positiv särbehandling kan i dag tillämpas för att anställa män med likvärdiga meriter på kvinnodominerade arbetsplatser och vice versa. Däremot får arbetsgivare som vill öka mångfalden på arbetsplatsen inte motivera tillsättandet av en tjänst med den sökandes etniska bakgrund. I en allt mer global ekonomi blir språkkunskaper och kulturkompetens allt viktigare. Företag och organisationer bör uppmuntras att se fördelarna med att anställa personer med utländsk bakgrund och därigenom också stärka sin konkurrenskraft.

Ett rättighetsperspektiv måste genomsyra hela regeringens arbete från integration och arbetsmarknad till rättsväsende och övrig statsförvaltning. Det gäller också på lokal nivå. Anställda i kommuner och landsting behöver ibland stöd i sitt dagliga arbete som ofta rör rättighetsfrågor. Sådant stöd skulle de kunna få från en oberoende myndighet för mänskliga rättigheter. En sådan finns i 17 EU-länder men inte i Sverige.

Strukturell rasism, diskriminering och hatbrott hindrar fortfarande många människor i Sverige från att förverkliga sina drömmar. Att tio tusen människor står enade mot hatet, så som skedde förra helgen i Malmö, inger hopp. Nu krävs att även regering, riksdag och myndigheter tar ställning – också genom aktiva åtgärder för att minska utanförskapet.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Varför har du engagerat dig i FN-rörelsen?

24 maj, 2024 / Världshorisont

Nästa vecka är det dags för kongress, en viktig helg för medlemmar i Svenska FN-förbundet. Världshorisont frågade fyra medlemmar om deras engagemang i FN-rörelsen.

Läs mer

Polarisering leder till mer global stress

23 maj, 2024 / Nyheter

FN:s utvecklingsprogram UNDP höll i april en svensk lansering av den årliga rapporten Human development report. 

Läs mer

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer

Över 100 ungdomar samlas för konferens om mångfald och inkludering

26 april, 2024 / Nyheter

I helgen går Svenska FN-förbundets årliga UNg-konferens av stapeln. Syftet är att engagera, informera och uppmuntra ungdomars globala engagemang och tro på FN som central aktör i arbetet för en

Läs mer

“Jag kämpade mot mina föräldrar för att de inte skulle gifta bort mig” 

25 april, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundet bidrar genom projekt Flicka till arbetet för att förebygga barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien. Projektet har haft stora framsteg och flera orter har övergett de båda skadliga traditionerna. Covid-19 och konflikten i norra Etiopien har dock lett till att situationen återigen har förvärrats.  

Läs mer

Unric – europeiskt nav för FN-information 

19 april, 2024 / Nyheter

FN:s regionala informationskontor för Västeuropa, Unric, är en del av FN-sekretariatet. Arni Snaevarr är informatör för de nordiska länderna och arbetar med att sprida information om FN på olika språk.

Läs mer