fbpx

Svenska FN-förbundets ordförande Aleksander Gabelic manar till samling mot rasism och etnisk diskriminering på FN-dagen mot rasism den 21 mars.

FN-dagen mot rasism den 21 mars är ett tillfälle att manifestera tanken om alla människors lika värde och rättigheter. I dagens Sverige, där rasister och nazister åter visar sig öppet på gator och torg, är det särskilt viktigt. Den senaste tidens händelser i Kärrtorp, Malmö och på flera skolor i Stockholm har gjort Sverige till ett mer otryggt land för många människor.

Dessvärre handlar det inte om isolerade företeelser. Antalet rapporterade hatbrott har varit omkring 5 000 per år de senaste åren och sannolikt finns också ett stort mörkertal. Antalet afrofobiska brott ökar, liksom brott med antireligiösa motiv. Försvinnande få anmälda brott leder till åtal.

Regeringen har gett Rikspolisstyrelsen i uppdrag att öka kunskapen om hatbrott hos polis och rättsväsende. Förhoppningsvis leder det till en tydligare prioritering av dessa brott. Hatbrottsgrupperna hos polisen i Stockholm och Malmö är goda exempel som förtjänar att få efterföljare.

Vid sidan av hatbrott drabbas tusentals människor i Sverige av olika former av diskriminering. Enligt OECD är Sverige sämst på att inkludera utrikes födda på arbetsmarknaden. Arbetslösheten bland utlandsfödda är två till tre gånger så hög som bland människor födda i Sverige. Särskilt drabbade är människor från Asien och Afrika. Ett svenskt namn är ofta ett krav för att ens bli kallad till anställningsintervju. Att högutbildade människor har underkvalificerade eller inga arbeten är ett slöseri med mänskliga och ekonomiska resurser.

Positiv särbehandling kan i dag tillämpas för att anställa män med likvärdiga meriter på kvinnodominerade arbetsplatser och vice versa. Däremot får arbetsgivare som vill öka mångfalden på arbetsplatsen inte motivera tillsättandet av en tjänst med den sökandes etniska bakgrund. I en allt mer global ekonomi blir språkkunskaper och kulturkompetens allt viktigare. Företag och organisationer bör uppmuntras att se fördelarna med att anställa personer med utländsk bakgrund och därigenom också stärka sin konkurrenskraft.

Ett rättighetsperspektiv måste genomsyra hela regeringens arbete från integration och arbetsmarknad till rättsväsende och övrig statsförvaltning. Det gäller också på lokal nivå. Anställda i kommuner och landsting behöver ibland stöd i sitt dagliga arbete som ofta rör rättighetsfrågor. Sådant stöd skulle de kunna få från en oberoende myndighet för mänskliga rättigheter. En sådan finns i 17 EU-länder men inte i Sverige.

Strukturell rasism, diskriminering och hatbrott hindrar fortfarande många människor i Sverige från att förverkliga sina drömmar. Att tio tusen människor står enade mot hatet, så som skedde förra helgen i Malmö, inger hopp. Nu krävs att även regering, riksdag och myndigheter tar ställning – också genom aktiva åtgärder för att minska utanförskapet.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Demokratin på tillbakagång i världen 

06 december, 2022 / Världshorisont

På global nivå är de senaste 32 årens demokratiska framsteg utraderade. Den bilden framgår av det svenska institutet V-Dems forskning. En likartad bild ger två andra institutioner som genomför globala demokratimätningar, Freedom House och tidningen The Economist. 

Läs mer

Unesco högrelevant när demokrati och rättigheter hotas 

05 december, 2022 / Världshorisont

Ett FN-organ som har särskild relevans för demokrati och yttrandefrihet är Unesco. Trots ett ovanligt kärvt samarbetsklimat i dessa frågor är det värdefullt att världens stater möts och samtalar, säger Anna-Karin Johansson, Svenska Unescorådets generalsekreterare.

Läs mer

Rekordstor nödappell från FN – fel tillfälle att minska FN-biståndet

01 december, 2022 / Nyheter

Torsdagens rekordstora humanitära appell från FN för världens mest utsatta understryker behovet av fortsatt starkt svenskt stöd till FN, säger Svenska FN-förbundet. 

Läs mer

Varningslampor blinkar för demokratin i Sverige 

30 november, 2022 / Världshorisont

De mätningar av demokratin som instituten V-Dem, Freedom House och tidningen The Economist genomför visar att Sverige är ett av de mest demokratiska länderna i världen. Det betyder inte att allt är frid och fröjd, konstaterar journalisten Mats Wingborg. 

Läs mer

Tro och tvivel – desinformation och demokratiutveckling i Europa

28 november, 2022 / Världshorisont

I skuggan av Rysslands krig mot Ukraina pågår ett annat ryskt angrepp mot Europa där desinformation används som vapen mot den europeiska demokratin. Världshorisont har intervjuat demokratiexperten Jaba Devdariani om sambanden mellan demokratiutveckling och desinformation. 

Läs mer

Internationella dagen mot våld mot kvinnor: Kvinnors rättigheter på tillbakagång

25 november, 2022 / Nyheter

Flickors och kvinnors rättigheter möter motstånd runt om i världen och utvecklingen i Iran och Afghanistan är alarmerande exempel. FN leder arbetet för global jämställdhet men varje medlemsstat måste tillse att flickors och kvinnors rättigheter respekteras.

Läs mer

Nato och kärnvapen: Risk för svagare svensk röst

25 november, 2022 / Nyheter

Ett svenskt Natomedlemskap skulle kunna bidra till att försvarsalliansen förbättrar sin hållning till nedrustningsfrågor. I praktiken har dock Sverige efter ansökan tonat ned sin nedrustningsvänliga linje, skriver Svenska FN-förbundet i ett remissyttrande.

Läs mer

Svenska FN-förbundet mötte Toily Kurbanov från UN-Volunteers  

22 november, 2022 / Nyheter

En tid som kräver gemensamma krafter och insatser kräver också volontärarbete. Svenska FN-förbundet mötte UN-Volunteers där Toily Kurbanov, chef för FN:s volontärprogram, svarade på några frågor kring vikten av volontärarbete i såväl dagens som framtidens samhälle.

Läs mer

Svag överenskommelse vid FN:s klimattoppmöte

21 november, 2022 / Nyheter

En positiv nyhet i form av en fond för skador och förluster men i övrigt mestadels besvikelser och otillräckliga åtaganden – så kan klimattoppmötet COP27 i Egypten sammanfattas.

Läs mer