21 mars, 2014 /

Stå upp mot hat och diskriminering

Svenska FN-förbundets ordförande Aleksander Gabelic manar till samling mot rasism och etnisk diskriminering på FN-dagen mot rasism den 21 mars.

FN-dagen mot rasism den 21 mars är ett tillfälle att manifestera tanken om alla människors lika värde och rättigheter. I dagens Sverige, där rasister och nazister åter visar sig öppet på gator och torg, är det särskilt viktigt. Den senaste tidens händelser i Kärrtorp, Malmö och på flera skolor i Stockholm har gjort Sverige till ett mer otryggt land för många människor.

Dessvärre handlar det inte om isolerade företeelser. Antalet rapporterade hatbrott har varit omkring 5 000 per år de senaste åren och sannolikt finns också ett stort mörkertal. Antalet afrofobiska brott ökar, liksom brott med antireligiösa motiv. Försvinnande få anmälda brott leder till åtal.

Regeringen har gett Rikspolisstyrelsen i uppdrag att öka kunskapen om hatbrott hos polis och rättsväsende. Förhoppningsvis leder det till en tydligare prioritering av dessa brott. Hatbrottsgrupperna hos polisen i Stockholm och Malmö är goda exempel som förtjänar att få efterföljare.

Vid sidan av hatbrott drabbas tusentals människor i Sverige av olika former av diskriminering. Enligt OECD är Sverige sämst på att inkludera utrikes födda på arbetsmarknaden. Arbetslösheten bland utlandsfödda är två till tre gånger så hög som bland människor födda i Sverige. Särskilt drabbade är människor från Asien och Afrika. Ett svenskt namn är ofta ett krav för att ens bli kallad till anställningsintervju. Att högutbildade människor har underkvalificerade eller inga arbeten är ett slöseri med mänskliga och ekonomiska resurser.

Positiv särbehandling kan i dag tillämpas för att anställa män med likvärdiga meriter på kvinnodominerade arbetsplatser och vice versa. Däremot får arbetsgivare som vill öka mångfalden på arbetsplatsen inte motivera tillsättandet av en tjänst med den sökandes etniska bakgrund. I en allt mer global ekonomi blir språkkunskaper och kulturkompetens allt viktigare. Företag och organisationer bör uppmuntras att se fördelarna med att anställa personer med utländsk bakgrund och därigenom också stärka sin konkurrenskraft.

Ett rättighetsperspektiv måste genomsyra hela regeringens arbete från integration och arbetsmarknad till rättsväsende och övrig statsförvaltning. Det gäller också på lokal nivå. Anställda i kommuner och landsting behöver ibland stöd i sitt dagliga arbete som ofta rör rättighetsfrågor. Sådant stöd skulle de kunna få från en oberoende myndighet för mänskliga rättigheter. En sådan finns i 17 EU-länder men inte i Sverige.

Strukturell rasism, diskriminering och hatbrott hindrar fortfarande många människor i Sverige från att förverkliga sina drömmar. Att tio tusen människor står enade mot hatet, så som skedde förra helgen i Malmö, inger hopp. Nu krävs att även regering, riksdag och myndigheter tar ställning – också genom aktiva åtgärder för att minska utanförskapet.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Värme, vinter och viktiga val

28 juni, 2022 / Blogg

Det har varit en vecka full av intryck, kunskap och känslor. För första gången arrangerades ett statspartsmöte för FN:s kärnvapenförbud TPNW (the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons). Det hölls i Wien där flera av FN:s kärnrelaterade organisationer har sitt säte.

Läs mer

Kristina Bergsten är Årets FN-lärare

22 juni, 2022 / Pressmeddelanden

Kristina Bergsten från Munkagårdsgymnasiet i Tvååker tilldelas Svenska FN-förbundets pris Årets FN-lärare för särskilt betydelsefulla insatser för globala frågor i skolan.

Läs mer

Wienmöte ger ny kraft i nedrustningsarbetet

17 juni, 2022 / Nyheter

Den 21-23 juni hålls det första statspartsmötet inom FN:s kärnvapenförbud i Wien. Under veckan samlas nedrustningsvänliga folkrörelser och stater till möten och konferenser. Svenska FN-förbundet är på plats och rapporterar. Anmäl dig till vårt webbinarium!

Läs mer

Stockholm +50, kontraster och människan

10 juni, 2022 / Blogg

Så har FN:s högnivåmöte Stockholm+50 gått av stapeln. Tillsammans med representanter för såväl den svenska FN-rörelsen som FN-förbunden från Armenien, Finland, Georgien, Tanzania och Uganda var jag på plats. 

Läs mer

Stockholm +50: Tio uppmaningar för en mer hållbar värld

08 juni, 2022 / Nyheter

FN-mötet Stockholm +50 avslutades med att de två värdnationerna Sverige och Kenya presenterade ett uttalande som går under namnet Stockholmsagendan med tio uppmaningar till omvärlden.

Läs mer

Världsmiljödagen 5 juni

05 juni, 2022 / Nyheter

Stockholmskonferensen 1972. Sverige är i år värd för världsmiljödagen tillsammans med FN:s miljöprogram UNEP.

Läs mer

Intensiv vecka för miljön

04 juni, 2022 / Nyheter

FN-mötet Stockholm +50 avslutades på fredagen. En intensiv vecka för klimatet och miljön är över – och för den svenska FN och internationella FN-rörelsen stod det egna mötet Peoples’ Perspective i centrum.

Läs mer

Rättighetsfrågor i fokus när FN:s policychef besökte FN-förbundet

03 juni, 2022 / Nyheter

FN:s undergeneralsekreterare för policyfrågor Volker Türk besökte i veckan Svenska FN-förbundet och deltog i ett rundabordssamtal med FN-förbundets nätverk för mänskliga rättigheter. Han talade om FN:s arbete med pandemin, livsmedelskrisen, miljö- och klimatkrisen samt kriget i Ukraina.

Läs mer

Klimatförslag från världens FN-förbund inför Stockholm +50

01 juni, 2022 / Nyheter

Nitton konkreta förslag för en hållbar framtid överlämnades på onsdagen till Sveriges regering inför FN-miljömötet Stockholm +50. Avsändare är FN-förbundens världsfederation WFUNA och initiativtagare är Svenska FN-förbundet.

Läs mer