fbpx
11 februari, 2016 /

Sammanbrott i Syrien förvärrar flyktingkrisen

Löftena om humanitär hjälp till Syrien överskuggas av sammanbrottet för fredssamtalen i Genève, rapporter om krigsbrott och fortsatta flyktingströmmar, skriver FN-förbundets ordförande Aleksander Gabelic.

Efter snart fem års konflikt är läget i Syrienkonflikten, ofta kallad världens största humanitära katastrof, värre än någonsin. Ryssland har gripit in militärt och oppositionen har splittrats. Över en kvarts miljon människor har dödats och 13,5 miljoner är i behov av humanitär hjälp.

Världens länder lovade vid en stor givarkonferens i London den 4 februari att bidra med 80 miljarder kronor i humanitär hjälp till Syrien. Samtidigt stod det klart att de FN-ledda fredssamtalen i Genève läggs på is till den 25 februari.

Utsikterna för fortsatta samtal är dystra. Att Syriens president Bashar al-Assad med understöd av Ryssland bombar staden Aleppo mitt under pågående fredssamtal visar en total avsaknad av respekt och intresse för fredsprocessen. Bombningarna, som har gjort att tiotusentals nya flyktingar sökt sig till gränsen till Turkiet, väcker frågor om proportionalitet och krigets lagar. FN:s humanitära chef uppmanar parterna att följa humanitär och internationell rätt och att skydda civila. Samtidigt larmar en FN-kommission med uppdrag att följa människorättsläget i konflikten om tortyr och krigsbrott som begås av både regim och opposition.

Syrienflyktingarna har hamnat i mitt i ett politiskt rävspel mellan EU och Turkiet. Å ena sidan kräver unionen att Turkiet öppnar gränsen mot Syrien, å andra sidan vill man begränsa flyktingströmmen till EU-området. Turkiet har fått 3 miljarder euro till flyktingläger i landet. Att EU internt inte har kunnat enas om ansvarsfördelning mellan länderna är ett stort misslyckande.

FN bedriver omfattande humanitärt hjälparbete i Syrien, även till belägrade områden, trots bristande resurser. Den hjälp som nu har utlovats är en bra start men utbetalningarna måste motsvara löftena. Förra året fick FN mindre än hälften av de begärda medlen. De starka uttalandena i London av bland andra FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon är ett rop på hjälp. Om inte världens länder håller vad de lovat kommer vi att få se ännu mer lidande och fortsatta flyktingströmmar.

Syrienkonflikten går snart in på sitt sjätte år och sveket mot landets civila måste upphöra. Världens länder måste kräva att såväl regeringssidan, som står för de flesta attackerna mot civilbefolkningen, som oppositionen lägger ned vapnen och återgår till förhandlingsbordet.

Rysslands agerande i Syrien och i FN:s säkerhetsråd är oacceptabelt. Ett initiativ i FN:s generalförsamling skulle kunna sätta press på ett handlingsförlamat råd. Det har gjorts tidigare i FN:s historia och möjligheten borde ha prövats redan tidigare under Syrienkonflikten. Världens största humanitära kris kräver handling.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Varför har du engagerat dig i FN-rörelsen?

24 maj, 2024 / Världshorisont

Nästa vecka är det dags för kongress, en viktig helg för medlemmar i Svenska FN-förbundet. Världshorisont frågade fyra medlemmar om deras engagemang i FN-rörelsen.

Läs mer

Polarisering leder till mer global stress

23 maj, 2024 / Nyheter

FN:s utvecklingsprogram UNDP höll i april en svensk lansering av den årliga rapporten Human development report. 

Läs mer

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer

Över 100 ungdomar samlas för konferens om mångfald och inkludering

26 april, 2024 / Nyheter

I helgen går Svenska FN-förbundets årliga UNg-konferens av stapeln. Syftet är att engagera, informera och uppmuntra ungdomars globala engagemang och tro på FN som central aktör i arbetet för en

Läs mer

“Jag kämpade mot mina föräldrar för att de inte skulle gifta bort mig” 

25 april, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundet bidrar genom projekt Flicka till arbetet för att förebygga barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien. Projektet har haft stora framsteg och flera orter har övergett de båda skadliga traditionerna. Covid-19 och konflikten i norra Etiopien har dock lett till att situationen återigen har förvärrats.  

Läs mer

Unric – europeiskt nav för FN-information 

19 april, 2024 / Nyheter

FN:s regionala informationskontor för Västeuropa, Unric, är en del av FN-sekretariatet. Arni Snaevarr är informatör för de nordiska länderna och arbetar med att sprida information om FN på olika språk.

Läs mer