fbpx
2 juli, 2015 /

Samarbete för hållbar utveckling

Inför höstens FN-beslut om en ny utvecklingsagenda växer engagemanget för hållbar utveckling, skriver Aleksander Gabelic i Svenska FN-förbundets sommarartikel.

Återkommande humanitära kriser, klimatfrågorna och rekordstort antal flyktingar ställer krav på globalt samarbete och gemensamma lösningar. Förenta Nationerna, som i år firar 70-årsjubileum, står inför en avgörande utmaning: att ena världens länder om en ny agenda för socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling. Under de senaste femton åren har stora framsteg gjorts på områden som fattigdomsbekämpning, utbildning till både pojkar och flickor och tillgång till rent vatten. Trots det återstår mycket arbete innan den globala utvecklingen kan kallas hållbar.

Nära 2 000 ungdomar startade sommarlovet med att spela fotbollsturneringen GloBall Cup i Enköping i slutet av juni. Turneringen arrangeras av Svenska FN-förbundet till förmån för FN:s arbete med att servera skollunch till barn i fattiga länder. Samtidigt hade den levande fotbollslegenden Zlatan Ibrahimovic signerat en tröja från sitt klubblag PSG som lottades ut i anslutning till turneringen.

Intäkterna från fotbollsturneringen och utlottningen av Zlatans tröja betyder att FN kan servera över 75 000 skolmåltider. Det är ett utmärkt exempel på det engagemang som finns i Sverige och andra länder för FN:s humanitära arbete. Insatser som dessa pågår hela tiden och får inte alltid den uppmärksamhet de förtjänar men de är avgörande för att FN ska kunna fortsätta att hjälpa miljoner människor.

Att hjälpa FN att hjälpa kan också handla om att stoppa barnäktenskap och könsstympning och att röja minor som hindrar utveckling efter krig och konflikt. Engagemanget växer bland allt fler grupper i samhället. Företag, organisationer och enskilda – alla inser att de kan göra en insats som gör skillnad.

Etisk konsumtion är en internationell trend som växer sig allt starkare. Det öppnar nya möjligheter för svenska företag som vill konkurrera om allt mer medvetna kunder. Företagen följer de riktlinjer som bland andra FN har ställt upp för rättvis handel. De inser att schysta villkor lönar sig på kort och lång sikt. Deras kunder, i Sverige och i omvärlden, vill konsumera utan att arbetskraft och miljö exploateras. Överföring av miljövänlig teknik kan gynna såväl export- och importländer som det globala klimatet.

I höst samlas världens ledare i FN för att sy ihop den nya utvecklingsagenda som brukar kallas post 2015. Det civila samhället har en viktig roll som aktör, kunskapsspridare och opinionsbildare för att FN och dess medlemsländer inklusive Sverige ska uppbåda politisk vilja och finansiell styrka att arbeta vidare mot ett hållbart samhälle. Två tusen fotbollsspelande ungdomar och Zlatans engagemang för världens hungriga kan i det sammanhanget tjäna utmärkt som inspiration.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Så arbetar FN i Ukraina

27 mars, 2023 / Nyheter

Världens länder samlas i FN för att kräva att Ryssland avslutar sin olagliga invasion i Ukraina. Vi redogör för FN:s arbete för människorna i det krigsdrabbade landet. 

Läs mer

Civilsamhället viktig röst i FN:s rättighetsarbete

21 mars, 2023 / Nyheter

Frivilligorganisationer har en central roll när FN granskar medlemsländernas efterlevnad av de mänskliga rättigheterna – men många organisationer lever själva under hot. Nästa år förhörs Sverige i FN:s rasdiskrimineringskommitté.

Läs mer

Analys: Global kamp för mänskliga rättigheter – vad kan FN göra?

17 mars, 2023 / Världshorisont

Attackerna mot flickors och kvinnors rättigheter i Iran och Afghanistan sätter ljuset på FN:s möjligheter att agera. FN leder det globala arbetet för jämställdhet – men medlemsländernas agerande avgör om kampen ska bli framgångsrik, konstaterar Pekka Johansson, avdelningschef på Svenska FN-förbundet.

Läs mer

FN behövs för att säkerställa kvinnors och flickors rättigheter

08 mars, 2023 / Nyheter

Den 8 mars firar Svenska FN-förbundet internationella kvinnodagen, en dag som har uppmärksammats internationellt sedan tidigt 1900-tal. Trots stora framsteg för kvinnors rättigheter är ojämställdhet mellan könen vår tids största utmaning.

Läs mer

Auktoritära krafter hotar flickor och kvinnors rättigheter

07 mars, 2023 / Världshorisont

Flickor och kvinnor i låg- och medelinkomstländer möter stora utmaningar och i kriser och konflikter är de särskilt utsatta. Trots det finns det anledning att vara positiv inför framtiden, menar

Läs mer

Kvinnodagen 2023: Pandemi och konflikt bakom sämre kvinnohälsa

06 mars, 2023 / Nyheter

En nyutkommen FN-rapport handlar om hur pandemin och konflikter påverkar kvinnors hälsa. FN-medlemmarna måste verka för att stödet till världens kvinnor och flickor stärks, skriver FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson och företrädare för FN-rörelsen i hela landet inför internationella kvinnodagen den 8 mars.

Läs mer

Kraftigt ökade utmaningar på jämställdhetsområdet när CSW åter hålls i FN:s högkvarter

06 mars, 2023 / Nyheter

Idag måndag den 6 mars börjar CSW67, the Commission on the Status of Women, i FN:s högkvarter i New York. Näst efter generalförsamlingens öppnande är detta det största forumet som

Läs mer

Internationell överenskommelse om haven i hamn

06 mars, 2023 / Nyheter

På lördagskvällen 5 mars 2023 lyckades enighet nås inom FN om en avtalstext som bland annat ska skydda 30 procent av världshaven. Ytterligare ett historiskt arbete har genomförts inom ramen

Läs mer

Allt fler restriktioner för flickor och kvinnor i Afghanistan

03 mars, 2023 / Världshorisont

Afghanistan kallas ofta världens farligaste land för kvinnor. Nyligen införde talibanstyret nya restriktioner som ytterligare begränsar kvinnors och flickors fri- och rättigheter. Oron och osäkerheten inför framtiden är stor.

Läs mer