Inför höstens FN-beslut om en ny utvecklingsagenda växer engagemanget för hållbar utveckling, skriver Aleksander Gabelic i Svenska FN-förbundets sommarartikel.

Återkommande humanitära kriser, klimatfrågorna och rekordstort antal flyktingar ställer krav på globalt samarbete och gemensamma lösningar. Förenta Nationerna, som i år firar 70-årsjubileum, står inför en avgörande utmaning: att ena världens länder om en ny agenda för socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling. Under de senaste femton åren har stora framsteg gjorts på områden som fattigdomsbekämpning, utbildning till både pojkar och flickor och tillgång till rent vatten. Trots det återstår mycket arbete innan den globala utvecklingen kan kallas hållbar.

Nära 2 000 ungdomar startade sommarlovet med att spela fotbollsturneringen GloBall Cup i Enköping i slutet av juni. Turneringen arrangeras av Svenska FN-förbundet till förmån för FN:s arbete med att servera skollunch till barn i fattiga länder. Samtidigt hade den levande fotbollslegenden Zlatan Ibrahimovic signerat en tröja från sitt klubblag PSG som lottades ut i anslutning till turneringen.

Intäkterna från fotbollsturneringen och utlottningen av Zlatans tröja betyder att FN kan servera över 75 000 skolmåltider. Det är ett utmärkt exempel på det engagemang som finns i Sverige och andra länder för FN:s humanitära arbete. Insatser som dessa pågår hela tiden och får inte alltid den uppmärksamhet de förtjänar men de är avgörande för att FN ska kunna fortsätta att hjälpa miljoner människor.

Att hjälpa FN att hjälpa kan också handla om att stoppa barnäktenskap och könsstympning och att röja minor som hindrar utveckling efter krig och konflikt. Engagemanget växer bland allt fler grupper i samhället. Företag, organisationer och enskilda – alla inser att de kan göra en insats som gör skillnad.

Etisk konsumtion är en internationell trend som växer sig allt starkare. Det öppnar nya möjligheter för svenska företag som vill konkurrera om allt mer medvetna kunder. Företagen följer de riktlinjer som bland andra FN har ställt upp för rättvis handel. De inser att schysta villkor lönar sig på kort och lång sikt. Deras kunder, i Sverige och i omvärlden, vill konsumera utan att arbetskraft och miljö exploateras. Överföring av miljövänlig teknik kan gynna såväl export- och importländer som det globala klimatet.

I höst samlas världens ledare i FN för att sy ihop den nya utvecklingsagenda som brukar kallas post 2015. Det civila samhället har en viktig roll som aktör, kunskapsspridare och opinionsbildare för att FN och dess medlemsländer inklusive Sverige ska uppbåda politisk vilja och finansiell styrka att arbeta vidare mot ett hållbart samhälle. Två tusen fotbollsspelande ungdomar och Zlatans engagemang för världens hungriga kan i det sammanhanget tjäna utmärkt som inspiration.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Demokratin på tillbakagång i världen 

06 december, 2022 / Världshorisont

På global nivå är de senaste 32 årens demokratiska framsteg utraderade. Den bilden framgår av det svenska institutet V-Dems forskning. En likartad bild ger två andra institutioner som genomför globala demokratimätningar, Freedom House och tidningen The Economist. 

Läs mer

Unesco högrelevant när demokrati och rättigheter hotas 

05 december, 2022 / Världshorisont

Ett FN-organ som har särskild relevans för demokrati och yttrandefrihet är Unesco. Trots ett ovanligt kärvt samarbetsklimat i dessa frågor är det värdefullt att världens stater möts och samtalar, säger Anna-Karin Johansson, Svenska Unescorådets generalsekreterare.

Läs mer

Rekordstor nödappell från FN – fel tillfälle att minska FN-biståndet

01 december, 2022 / Nyheter

Torsdagens rekordstora humanitära appell från FN för världens mest utsatta understryker behovet av fortsatt starkt svenskt stöd till FN, säger Svenska FN-förbundet. 

Läs mer

Varningslampor blinkar för demokratin i Sverige 

30 november, 2022 / Världshorisont

De mätningar av demokratin som instituten V-Dem, Freedom House och tidningen The Economist genomför visar att Sverige är ett av de mest demokratiska länderna i världen. Det betyder inte att allt är frid och fröjd, konstaterar journalisten Mats Wingborg. 

Läs mer

Tro och tvivel – desinformation och demokratiutveckling i Europa

28 november, 2022 / Världshorisont

I skuggan av Rysslands krig mot Ukraina pågår ett annat ryskt angrepp mot Europa där desinformation används som vapen mot den europeiska demokratin. Världshorisont har intervjuat demokratiexperten Jaba Devdariani om sambanden mellan demokratiutveckling och desinformation. 

Läs mer

Internationella dagen mot våld mot kvinnor: Kvinnors rättigheter på tillbakagång

25 november, 2022 / Nyheter

Flickors och kvinnors rättigheter möter motstånd runt om i världen och utvecklingen i Iran och Afghanistan är alarmerande exempel. FN leder arbetet för global jämställdhet men varje medlemsstat måste tillse att flickors och kvinnors rättigheter respekteras.

Läs mer

Nato och kärnvapen: Risk för svagare svensk röst

25 november, 2022 / Nyheter

Ett svenskt Natomedlemskap skulle kunna bidra till att försvarsalliansen förbättrar sin hållning till nedrustningsfrågor. I praktiken har dock Sverige efter ansökan tonat ned sin nedrustningsvänliga linje, skriver Svenska FN-förbundet i ett remissyttrande.

Läs mer

Svenska FN-förbundet mötte Toily Kurbanov från UN-Volunteers  

22 november, 2022 / Nyheter

En tid som kräver gemensamma krafter och insatser kräver också volontärarbete. Svenska FN-förbundet mötte UN-Volunteers där Toily Kurbanov, chef för FN:s volontärprogram, svarade på några frågor kring vikten av volontärarbete i såväl dagens som framtidens samhälle.

Läs mer

Svag överenskommelse vid FN:s klimattoppmöte

21 november, 2022 / Nyheter

En positiv nyhet i form av en fond för skador och förluster men i övrigt mestadels besvikelser och otillräckliga åtaganden – så kan klimattoppmötet COP27 i Egypten sammanfattas.

Läs mer