fbpx
22 september, 2014 /

Så ska Sverige tala i generalförsamlingen

Det här vill Svenska FN-förbundet höra från Sveriges regering när den allmänna debatten startar i FN:s generalförsamling i veckan.

1. Värna flickors kvinnors rättigheter

Svenska regeringar och ministrar har förtjänstfullt försvarat flickors och kvinnors rättigheter i FN-samarbetet. Sexuella rättigheter och reproduktiv hälsa måste finnas såväl i en ny agenda för hållbar utveckling som i konflikthantering och fredsarbete. Skadliga traditioner som barnäktenskap och könsstympning drabbar miljoner individer och hindrar utveckling.

2. Konflikter kräver samling i FN

Konflikterna i Syrien, Irak, Ukraina och en rad länder i Afrika innebär stora utmaningar för det internationella samarbetet. Samling krävs i FN där beslut ska tas i enlighet folkrätten och FN-stadgan. I en turbulent värld måste spelreglerna för det internationella samarbetet respekteras.

3. Intensifiera arbetet för en plats i FN:s säkerhetsråd

Sveriges kandidatur till en plats i säkerhetsrådet 2017-2018 måste bedrivas målmedvetet och med den uttalade övertygelsen att Sverige och Nordens röst behövs i FN:s mäktigaste församling. Det är en uppgift för hela den svenska utrikesförvaltningen och för hela Sveriges regering. Ett tillfälle att nämna detta är debatten i generalförsamlingen i veckan.

– Årets generalförsamling startar i en tid då utmaningarna är större än på länge. Det gör behovet av samarbete över nationsgränserna än större. FN är den naturliga mötesplatsen och beslut i världsorganisation ger nödvändig legitim grund för gemensamt agerande, säger Aleksander Gabelic, ordförande i Svenska FN-förbundet.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Happy, 20 år: Min dröm är att bli en ledare och skapa förändring

30 mars, 2023 / Världshorisont

Utmaningarna för flickor och kvinnor i Tanzania är många. Landets FN-förbund jobbar bland annat för att stärka kvinnors ekonomiska självständighet och egenmakt.

Läs mer

Så arbetar FN i Ukraina

27 mars, 2023 / Nyheter

Världens länder samlas i FN för att kräva att Ryssland avslutar sin olagliga invasion i Ukraina. Vi redogör för FN:s arbete för människorna i det krigsdrabbade landet. 

Läs mer

Civilsamhället viktig röst i FN:s rättighetsarbete

21 mars, 2023 / Nyheter

Frivilligorganisationer har en central roll när FN granskar medlemsländernas efterlevnad av de mänskliga rättigheterna – men många organisationer lever själva under hot. Nästa år förhörs Sverige i FN:s rasdiskrimineringskommitté.

Läs mer

Analys: Global kamp för mänskliga rättigheter – vad kan FN göra?

17 mars, 2023 / Världshorisont

Attackerna mot flickors och kvinnors rättigheter i Iran och Afghanistan sätter ljuset på FN:s möjligheter att agera. FN leder det globala arbetet för jämställdhet – men medlemsländernas agerande avgör om kampen ska bli framgångsrik, konstaterar Pekka Johansson, avdelningschef på Svenska FN-förbundet.

Läs mer

FN behövs för att säkerställa kvinnors och flickors rättigheter

08 mars, 2023 / Nyheter

Den 8 mars firar Svenska FN-förbundet internationella kvinnodagen, en dag som har uppmärksammats internationellt sedan tidigt 1900-tal. Trots stora framsteg för kvinnors rättigheter är ojämställdhet mellan könen vår tids största utmaning.

Läs mer

Auktoritära krafter hotar flickor och kvinnors rättigheter

07 mars, 2023 / Världshorisont

Flickor och kvinnor i låg- och medelinkomstländer möter stora utmaningar och i kriser och konflikter är de särskilt utsatta. Trots det finns det anledning att vara positiv inför framtiden, menar

Läs mer

Kvinnodagen 2023: Pandemi och konflikt bakom sämre kvinnohälsa

06 mars, 2023 / Nyheter

En nyutkommen FN-rapport handlar om hur pandemin och konflikter påverkar kvinnors hälsa. FN-medlemmarna måste verka för att stödet till världens kvinnor och flickor stärks, skriver FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson och företrädare för FN-rörelsen i hela landet inför internationella kvinnodagen den 8 mars.

Läs mer

Kraftigt ökade utmaningar på jämställdhetsområdet när CSW åter hålls i FN:s högkvarter

06 mars, 2023 / Nyheter

Idag måndag den 6 mars börjar CSW67, the Commission on the Status of Women, i FN:s högkvarter i New York. Näst efter generalförsamlingens öppnande är detta det största forumet som

Läs mer

Internationell överenskommelse om haven i hamn

06 mars, 2023 / Nyheter

På lördagskvällen 5 mars 2023 lyckades enighet nås inom FN om en avtalstext som bland annat ska skydda 30 procent av världshaven. Ytterligare ett historiskt arbete har genomförts inom ramen

Läs mer