fbpx
25 juni, 2015 /

Oklara villkor för ny MR-institution

Att regeringen inrättar en oberoende nationell MR-institution är en seger för arbetet för stärkta mänskliga rättigheter i Sverige, men flera frågetecken kvarstår, säger Svenska FN-förbundet.

Ett viktigt steg i arbetet mot diskriminering och utanförskap i Sverige. Så kommenterar Svenska FN-förbundets ordförande Aleksander Gabelic att regeringen vid fredagens möte med FN-rådet för mänskliga rättigheter väntas acceptera rådets rekommendation att inrätta en oberoende nationell MR-institution. Regeringen måste dock säkerställa att en sådan institution verkligen får en oberoende roll gentemot sina uppdragsgivare, menar FN-förbundet.

– En nationell MR-institution måste få tydliga direktiv och ett uttalat ansvarsområde. Det måste ställas krav på att regeringen tar ställning till och redovisar förslag på åtgärder till riksdagen angående institutionens rekommendationer, säger Aleksander Gabelic.

Svenska FN-förbundet har i flera rapporter till FN:s människorättsgranskare förordat att regeringen med FN:s stöd inrättar en oberoende nationell institution för mänskliga rättigheter. Kravet har återkommit i FN:s rekommendationer till Sveriges regering.

– Att regeringen nu accepterar FN:s rekommendation bidrar förhoppningsvis till bättre uppföljning av Sveriges MR-åtaganden och att kommunerna får stärkt stöd i det lokala antidiskrimineringsarbetet. En ny MR-institution måste få ett bredare mandat än det som JO och DO har och arbetet måste starta utan dröjsmål, säger Aleksander Gabelic.

Oberoende nationella MR-institutioner finns i en tredjedel av världens länder inklusive sjutton EU-länder och i Danmark, Norge och Finland.

Aleksander Gabelic nås på telefon 070-770 04 18.

Dokument på MR-kontorets hemsida

FN-rådets rekommendationer till Sveriges regering: www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session29/Documents/A_HRC_29_13_ENG.doc (Word-dokument, )
Sveriges svar på rekommendationerna: http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session21/SE/A_HRC_29_13_Add.1_Sweden_E.doc (Word-dokument, )

FN-förbundets parallellrapportering till MR-rådet: www.fn.se/om-oss/verksamhet-/manskliga-rattigheter-och-demokrati/upr-granskning-av-sverige-7-maj-2010/

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

USA la veto mot vapenvila i Gaza

09 december, 2023 / Nyheter

Trots enormt lidande i Gaza stoppades ett förslag om humanitär vapenvila i säkerhetsrådet på fredagen. Att rådet därmed går emot FN-chefens initiativ i frågan är olyckligt, säger FN-förbundet.

Läs mer

FN och mänskliga rättigheter: Jubileum med nya utmaningar 

08 december, 2023 / Nyheter

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna fyller 75 år den 10 december 2023. I en orolig värld måste vi alla stå upp för våra rättigheter, skriver Svenska FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson och företrädare för FN-rörelsen i hela landet.

Läs mer

MR-förklaringen 75 år – Mänskliga rättigheter hindrar krig och bygger fred 

07 december, 2023 / Världshorisont

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna fyller 75 år i december 2023. Mot bakgrund av oron i världen är den högst aktuell. Ursprungstanken bakom dokumentet är att förhindra att kriser och konflikter uppstår.

Läs mer

Årets FN-supporter: Vi måste hjälpas åt för att förändra

05 december, 2023 / Nyheter

36 år som ordförande och desto fler som engagerad medmänniska och förespråkare för FN:s kärnfrågor. Gunilla Grunditz från Varberg är Årets FN-supporter och hon menar att vägen framåt kräver samarbete och engagemang.

Läs mer

Viktig domstol skipar rättvisa vid omfattande förbrytelser 

01 december, 2023 / Världshorisont

Internationella brottmålsdomstolen ICC får allt större betydelse när det gäller att pröva och döma individer vid grova kränkningar mot mänskliga rättigheter och humanitär rätt.

Läs mer

FN hjälper i Gaza

29 november, 2023 / Nyheter

Tusentals människor har dödats i Hamas terrorattack den 7 oktober och Israels vedergällningskrig. Vapenvilan ger FN möjlighet att bistå skadade och behövande med humanitär hjälp.

Läs mer

”Många gravida dör i konflikter”

24 november, 2023 / Världshorisont

Flickor och kvinnor är särskilt utsatta i samband med kriser och konflikter. UNFPA, FN:s befolkningsfond, förklarar varför.

Läs mer

Årets FN-vän: Från ord till handling för Ukraina

22 november, 2023 / Nyheter

Talet om ökat svenskt stöd till Ukraina måste bli verklighet och alla kan göra en insats, säger Peter Ingvarsson i aktionsgruppen Ryssland ut ur Ukraina. Möt Årets FN-vän och läs om hur du kan engagera dig för Ukraina!

Läs mer

MR-brott i Iran – Efter 35 år väntar Sima fortfarande på upprättelse 

21 november, 2023 / Världshorisont

Sima Mirzaei förlorade sju familjemedlemmar 1988 när den iranska regimen avrättade tusentals politiska fångar. Allt hon önskar idag är att de ansvariga ska ställas inför rätta.

Läs mer