fbpx
25 juni, 2015 /

Oklara villkor för ny MR-institution

Att regeringen inrättar en oberoende nationell MR-institution är en seger för arbetet för stärkta mänskliga rättigheter i Sverige, men flera frågetecken kvarstår, säger Svenska FN-förbundet.

Ett viktigt steg i arbetet mot diskriminering och utanförskap i Sverige. Så kommenterar Svenska FN-förbundets ordförande Aleksander Gabelic att regeringen vid fredagens möte med FN-rådet för mänskliga rättigheter väntas acceptera rådets rekommendation att inrätta en oberoende nationell MR-institution. Regeringen måste dock säkerställa att en sådan institution verkligen får en oberoende roll gentemot sina uppdragsgivare, menar FN-förbundet.

– En nationell MR-institution måste få tydliga direktiv och ett uttalat ansvarsområde. Det måste ställas krav på att regeringen tar ställning till och redovisar förslag på åtgärder till riksdagen angående institutionens rekommendationer, säger Aleksander Gabelic.

Svenska FN-förbundet har i flera rapporter till FN:s människorättsgranskare förordat att regeringen med FN:s stöd inrättar en oberoende nationell institution för mänskliga rättigheter. Kravet har återkommit i FN:s rekommendationer till Sveriges regering.

– Att regeringen nu accepterar FN:s rekommendation bidrar förhoppningsvis till bättre uppföljning av Sveriges MR-åtaganden och att kommunerna får stärkt stöd i det lokala antidiskrimineringsarbetet. En ny MR-institution måste få ett bredare mandat än det som JO och DO har och arbetet måste starta utan dröjsmål, säger Aleksander Gabelic.

Oberoende nationella MR-institutioner finns i en tredjedel av världens länder inklusive sjutton EU-länder och i Danmark, Norge och Finland.

Aleksander Gabelic nås på telefon 070-770 04 18.

Dokument på MR-kontorets hemsida

FN-rådets rekommendationer till Sveriges regering: www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session29/Documents/A_HRC_29_13_ENG.doc (Word-dokument, )
Sveriges svar på rekommendationerna: http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session21/SE/A_HRC_29_13_Add.1_Sweden_E.doc (Word-dokument, )

FN-förbundets parallellrapportering till MR-rådet: www.fn.se/om-oss/verksamhet-/manskliga-rattigheter-och-demokrati/upr-granskning-av-sverige-7-maj-2010/

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Stort engagemang i Lunds FN-förening 

12 april, 2024 / Nyheter

Det finns ett stort engagemang i Lunds FN-förening som idag har över hundra medlemmar. Emiline Méry är nyvald ordförande i föreningen som jobbar med FN-frågor i fyra utskott.

Läs mer

Fortfarande hinder för hjälp till Gaza

11 april, 2024 / Nyheter

Trots en resolution i säkerhetsrådet nyligen fortsätter Israel att hindra tillträde till Gaza för FN:s humanitära organisationer.

Läs mer

Ny bok om kriget: Ditt val avgör Ukrainas framtid

05 april, 2024 / Nyheter

FN-stadgan och internationell rättsskipning ges en central roll när författaren, debattören och FN-vännen Lars Jederlund skriver om kriget i Ukraina. Hans huvudbudskap: hur du och jag röstar i EU-valet den 9 juni påverkar Ukraina framtid.

Läs mer

Hopp om inkludering för barn med funktionsnedsättning 

05 april, 2024 / Världshorisont

I Tanzania är funktionshinder ofta förknippat med stora svårigheter och stigma från omgivningen. Den svenska biståndsorganisationen och en av Svenska FN-förbundets riksorganisationer MyRight samarbetar med organisationer i landet för att personer med funktionsnedsättning ska inkluderas i sina samhällen.

Läs mer

Obetald FN-praktik skapar exkludering 

28 mars, 2024 / Världshorisont

Unga med sämre ekonomiska förutsättningar missgynnas när praktikplatser inom FN tillsätts, ett faktum som kritiseras från många håll.

Läs mer

Bör Sverige införa jämlikhetsdata? 

21 mars, 2024 / Världshorisont

I dag saknas data över diskriminering och ojämlikheter mellan grupper i Sverige, något som kritiserats upprepade gånger av både FN och EU. Trots det har den svenska regeringen valt att avstå från att använda så kallad jämlikhetsdata. 

Läs mer

Europeiska unionen bidrar till FN-reformering

15 mars, 2024 / Nyheter

FN:s framtidsmöte i september är ett avgörande ögonblick för det internationella samarbetet, säger Olof Skoog, EU:s tidigare ambassadör till FN, i en intervju med FN-förbunden i Sverige och Finland.

Läs mer

Kvinnodagen 2024: Ta kampen för världens flickor och kvinnor!

07 mars, 2024 / Nyheter

Att stoppa barnäktenskap är en av flera nödvändiga åtgärder för att stärka flickors och kvinnors rättigheter, skriver förbundsordförande Annelie Börjesson och företrädare för FN-rörelsen i hela landet på internationella kvinnodagen den 8 mars.

Läs mer

Fortsatt tillbakagång för flickors och kvinnors rättigheter

06 mars, 2024 / Nyheter

Snart är det dags för FN:s årliga kvinnokommission i New York där olika aspekter på jämställdhet diskuteras. Ulrika Grandin, verksamhetschef på UN Women Sverige jobbar dagligen med flickors och kvinnors rättigheter, som under flera år varit på tillbakagång. 

Läs mer