Att regeringen inrättar en oberoende nationell MR-institution är en seger för arbetet för stärkta mänskliga rättigheter i Sverige, men flera frågetecken kvarstår, säger Svenska FN-förbundet.

Ett viktigt steg i arbetet mot diskriminering och utanförskap i Sverige. Så kommenterar Svenska FN-förbundets ordförande Aleksander Gabelic att regeringen vid fredagens möte med FN-rådet för mänskliga rättigheter väntas acceptera rådets rekommendation att inrätta en oberoende nationell MR-institution. Regeringen måste dock säkerställa att en sådan institution verkligen får en oberoende roll gentemot sina uppdragsgivare, menar FN-förbundet.

– En nationell MR-institution måste få tydliga direktiv och ett uttalat ansvarsområde. Det måste ställas krav på att regeringen tar ställning till och redovisar förslag på åtgärder till riksdagen angående institutionens rekommendationer, säger Aleksander Gabelic.

Svenska FN-förbundet har i flera rapporter till FN:s människorättsgranskare förordat att regeringen med FN:s stöd inrättar en oberoende nationell institution för mänskliga rättigheter. Kravet har återkommit i FN:s rekommendationer till Sveriges regering.

– Att regeringen nu accepterar FN:s rekommendation bidrar förhoppningsvis till bättre uppföljning av Sveriges MR-åtaganden och att kommunerna får stärkt stöd i det lokala antidiskrimineringsarbetet. En ny MR-institution måste få ett bredare mandat än det som JO och DO har och arbetet måste starta utan dröjsmål, säger Aleksander Gabelic.

Oberoende nationella MR-institutioner finns i en tredjedel av världens länder inklusive sjutton EU-länder och i Danmark, Norge och Finland.

Aleksander Gabelic nås på telefon 070-770 04 18.

Dokument på MR-kontorets hemsida

FN-rådets rekommendationer till Sveriges regering: www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session29/Documents/A_HRC_29_13_ENG.doc (Word-dokument, )
Sveriges svar på rekommendationerna: http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session21/SE/A_HRC_29_13_Add.1_Sweden_E.doc (Word-dokument, )

FN-förbundets parallellrapportering till MR-rådet: www.fn.se/om-oss/verksamhet-/manskliga-rattigheter-och-demokrati/upr-granskning-av-sverige-7-maj-2010/

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Demokratin på tillbakagång i världen 

06 december, 2022 / Världshorisont

På global nivå är de senaste 32 årens demokratiska framsteg utraderade. Den bilden framgår av det svenska institutet V-Dems forskning. En likartad bild ger två andra institutioner som genomför globala demokratimätningar, Freedom House och tidningen The Economist. 

Läs mer

Unesco högrelevant när demokrati och rättigheter hotas 

05 december, 2022 / Världshorisont

Ett FN-organ som har särskild relevans för demokrati och yttrandefrihet är Unesco. Trots ett ovanligt kärvt samarbetsklimat i dessa frågor är det värdefullt att världens stater möts och samtalar, säger Anna-Karin Johansson, Svenska Unescorådets generalsekreterare.

Läs mer

Rekordstor nödappell från FN – fel tillfälle att minska FN-biståndet

01 december, 2022 / Nyheter

Torsdagens rekordstora humanitära appell från FN för världens mest utsatta understryker behovet av fortsatt starkt svenskt stöd till FN, säger Svenska FN-förbundet. 

Läs mer

Varningslampor blinkar för demokratin i Sverige 

30 november, 2022 / Världshorisont

De mätningar av demokratin som instituten V-Dem, Freedom House och tidningen The Economist genomför visar att Sverige är ett av de mest demokratiska länderna i världen. Det betyder inte att allt är frid och fröjd, konstaterar journalisten Mats Wingborg. 

Läs mer

Tro och tvivel – desinformation och demokratiutveckling i Europa

28 november, 2022 / Världshorisont

I skuggan av Rysslands krig mot Ukraina pågår ett annat ryskt angrepp mot Europa där desinformation används som vapen mot den europeiska demokratin. Världshorisont har intervjuat demokratiexperten Jaba Devdariani om sambanden mellan demokratiutveckling och desinformation. 

Läs mer

Internationella dagen mot våld mot kvinnor: Kvinnors rättigheter på tillbakagång

25 november, 2022 / Nyheter

Flickors och kvinnors rättigheter möter motstånd runt om i världen och utvecklingen i Iran och Afghanistan är alarmerande exempel. FN leder arbetet för global jämställdhet men varje medlemsstat måste tillse att flickors och kvinnors rättigheter respekteras.

Läs mer

Nato och kärnvapen: Risk för svagare svensk röst

25 november, 2022 / Nyheter

Ett svenskt Natomedlemskap skulle kunna bidra till att försvarsalliansen förbättrar sin hållning till nedrustningsfrågor. I praktiken har dock Sverige efter ansökan tonat ned sin nedrustningsvänliga linje, skriver Svenska FN-förbundet i ett remissyttrande.

Läs mer

Svenska FN-förbundet mötte Toily Kurbanov från UN-Volunteers  

22 november, 2022 / Nyheter

En tid som kräver gemensamma krafter och insatser kräver också volontärarbete. Svenska FN-förbundet mötte UN-Volunteers där Toily Kurbanov, chef för FN:s volontärprogram, svarade på några frågor kring vikten av volontärarbete i såväl dagens som framtidens samhälle.

Läs mer

Svag överenskommelse vid FN:s klimattoppmöte

21 november, 2022 / Nyheter

En positiv nyhet i form av en fond för skador och förluster men i övrigt mestadels besvikelser och otillräckliga åtaganden – så kan klimattoppmötet COP27 i Egypten sammanfattas.

Läs mer