25 juni, 2015 /

Oklara villkor för ny MR-institution

Att regeringen inrättar en oberoende nationell MR-institution är en seger för arbetet för stärkta mänskliga rättigheter i Sverige, men flera frågetecken kvarstår, säger Svenska FN-förbundet.

Ett viktigt steg i arbetet mot diskriminering och utanförskap i Sverige. Så kommenterar Svenska FN-förbundets ordförande Aleksander Gabelic att regeringen vid fredagens möte med FN-rådet för mänskliga rättigheter väntas acceptera rådets rekommendation att inrätta en oberoende nationell MR-institution. Regeringen måste dock säkerställa att en sådan institution verkligen får en oberoende roll gentemot sina uppdragsgivare, menar FN-förbundet.

– En nationell MR-institution måste få tydliga direktiv och ett uttalat ansvarsområde. Det måste ställas krav på att regeringen tar ställning till och redovisar förslag på åtgärder till riksdagen angående institutionens rekommendationer, säger Aleksander Gabelic.

Svenska FN-förbundet har i flera rapporter till FN:s människorättsgranskare förordat att regeringen med FN:s stöd inrättar en oberoende nationell institution för mänskliga rättigheter. Kravet har återkommit i FN:s rekommendationer till Sveriges regering.

– Att regeringen nu accepterar FN:s rekommendation bidrar förhoppningsvis till bättre uppföljning av Sveriges MR-åtaganden och att kommunerna får stärkt stöd i det lokala antidiskrimineringsarbetet. En ny MR-institution måste få ett bredare mandat än det som JO och DO har och arbetet måste starta utan dröjsmål, säger Aleksander Gabelic.

Oberoende nationella MR-institutioner finns i en tredjedel av världens länder inklusive sjutton EU-länder och i Danmark, Norge och Finland.

Aleksander Gabelic nås på telefon 070-770 04 18.

Dokument på MR-kontorets hemsida

FN-rådets rekommendationer till Sveriges regering: www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session29/Documents/A_HRC_29_13_ENG.doc (Word-dokument, )
Sveriges svar på rekommendationerna: http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session21/SE/A_HRC_29_13_Add.1_Sweden_E.doc (Word-dokument, )

FN-förbundets parallellrapportering till MR-rådet: www.fn.se/om-oss/verksamhet-/manskliga-rattigheter-och-demokrati/upr-granskning-av-sverige-7-maj-2010/

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Kristina Bergsten är Årets FN-lärare

22 juni, 2022 / Pressmeddelanden

Kristina Bergsten från Munkagårdsgymnasiet i Tvååker tilldelas Svenska FN-förbundets pris Årets FN-lärare för särskilt betydelsefulla insatser för globala frågor i skolan.

Läs mer

Wienmöte ger ny kraft i nedrustningsarbetet

17 juni, 2022 / Nyheter

Den 21-23 juni hålls det första statspartsmötet inom FN:s kärnvapenförbud i Wien. Under veckan samlas nedrustningsvänliga folkrörelser och stater till möten och konferenser. Svenska FN-förbundet är på plats och rapporterar. Anmäl dig till vårt webbinarium!

Läs mer

Stockholm +50, kontraster och människan

10 juni, 2022 / Blogg

Så har FN:s högnivåmöte Stockholm+50 gått av stapeln. Tillsammans med representanter för såväl den svenska FN-rörelsen som FN-förbunden från Armenien, Finland, Georgien, Tanzania och Uganda var jag på plats. 

Läs mer

Stockholm +50: Tio uppmaningar för en mer hållbar värld

08 juni, 2022 / Nyheter

FN-mötet Stockholm +50 avslutades med att de två värdnationerna Sverige och Kenya presenterade ett uttalande som går under namnet Stockholmsagendan med tio uppmaningar till omvärlden.

Läs mer

Världsmiljödagen 5 juni

05 juni, 2022 / Nyheter

Stockholmskonferensen 1972. Sverige är i år värd för världsmiljödagen tillsammans med FN:s miljöprogram UNEP.

Läs mer

Intensiv vecka för miljön

04 juni, 2022 / Nyheter

FN-mötet Stockholm +50 avslutades på fredagen. En intensiv vecka för klimatet och miljön är över – och för den svenska FN och internationella FN-rörelsen stod det egna mötet Peoples’ Perspective i centrum.

Läs mer

Rättighetsfrågor i fokus när FN:s policychef besökte FN-förbundet

03 juni, 2022 / Nyheter

FN:s undergeneralsekreterare för policyfrågor Volker Türk besökte i veckan Svenska FN-förbundet och deltog i ett rundabordssamtal med FN-förbundets nätverk för mänskliga rättigheter. Han talade om FN:s arbete med pandemin, livsmedelskrisen, miljö- och klimatkrisen samt kriget i Ukraina.

Läs mer

Klimatförslag från världens FN-förbund inför Stockholm +50

01 juni, 2022 / Nyheter

Nitton konkreta förslag för en hållbar framtid överlämnades på onsdagen till Sveriges regering inför FN-miljömötet Stockholm +50. Avsändare är FN-förbundens världsfederation WFUNA och initiativtagare är Svenska FN-förbundet.

Läs mer

Klimatförändringar i Östafrika: Allt fler tvingas fly undan extremväder

30 maj, 2022 / Världshorisont

Klimatförändringar tvingar allt fler människor på flykt. Världshorisont har djupdykt i situationen i Östafrika där extremväder gör det allt svårare att odla, hålla boskapsdjur och hitta drickbart vatten.

Läs mer