fbpx
25 november, 2015 /

Öka stödet till Mali

Sverige bör öka sitt stöd till FN:s fredsfrämjande insats i Mali som svar på Frankrikes vädjan efter terrordåden i Paris, skriver Aleksander Gabelic och Linda Nordin i Svenska Dagbladet.

Terrordåden i Paris den 13 november drabbade en lång rad länder. Kort tid efter dåden hänvisade Frankrike till EU:s solidaritetsförklaring och efterlyste hjälp, även militärt. Den franske försvarsministern bad EU-länderna att bland annat avlasta Frankrike från åtaganden i konflikter i Afrika.

I helgen antog FN:s säkerhetsråd en historiskt kraftfull resolution i vilken man uppmanar medlemsländerna att vidta alla till buds stående medel och att utradera terrororganisationen Islamiska statens baser i Syrien och Irak. Rådet pekar också på tidigare terrordåd i Turkiet, Egypten och Libanon och uttalar att terrorism är ett hot mot fred och säkerhet.

Sveriges och övriga EU-medlemmars internationella solidaritet sätts nu på prov. Varje land bör göra vad det kan eftersom terrorismen är ett gränsöverskridande hot. FN-resolutionen påminner om att kampen mot terrorismen måste föras med respekt för internationell lag och mänskliga rättigheter. För svensk del ligger det närmast till hands att avlasta Frankrike i Mali genom att erbjuda stöd till utökad militär FN-närvaro i landet. Tyskland har uttalat beredskap att göra just detta. Tjeckien har erbjudit sig att fördubbla sitt bidrag till EU:s FN-stödda utbildningsinsats i Mali. Också Irland har gjort utfästelser om fler soldater.

Frankrikes ambassadör i Sverige har i direkta samtal med utrikesdepartementet upprepat sin önskan om avlastning från uppdrag i Mali och Centralafrikanska republiken. Därefter har det varit tyst från Sveriges regering. Ett mer rättframt, aktivt och solidariskt agerande vore att regeringen berättar vad Sverige skulle kunna erbjuda. Den diskussionen
skulle i likhet med förra veckans olika ”skicka Jas-plan”-utspel gärna också få synas offentligt. Tre konkreta möjligheter är följande:

• Fler svenska FN-soldater
Efter årsskiftet börjar utbildningen för Mali 04 och Mali 05 inför fortsättningen på det svenska bidraget till FN:s insats i Mali, Minusma. Det bör vara möjligt att fördubbla antalet soldater som deltar i utbildningen och erbjuda dessa som förstärkning till Minusma. Samtidigt bör Sverige be Frankrike driva på i säkerhetsrådet för en utökning av FN-insatsen. Inled parallellt en diskussion med nordiska och nordeuropeiska grannar om möjligheten även för dessa länder att utöka sina bidrag till Minusma. Det möjliggör också rotering mellan ländernas bidrag.

• Helikopterstöd
För att säkerställa transportkapacitet under insatsen i Afghanistan införskaffade Försvarsmakten ett antal Black Hawk-helikoptrar. Helikopterförmåga är en stor bristvara vid internationella militära FN-insatser. Även i Mali har bristen på helikoptrar uppmärksammats. Det är hög tid att förbereda helikopterflottiljen på Malmen i Linköping att erbjuda sig att stödja insatsen med ett antal Helikopter 16.

• Civila insatser under FN-flagg
Ytterligare ett helt nödvändigt bidrag i Mali, och i synnerhet norra Mali, är mer civilt stöd. Endast sådant kan lösa Malis situation långsiktigt, lindra konflikten mellan tuareger och centralmakt och motverka religiös fundamentalism. Stora infrastruktursatsningar i Timbukturegionen och förbättrade civila transportvägar mellan huvudstad och Timbuktu är centrala i ett sådant pussel. Lägg därtill utmaningen att främja försoning, skydda mänskliga rättigheter och stärka demokratiskt styrelseskick och rättsstatssamhälle i Mali.

Svenska försvarspolitiker valde nyligen i relativt samförstånd att överge den internationella inriktning som länge har varit målet. Anslaget för de militära internationella insatserna minskades drastiskt. Den senaste tidens ökande hot från den internationella terrorismen visar nödvändigheten av samlat internationellt politiskt, humanitärt och militärt engagemang och att det måste få kosta.

För att Sverige ska kunna få internationell hjälp den dag vi står under hot måste vi själva kunna ge hjälp när andra länder drabbas. Terrordådet i Malis huvudstad Bamako understryker behov av ytterligare stöd till internationella fredsinsatser i landet. Nu krävs raka och snabba besked från såväl regering som opposition. Kommer Sverige att erbjuda ett utökat militärt bidrag till FN-insatsen i Mali?

Aleksander Gabelic
Ordförande, Svenska FN-förbundet

Linda Nordin
Generalsekreterare, Svenska FN-förbundet

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Barns och ungas inflytande måste öka i alla frågor

05 juni, 2023 / Världshorisont

I flera uppmärksammade fall de senaste åren har barn ställt stater till svars för att de inte agerat tillräckligt för att bromsa klimatförändringarna. FN:s barnfond Unicef följer utvecklingen.

Läs mer

Nytt samarbete med FN-förbundet i Albanien

24 maj, 2023 / Nyheter

En delegation från Albaniens FN-förbund besökte i veckan Svenska FN-förbundets kansli i Stockholm för att signera ett samarbetsavtal mellan organisationerna. Svenska FN-förbundets internationella programansvariga, Mikaela Engwall, berättar om det nya partnerskapet.

Läs mer

FN-hjälp mot alla odds

16 maj, 2023 / Nyheter

I Afghanistan har talibanstyret förbjudit kvinnor att arbeta i internationella hjälpinsatser. Beslutet innebär ytterligare inskränkningar av kvinnors rättigheter i landet. Läs om hur FN bedriver humanitär verksamhet i en av världens svåraste situationer.

Läs mer

Unga i FN vill ha färre tal och mer dialog

11 maj, 2023 / Världshorisont

Dagens unga är morgondagens beslutsfattare. I rapporten ”Our common agenda” lyfter FN:s generalsekreterare António Guterres fram vikten av att lyssna till, och arbeta med, unga. Men hur väl är FN rustat för att låta unga tar mer plats i rummet? Och blir de lyssnade till?

Läs mer

Öppet brev till Sveriges statsminister

02 maj, 2023 / Nyheter

Omkring 40 organisationer skriver ett öppet brev till statsminister Ulf Kristersson om framtiden för Institutet för mänskliga rättigheter. Läs brevet här!

Läs mer

Glokala Sverige avslutades 30 april

02 maj, 2023 / Nyheter

Den 30 april 2023 avslutades samverkansprojektet Glokala Sverige. Samtliga 21 regioner och 189 kommuner deltog i projektet vid nedläggningen. Kommunikations- och utbildningsprojektet Glokala Sverige har pågått sedan 2018 med finansiering

Läs mer

Edik kämpar för ett demokratiskt samhälle 

30 april, 2023 / Världshorisont

20-årige Edik Kamalian är engagerad i det georgiska FN-förbundet UNAG. Han är en av många unga georgier som i mars i år tillsammans genom omfattande protester lyckades stoppa en lag som skulle ha fört landet i auktoritär riktning. 

Läs mer

Mänskliga rättigheter i föränderliga tider

28 april, 2023 / Blogg

Det är på många sätt en besynnerlig tid vi lever i. De snabba svängningarna i politiken och i världen är något vi alla märker av på olika sätt. Ett område som utmanas är mänskliga rättigheter.

Läs mer

Ny rapport: Arbetsgrupp presenterar förslag för stärkt FN-samarbete

19 april, 2023 / Nyheter

Världens länder behöver agera på sex områden för att stärka det globala samarbetet. Det säger en rådgivande högnivågrupp under ledning av Sveriges tidigare statsminister Stefan Löfven och Liberias tidigare president Ellen Johnson Sirleaf.

Läs mer