fbpx
25 november, 2015 /

Öka stödet till Mali

Sverige bör öka sitt stöd till FN:s fredsfrämjande insats i Mali som svar på Frankrikes vädjan efter terrordåden i Paris, skriver Aleksander Gabelic och Linda Nordin i Svenska Dagbladet.

Terrordåden i Paris den 13 november drabbade en lång rad länder. Kort tid efter dåden hänvisade Frankrike till EU:s solidaritetsförklaring och efterlyste hjälp, även militärt. Den franske försvarsministern bad EU-länderna att bland annat avlasta Frankrike från åtaganden i konflikter i Afrika.

I helgen antog FN:s säkerhetsråd en historiskt kraftfull resolution i vilken man uppmanar medlemsländerna att vidta alla till buds stående medel och att utradera terrororganisationen Islamiska statens baser i Syrien och Irak. Rådet pekar också på tidigare terrordåd i Turkiet, Egypten och Libanon och uttalar att terrorism är ett hot mot fred och säkerhet.

Sveriges och övriga EU-medlemmars internationella solidaritet sätts nu på prov. Varje land bör göra vad det kan eftersom terrorismen är ett gränsöverskridande hot. FN-resolutionen påminner om att kampen mot terrorismen måste föras med respekt för internationell lag och mänskliga rättigheter. För svensk del ligger det närmast till hands att avlasta Frankrike i Mali genom att erbjuda stöd till utökad militär FN-närvaro i landet. Tyskland har uttalat beredskap att göra just detta. Tjeckien har erbjudit sig att fördubbla sitt bidrag till EU:s FN-stödda utbildningsinsats i Mali. Också Irland har gjort utfästelser om fler soldater.

Frankrikes ambassadör i Sverige har i direkta samtal med utrikesdepartementet upprepat sin önskan om avlastning från uppdrag i Mali och Centralafrikanska republiken. Därefter har det varit tyst från Sveriges regering. Ett mer rättframt, aktivt och solidariskt agerande vore att regeringen berättar vad Sverige skulle kunna erbjuda. Den diskussionen
skulle i likhet med förra veckans olika ”skicka Jas-plan”-utspel gärna också få synas offentligt. Tre konkreta möjligheter är följande:

• Fler svenska FN-soldater
Efter årsskiftet börjar utbildningen för Mali 04 och Mali 05 inför fortsättningen på det svenska bidraget till FN:s insats i Mali, Minusma. Det bör vara möjligt att fördubbla antalet soldater som deltar i utbildningen och erbjuda dessa som förstärkning till Minusma. Samtidigt bör Sverige be Frankrike driva på i säkerhetsrådet för en utökning av FN-insatsen. Inled parallellt en diskussion med nordiska och nordeuropeiska grannar om möjligheten även för dessa länder att utöka sina bidrag till Minusma. Det möjliggör också rotering mellan ländernas bidrag.

• Helikopterstöd
För att säkerställa transportkapacitet under insatsen i Afghanistan införskaffade Försvarsmakten ett antal Black Hawk-helikoptrar. Helikopterförmåga är en stor bristvara vid internationella militära FN-insatser. Även i Mali har bristen på helikoptrar uppmärksammats. Det är hög tid att förbereda helikopterflottiljen på Malmen i Linköping att erbjuda sig att stödja insatsen med ett antal Helikopter 16.

• Civila insatser under FN-flagg
Ytterligare ett helt nödvändigt bidrag i Mali, och i synnerhet norra Mali, är mer civilt stöd. Endast sådant kan lösa Malis situation långsiktigt, lindra konflikten mellan tuareger och centralmakt och motverka religiös fundamentalism. Stora infrastruktursatsningar i Timbukturegionen och förbättrade civila transportvägar mellan huvudstad och Timbuktu är centrala i ett sådant pussel. Lägg därtill utmaningen att främja försoning, skydda mänskliga rättigheter och stärka demokratiskt styrelseskick och rättsstatssamhälle i Mali.

Svenska försvarspolitiker valde nyligen i relativt samförstånd att överge den internationella inriktning som länge har varit målet. Anslaget för de militära internationella insatserna minskades drastiskt. Den senaste tidens ökande hot från den internationella terrorismen visar nödvändigheten av samlat internationellt politiskt, humanitärt och militärt engagemang och att det måste få kosta.

För att Sverige ska kunna få internationell hjälp den dag vi står under hot måste vi själva kunna ge hjälp när andra länder drabbas. Terrordådet i Malis huvudstad Bamako understryker behov av ytterligare stöd till internationella fredsinsatser i landet. Nu krävs raka och snabba besked från såväl regering som opposition. Kommer Sverige att erbjuda ett utökat militärt bidrag till FN-insatsen i Mali?

Aleksander Gabelic
Ordförande, Svenska FN-förbundet

Linda Nordin
Generalsekreterare, Svenska FN-förbundet

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Klyftor mellan fattiga och rika kräver stora satsningar

14 juni, 2024 / Nyheter

Ingen ska lämnas utanför, var löftet från världens länder 2015. Att löftet inte kommer att infrias är tydligt i årets rapport om hur det går med världens utvecklingsarbete enligt Agenda 2030.

Läs mer

Ny ledning och strategi för FN-förbundet

04 juni, 2024 / Nyheter

Ny ordförande, ny styrelse, inspirerande kulturinslag, engagerade diskussioner och besök av generalsekreteraren för FN-förbundens världsorganisation WFUNA. Det var några av inslagen under Svenska FN-förbundets kongress 2024 i Eskilstuna.

Läs mer

Juristen Sanna Wolk ny ordförande i Svenska FN-förbundet

02 juni, 2024 / Pressmeddelanden

Sanna Wolk valdes på lördagen till ny ordförande i Svenska FN-förbundet. Förbundet håller kongress i Eskilstuna i helgen.

Läs mer

Uttalanden vid FN-förbundets kongress 2024

02 juni, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets kongress 2024 antog uttalanden till stöd för civilsamhället i Georgien samt för FN-förbudet mot kärnvapen.

Läs mer

Varför har du engagerat dig i FN-rörelsen?

24 maj, 2024 / Världshorisont

Nästa vecka är det dags för kongress, en viktig helg för medlemmar i Svenska FN-förbundet. Världshorisont frågade fyra medlemmar om deras engagemang i FN-rörelsen.

Läs mer

Polarisering leder till mer global stress

23 maj, 2024 / Nyheter

FN:s utvecklingsprogram UNDP höll i april en svensk lansering av den årliga rapporten Human development report. 

Läs mer

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer