25 november, 2015 /

Öka stödet till Mali

Sverige bör öka sitt stöd till FN:s fredsfrämjande insats i Mali som svar på Frankrikes vädjan efter terrordåden i Paris, skriver Aleksander Gabelic och Linda Nordin i Svenska Dagbladet.

Terrordåden i Paris den 13 november drabbade en lång rad länder. Kort tid efter dåden hänvisade Frankrike till EU:s solidaritetsförklaring och efterlyste hjälp, även militärt. Den franske försvarsministern bad EU-länderna att bland annat avlasta Frankrike från åtaganden i konflikter i Afrika.

I helgen antog FN:s säkerhetsråd en historiskt kraftfull resolution i vilken man uppmanar medlemsländerna att vidta alla till buds stående medel och att utradera terrororganisationen Islamiska statens baser i Syrien och Irak. Rådet pekar också på tidigare terrordåd i Turkiet, Egypten och Libanon och uttalar att terrorism är ett hot mot fred och säkerhet.

Sveriges och övriga EU-medlemmars internationella solidaritet sätts nu på prov. Varje land bör göra vad det kan eftersom terrorismen är ett gränsöverskridande hot. FN-resolutionen påminner om att kampen mot terrorismen måste föras med respekt för internationell lag och mänskliga rättigheter. För svensk del ligger det närmast till hands att avlasta Frankrike i Mali genom att erbjuda stöd till utökad militär FN-närvaro i landet. Tyskland har uttalat beredskap att göra just detta. Tjeckien har erbjudit sig att fördubbla sitt bidrag till EU:s FN-stödda utbildningsinsats i Mali. Också Irland har gjort utfästelser om fler soldater.

Frankrikes ambassadör i Sverige har i direkta samtal med utrikesdepartementet upprepat sin önskan om avlastning från uppdrag i Mali och Centralafrikanska republiken. Därefter har det varit tyst från Sveriges regering. Ett mer rättframt, aktivt och solidariskt agerande vore att regeringen berättar vad Sverige skulle kunna erbjuda. Den diskussionen
skulle i likhet med förra veckans olika ”skicka Jas-plan”-utspel gärna också få synas offentligt. Tre konkreta möjligheter är följande:

• Fler svenska FN-soldater
Efter årsskiftet börjar utbildningen för Mali 04 och Mali 05 inför fortsättningen på det svenska bidraget till FN:s insats i Mali, Minusma. Det bör vara möjligt att fördubbla antalet soldater som deltar i utbildningen och erbjuda dessa som förstärkning till Minusma. Samtidigt bör Sverige be Frankrike driva på i säkerhetsrådet för en utökning av FN-insatsen. Inled parallellt en diskussion med nordiska och nordeuropeiska grannar om möjligheten även för dessa länder att utöka sina bidrag till Minusma. Det möjliggör också rotering mellan ländernas bidrag.

• Helikopterstöd
För att säkerställa transportkapacitet under insatsen i Afghanistan införskaffade Försvarsmakten ett antal Black Hawk-helikoptrar. Helikopterförmåga är en stor bristvara vid internationella militära FN-insatser. Även i Mali har bristen på helikoptrar uppmärksammats. Det är hög tid att förbereda helikopterflottiljen på Malmen i Linköping att erbjuda sig att stödja insatsen med ett antal Helikopter 16.

• Civila insatser under FN-flagg
Ytterligare ett helt nödvändigt bidrag i Mali, och i synnerhet norra Mali, är mer civilt stöd. Endast sådant kan lösa Malis situation långsiktigt, lindra konflikten mellan tuareger och centralmakt och motverka religiös fundamentalism. Stora infrastruktursatsningar i Timbukturegionen och förbättrade civila transportvägar mellan huvudstad och Timbuktu är centrala i ett sådant pussel. Lägg därtill utmaningen att främja försoning, skydda mänskliga rättigheter och stärka demokratiskt styrelseskick och rättsstatssamhälle i Mali.

Svenska försvarspolitiker valde nyligen i relativt samförstånd att överge den internationella inriktning som länge har varit målet. Anslaget för de militära internationella insatserna minskades drastiskt. Den senaste tidens ökande hot från den internationella terrorismen visar nödvändigheten av samlat internationellt politiskt, humanitärt och militärt engagemang och att det måste få kosta.

För att Sverige ska kunna få internationell hjälp den dag vi står under hot måste vi själva kunna ge hjälp när andra länder drabbas. Terrordådet i Malis huvudstad Bamako understryker behov av ytterligare stöd till internationella fredsinsatser i landet. Nu krävs raka och snabba besked från såväl regering som opposition. Kommer Sverige att erbjuda ett utökat militärt bidrag till FN-insatsen i Mali?

Aleksander Gabelic
Ordförande, Svenska FN-förbundet

Linda Nordin
Generalsekreterare, Svenska FN-förbundet

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Situationen i Nagorno-Karabach

23 september, 2022 / Nyheter

Konflikten mellan Armenien och Azerbajdzjan om landområdet Nagorno-Karabach har åter blossat upp. Vi redogör för den senaste tidens utveckling och FN:s och omvärldens agerande.

Läs mer

”Låt inte kärnvapen användas i våra namn”

23 september, 2022 / Debattartiklar

Ett Nato-medlemskap innebär att Sverige kan komma att delta i Natos planeringsgrupp för kärnvapenfrågor. Skulle Nato besluta om en kärnvapenattack blir Sverige medskyldigt till hundratusentals människors död och lidande, skriver Svenska FN-förbundet tillsammans med representanter för flera fredsorganisationer.

Läs mer

Tre röster om ”Our common agenda”

21 september, 2022 / Världshorisont

FN-chefens rapport ”Our common agenda” innehåller mängder med idéer och förslag som rör FN-samarbetet och världssamfundets förmåga att möta vår tids stora utmaningar. Hur ska man se på rapporten och vad är viktigast i den? Anna Karin Eneström, Sveriges FN-ambassadör, Albin Oskarsson, ordförande i Göteborgs FN-förening, samt Ulrika Modéer, chef inom FN:s utvecklingsprogram UNDP, svarar här på Världshorisonts frågor.

Läs mer

Klaudia från Malmö får pris som Årets FN-ungdom

20 september, 2022 / Pressmeddelanden

Klaudia Zielinska, aktiv i Malmö FN-förening, tog i lördags emot Svenska FN-förbundets utmärkelse Årets FN-ungdom vid förbundets inspirationshelg i Skåne.

Läs mer

Håll löftena om FN och biståndet!

16 september, 2022 / Nyheter

Oavsett hur regeringsförhandlingarna faller ut måste riksdagens partier stå fast vid sina löften om stöd för FN och det bistånd som möjliggör bättre levnadsvillkor för miljoner människor, säger Svenska FN-förbundet efter att rösterna i valet 2022 räknats.

Läs mer

Världen brinner – men det återspeglas inte i valrörelsen

08 september, 2022 / Debattartiklar

Den som vill motverka höga el- och matpriser, rädda klimatet och förebygga nya flyktingkatastrofer måste förstå hur världen hänger samman – och ge sitt stöd till det långsiktiga gemensamma arbetet för en bättre värld. Ändå saknas de internationella frågorna i årets valrörelse, skriver FN:s tidigare vice generalsekreterare Jan Eliasson och Svenska FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson i Dagens industri.

Läs mer

Rösterna du inte hör i valrörelsen

06 september, 2022 / Debattartiklar

Att minska satsningar på barns utbildning, tillgång till rent vatten, kvinnors rättigheter och klimatet leder till fler kriser och konflikter, skriver medlemmar i plattformen Concord i en debattartikel.

Läs mer

FN: Människorättsbrott mot uigurer i Kina

02 september, 2022 / Nyheter

En rapport från FN:s kontor för mänskliga rättigheter pekar på allvarliga övergrepp mot uigurer och andra minoriteter i provinsen Xinjiang i Kina och efterlyser åtgärder. Den kinesiska regeringen måste följa FN:s rekommendationer, säger Svenska FN-förbundet.

Läs mer

”Det är viktigt att de lokala politikerna börjar prata om FN” 

31 augusti, 2022 / Nyheter

Albin Oskarsson, ordförande i Göteborgs FN-förening, har besökt valstugorna för att fråga de lokala politikerna hur de ser på FN och det globala samarbetet.

Läs mer