25 november, 2015 /

Öka stödet till Mali

Sverige bör öka sitt stöd till FN:s fredsfrämjande insats i Mali som svar på Frankrikes vädjan efter terrordåden i Paris, skriver Aleksander Gabelic och Linda Nordin i Svenska Dagbladet.

Terrordåden i Paris den 13 november drabbade en lång rad länder. Kort tid efter dåden hänvisade Frankrike till EU:s solidaritetsförklaring och efterlyste hjälp, även militärt. Den franske försvarsministern bad EU-länderna att bland annat avlasta Frankrike från åtaganden i konflikter i Afrika.

I helgen antog FN:s säkerhetsråd en historiskt kraftfull resolution i vilken man uppmanar medlemsländerna att vidta alla till buds stående medel och att utradera terrororganisationen Islamiska statens baser i Syrien och Irak. Rådet pekar också på tidigare terrordåd i Turkiet, Egypten och Libanon och uttalar att terrorism är ett hot mot fred och säkerhet.

Sveriges och övriga EU-medlemmars internationella solidaritet sätts nu på prov. Varje land bör göra vad det kan eftersom terrorismen är ett gränsöverskridande hot. FN-resolutionen påminner om att kampen mot terrorismen måste föras med respekt för internationell lag och mänskliga rättigheter. För svensk del ligger det närmast till hands att avlasta Frankrike i Mali genom att erbjuda stöd till utökad militär FN-närvaro i landet. Tyskland har uttalat beredskap att göra just detta. Tjeckien har erbjudit sig att fördubbla sitt bidrag till EU:s FN-stödda utbildningsinsats i Mali. Också Irland har gjort utfästelser om fler soldater.

Frankrikes ambassadör i Sverige har i direkta samtal med utrikesdepartementet upprepat sin önskan om avlastning från uppdrag i Mali och Centralafrikanska republiken. Därefter har det varit tyst från Sveriges regering. Ett mer rättframt, aktivt och solidariskt agerande vore att regeringen berättar vad Sverige skulle kunna erbjuda. Den diskussionen
skulle i likhet med förra veckans olika ”skicka Jas-plan”-utspel gärna också få synas offentligt. Tre konkreta möjligheter är följande:

• Fler svenska FN-soldater
Efter årsskiftet börjar utbildningen för Mali 04 och Mali 05 inför fortsättningen på det svenska bidraget till FN:s insats i Mali, Minusma. Det bör vara möjligt att fördubbla antalet soldater som deltar i utbildningen och erbjuda dessa som förstärkning till Minusma. Samtidigt bör Sverige be Frankrike driva på i säkerhetsrådet för en utökning av FN-insatsen. Inled parallellt en diskussion med nordiska och nordeuropeiska grannar om möjligheten även för dessa länder att utöka sina bidrag till Minusma. Det möjliggör också rotering mellan ländernas bidrag.

• Helikopterstöd
För att säkerställa transportkapacitet under insatsen i Afghanistan införskaffade Försvarsmakten ett antal Black Hawk-helikoptrar. Helikopterförmåga är en stor bristvara vid internationella militära FN-insatser. Även i Mali har bristen på helikoptrar uppmärksammats. Det är hög tid att förbereda helikopterflottiljen på Malmen i Linköping att erbjuda sig att stödja insatsen med ett antal Helikopter 16.

• Civila insatser under FN-flagg
Ytterligare ett helt nödvändigt bidrag i Mali, och i synnerhet norra Mali, är mer civilt stöd. Endast sådant kan lösa Malis situation långsiktigt, lindra konflikten mellan tuareger och centralmakt och motverka religiös fundamentalism. Stora infrastruktursatsningar i Timbukturegionen och förbättrade civila transportvägar mellan huvudstad och Timbuktu är centrala i ett sådant pussel. Lägg därtill utmaningen att främja försoning, skydda mänskliga rättigheter och stärka demokratiskt styrelseskick och rättsstatssamhälle i Mali.

Svenska försvarspolitiker valde nyligen i relativt samförstånd att överge den internationella inriktning som länge har varit målet. Anslaget för de militära internationella insatserna minskades drastiskt. Den senaste tidens ökande hot från den internationella terrorismen visar nödvändigheten av samlat internationellt politiskt, humanitärt och militärt engagemang och att det måste få kosta.

För att Sverige ska kunna få internationell hjälp den dag vi står under hot måste vi själva kunna ge hjälp när andra länder drabbas. Terrordådet i Malis huvudstad Bamako understryker behov av ytterligare stöd till internationella fredsinsatser i landet. Nu krävs raka och snabba besked från såväl regering som opposition. Kommer Sverige att erbjuda ett utökat militärt bidrag till FN-insatsen i Mali?

Aleksander Gabelic
Ordförande, Svenska FN-förbundet

Linda Nordin
Generalsekreterare, Svenska FN-förbundet

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Kristina Bergsten är Årets FN-lärare

22 juni, 2022 / Pressmeddelanden

Kristina Bergsten från Munkagårdsgymnasiet i Tvååker tilldelas Svenska FN-förbundets pris Årets FN-lärare för särskilt betydelsefulla insatser för globala frågor i skolan.

Läs mer

Wienmöte ger ny kraft i nedrustningsarbetet

17 juni, 2022 / Nyheter

Den 21-23 juni hålls det första statspartsmötet inom FN:s kärnvapenförbud i Wien. Under veckan samlas nedrustningsvänliga folkrörelser och stater till möten och konferenser. Svenska FN-förbundet är på plats och rapporterar. Anmäl dig till vårt webbinarium!

Läs mer

Stockholm +50, kontraster och människan

10 juni, 2022 / Blogg

Så har FN:s högnivåmöte Stockholm+50 gått av stapeln. Tillsammans med representanter för såväl den svenska FN-rörelsen som FN-förbunden från Armenien, Finland, Georgien, Tanzania och Uganda var jag på plats. 

Läs mer

Stockholm +50: Tio uppmaningar för en mer hållbar värld

08 juni, 2022 / Nyheter

FN-mötet Stockholm +50 avslutades med att de två värdnationerna Sverige och Kenya presenterade ett uttalande som går under namnet Stockholmsagendan med tio uppmaningar till omvärlden.

Läs mer

Världsmiljödagen 5 juni

05 juni, 2022 / Nyheter

Stockholmskonferensen 1972. Sverige är i år värd för världsmiljödagen tillsammans med FN:s miljöprogram UNEP.

Läs mer

Intensiv vecka för miljön

04 juni, 2022 / Nyheter

FN-mötet Stockholm +50 avslutades på fredagen. En intensiv vecka för klimatet och miljön är över – och för den svenska FN och internationella FN-rörelsen stod det egna mötet Peoples’ Perspective i centrum.

Läs mer

Rättighetsfrågor i fokus när FN:s policychef besökte FN-förbundet

03 juni, 2022 / Nyheter

FN:s undergeneralsekreterare för policyfrågor Volker Türk besökte i veckan Svenska FN-förbundet och deltog i ett rundabordssamtal med FN-förbundets nätverk för mänskliga rättigheter. Han talade om FN:s arbete med pandemin, livsmedelskrisen, miljö- och klimatkrisen samt kriget i Ukraina.

Läs mer

Klimatförslag från världens FN-förbund inför Stockholm +50

01 juni, 2022 / Nyheter

Nitton konkreta förslag för en hållbar framtid överlämnades på onsdagen till Sveriges regering inför FN-miljömötet Stockholm +50. Avsändare är FN-förbundens världsfederation WFUNA och initiativtagare är Svenska FN-förbundet.

Läs mer

Klimatförändringar i Östafrika: Allt fler tvingas fly undan extremväder

30 maj, 2022 / Världshorisont

Klimatförändringar tvingar allt fler människor på flykt. Världshorisont har djupdykt i situationen i Östafrika där extremväder gör det allt svårare att odla, hålla boskapsdjur och hitta drickbart vatten.

Läs mer