fbpx
30 april, 2014 /

Närsynt försvarsdebatt

Ökande osäkerhet i vår omvärld talar för större internationellt militärt engagemang – inte mindre, säger Svenska FN-förbundet i en kommentar till den senaste tidens försvarspolitiska debatt.

Svenska FN-förbundet ifrågasätter förslag från regeringen och oppositionen att medel för internationella insatser ska användas för att finansiella satsningar på det nationella försvaret.

– Den senaste tidens försvarspolitiska utspel från såväl regeringen som oppositionen präglas av en oförmåga att se bortom Sveriges gränser. Säkerhet skapas både hemma och borta och stöd till internationella fredsfrämjande insatser främjar också Sveriges säkerhet, säger Aleksander Gabelic, ordförande i Svenska FN-förbundet.

– Riksdagens partier tävlar om att skära i den internationella verksamheten som redan befinner sig på en historiskt låg nivå. Den parlamentariska försvarsberedningen har tidigare gjort kloka bedömningar av behovet av stöd till internationella insatser inklusive FN-ledda insatser. Beredningen måste nu få möjlighet att återkomma med en ny bedömning där de internationella insatserna ingår, säger Aleksander Gabelic.

FN-förbundet varnade nyligen för att det historiskt låga svenska engagemanget i internationella insatser riskerar att permanentas. Antalet svenskar i internationella insatser och i FN-ledda fredsfrämjande insatser är det lägsta sedan tidigt 1970-tal.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Varför har du engagerat dig i FN-rörelsen?

24 maj, 2024 / Världshorisont

Nästa vecka är det dags för kongress, en viktig helg för medlemmar i Svenska FN-förbundet. Världshorisont frågade fyra medlemmar om deras engagemang i FN-rörelsen.

Läs mer

Polarisering leder till mer global stress

23 maj, 2024 / Nyheter

FN:s utvecklingsprogram UNDP höll i april en svensk lansering av den årliga rapporten Human development report. 

Läs mer

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer

Över 100 ungdomar samlas för konferens om mångfald och inkludering

26 april, 2024 / Nyheter

I helgen går Svenska FN-förbundets årliga UNg-konferens av stapeln. Syftet är att engagera, informera och uppmuntra ungdomars globala engagemang och tro på FN som central aktör i arbetet för en

Läs mer

“Jag kämpade mot mina föräldrar för att de inte skulle gifta bort mig” 

25 april, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundet bidrar genom projekt Flicka till arbetet för att förebygga barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien. Projektet har haft stora framsteg och flera orter har övergett de båda skadliga traditionerna. Covid-19 och konflikten i norra Etiopien har dock lett till att situationen återigen har förvärrats.  

Läs mer

Unric – europeiskt nav för FN-information 

19 april, 2024 / Nyheter

FN:s regionala informationskontor för Västeuropa, Unric, är en del av FN-sekretariatet. Arni Snaevarr är informatör för de nordiska länderna och arbetar med att sprida information om FN på olika språk.

Läs mer