fbpx
1 juli, 2014 /

Motverka hatbrott och rasistisk propaganda

Att Sverige huvudsakligen är ett tolerant land hjälper inte den som utsätts för rasism eller diskriminering, skriver Aleksander Gabelic i ett svar till Markus Uvell på SVT Debatt.

Är Sverige rasistiskt eller inte? Om så är fallet, ökar rasismen? Dessa frågor debatteras nu inför ett förhör nästa år med regeringen i FN:s råd för mänskliga rättigheter. Bakgrunden är bland annat en rapport till rådet från Svenska FN-förbundet och ytterligare 32 organisationer i vilken vi ger en övergripande bild av läget för mänskliga rättigheter i Sverige.

Att Sverige huvudsakligen är ett tolerant land är välkänt och välkommet, men flera trender kan existera sida vid sida. Vår uppgift är att belysa sådant som inte fungerar i förhållande till FN-konventionerna. Hatbrott och rasistisk propaganda existerar samtidigt som attityderna till flyktingmottagande och invandring är övervägande positiva.

Antalet rapporterade hatbrott är konstant högt, över 5 000 per år, konstaterar vi och de övriga organisationerna. Av hatbrotten hade 2012 72 procent främlingsfientligt eller rasistiskt motiv. Det näst vanligaste motivet under senare år är sexuell läggning. Bara 6 procent av anmälda hatbrott leder till åtal, påpekar rapporten som också efterlyser ökad kunskap om hatbrottsfrågor i hela rättsväsendet. Stockholms- och Malmöpolisens hatbrottsgrupper bör få efterföljare i hela landet.

I rapporten nämns polisens Reva-projekt och Skånepolisens register över romer. Organisationerna efterlyser tydligare åtgärder mot etnisk diskriminering. Ett särskilt problem gäller diskriminering på arbetsmarknaden som drabbar personer med utländsk bakgrund.

Händelser som våldshandlingarna i Kärrtorp och attacker mot skolor måste motverkas. Därför vill vi ha skärpt lagstiftning mot rasistiska handlingar inklusive propaganda på internet. I rapporten uttrycks också oro över det ökande stödet för rasistiska och populistiska partier.

Tusentals människor, födda i Sverige eller utomlands, känner frustration på grund av utanförskap. Att Sverige huvudsakligen är ett tolerant land hjälper inte den som utsätts för rasism eller diskriminering. Att som Markus Uvell hänvisa till att det ser värre ut i andra länder är heller ingen tröst för den som drabbas. Sverige har en skyldighet att lyfta upp och åtgärda problemen med hänsyn till våra FN-åtaganden men framför allt av omsorg om alla de människor som drabbas. Alldeles nyligen har Ekot har förmedlat vittnesmål från hela landet om rasism i skolan. Att människor fortsätter att råka illa ut på grund av sin hudfärg, religion eller sexuella läggning är inte acceptabelt.

Under Almedalsveckan handlar omkring 200 seminarier om mångfaldsfrågor. Det är ett uttryck för behovet att diskutera frågorna. FN har erbjudit den svenska regeringen stöd att etablera en oberoende nationell MR-institution som bland annat kan stödja kommunernas antidiskrimineringsarbete. Om en sådan institution blir verklighet skulle det innebära att människors oro och rädsla i högre grad tas på allvar – och bidra till att skyddet för de mänskliga rättigheterna stärks också i Sverige.

Aleksander Gabelic
Ordförande i Svenska FN-förbundet

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

USA la veto mot vapenvila i Gaza

09 december, 2023 / Nyheter

Trots enormt lidande i Gaza stoppades ett förslag om humanitär vapenvila i säkerhetsrådet på fredagen. Att rådet därmed går emot FN-chefens initiativ i frågan är olyckligt, säger FN-förbundet.

Läs mer

FN och mänskliga rättigheter: Jubileum med nya utmaningar 

08 december, 2023 / Nyheter

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna fyller 75 år den 10 december 2023. I en orolig värld måste vi alla stå upp för våra rättigheter, skriver Svenska FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson och företrädare för FN-rörelsen i hela landet.

Läs mer

MR-förklaringen 75 år – Mänskliga rättigheter hindrar krig och bygger fred 

07 december, 2023 / Världshorisont

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna fyller 75 år i december 2023. Mot bakgrund av oron i världen är den högst aktuell. Ursprungstanken bakom dokumentet är att förhindra att kriser och konflikter uppstår.

Läs mer

Årets FN-supporter: Vi måste hjälpas åt för att förändra

05 december, 2023 / Nyheter

36 år som ordförande och desto fler som engagerad medmänniska och förespråkare för FN:s kärnfrågor. Gunilla Grunditz från Varberg är Årets FN-supporter och hon menar att vägen framåt kräver samarbete och engagemang.

Läs mer

Viktig domstol skipar rättvisa vid omfattande förbrytelser 

01 december, 2023 / Världshorisont

Internationella brottmålsdomstolen ICC får allt större betydelse när det gäller att pröva och döma individer vid grova kränkningar mot mänskliga rättigheter och humanitär rätt.

Läs mer

FN hjälper i Gaza

29 november, 2023 / Nyheter

Tusentals människor har dödats i Hamas terrorattack den 7 oktober och Israels vedergällningskrig. Vapenvilan ger FN möjlighet att bistå skadade och behövande med humanitär hjälp.

Läs mer

”Många gravida dör i konflikter”

24 november, 2023 / Världshorisont

Flickor och kvinnor är särskilt utsatta i samband med kriser och konflikter. UNFPA, FN:s befolkningsfond, förklarar varför.

Läs mer

Årets FN-vän: Från ord till handling för Ukraina

22 november, 2023 / Nyheter

Talet om ökat svenskt stöd till Ukraina måste bli verklighet och alla kan göra en insats, säger Peter Ingvarsson i aktionsgruppen Ryssland ut ur Ukraina. Möt Årets FN-vän och läs om hur du kan engagera dig för Ukraina!

Läs mer

MR-brott i Iran – Efter 35 år väntar Sima fortfarande på upprättelse 

21 november, 2023 / Världshorisont

Sima Mirzaei förlorade sju familjemedlemmar 1988 när den iranska regimen avrättade tusentals politiska fångar. Allt hon önskar idag är att de ansvariga ska ställas inför rätta.

Läs mer