Att Sverige huvudsakligen är ett tolerant land hjälper inte den som utsätts för rasism eller diskriminering, skriver Aleksander Gabelic i ett svar till Markus Uvell på SVT Debatt.

Är Sverige rasistiskt eller inte? Om så är fallet, ökar rasismen? Dessa frågor debatteras nu inför ett förhör nästa år med regeringen i FN:s råd för mänskliga rättigheter. Bakgrunden är bland annat en rapport till rådet från Svenska FN-förbundet och ytterligare 32 organisationer i vilken vi ger en övergripande bild av läget för mänskliga rättigheter i Sverige.

Att Sverige huvudsakligen är ett tolerant land är välkänt och välkommet, men flera trender kan existera sida vid sida. Vår uppgift är att belysa sådant som inte fungerar i förhållande till FN-konventionerna. Hatbrott och rasistisk propaganda existerar samtidigt som attityderna till flyktingmottagande och invandring är övervägande positiva.

Antalet rapporterade hatbrott är konstant högt, över 5 000 per år, konstaterar vi och de övriga organisationerna. Av hatbrotten hade 2012 72 procent främlingsfientligt eller rasistiskt motiv. Det näst vanligaste motivet under senare år är sexuell läggning. Bara 6 procent av anmälda hatbrott leder till åtal, påpekar rapporten som också efterlyser ökad kunskap om hatbrottsfrågor i hela rättsväsendet. Stockholms- och Malmöpolisens hatbrottsgrupper bör få efterföljare i hela landet.

I rapporten nämns polisens Reva-projekt och Skånepolisens register över romer. Organisationerna efterlyser tydligare åtgärder mot etnisk diskriminering. Ett särskilt problem gäller diskriminering på arbetsmarknaden som drabbar personer med utländsk bakgrund.

Händelser som våldshandlingarna i Kärrtorp och attacker mot skolor måste motverkas. Därför vill vi ha skärpt lagstiftning mot rasistiska handlingar inklusive propaganda på internet. I rapporten uttrycks också oro över det ökande stödet för rasistiska och populistiska partier.

Tusentals människor, födda i Sverige eller utomlands, känner frustration på grund av utanförskap. Att Sverige huvudsakligen är ett tolerant land hjälper inte den som utsätts för rasism eller diskriminering. Att som Markus Uvell hänvisa till att det ser värre ut i andra länder är heller ingen tröst för den som drabbas. Sverige har en skyldighet att lyfta upp och åtgärda problemen med hänsyn till våra FN-åtaganden men framför allt av omsorg om alla de människor som drabbas. Alldeles nyligen har Ekot har förmedlat vittnesmål från hela landet om rasism i skolan. Att människor fortsätter att råka illa ut på grund av sin hudfärg, religion eller sexuella läggning är inte acceptabelt.

Under Almedalsveckan handlar omkring 200 seminarier om mångfaldsfrågor. Det är ett uttryck för behovet att diskutera frågorna. FN har erbjudit den svenska regeringen stöd att etablera en oberoende nationell MR-institution som bland annat kan stödja kommunernas antidiskrimineringsarbete. Om en sådan institution blir verklighet skulle det innebära att människors oro och rädsla i högre grad tas på allvar – och bidra till att skyddet för de mänskliga rättigheterna stärks också i Sverige.

Aleksander Gabelic
Ordförande i Svenska FN-förbundet

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Demokratin på tillbakagång i världen 

06 december, 2022 / Världshorisont

På global nivå är de senaste 32 årens demokratiska framsteg utraderade. Den bilden framgår av det svenska institutet V-Dems forskning. En likartad bild ger två andra institutioner som genomför globala demokratimätningar, Freedom House och tidningen The Economist. 

Läs mer

Unesco högrelevant när demokrati och rättigheter hotas 

05 december, 2022 / Världshorisont

Ett FN-organ som har särskild relevans för demokrati och yttrandefrihet är Unesco. Trots ett ovanligt kärvt samarbetsklimat i dessa frågor är det värdefullt att världens stater möts och samtalar, säger Anna-Karin Johansson, Svenska Unescorådets generalsekreterare.

Läs mer

Rekordstor nödappell från FN – fel tillfälle att minska FN-biståndet

01 december, 2022 / Nyheter

Torsdagens rekordstora humanitära appell från FN för världens mest utsatta understryker behovet av fortsatt starkt svenskt stöd till FN, säger Svenska FN-förbundet. 

Läs mer

Varningslampor blinkar för demokratin i Sverige 

30 november, 2022 / Världshorisont

De mätningar av demokratin som instituten V-Dem, Freedom House och tidningen The Economist genomför visar att Sverige är ett av de mest demokratiska länderna i världen. Det betyder inte att allt är frid och fröjd, konstaterar journalisten Mats Wingborg. 

Läs mer

Tro och tvivel – desinformation och demokratiutveckling i Europa

28 november, 2022 / Världshorisont

I skuggan av Rysslands krig mot Ukraina pågår ett annat ryskt angrepp mot Europa där desinformation används som vapen mot den europeiska demokratin. Världshorisont har intervjuat demokratiexperten Jaba Devdariani om sambanden mellan demokratiutveckling och desinformation. 

Läs mer

Internationella dagen mot våld mot kvinnor: Kvinnors rättigheter på tillbakagång

25 november, 2022 / Nyheter

Flickors och kvinnors rättigheter möter motstånd runt om i världen och utvecklingen i Iran och Afghanistan är alarmerande exempel. FN leder arbetet för global jämställdhet men varje medlemsstat måste tillse att flickors och kvinnors rättigheter respekteras.

Läs mer

Nato och kärnvapen: Risk för svagare svensk röst

25 november, 2022 / Nyheter

Ett svenskt Natomedlemskap skulle kunna bidra till att försvarsalliansen förbättrar sin hållning till nedrustningsfrågor. I praktiken har dock Sverige efter ansökan tonat ned sin nedrustningsvänliga linje, skriver Svenska FN-förbundet i ett remissyttrande.

Läs mer

Svenska FN-förbundet mötte Toily Kurbanov från UN-Volunteers  

22 november, 2022 / Nyheter

En tid som kräver gemensamma krafter och insatser kräver också volontärarbete. Svenska FN-förbundet mötte UN-Volunteers där Toily Kurbanov, chef för FN:s volontärprogram, svarade på några frågor kring vikten av volontärarbete i såväl dagens som framtidens samhälle.

Läs mer

Svag överenskommelse vid FN:s klimattoppmöte

21 november, 2022 / Nyheter

En positiv nyhet i form av en fond för skador och förluster men i övrigt mestadels besvikelser och otillräckliga åtaganden – så kan klimattoppmötet COP27 i Egypten sammanfattas.

Läs mer