fbpx
10 januari, 2015 /

Lägg ner EU:s stridsgrupper

Lägg ner EU:s snabbinsatsstyrka och styr om resurserna till de behov som FN har, skriver Svenska FN-förbundet i Svenska Dagbladet inför Folk och Försvars rikskonferens.

På söndagen startar Folk och Försvars rikskonferens i Sälen. På dagordningen står bland annat den säkerhetspolitiska kartan som ritas om i och med Rysslands aggression i östra Europa. Ryssland agerar även globalt och i FN på ett sätt som hotar internationell fred och säkerhet. Det påverkar det säkerhetspolitiska arbetet för Sverige och andra i såväl EU som FN.

Från den 1 januari leder Sverige för tredje gången Nordic Battlegroup. Den är en del av de insatsstyrkor som etablerades 2007 för att soldater från EU-länderna snabbt ska kunna skickas ut i konflikthärdar. Tanken att EU-länderna ska ha ständig beredskap är god, men i praktiken har det inte fungerat. Trots att nya konflikter ständigt bryter ut och många fredsfrämjande insatser behöver förstärkning har inte en enda insatsstyrka skickats ut. Åtta år har gått utan att EU-länderna, inklusive Sverige, har utnyttjat sin beredskap att gripa in där så krävs. Det är ett resursslöseri som också leder till onödigt humanitärt lidande i världens konfliktzoner.

Sverige stod senast värd för Nordic Battlegroup under första halvåret 2011. Också den stod stilla på hemmaplan. Riksrevisionen riktade senare stark kritik mot styrkans förmåga att utföra sitt uppdrag, den bristande politiska insynen och de skenande kostnaderna.

Stridsgruppskonceptet uppfyller inte målet att bidra till internationell fred och säkerhet. EU-länderna är uppenbarligen inte villiga att ta de gemensamma beslut som krävs. Eftersom Nordic Battlegroup 2015 sannolikt kommer att drabbas av samma öde som de tidigare stridsgrupperna måste hela konceptet ifrågasättas.

Medan stridsgruppskonceptet förlorar stöd ökar behovet av fredsfrämjande trupp i FN:s regi. Det gäller särskilt i Afrika, där FN alltid har dragit det tunga lasset. Svensk trupp, med god utbildningsnivå, ledningskapacitet, materialförsörjning och kunskaper om mänskliga rättigheter och jämställdhet, skulle kunna göra nytta på den konfliktplågade kontinenten. Trots det har huvuddelen av de svenska soldater som har tjänstgjort i utlandet de senaste åren funnits i EU- eller Nato-ledda insatser i exempelvis Kosovo och Afghanistan. Samtidigt har Sverige i stort sett avstått från att bidra militärt till FN-ledda fredsfrämjande insatser. Under de senaste sju åren har i snitt omkring 30 soldater funnits i sådana insatser varje månad.

Också det totala antalet svenskar i internationella insatser har sjunkit till historiskt låga nivåer. Det är rimligt att Sverige kontinuerligt håller upp till 2 000 soldater i internationell tjänst. Det var också en gång ett uttalat säkerhetspolitiskt mål. Det svenska underrättelsebidraget till FN-insatsen Minusma i Mali är ett välkommet trendbrott som måste följas av ytterligare bidrag. Andra oroshärdar där FN behöver stöd är Centralafrikanska republiken och Demokratiska republiken Kongo. Sverige har ett omfattande biståndssamarbete med flera afrikanska länder, men bidrar i mycket liten grad till säkerhetsinsatser på marken.

Efter nedläggningen av snabbinsatsbrigaden Shirbrig och EU-stridsgruppernas misslyckande är det hög tid att ompröva den säkerhetspolitiska fokuseringen på Europa och närområdet. Vi behöver åter en bred diskussion om svensk omvärlds- och säkerhetspolitik och hur vi bäst uppfyller våra åtaganden. Slutsatsen av de senaste åtta årens erfarenheter kan bara bli en: lägg ner EU:s snabbinsatsstyrka och styr om de resurser som i dag läggs på styrkan till de behov som FN har.

I sin summering av FN-året 2014 nyligen nämnde FN-chefen Ban Ki-moon några av de många utmaningar som världen står inför. Vid sidan av Syrien är det IS, Mellanösternkonflikten och Östeuropa – plus ebola, klimatförhandlingar och en ny utvecklingsagenda. FN:s kapacitet närmar sig smärtgränsen, sade Ban. Det gäller såväl det humanitära arbetet som det militära samarbetet. Här måste också Sverige som FN-medlem, som fredligt land med internationell utblick och som humanitär stormakt ta sitt ansvar.

Brett och långsiktigt arbete i FN för fred och säkerhet, utveckling och mänskliga rättigheter gynnar säkerheten globalt och i vårt närområde. Sverige måste tillsammans med övriga EU-länder ta konsekvenserna av misslyckandet för stridsgruppskonceptet och ompröva fokuseringen på resultatlösa EU-projekt. I stället bör vi, också från ett nationellt säkerhetsperspektiv, använda de verktyg för internationell fred och säkerhet som finns inom ramen för Förenta Nationerna.

Aleksander Gabelic, ordförande i Svenska FN-förbundet
Linda Nordin, generalsekreterare i Svenska FN-förbundet

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Polarisering leder till mer global stress

23 maj, 2024 / Nyheter

FN:s utvecklingsprogram UNDP höll i april en svensk lansering av den årliga rapporten Human development report. 

Läs mer

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer

Över 100 ungdomar samlas för konferens om mångfald och inkludering

26 april, 2024 / Nyheter

I helgen går Svenska FN-förbundets årliga UNg-konferens av stapeln. Syftet är att engagera, informera och uppmuntra ungdomars globala engagemang och tro på FN som central aktör i arbetet för en

Läs mer

“Jag kämpade mot mina föräldrar för att de inte skulle gifta bort mig” 

25 april, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundet bidrar genom projekt Flicka till arbetet för att förebygga barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien. Projektet har haft stora framsteg och flera orter har övergett de båda skadliga traditionerna. Covid-19 och konflikten i norra Etiopien har dock lett till att situationen återigen har förvärrats.  

Läs mer

Unric – europeiskt nav för FN-information 

19 april, 2024 / Nyheter

FN:s regionala informationskontor för Västeuropa, Unric, är en del av FN-sekretariatet. Arni Snaevarr är informatör för de nordiska länderna och arbetar med att sprida information om FN på olika språk.

Läs mer

Stort engagemang i Lunds FN-förening 

12 april, 2024 / Nyheter

Det finns ett stort engagemang i Lunds FN-förening som idag har över hundra medlemmar. Emiline Méry är nyvald ordförande i föreningen som jobbar med FN-frågor i fyra utskott.

Läs mer