fbpx
12 augusti, 2015 /

Vi uppmärksammar Internationella dagen för humanitärt arbete

Nedskärningar i livsmedelsbiståndet ökar matosäkerheten och desperationen bland Syriens flyktingar.

Sedan mars 2011 har Syrien varit drabbat av ett inbördeskrig som tvingat miljontals människor på flykt och för att överleva är många beroende av humanitär assistans i form av matpaket som delas ut av FN:s livsmedelsprogram. Trots att FN:s livsmedelsprogram levererar mat till miljontals behövande är läget fortsatt svårt och nedskärningar i biståndet har det senaste året försämrat situationen för många flyktingar. Därför fortsätter FN-förbundet att bedriva sin katastrofinsamling som sedan 2013 går till FN:s livsmedelsprograms arbete med att nå ut med livsmedelsbistånd till Syriens flyktingar.

Enligt FN:s livsmedelsprogram finns för närvarande 7,6 miljoner internflyktingar i Syrien, 12,2 miljoner människor i behov av humanitär hjälp och 9,8 miljoner människor i behov av livsmedelsbistånd. I juni 2015 levererade FN:s livsmedelsprogram tillräckligt med mat för att hjälpa över 4,1 miljoner civila. Mat till 800 000 civila nådde svåra konfliktområden och 10 000 personer i norra ar-Raqqah nåddes för första gången på över åtta månader tack vare att assistansen till civilbefolkningen på svåråtkomliga områden blivit bättre sedan början av 2015.

Trots dessa framsteg försämrade fortsatta strider det humanitära läget i Syrien under första halvan av 2015. Det humanitära behovet ökar samtidigt som matpaketen under det senaste året blivit mindre och färre. Resurserna har blivit alltmer sällsynta till följd av konkurrerande humanitära kriser och Syrien får mindre stöd än tidigare år vilket lett till större sårbarhet och livsmedelsosäkerhet. Jordaniens, Turkiets, Egyptens och Iraks flyktingar har alla fått minskat livsmedelsbistånd och effekterna av nedskärningarna har för många flyktingar varit förödande. Fältenkäter och intervjuer med 19 000 hushåll genomförs just nu för att förstå flyktingarnas situation samt konsekvenserna av minskat bistånd. Om de skulle sluta få livsmedelsbistånd svarade en tredjedel att de skulle leta efter olagliga eller tillfälliga jobb, de som hade möjlighet sa att de skulle söka asyl någon annanstans.

Livsmedelsbiståndet har reducerats för 1,6 miljoner mottagare och nedskärningarna har lett till att många hushåll hamnat under fattigdomsgränsen och förlorat sin livsmedelssäkerhet. Till skillnad från många fattiga länder där flickor tas från skolan för att arbeta i hemmet har det blivit vanligt att familjer skickar sina söner att jobba i stället för att låta dem gå i skolan. Det beror på att det i många fall inte finns något hem att ta hand om och att familjen behöver pengar till mat. I Jordanien skickar 12 procent fler familjer sina pojkar att jobba än för bara ett år sedan. En annan konsekvens är att flyktingfamiljer för att säkra sina matbehov ofta tar exploaterande, socialt nedbrytande eller högriskjobb och därmed riskerar att skadas eller deporteras. Aisha, 26, i Jordanien berättar om hur hon för första gången tog med sig sina barn för att tigga pengar för att hon inte såg någon annan utväg efter att ha fått ett SMS från FN:s livsmedelsprogram om att hennes familjs livsmedelsbistånd skulle minskas. I Libanon har levnadsvillkoren för över 1,1 miljoner flyktingar försämrats det senaste året. Proportionen livsmedelssäkra familjer minskar och många familjer har börjat köpa mat på kredit. Återigen är kvinnorna mest utsatta, då hushåll styrda av kvinnor är mer sårbara på grund av att kvinnor i Mellanöstern ofta prioriterar att deras barn och män får äta först. För att hjälpa kvinnorna finns ett stödprogram som förser gravida och ammande kvinnor med tillräcklig näring.

Vissa länder tar bättre hand om flyktingarna än andra. I Turkiet finns den största andelen syriska flyktingar, 2 miljoner, och här hjälpte den turkiska regeringen över nio flyktingläger då FN:s livsmedelsprogram inte hade tillräcklig finansiering. Irak är det enda landet i regionen där syriska flyktingar blir erbjudna arbetstillstånd och därför kan betala en del av maten själva, vilket gör att de inte tigger eller har exploaterande jobb i lika stor utsträckning. Efter intervjuer gjorda i flyktinglägren har det konstaterats att syriska flyktingar i irakiska läger är någorlunda livsmedelssäkra och matsubventionerna därför bör ges till människor som behöver dem mer.

I lägesrapporten för april 2015 skrevs det att 125 000 mottagare i Libanon och Egypten bedömdes kunna sörja för sitt eget matsäkerhetsbehov och att det från maj inte längre fanns något behov av fler matkuponger. Detta visade sig i viss mån vara fel och de som drabbats av nedskärningarna har fått en betydligt svårare tillvaro. FN:s livsmedelsprogram är beroende av ytterligare finansiering och räknar för närvarande med att fler nedskärningar i livsmedelsbiståndet måste göras. Om inte finansieringen säkras i tid kan FN:s livsmedelsprogram behöva avbryta viss assistans. Trots generösa givare fortsätter underskott i finansieringen att leda till en minskning av biståndsassistansen i nästan alla länder i den syriska regionen.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Polarisering leder till mer global stress

23 maj, 2024 / Nyheter

FN:s utvecklingsprogram UNDP höll i april en svensk lansering av den årliga rapporten Human development report. 

Läs mer

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer

Över 100 ungdomar samlas för konferens om mångfald och inkludering

26 april, 2024 / Nyheter

I helgen går Svenska FN-förbundets årliga UNg-konferens av stapeln. Syftet är att engagera, informera och uppmuntra ungdomars globala engagemang och tro på FN som central aktör i arbetet för en

Läs mer

“Jag kämpade mot mina föräldrar för att de inte skulle gifta bort mig” 

25 april, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundet bidrar genom projekt Flicka till arbetet för att förebygga barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien. Projektet har haft stora framsteg och flera orter har övergett de båda skadliga traditionerna. Covid-19 och konflikten i norra Etiopien har dock lett till att situationen återigen har förvärrats.  

Läs mer

Unric – europeiskt nav för FN-information 

19 april, 2024 / Nyheter

FN:s regionala informationskontor för Västeuropa, Unric, är en del av FN-sekretariatet. Arni Snaevarr är informatör för de nordiska länderna och arbetar med att sprida information om FN på olika språk.

Läs mer

Stort engagemang i Lunds FN-förening 

12 april, 2024 / Nyheter

Det finns ett stort engagemang i Lunds FN-förening som idag har över hundra medlemmar. Emiline Méry är nyvald ordförande i föreningen som jobbar med FN-frågor i fyra utskott.

Läs mer