fbpx
5 juni, 2014 /

”Klimatfrågan allt viktigare”

Klimatfrågan stod i fokus vid ett seminarium som FN-förbundet arrangerade den 4 juni. Talade gjorde Sveriges klimatambassadör Anna Lindstedt och klimatforskaren Adis Dzebo från Stockholm Environment Institute. FN-förbundets ordförande Aleksander Gabelic deltog i panelen och förbundets generalsekreterare Linda Nordin ledde diskussionerna.

Anna Lindstedt leder den svenska delegationen vid FN:s klimatförhandlingar som sker inom ramen för FN:s ramkonvention om klimatförändringar (UN Framework Convention on Climate Change, UNFCCC). Hon beskrev en komplicerad process med mängder av delfrågor och nivåer. Nästa klimattoppmöte äger rum i Lima, Peru, i december och ett år senare är det meningen att ett nytt globalt klimatavtal ska kunna slutas vid ett motsvarande möte i Paris.

Förhandlingarna handlar främst om vilka utsläppsminskningar länderna ska utfästa sig att göra och om den anpassning som måste göras till de klimatförändringar som vi redan ser. Vid sidan av de regelrätta förhandlingarna pågår arbetet med att inrätta den globala gröna klimatfond som man redan enats om.

Anna Lindstedt menade att framsteg sker i förhandlingarna och att politiska signaler från nyckelaktörer som USA och Kina visar att de tar klimatfrågan på största allvar. I ett svenskt sammanhang var EU-valet en indikator på att svenska folket tycker att miljö och klimat är allt viktigare, fortsatte hon. Hon efterlyste ett samhällskontrakt mellan alla olika aktörer och menade att miljö och klimat är frågor som måste inlemmas i all verksamheter och på alla nivåer. Politikerna måste skapa incitament till en sådan omställning, betonade hon.

Adis Dzebo berättade om den femte stora syntesrapporten (”AR5”) från FN:s klimatpanel IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). Delar av rapporten har redan släppts och den sammanfattande slutrapporten kommer i höst.

Skillnaden jämfört med AR4 som släpptes 2007 är att kunskapsbasen den här gången är mycket större och att mycket stor vikt läggs vid frågan om anpassning till de pågående klimatförändringarna. Generellt gäller att länder som anpassar sig kommer att klara förändringarna mycket bättre. Samtidigt skiljer sig förutsättningarna för anpassning kraftigt åt mellan olika regioner. Sverige kommer till exempel inte alls att drabbas lika hårt som många länder i Afrika och ett antal små önationer. Genom globaliseringen hänger dock alla länder i världen samman och Sverige kommer att påverkas kraftigt när det gäller t ex handelsförhållanden, nya biologiska arter och migration. På så sätt är anpassning en sant global fråga.

Aleksander Gabelic framhöll att Sverige har mycket att bidra med när det gäller grön teknik. Han framhöll Tyskland som ett exempel på en viktig aktör som kommer att ligga långt framme när det gäller den nya miljötekniken och menade att Sverige nu måste hänga med. EU behöver göra spelplanen tydlig för näringslivet för att driva utvecklingen i rätt riktning, betonade Gabelic.

Läs mer om klimatfrågan på www.naturvardsverket.se/klimat och www.ipcc.ch.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Barns och ungas inflytande måste öka i alla frågor

05 juni, 2023 / Världshorisont

I flera uppmärksammade fall de senaste åren har barn ställt stater till svars för att de inte agerat tillräckligt för att bromsa klimatförändringarna. FN:s barnfond Unicef följer utvecklingen.

Läs mer

Nytt samarbete med FN-förbundet i Albanien

24 maj, 2023 / Nyheter

En delegation från Albaniens FN-förbund besökte i veckan Svenska FN-förbundets kansli i Stockholm för att signera ett samarbetsavtal mellan organisationerna. Svenska FN-förbundets internationella programansvariga, Mikaela Engwall, berättar om det nya partnerskapet.

Läs mer

FN-hjälp mot alla odds

16 maj, 2023 / Nyheter

I Afghanistan har talibanstyret förbjudit kvinnor att arbeta i internationella hjälpinsatser. Beslutet innebär ytterligare inskränkningar av kvinnors rättigheter i landet. Läs om hur FN bedriver humanitär verksamhet i en av världens svåraste situationer.

Läs mer

Unga i FN vill ha färre tal och mer dialog

11 maj, 2023 / Världshorisont

Dagens unga är morgondagens beslutsfattare. I rapporten ”Our common agenda” lyfter FN:s generalsekreterare António Guterres fram vikten av att lyssna till, och arbeta med, unga. Men hur väl är FN rustat för att låta unga tar mer plats i rummet? Och blir de lyssnade till?

Läs mer

Öppet brev till Sveriges statsminister

02 maj, 2023 / Nyheter

Omkring 40 organisationer skriver ett öppet brev till statsminister Ulf Kristersson om framtiden för Institutet för mänskliga rättigheter. Läs brevet här!

Läs mer

Glokala Sverige avslutades 30 april

02 maj, 2023 / Nyheter

Den 30 april 2023 avslutades samverkansprojektet Glokala Sverige. Samtliga 21 regioner och 189 kommuner deltog i projektet vid nedläggningen. Kommunikations- och utbildningsprojektet Glokala Sverige har pågått sedan 2018 med finansiering

Läs mer

Edik kämpar för ett demokratiskt samhälle 

30 april, 2023 / Världshorisont

20-årige Edik Kamalian är engagerad i det georgiska FN-förbundet UNAG. Han är en av många unga georgier som i mars i år tillsammans genom omfattande protester lyckades stoppa en lag som skulle ha fört landet i auktoritär riktning. 

Läs mer

Mänskliga rättigheter i föränderliga tider

28 april, 2023 / Blogg

Det är på många sätt en besynnerlig tid vi lever i. De snabba svängningarna i politiken och i världen är något vi alla märker av på olika sätt. Ett område som utmanas är mänskliga rättigheter.

Läs mer

Ny rapport: Arbetsgrupp presenterar förslag för stärkt FN-samarbete

19 april, 2023 / Nyheter

Världens länder behöver agera på sex områden för att stärka det globala samarbetet. Det säger en rådgivande högnivågrupp under ledning av Sveriges tidigare statsminister Stefan Löfven och Liberias tidigare president Ellen Johnson Sirleaf.

Läs mer