5 juni, 2014 /

”Klimatfrågan allt viktigare”

Klimatfrågan stod i fokus vid ett seminarium som FN-förbundet arrangerade den 4 juni. Talade gjorde Sveriges klimatambassadör Anna Lindstedt och klimatforskaren Adis Dzebo från Stockholm Environment Institute. FN-förbundets ordförande Aleksander Gabelic deltog i panelen och förbundets generalsekreterare Linda Nordin ledde diskussionerna.

Anna Lindstedt leder den svenska delegationen vid FN:s klimatförhandlingar som sker inom ramen för FN:s ramkonvention om klimatförändringar (UN Framework Convention on Climate Change, UNFCCC). Hon beskrev en komplicerad process med mängder av delfrågor och nivåer. Nästa klimattoppmöte äger rum i Lima, Peru, i december och ett år senare är det meningen att ett nytt globalt klimatavtal ska kunna slutas vid ett motsvarande möte i Paris.

Förhandlingarna handlar främst om vilka utsläppsminskningar länderna ska utfästa sig att göra och om den anpassning som måste göras till de klimatförändringar som vi redan ser. Vid sidan av de regelrätta förhandlingarna pågår arbetet med att inrätta den globala gröna klimatfond som man redan enats om.

Anna Lindstedt menade att framsteg sker i förhandlingarna och att politiska signaler från nyckelaktörer som USA och Kina visar att de tar klimatfrågan på största allvar. I ett svenskt sammanhang var EU-valet en indikator på att svenska folket tycker att miljö och klimat är allt viktigare, fortsatte hon. Hon efterlyste ett samhällskontrakt mellan alla olika aktörer och menade att miljö och klimat är frågor som måste inlemmas i all verksamheter och på alla nivåer. Politikerna måste skapa incitament till en sådan omställning, betonade hon.

Adis Dzebo berättade om den femte stora syntesrapporten (”AR5”) från FN:s klimatpanel IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). Delar av rapporten har redan släppts och den sammanfattande slutrapporten kommer i höst.

Skillnaden jämfört med AR4 som släpptes 2007 är att kunskapsbasen den här gången är mycket större och att mycket stor vikt läggs vid frågan om anpassning till de pågående klimatförändringarna. Generellt gäller att länder som anpassar sig kommer att klara förändringarna mycket bättre. Samtidigt skiljer sig förutsättningarna för anpassning kraftigt åt mellan olika regioner. Sverige kommer till exempel inte alls att drabbas lika hårt som många länder i Afrika och ett antal små önationer. Genom globaliseringen hänger dock alla länder i världen samman och Sverige kommer att påverkas kraftigt när det gäller t ex handelsförhållanden, nya biologiska arter och migration. På så sätt är anpassning en sant global fråga.

Aleksander Gabelic framhöll att Sverige har mycket att bidra med när det gäller grön teknik. Han framhöll Tyskland som ett exempel på en viktig aktör som kommer att ligga långt framme när det gäller den nya miljötekniken och menade att Sverige nu måste hänga med. EU behöver göra spelplanen tydlig för näringslivet för att driva utvecklingen i rätt riktning, betonade Gabelic.

Läs mer om klimatfrågan på www.naturvardsverket.se/klimat och www.ipcc.ch.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Krigsförbrytelser i Ukraina: Omfattande samarbete för att skipa rättvisa

29 september, 2022 / Världshorisont

Medan kriget rasar i Ukraina har arbetet med att skipa rättvisa redan börjat. Hittills har över 20 000 anmälningar om misstänkta övergrepp kommit in. Även Internationella brottmålsdomstolen ICC har inlett förundersökningar i landet.

Läs mer

Sverige avstår nedrustningstal i FN

26 september, 2022 / Nyheter

Måndagen den 26 september, på kvällen svensk tid, högtidlighålls i New York FN:s dag för totalt avskaffande av kärnvapen. Sverige har ofta hållit anföranden på dessa högnivåmöten, men i år erfar Svenska FN-förbundet att Sverige väljer att avstå från att tala.

Läs mer

Misslyckat NPT-möte och fortsatt stillestånd i kärnvapenfrågan

26 september, 2022 / Världshorisont

Under sommaren har två viktiga kärnvapenkonferenser ägt rum. Sveriges agerande i sammanhanget är fortsatt en besvikelse, menar FN-förbundet.

Läs mer

Situationen i Nagorno-Karabach

23 september, 2022 / Nyheter

Konflikten mellan Armenien och Azerbajdzjan om landområdet Nagorno-Karabach har åter blossat upp. Vi redogör för den senaste tidens utveckling och FN:s och omvärldens agerande.

Läs mer

”Låt inte kärnvapen användas i våra namn”

23 september, 2022 / Debattartiklar

Ett Nato-medlemskap innebär att Sverige kan komma att delta i Natos planeringsgrupp för kärnvapenfrågor. Skulle Nato besluta om en kärnvapenattack blir Sverige medskyldigt till hundratusentals människors död och lidande, skriver Svenska FN-förbundet tillsammans med representanter för flera fredsorganisationer.

Läs mer

Tre röster om ”Our common agenda”

21 september, 2022 / Världshorisont

FN-chefens rapport ”Our common agenda” innehåller mängder med idéer och förslag som rör FN-samarbetet och världssamfundets förmåga att möta vår tids stora utmaningar. Hur ska man se på rapporten och vad är viktigast i den? Anna Karin Eneström, Sveriges FN-ambassadör, Albin Oskarsson, ordförande i Göteborgs FN-förening, samt Ulrika Modéer, chef inom FN:s utvecklingsprogram UNDP, svarar här på Världshorisonts frågor.

Läs mer

Klaudia från Malmö får pris som Årets FN-ungdom

20 september, 2022 / Pressmeddelanden

Klaudia Zielinska, aktiv i Malmö FN-förening, tog i lördags emot Svenska FN-förbundets utmärkelse Årets FN-ungdom vid förbundets inspirationshelg i Skåne.

Läs mer

Håll löftena om FN och biståndet!

16 september, 2022 / Nyheter

Oavsett hur regeringsförhandlingarna faller ut måste riksdagens partier stå fast vid sina löften om stöd för FN och det bistånd som möjliggör bättre levnadsvillkor för miljoner människor, säger Svenska FN-förbundet efter att rösterna i valet 2022 räknats.

Läs mer

Världen brinner – men det återspeglas inte i valrörelsen

08 september, 2022 / Debattartiklar

Den som vill motverka höga el- och matpriser, rädda klimatet och förebygga nya flyktingkatastrofer måste förstå hur världen hänger samman – och ge sitt stöd till det långsiktiga gemensamma arbetet för en bättre värld. Ändå saknas de internationella frågorna i årets valrörelse, skriver FN:s tidigare vice generalsekreterare Jan Eliasson och Svenska FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson i Dagens industri.

Läs mer