fbpx
5 juni, 2014 /

”Klimatfrågan allt viktigare”

Klimatfrågan stod i fokus vid ett seminarium som FN-förbundet arrangerade den 4 juni. Talade gjorde Sveriges klimatambassadör Anna Lindstedt och klimatforskaren Adis Dzebo från Stockholm Environment Institute. FN-förbundets ordförande Aleksander Gabelic deltog i panelen och förbundets generalsekreterare Linda Nordin ledde diskussionerna.

Anna Lindstedt leder den svenska delegationen vid FN:s klimatförhandlingar som sker inom ramen för FN:s ramkonvention om klimatförändringar (UN Framework Convention on Climate Change, UNFCCC). Hon beskrev en komplicerad process med mängder av delfrågor och nivåer. Nästa klimattoppmöte äger rum i Lima, Peru, i december och ett år senare är det meningen att ett nytt globalt klimatavtal ska kunna slutas vid ett motsvarande möte i Paris.

Förhandlingarna handlar främst om vilka utsläppsminskningar länderna ska utfästa sig att göra och om den anpassning som måste göras till de klimatförändringar som vi redan ser. Vid sidan av de regelrätta förhandlingarna pågår arbetet med att inrätta den globala gröna klimatfond som man redan enats om.

Anna Lindstedt menade att framsteg sker i förhandlingarna och att politiska signaler från nyckelaktörer som USA och Kina visar att de tar klimatfrågan på största allvar. I ett svenskt sammanhang var EU-valet en indikator på att svenska folket tycker att miljö och klimat är allt viktigare, fortsatte hon. Hon efterlyste ett samhällskontrakt mellan alla olika aktörer och menade att miljö och klimat är frågor som måste inlemmas i all verksamheter och på alla nivåer. Politikerna måste skapa incitament till en sådan omställning, betonade hon.

Adis Dzebo berättade om den femte stora syntesrapporten (”AR5”) från FN:s klimatpanel IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). Delar av rapporten har redan släppts och den sammanfattande slutrapporten kommer i höst.

Skillnaden jämfört med AR4 som släpptes 2007 är att kunskapsbasen den här gången är mycket större och att mycket stor vikt läggs vid frågan om anpassning till de pågående klimatförändringarna. Generellt gäller att länder som anpassar sig kommer att klara förändringarna mycket bättre. Samtidigt skiljer sig förutsättningarna för anpassning kraftigt åt mellan olika regioner. Sverige kommer till exempel inte alls att drabbas lika hårt som många länder i Afrika och ett antal små önationer. Genom globaliseringen hänger dock alla länder i världen samman och Sverige kommer att påverkas kraftigt när det gäller t ex handelsförhållanden, nya biologiska arter och migration. På så sätt är anpassning en sant global fråga.

Aleksander Gabelic framhöll att Sverige har mycket att bidra med när det gäller grön teknik. Han framhöll Tyskland som ett exempel på en viktig aktör som kommer att ligga långt framme när det gäller den nya miljötekniken och menade att Sverige nu måste hänga med. EU behöver göra spelplanen tydlig för näringslivet för att driva utvecklingen i rätt riktning, betonade Gabelic.

Läs mer om klimatfrågan på www.naturvardsverket.se/klimat och www.ipcc.ch.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Polarisering leder till mer global stress

23 maj, 2024 / Nyheter

FN:s utvecklingsprogram UNDP höll i april en svensk lansering av den årliga rapporten Human development report. 

Läs mer

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer

Över 100 ungdomar samlas för konferens om mångfald och inkludering

26 april, 2024 / Nyheter

I helgen går Svenska FN-förbundets årliga UNg-konferens av stapeln. Syftet är att engagera, informera och uppmuntra ungdomars globala engagemang och tro på FN som central aktör i arbetet för en

Läs mer

“Jag kämpade mot mina föräldrar för att de inte skulle gifta bort mig” 

25 april, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundet bidrar genom projekt Flicka till arbetet för att förebygga barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien. Projektet har haft stora framsteg och flera orter har övergett de båda skadliga traditionerna. Covid-19 och konflikten i norra Etiopien har dock lett till att situationen återigen har förvärrats.  

Läs mer

Unric – europeiskt nav för FN-information 

19 april, 2024 / Nyheter

FN:s regionala informationskontor för Västeuropa, Unric, är en del av FN-sekretariatet. Arni Snaevarr är informatör för de nordiska länderna och arbetar med att sprida information om FN på olika språk.

Läs mer

Stort engagemang i Lunds FN-förening 

12 april, 2024 / Nyheter

Det finns ett stort engagemang i Lunds FN-förening som idag har över hundra medlemmar. Emiline Méry är nyvald ordförande i föreningen som jobbar med FN-frågor i fyra utskott.

Läs mer