fbpx
5 juni, 2014 /

”Klimatfrågan allt viktigare”

Klimatfrågan stod i fokus vid ett seminarium som FN-förbundet arrangerade den 4 juni. Talade gjorde Sveriges klimatambassadör Anna Lindstedt och klimatforskaren Adis Dzebo från Stockholm Environment Institute. FN-förbundets ordförande Aleksander Gabelic deltog i panelen och förbundets generalsekreterare Linda Nordin ledde diskussionerna.

Anna Lindstedt leder den svenska delegationen vid FN:s klimatförhandlingar som sker inom ramen för FN:s ramkonvention om klimatförändringar (UN Framework Convention on Climate Change, UNFCCC). Hon beskrev en komplicerad process med mängder av delfrågor och nivåer. Nästa klimattoppmöte äger rum i Lima, Peru, i december och ett år senare är det meningen att ett nytt globalt klimatavtal ska kunna slutas vid ett motsvarande möte i Paris.

Förhandlingarna handlar främst om vilka utsläppsminskningar länderna ska utfästa sig att göra och om den anpassning som måste göras till de klimatförändringar som vi redan ser. Vid sidan av de regelrätta förhandlingarna pågår arbetet med att inrätta den globala gröna klimatfond som man redan enats om.

Anna Lindstedt menade att framsteg sker i förhandlingarna och att politiska signaler från nyckelaktörer som USA och Kina visar att de tar klimatfrågan på största allvar. I ett svenskt sammanhang var EU-valet en indikator på att svenska folket tycker att miljö och klimat är allt viktigare, fortsatte hon. Hon efterlyste ett samhällskontrakt mellan alla olika aktörer och menade att miljö och klimat är frågor som måste inlemmas i all verksamheter och på alla nivåer. Politikerna måste skapa incitament till en sådan omställning, betonade hon.

Adis Dzebo berättade om den femte stora syntesrapporten (”AR5”) från FN:s klimatpanel IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). Delar av rapporten har redan släppts och den sammanfattande slutrapporten kommer i höst.

Skillnaden jämfört med AR4 som släpptes 2007 är att kunskapsbasen den här gången är mycket större och att mycket stor vikt läggs vid frågan om anpassning till de pågående klimatförändringarna. Generellt gäller att länder som anpassar sig kommer att klara förändringarna mycket bättre. Samtidigt skiljer sig förutsättningarna för anpassning kraftigt åt mellan olika regioner. Sverige kommer till exempel inte alls att drabbas lika hårt som många länder i Afrika och ett antal små önationer. Genom globaliseringen hänger dock alla länder i världen samman och Sverige kommer att påverkas kraftigt när det gäller t ex handelsförhållanden, nya biologiska arter och migration. På så sätt är anpassning en sant global fråga.

Aleksander Gabelic framhöll att Sverige har mycket att bidra med när det gäller grön teknik. Han framhöll Tyskland som ett exempel på en viktig aktör som kommer att ligga långt framme när det gäller den nya miljötekniken och menade att Sverige nu måste hänga med. EU behöver göra spelplanen tydlig för näringslivet för att driva utvecklingen i rätt riktning, betonade Gabelic.

Läs mer om klimatfrågan på www.naturvardsverket.se/klimat och www.ipcc.ch.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

USA la veto mot vapenvila i Gaza

09 december, 2023 / Nyheter

Trots enormt lidande i Gaza stoppades ett förslag om humanitär vapenvila i säkerhetsrådet på fredagen. Att rådet därmed går emot FN-chefens initiativ i frågan är olyckligt, säger FN-förbundet.

Läs mer

FN och mänskliga rättigheter: Jubileum med nya utmaningar 

08 december, 2023 / Nyheter

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna fyller 75 år den 10 december 2023. I en orolig värld måste vi alla stå upp för våra rättigheter, skriver Svenska FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson och företrädare för FN-rörelsen i hela landet.

Läs mer

MR-förklaringen 75 år – Mänskliga rättigheter hindrar krig och bygger fred 

07 december, 2023 / Världshorisont

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna fyller 75 år i december 2023. Mot bakgrund av oron i världen är den högst aktuell. Ursprungstanken bakom dokumentet är att förhindra att kriser och konflikter uppstår.

Läs mer

Årets FN-supporter: Vi måste hjälpas åt för att förändra

05 december, 2023 / Nyheter

36 år som ordförande och desto fler som engagerad medmänniska och förespråkare för FN:s kärnfrågor. Gunilla Grunditz från Varberg är Årets FN-supporter och hon menar att vägen framåt kräver samarbete och engagemang.

Läs mer

Viktig domstol skipar rättvisa vid omfattande förbrytelser 

01 december, 2023 / Världshorisont

Internationella brottmålsdomstolen ICC får allt större betydelse när det gäller att pröva och döma individer vid grova kränkningar mot mänskliga rättigheter och humanitär rätt.

Läs mer

FN hjälper i Gaza

29 november, 2023 / Nyheter

Tusentals människor har dödats i Hamas terrorattack den 7 oktober och Israels vedergällningskrig. Vapenvilan ger FN möjlighet att bistå skadade och behövande med humanitär hjälp.

Läs mer

”Många gravida dör i konflikter”

24 november, 2023 / Världshorisont

Flickor och kvinnor är särskilt utsatta i samband med kriser och konflikter. UNFPA, FN:s befolkningsfond, förklarar varför.

Läs mer

Årets FN-vän: Från ord till handling för Ukraina

22 november, 2023 / Nyheter

Talet om ökat svenskt stöd till Ukraina måste bli verklighet och alla kan göra en insats, säger Peter Ingvarsson i aktionsgruppen Ryssland ut ur Ukraina. Möt Årets FN-vän och läs om hur du kan engagera dig för Ukraina!

Läs mer

MR-brott i Iran – Efter 35 år väntar Sima fortfarande på upprättelse 

21 november, 2023 / Världshorisont

Sima Mirzaei förlorade sju familjemedlemmar 1988 när den iranska regimen avrättade tusentals politiska fångar. Allt hon önskar idag är att de ansvariga ska ställas inför rätta.

Läs mer