fbpx
7 augusti, 2015 /

Historiska globala utvecklingsmål

Överenskommelsen mellan FN:s medlemsländer om en ny global utvecklingsagenda är historisk, skriver Aleksander Gabelic, ordförande i Svenska FN-förbundet.

FN:s 193 medlemsländer har enats om en ny plan för hållbar utveckling. Det skedde när dokumentet ”Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development” antogs den 2 augusti i New York. Därmed har världens länder nu lagt grunden för en fortsättning på det arbete för en bättre värld som inleddes vid millennietoppmötet år 2000.

Det finns all anledning att välkomna överenskommelsen som är resultatet av flera års tuffa förhandlingar. Den nya agendan bygger på FN:s åtta millenniemål men går längre eftersom den också adresserar orsakerna till fattigdom och samtidigt tar nödvändiga miljöhänsyn.

Jämställdhet och flickors och kvinnors rättigheter återkommer på flera ställen i dokumentet. Här finns bland annat krav på att stoppa barnäktenskap och könsstympning. Att dessutom SRHR-frågor (sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter) finns med, om än med en något försvagad skrivning, är glädjande mot bakgrund av att de länge har mött hårt motstånd i det internationella samarbetet. Sverige och andra länder har här gjort ett viktigt arbete.

Dokumentet från New York beskrivs som en överenskommelse för människor, planeten och för välstånd, fred och partnerskap. Mänskligheten ska befrias från fattigdomens tyranni, skriver länderna och understryker att hållbar utveckling förutsätter att fattigdomen utrotas i alla dess former. Respekt för mänskliga rättigheter, rättsstatens principer och icke-diskriminering är andra viktiga inslag.

Den nya agendan är anpassad till en modern värld. Den innehåller krav på infrastruktur och hållbar industrialisering samt på hållbar tillväxt och schysta arbetsvillkor. Ungdomsarbetslöshet och kvinnors ekonomiska villkor nämns särskilt. Det uppmuntrar också till ett nära samarbete med näringslivet.

Den nya utvecklingsagendan omfattar 17 mål och 169 delmål för att utrota fattigdom och bekämpa ojämlikhet. Under förhandlingarna har regeringar, näringsliv och organisationer konsulterats och överenskommelsen är väl förankrad. Den är också en del av ett bredare arbete som omfattar även utvecklingsfinansiering och det kommande klimatmötet i Paris i december. Senast år 2030 ska de omfattande löftena vara uppfyllda.

Överenskommelsen lägger grunden för ett historiskt avtal. Att i praktiken alla världens länder har ställt sig bakom den nya deklarationen ökar genomslaget och förutsättningarna för att uppnå socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling. Millenniemålen har bidragit till stora förbättringar på flera områden men fortfarande återstår mycket att göra.

Det nya dokumentet antas formellt när drygt 150 världens stats- och regeringschefer samlas i FN-högkvarteret den 25-27 september. Därefter återstår den stora utmaningen, nämligen att leverera vad man har lovat under de kommande femton åren.

Aleksander Gabelic
Ordförande i Svenska FN-förbundet

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer

Över 100 ungdomar samlas för konferens om mångfald och inkludering

26 april, 2024 / Nyheter

I helgen går Svenska FN-förbundets årliga UNg-konferens av stapeln. Syftet är att engagera, informera och uppmuntra ungdomars globala engagemang och tro på FN som central aktör i arbetet för en

Läs mer

“Jag kämpade mot mina föräldrar för att de inte skulle gifta bort mig” 

25 april, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundet bidrar genom projekt Flicka till arbetet för att förebygga barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien. Projektet har haft stora framsteg och flera orter har övergett de båda skadliga traditionerna. Covid-19 och konflikten i norra Etiopien har dock lett till att situationen återigen har förvärrats.  

Läs mer

Unric – europeiskt nav för FN-information 

19 april, 2024 / Nyheter

FN:s regionala informationskontor för Västeuropa, Unric, är en del av FN-sekretariatet. Arni Snaevarr är informatör för de nordiska länderna och arbetar med att sprida information om FN på olika språk.

Läs mer

Stort engagemang i Lunds FN-förening 

12 april, 2024 / Nyheter

Det finns ett stort engagemang i Lunds FN-förening som idag har över hundra medlemmar. Emiline Méry är nyvald ordförande i föreningen som jobbar med FN-frågor i fyra utskott.

Läs mer

Fortfarande hinder för hjälp till Gaza

11 april, 2024 / Nyheter

Trots en resolution i säkerhetsrådet nyligen fortsätter Israel att hindra tillträde till Gaza för FN:s humanitära organisationer.

Läs mer