7 augusti, 2015 /

Historiska globala utvecklingsmål

Överenskommelsen mellan FN:s medlemsländer om en ny global utvecklingsagenda är historisk, skriver Aleksander Gabelic, ordförande i Svenska FN-förbundet.

FN:s 193 medlemsländer har enats om en ny plan för hållbar utveckling. Det skedde när dokumentet ”Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development” antogs den 2 augusti i New York. Därmed har världens länder nu lagt grunden för en fortsättning på det arbete för en bättre värld som inleddes vid millennietoppmötet år 2000.

Det finns all anledning att välkomna överenskommelsen som är resultatet av flera års tuffa förhandlingar. Den nya agendan bygger på FN:s åtta millenniemål men går längre eftersom den också adresserar orsakerna till fattigdom och samtidigt tar nödvändiga miljöhänsyn.

Jämställdhet och flickors och kvinnors rättigheter återkommer på flera ställen i dokumentet. Här finns bland annat krav på att stoppa barnäktenskap och könsstympning. Att dessutom SRHR-frågor (sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter) finns med, om än med en något försvagad skrivning, är glädjande mot bakgrund av att de länge har mött hårt motstånd i det internationella samarbetet. Sverige och andra länder har här gjort ett viktigt arbete.

Dokumentet från New York beskrivs som en överenskommelse för människor, planeten och för välstånd, fred och partnerskap. Mänskligheten ska befrias från fattigdomens tyranni, skriver länderna och understryker att hållbar utveckling förutsätter att fattigdomen utrotas i alla dess former. Respekt för mänskliga rättigheter, rättsstatens principer och icke-diskriminering är andra viktiga inslag.

Den nya agendan är anpassad till en modern värld. Den innehåller krav på infrastruktur och hållbar industrialisering samt på hållbar tillväxt och schysta arbetsvillkor. Ungdomsarbetslöshet och kvinnors ekonomiska villkor nämns särskilt. Det uppmuntrar också till ett nära samarbete med näringslivet.

Den nya utvecklingsagendan omfattar 17 mål och 169 delmål för att utrota fattigdom och bekämpa ojämlikhet. Under förhandlingarna har regeringar, näringsliv och organisationer konsulterats och överenskommelsen är väl förankrad. Den är också en del av ett bredare arbete som omfattar även utvecklingsfinansiering och det kommande klimatmötet i Paris i december. Senast år 2030 ska de omfattande löftena vara uppfyllda.

Överenskommelsen lägger grunden för ett historiskt avtal. Att i praktiken alla världens länder har ställt sig bakom den nya deklarationen ökar genomslaget och förutsättningarna för att uppnå socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling. Millenniemålen har bidragit till stora förbättringar på flera områden men fortfarande återstår mycket att göra.

Det nya dokumentet antas formellt när drygt 150 världens stats- och regeringschefer samlas i FN-högkvarteret den 25-27 september. Därefter återstår den stora utmaningen, nämligen att leverera vad man har lovat under de kommande femton åren.

Aleksander Gabelic
Ordförande i Svenska FN-förbundet

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Annekteringarna av ukrainska regioner är ett brott mot folkrätten

30 september, 2022 / Nyheter

Svenska FN-förbundet fördömer Rysslands annektering av regionerna Cherson, Luhansk, Zaporizjzja och Donetsk i Ukraina.

Läs mer

Krigsförbrytelser i Ukraina: Omfattande samarbete för att skipa rättvisa

29 september, 2022 / Världshorisont

Medan kriget rasar i Ukraina har arbetet med att skipa rättvisa redan börjat. Hittills har över 20 000 anmälningar om misstänkta övergrepp kommit in. Även Internationella brottmålsdomstolen ICC har inlett förundersökningar i landet.

Läs mer

Sverige avstår nedrustningstal i FN

26 september, 2022 / Nyheter

Måndagen den 26 september, på kvällen svensk tid, högtidlighålls i New York FN:s dag för totalt avskaffande av kärnvapen. Sverige har ofta hållit anföranden på dessa högnivåmöten, men i år erfar Svenska FN-förbundet att Sverige väljer att avstå från att tala.

Läs mer

Misslyckat NPT-möte och fortsatt stillestånd i kärnvapenfrågan

26 september, 2022 / Världshorisont

Under sommaren har två viktiga kärnvapenkonferenser ägt rum. Sveriges agerande i sammanhanget är fortsatt en besvikelse, menar FN-förbundet.

Läs mer

Situationen i Nagorno-Karabach

23 september, 2022 / Nyheter

Konflikten mellan Armenien och Azerbajdzjan om landområdet Nagorno-Karabach har åter blossat upp. Vi redogör för den senaste tidens utveckling och FN:s och omvärldens agerande.

Läs mer

”Låt inte kärnvapen användas i våra namn”

23 september, 2022 / Debattartiklar

Ett Nato-medlemskap innebär att Sverige kan komma att delta i Natos planeringsgrupp för kärnvapenfrågor. Skulle Nato besluta om en kärnvapenattack blir Sverige medskyldigt till hundratusentals människors död och lidande, skriver Svenska FN-förbundet tillsammans med representanter för flera fredsorganisationer.

Läs mer

Tre röster om ”Our common agenda”

21 september, 2022 / Världshorisont

FN-chefens rapport ”Our common agenda” innehåller mängder med idéer och förslag som rör FN-samarbetet och världssamfundets förmåga att möta vår tids stora utmaningar. Hur ska man se på rapporten och vad är viktigast i den? Anna Karin Eneström, Sveriges FN-ambassadör, Albin Oskarsson, ordförande i Göteborgs FN-förening, samt Ulrika Modéer, chef inom FN:s utvecklingsprogram UNDP, svarar här på Världshorisonts frågor.

Läs mer

Klaudia från Malmö får pris som Årets FN-ungdom

20 september, 2022 / Pressmeddelanden

Klaudia Zielinska, aktiv i Malmö FN-förening, tog i lördags emot Svenska FN-förbundets utmärkelse Årets FN-ungdom vid förbundets inspirationshelg i Skåne.

Läs mer

Håll löftena om FN och biståndet!

16 september, 2022 / Nyheter

Oavsett hur regeringsförhandlingarna faller ut måste riksdagens partier stå fast vid sina löften om stöd för FN och det bistånd som möjliggör bättre levnadsvillkor för miljoner människor, säger Svenska FN-förbundet efter att rösterna i valet 2022 räknats.

Läs mer