7 augusti, 2015 /

Historiska globala utvecklingsmål

Överenskommelsen mellan FN:s medlemsländer om en ny global utvecklingsagenda är historisk, skriver Aleksander Gabelic, ordförande i Svenska FN-förbundet.

FN:s 193 medlemsländer har enats om en ny plan för hållbar utveckling. Det skedde när dokumentet ”Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development” antogs den 2 augusti i New York. Därmed har världens länder nu lagt grunden för en fortsättning på det arbete för en bättre värld som inleddes vid millennietoppmötet år 2000.

Det finns all anledning att välkomna överenskommelsen som är resultatet av flera års tuffa förhandlingar. Den nya agendan bygger på FN:s åtta millenniemål men går längre eftersom den också adresserar orsakerna till fattigdom och samtidigt tar nödvändiga miljöhänsyn.

Jämställdhet och flickors och kvinnors rättigheter återkommer på flera ställen i dokumentet. Här finns bland annat krav på att stoppa barnäktenskap och könsstympning. Att dessutom SRHR-frågor (sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter) finns med, om än med en något försvagad skrivning, är glädjande mot bakgrund av att de länge har mött hårt motstånd i det internationella samarbetet. Sverige och andra länder har här gjort ett viktigt arbete.

Dokumentet från New York beskrivs som en överenskommelse för människor, planeten och för välstånd, fred och partnerskap. Mänskligheten ska befrias från fattigdomens tyranni, skriver länderna och understryker att hållbar utveckling förutsätter att fattigdomen utrotas i alla dess former. Respekt för mänskliga rättigheter, rättsstatens principer och icke-diskriminering är andra viktiga inslag.

Den nya agendan är anpassad till en modern värld. Den innehåller krav på infrastruktur och hållbar industrialisering samt på hållbar tillväxt och schysta arbetsvillkor. Ungdomsarbetslöshet och kvinnors ekonomiska villkor nämns särskilt. Det uppmuntrar också till ett nära samarbete med näringslivet.

Den nya utvecklingsagendan omfattar 17 mål och 169 delmål för att utrota fattigdom och bekämpa ojämlikhet. Under förhandlingarna har regeringar, näringsliv och organisationer konsulterats och överenskommelsen är väl förankrad. Den är också en del av ett bredare arbete som omfattar även utvecklingsfinansiering och det kommande klimatmötet i Paris i december. Senast år 2030 ska de omfattande löftena vara uppfyllda.

Överenskommelsen lägger grunden för ett historiskt avtal. Att i praktiken alla världens länder har ställt sig bakom den nya deklarationen ökar genomslaget och förutsättningarna för att uppnå socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling. Millenniemålen har bidragit till stora förbättringar på flera områden men fortfarande återstår mycket att göra.

Det nya dokumentet antas formellt när drygt 150 världens stats- och regeringschefer samlas i FN-högkvarteret den 25-27 september. Därefter återstår den stora utmaningen, nämligen att leverera vad man har lovat under de kommande femton åren.

Aleksander Gabelic
Ordförande i Svenska FN-förbundet

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Kristina Bergsten är Årets FN-lärare

22 juni, 2022 / Pressmeddelanden

Kristina Bergsten från Munkagårdsgymnasiet i Tvååker tilldelas Svenska FN-förbundets pris Årets FN-lärare för särskilt betydelsefulla insatser för globala frågor i skolan.

Läs mer

Wienmöte ger ny kraft i nedrustningsarbetet

17 juni, 2022 / Nyheter

Den 21-23 juni hålls det första statspartsmötet inom FN:s kärnvapenförbud i Wien. Under veckan samlas nedrustningsvänliga folkrörelser och stater till möten och konferenser. Svenska FN-förbundet är på plats och rapporterar. Anmäl dig till vårt webbinarium!

Läs mer

Stockholm +50, kontraster och människan

10 juni, 2022 / Blogg

Så har FN:s högnivåmöte Stockholm+50 gått av stapeln. Tillsammans med representanter för såväl den svenska FN-rörelsen som FN-förbunden från Armenien, Finland, Georgien, Tanzania och Uganda var jag på plats. 

Läs mer

Stockholm +50: Tio uppmaningar för en mer hållbar värld

08 juni, 2022 / Nyheter

FN-mötet Stockholm +50 avslutades med att de två värdnationerna Sverige och Kenya presenterade ett uttalande som går under namnet Stockholmsagendan med tio uppmaningar till omvärlden.

Läs mer

Världsmiljödagen 5 juni

05 juni, 2022 / Nyheter

Stockholmskonferensen 1972. Sverige är i år värd för världsmiljödagen tillsammans med FN:s miljöprogram UNEP.

Läs mer

Intensiv vecka för miljön

04 juni, 2022 / Nyheter

FN-mötet Stockholm +50 avslutades på fredagen. En intensiv vecka för klimatet och miljön är över – och för den svenska FN och internationella FN-rörelsen stod det egna mötet Peoples’ Perspective i centrum.

Läs mer

Rättighetsfrågor i fokus när FN:s policychef besökte FN-förbundet

03 juni, 2022 / Nyheter

FN:s undergeneralsekreterare för policyfrågor Volker Türk besökte i veckan Svenska FN-förbundet och deltog i ett rundabordssamtal med FN-förbundets nätverk för mänskliga rättigheter. Han talade om FN:s arbete med pandemin, livsmedelskrisen, miljö- och klimatkrisen samt kriget i Ukraina.

Läs mer

Klimatförslag från världens FN-förbund inför Stockholm +50

01 juni, 2022 / Nyheter

Nitton konkreta förslag för en hållbar framtid överlämnades på onsdagen till Sveriges regering inför FN-miljömötet Stockholm +50. Avsändare är FN-förbundens världsfederation WFUNA och initiativtagare är Svenska FN-förbundet.

Läs mer

Klimatförändringar i Östafrika: Allt fler tvingas fly undan extremväder

30 maj, 2022 / Världshorisont

Klimatförändringar tvingar allt fler människor på flykt. Världshorisont har djupdykt i situationen i Östafrika där extremväder gör det allt svårare att odla, hålla boskapsdjur och hitta drickbart vatten.

Läs mer