fbpx
Koll & kommentar
7 augusti, 2015 /

Historiska globala utvecklingsmål

Överenskommelsen mellan FN:s medlemsländer om en ny global utvecklingsagenda är historisk, skriver Aleksander Gabelic, ordförande i Svenska FN-förbundet.

FN:s 193 medlemsländer har enats om en ny plan för hållbar utveckling. Det skedde när dokumentet ”Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development” antogs den 2 augusti i New York. Därmed har världens länder nu lagt grunden för en fortsättning på det arbete för en bättre värld som inleddes vid millennietoppmötet år 2000.

Det finns all anledning att välkomna överenskommelsen som är resultatet av flera års tuffa förhandlingar. Den nya agendan bygger på FN:s åtta millenniemål men går längre eftersom den också adresserar orsakerna till fattigdom och samtidigt tar nödvändiga miljöhänsyn.

Jämställdhet och flickors och kvinnors rättigheter återkommer på flera ställen i dokumentet. Här finns bland annat krav på att stoppa barnäktenskap och könsstympning. Att dessutom SRHR-frågor (sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter) finns med, om än med en något försvagad skrivning, är glädjande mot bakgrund av att de länge har mött hårt motstånd i det internationella samarbetet. Sverige och andra länder har här gjort ett viktigt arbete.

Dokumentet från New York beskrivs som en överenskommelse för människor, planeten och för välstånd, fred och partnerskap. Mänskligheten ska befrias från fattigdomens tyranni, skriver länderna och understryker att hållbar utveckling förutsätter att fattigdomen utrotas i alla dess former. Respekt för mänskliga rättigheter, rättsstatens principer och icke-diskriminering är andra viktiga inslag.

Den nya agendan är anpassad till en modern värld. Den innehåller krav på infrastruktur och hållbar industrialisering samt på hållbar tillväxt och schysta arbetsvillkor. Ungdomsarbetslöshet och kvinnors ekonomiska villkor nämns särskilt. Det uppmuntrar också till ett nära samarbete med näringslivet.

Den nya utvecklingsagendan omfattar 17 mål och 169 delmål för att utrota fattigdom och bekämpa ojämlikhet. Under förhandlingarna har regeringar, näringsliv och organisationer konsulterats och överenskommelsen är väl förankrad. Den är också en del av ett bredare arbete som omfattar även utvecklingsfinansiering och det kommande klimatmötet i Paris i december. Senast år 2030 ska de omfattande löftena vara uppfyllda.

Överenskommelsen lägger grunden för ett historiskt avtal. Att i praktiken alla världens länder har ställt sig bakom den nya deklarationen ökar genomslaget och förutsättningarna för att uppnå socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling. Millenniemålen har bidragit till stora förbättringar på flera områden men fortfarande återstår mycket att göra.

Det nya dokumentet antas formellt när drygt 150 världens stats- och regeringschefer samlas i FN-högkvarteret den 25-27 september. Därefter återstår den stora utmaningen, nämligen att leverera vad man har lovat under de kommande femton åren.

Aleksander Gabelic
Ordförande i Svenska FN-förbundet

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Viktig domstol skipar rättvisa vid omfattande förbrytelser 

01 december, 2023 / Världshorisont

Internationella brottmålsdomstolen ICC får allt större betydelse när det gäller att pröva och döma individer vid grova kränkningar mot mänskliga rättigheter och humanitär rätt.

Läs mer

FN hjälper i Gaza

29 november, 2023 / Nyheter

Tusentals människor har dödats i Hamas terrorattack den 7 oktober och Israels vedergällningskrig. Vapenvilan ger FN möjlighet att bistå skadade och behövande med humanitär hjälp.

Läs mer

”Många gravida dör i konflikter”

24 november, 2023 / Världshorisont

Flickor och kvinnor är särskilt utsatta i samband med kriser och konflikter. UNFPA, FN:s befolkningsfond, förklarar varför.

Läs mer

Årets FN-vän: Från ord till handling för Ukraina

22 november, 2023 / Nyheter

Talet om ökat svenskt stöd till Ukraina måste bli verklighet och alla kan göra en insats, säger Peter Ingvarsson i aktionsgruppen Ryssland ut ur Ukraina. Möt Årets FN-vän och läs om hur du kan engagera dig för Ukraina!

Läs mer

MR-brott i Iran – Efter 35 år väntar Sima fortfarande på upprättelse 

21 november, 2023 / Världshorisont

Sima Mirzaei förlorade sju familjemedlemmar 1988 när den iranska regimen avrättade tusentals politiska fångar. Allt hon önskar idag är att de ansvariga ska ställas inför rätta.

Läs mer

Tema utbildning på nordisk ungdomskonferens

20 november, 2023 / Nyheter

FN-förbundets ungdomsambassadörer reste i början av november till Island för att delta i en nordisk ungdomskonferens med fokus på utbildning för hållbar utveckling.

Läs mer

Massflykt från Nagorno-Karabach – enklaven tömd på armenier 

13 november, 2023 / Världshorisont

I september hamnade den flera decennier långa konflikten om Nagorno-Karabach i strålkastarljuset då Azerbajdzjan genom en blixtoffensiv tog kontroll över området. Världshorisont rapporterar om massflykten som följde och om hur FN i grannlandet Armenien arbetar för att hjälpa flyktingarna. 

Läs mer

Internationella praktikantprogrammet läggs ner  

13 november, 2023 / Nyheter

På grund av nedskärningar i den svenska biståndsbudgeten har FN-förbundets internationella praktikantprogram lagts ned. En av våra praktikanter skriver om programmets betydelse för deltagarna och systerförbunden.

Läs mer

Uppdrag: Rättvisa för krigets offer

09 november, 2023 / Nyheter

För att främja rättvisa för alla som har utsatts för krigsförbrytelser under Rysslands invasionskrig i Ukraina reser Nadia Volkova från människorättsorganisationen ULAG runt i Europa. På inbjudan av Svenska FN-förbundet besökte hon i veckan Sverige.

Läs mer