fbpx
3 juli, 2014 /

Historiskt skifte i säkerhetspolitiken

Vi kan stå inför ett historiskt paradigmskifte i svensk säkerhetspolitik, skriver Aleksander Gabelic och Linda Nordin i Upsala Nya Tidning i anslutning till torsdagens seminarier i Almedalen.

Se seminarium i Almedalen: Nytt fokus för Sveriges internationella insatser?

Script..

Vi lever i en värld som är farligare än på länge. Till långvariga konflikter i Afrika, tre års massdödande i Syrien och oroligheter i Ukraina läggs nu den islamistiska terrorgruppen Isis som sprider skräck bland civilbefolkningen i både Syrien och Irak. Omvärlden tycks vara oförmögen att stoppa våldet i Mellanöstern.

I det uppkomna läget kan det tyckas vara naturligt att se om sitt eget hus i första hand. Men historien visar att omsorg om det nationella försvaret måste gå hand i hand med gemensamt ansvarstagande för kollektiv säkerhet om hot mot internationell fred och säkerhet ska kunna hanteras.

Vårens svenska försvarsdebatt har i mångt och mycket handlat om det nationella försvaret och Gotlands strategiska betydelse. Försvarsfrågorna är åter aktuella i just Visby under politikerveckan i Almedalen. Som en skugga över debatten vilar den oenighet om försvarets finansiering som kom i dagen när försvarsberedningen presenterade sin rapport i slutet av maj.

Försvarsberedningens rapport är både otydlig och motsägelsefull. FN, Nato och EU beskrivs som viktiga aktörer samtidigt som det nationella försvaret ska stärkas enligt beredningen som tycks vara ovillig att resonera om prioriteringar och konsekvenser.

På en punkt tycks försvarsberedningens ledamöter vara överens. Man vill ”pröva hur flexibiliteten i nyttjandet av anslaget 1:2 Försvarsmaktens insatser internationellt kan ökas”. Det är en kryptisk omskrivning av konkreta förslag från både alliansregeringen och oppositionen att överföra miljardbelopp från internationella insatser till det nationella försvaret. I reda siffror föreslår alliansregeringen 500 miljoner kronor mindre till internationella insatser per år från 2016 till 2016. Socialdemokraterna talar om en minskning om 300 miljoner redan i år och 400 miljoner under nästa år. Om inriktningen fullföljs står vi inför ett historiskt paradigmskifte där det nationella perspektivet i svensk säkerhetspolitik riskerar att helt överskugga det globala.

Riksdagen beslutade nyligen om ett begränsat svenskt bidrag till FN-insatsen i Mali. Omkring 250 personer ska bidra med transportstöd. Detta initiativ bör, om inte Sveriges blygsamma internationella militära engagemang ska permanentas, följas av ytterligare truppbidrag till FN. Det finns ett brett folkligt stöd för en sådan inriktning. Två tredjedelar av svenskarna, 66 procent, vill enligt en opinionsundersökning av Novus på uppdrag av Svenska FN-förbundet att Sverige främst ska stödja fredsfrämjande insatser som leds av FN. Det är ett tydligt besked i ett läge då antalet svenskar i internationella fredsinsatser är det lägsta sedan tidigt 1970-tal – 284 soldater varav endast 29 finns i FN-ledda insatser.

FN:s fredsfrämjande verksamhet är i skriande behov av medlemmarnas stöd. I Centralafrikanska republiken ska en FN-styrka om 12 000 personer finnas på plats senast i september utan att någon vet hur den ska bemannas. Även i Sydsudan och östra delen av Demokratiska republiken Kongo finns FN-insatser som behöver omvärldens stöd.

Försvarsberedningen skriver att ”Sverige ska fördjupa och förstärka FN:s förmåga genom ökat svenskt deltagande i FN-ledda fredsfrämjande operationer”. Formuleringen står i skarp kontrast till talet om flexibel anslagsanvändning och utspelen om kraftigt minskade anslag till internationellt fredsarbete.

FN:s generalsekretare Ban Ki-moon vädjade än en gång vid vårens besök i Stockholm om svenskt truppbidrag till FN. Insikten att säkerhet byggs tillsammans med andra måste få genomslag i svensk försvars- och säkerhetspolitik. När FN för 20 år sedan efterlyste hjälp till Rwanda kunde Sverige hänvisa till att man hade nära 2 000 soldater insatta i andra konfliktområden. Vilken blir responsen från Carl Bildt och Sveriges regering på de nya propåerna från FN-systemet?

SVENSKA FN-FÖRBUNDET

Aleksander Gabelic, ordförande

Linda Nordin, generalsekreterare

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Happy, 20 år: Min dröm är att bli en ledare och skapa förändring

30 mars, 2023 / Världshorisont

Utmaningarna för flickor och kvinnor i Tanzania är många. Landets FN-förbund jobbar bland annat för att stärka kvinnors ekonomiska självständighet och egenmakt.

Läs mer

Så arbetar FN i Ukraina

27 mars, 2023 / Nyheter

Världens länder samlas i FN för att kräva att Ryssland avslutar sin olagliga invasion i Ukraina. Vi redogör för FN:s arbete för människorna i det krigsdrabbade landet. 

Läs mer

Civilsamhället viktig röst i FN:s rättighetsarbete

21 mars, 2023 / Nyheter

Frivilligorganisationer har en central roll när FN granskar medlemsländernas efterlevnad av de mänskliga rättigheterna – men många organisationer lever själva under hot. Nästa år förhörs Sverige i FN:s rasdiskrimineringskommitté.

Läs mer

Analys: Global kamp för mänskliga rättigheter – vad kan FN göra?

17 mars, 2023 / Världshorisont

Attackerna mot flickors och kvinnors rättigheter i Iran och Afghanistan sätter ljuset på FN:s möjligheter att agera. FN leder det globala arbetet för jämställdhet – men medlemsländernas agerande avgör om kampen ska bli framgångsrik, konstaterar Pekka Johansson, avdelningschef på Svenska FN-förbundet.

Läs mer

FN behövs för att säkerställa kvinnors och flickors rättigheter

08 mars, 2023 / Nyheter

Den 8 mars firar Svenska FN-förbundet internationella kvinnodagen, en dag som har uppmärksammats internationellt sedan tidigt 1900-tal. Trots stora framsteg för kvinnors rättigheter är ojämställdhet mellan könen vår tids största utmaning.

Läs mer

Auktoritära krafter hotar flickor och kvinnors rättigheter

07 mars, 2023 / Världshorisont

Flickor och kvinnor i låg- och medelinkomstländer möter stora utmaningar och i kriser och konflikter är de särskilt utsatta. Trots det finns det anledning att vara positiv inför framtiden, menar

Läs mer

Kvinnodagen 2023: Pandemi och konflikt bakom sämre kvinnohälsa

06 mars, 2023 / Nyheter

En nyutkommen FN-rapport handlar om hur pandemin och konflikter påverkar kvinnors hälsa. FN-medlemmarna måste verka för att stödet till världens kvinnor och flickor stärks, skriver FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson och företrädare för FN-rörelsen i hela landet inför internationella kvinnodagen den 8 mars.

Läs mer

Kraftigt ökade utmaningar på jämställdhetsområdet när CSW åter hålls i FN:s högkvarter

06 mars, 2023 / Nyheter

Idag måndag den 6 mars börjar CSW67, the Commission on the Status of Women, i FN:s högkvarter i New York. Näst efter generalförsamlingens öppnande är detta det största forumet som

Läs mer

Internationell överenskommelse om haven i hamn

06 mars, 2023 / Nyheter

På lördagskvällen 5 mars 2023 lyckades enighet nås inom FN om en avtalstext som bland annat ska skydda 30 procent av världshaven. Ytterligare ett historiskt arbete har genomförts inom ramen

Läs mer