fbpx

Inför fredskonferensen om Syrien kräver Svenska FN-förbundets ordförande Aleksander Gabelic skarpare åtgärder för att få ett slut på konflikten och det humanitära lidandet.

Konflikten i Syrien har krävt över 100 000 dödsoffer och drivit 8 miljoner på flykt inom och utom landet. Det humanitära lidandet är enormt. FN har efter omfattande förberedelser inbjudit till en fredskonferens som startar i Schweiz på onsdagen.

Ett drygt 30-tal länder samt företrädare för bland annat EU, Arabförbundet och Islamiska konferensorganisationen ger sin syn på konflikten den 22 januari i Montreux. Två dagar senare flyttar konferensen till FN-huset i Genève där FN:s och Arabförbundets sändebud Lakhdar Brahimi ska leda samtal mellan den syriska regeringen och oppositionen. Grunden för samtalen är det förslag om en övergångsregering och allmänna val senare under året som blev resultatet av förra årets möte i Genève.

Syrienkonflikten har förvärrats ytterligare under det senaste året och allt fler väpnade oppositionsgrupper strider om inflytande. Vi vet sedan tidigare att regimen Assad brukar lova runt och hålla tunt. FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon bjöd in Iran till den första dagens samtal. Efter protester från syriska oppositionsgrupper och en rad länder drogs inbjudan tillbaka med motivet att Iran inte ställer sig bakom den planerade övergångsprocessen. Därmed förlorades också möjligheten att inkludera en viktig regional aktör.

Utgången av Genevè II är oviss. Även om konferensen slutar i oenighet och besvikelse måste omvärlden fortsätta att förmå parterna att hitta en politisk lösning. FN och andra humanitära hjälporganisationer undsätter efter bästa förmåga en civilbefolkning som genomlider en ovanligt kall och bister vinter. FN:s humanitära chef Valerie Amos har flera gånger besökt Syrien för att förmå myndigheterna att ge tillträde till belägrade områden. FN:s världslivsmedelsprogram WFP ökar sina insatser ytterligare och planerar att bistå 7 miljoner människor under 2014. Det motsvarar nästan hela Sveriges befolkning.

FN:s medlemsstater, och i synnerhet medlemmarna i säkerhetsrådet, förtjänar skarp kritik för hanteringen av Syrienkonflikten hittills. Flera goda förslag, bland annat en humanitär korridor och ett FN-övervakat eldupphör, fanns i Kofi Annans sexpunktsplan. Ett globalt vapenembargo och en flygförbudszon över Syrien är andra och högst rimliga krav. Fredskonferensen måste bli starten för en betydligt mer aktiv omvärldspolitik för att få ett slut på dödandet, övergreppen och det humanitära lidandet.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Demokratin på tillbakagång i världen 

06 december, 2022 / Världshorisont

På global nivå är de senaste 32 årens demokratiska framsteg utraderade. Den bilden framgår av det svenska institutet V-Dems forskning. En likartad bild ger två andra institutioner som genomför globala demokratimätningar, Freedom House och tidningen The Economist. 

Läs mer

Unesco högrelevant när demokrati och rättigheter hotas 

05 december, 2022 / Världshorisont

Ett FN-organ som har särskild relevans för demokrati och yttrandefrihet är Unesco. Trots ett ovanligt kärvt samarbetsklimat i dessa frågor är det värdefullt att världens stater möts och samtalar, säger Anna-Karin Johansson, Svenska Unescorådets generalsekreterare.

Läs mer

Rekordstor nödappell från FN – fel tillfälle att minska FN-biståndet

01 december, 2022 / Nyheter

Torsdagens rekordstora humanitära appell från FN för världens mest utsatta understryker behovet av fortsatt starkt svenskt stöd till FN, säger Svenska FN-förbundet. 

Läs mer

Varningslampor blinkar för demokratin i Sverige 

30 november, 2022 / Världshorisont

De mätningar av demokratin som instituten V-Dem, Freedom House och tidningen The Economist genomför visar att Sverige är ett av de mest demokratiska länderna i världen. Det betyder inte att allt är frid och fröjd, konstaterar journalisten Mats Wingborg. 

Läs mer

Tro och tvivel – desinformation och demokratiutveckling i Europa

28 november, 2022 / Världshorisont

I skuggan av Rysslands krig mot Ukraina pågår ett annat ryskt angrepp mot Europa där desinformation används som vapen mot den europeiska demokratin. Världshorisont har intervjuat demokratiexperten Jaba Devdariani om sambanden mellan demokratiutveckling och desinformation. 

Läs mer

Internationella dagen mot våld mot kvinnor: Kvinnors rättigheter på tillbakagång

25 november, 2022 / Nyheter

Flickors och kvinnors rättigheter möter motstånd runt om i världen och utvecklingen i Iran och Afghanistan är alarmerande exempel. FN leder arbetet för global jämställdhet men varje medlemsstat måste tillse att flickors och kvinnors rättigheter respekteras.

Läs mer

Nato och kärnvapen: Risk för svagare svensk röst

25 november, 2022 / Nyheter

Ett svenskt Natomedlemskap skulle kunna bidra till att försvarsalliansen förbättrar sin hållning till nedrustningsfrågor. I praktiken har dock Sverige efter ansökan tonat ned sin nedrustningsvänliga linje, skriver Svenska FN-förbundet i ett remissyttrande.

Läs mer

Svenska FN-förbundet mötte Toily Kurbanov från UN-Volunteers  

22 november, 2022 / Nyheter

En tid som kräver gemensamma krafter och insatser kräver också volontärarbete. Svenska FN-förbundet mötte UN-Volunteers där Toily Kurbanov, chef för FN:s volontärprogram, svarade på några frågor kring vikten av volontärarbete i såväl dagens som framtidens samhälle.

Läs mer

Svag överenskommelse vid FN:s klimattoppmöte

21 november, 2022 / Nyheter

En positiv nyhet i form av en fond för skador och förluster men i övrigt mestadels besvikelser och otillräckliga åtaganden – så kan klimattoppmötet COP27 i Egypten sammanfattas.

Läs mer