fbpx
21 januari, 2014 /

Genève II: Omvärlden måste bli mer aktiv i Syrien

Inför fredskonferensen om Syrien kräver Svenska FN-förbundets ordförande Aleksander Gabelic skarpare åtgärder för att få ett slut på konflikten och det humanitära lidandet.

Konflikten i Syrien har krävt över 100 000 dödsoffer och drivit 8 miljoner på flykt inom och utom landet. Det humanitära lidandet är enormt. FN har efter omfattande förberedelser inbjudit till en fredskonferens som startar i Schweiz på onsdagen.

Ett drygt 30-tal länder samt företrädare för bland annat EU, Arabförbundet och Islamiska konferensorganisationen ger sin syn på konflikten den 22 januari i Montreux. Två dagar senare flyttar konferensen till FN-huset i Genève där FN:s och Arabförbundets sändebud Lakhdar Brahimi ska leda samtal mellan den syriska regeringen och oppositionen. Grunden för samtalen är det förslag om en övergångsregering och allmänna val senare under året som blev resultatet av förra årets möte i Genève.

Syrienkonflikten har förvärrats ytterligare under det senaste året och allt fler väpnade oppositionsgrupper strider om inflytande. Vi vet sedan tidigare att regimen Assad brukar lova runt och hålla tunt. FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon bjöd in Iran till den första dagens samtal. Efter protester från syriska oppositionsgrupper och en rad länder drogs inbjudan tillbaka med motivet att Iran inte ställer sig bakom den planerade övergångsprocessen. Därmed förlorades också möjligheten att inkludera en viktig regional aktör.

Utgången av Genevè II är oviss. Även om konferensen slutar i oenighet och besvikelse måste omvärlden fortsätta att förmå parterna att hitta en politisk lösning. FN och andra humanitära hjälporganisationer undsätter efter bästa förmåga en civilbefolkning som genomlider en ovanligt kall och bister vinter. FN:s humanitära chef Valerie Amos har flera gånger besökt Syrien för att förmå myndigheterna att ge tillträde till belägrade områden. FN:s världslivsmedelsprogram WFP ökar sina insatser ytterligare och planerar att bistå 7 miljoner människor under 2014. Det motsvarar nästan hela Sveriges befolkning.

FN:s medlemsstater, och i synnerhet medlemmarna i säkerhetsrådet, förtjänar skarp kritik för hanteringen av Syrienkonflikten hittills. Flera goda förslag, bland annat en humanitär korridor och ett FN-övervakat eldupphör, fanns i Kofi Annans sexpunktsplan. Ett globalt vapenembargo och en flygförbudszon över Syrien är andra och högst rimliga krav. Fredskonferensen måste bli starten för en betydligt mer aktiv omvärldspolitik för att få ett slut på dödandet, övergreppen och det humanitära lidandet.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Polarisering leder till mer global stress

23 maj, 2024 / Nyheter

FN:s utvecklingsprogram UNDP höll i april en svensk lansering av den årliga rapporten Human development report. 

Läs mer

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer

Över 100 ungdomar samlas för konferens om mångfald och inkludering

26 april, 2024 / Nyheter

I helgen går Svenska FN-förbundets årliga UNg-konferens av stapeln. Syftet är att engagera, informera och uppmuntra ungdomars globala engagemang och tro på FN som central aktör i arbetet för en

Läs mer

“Jag kämpade mot mina föräldrar för att de inte skulle gifta bort mig” 

25 april, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundet bidrar genom projekt Flicka till arbetet för att förebygga barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien. Projektet har haft stora framsteg och flera orter har övergett de båda skadliga traditionerna. Covid-19 och konflikten i norra Etiopien har dock lett till att situationen återigen har förvärrats.  

Läs mer

Unric – europeiskt nav för FN-information 

19 april, 2024 / Nyheter

FN:s regionala informationskontor för Västeuropa, Unric, är en del av FN-sekretariatet. Arni Snaevarr är informatör för de nordiska länderna och arbetar med att sprida information om FN på olika språk.

Läs mer

Stort engagemang i Lunds FN-förening 

12 april, 2024 / Nyheter

Det finns ett stort engagemang i Lunds FN-förening som idag har över hundra medlemmar. Emiline Méry är nyvald ordförande i föreningen som jobbar med FN-frågor i fyra utskott.

Läs mer