fbpx
9 april, 2015 /

Gabelic: Irak-insats skyddar civila

Regeringens förslag om en militär utbildningsinsats till norra Irak bidrar till att skydda civila i kampen mot den internationella terrorismen, säger Svenska FN-förbundet.

Utrikesminister Margot Wallström och försvarsminister Peter Hultqvist presenterade på torsdagen ett regeringsförslag om att sända en väpnad styrka om 35 personer som ska utbilda irakiska säkerhetsstyrkor inom ramen för den internationella koalitionen mot terrorgruppen Islamiska staten. Svenska FN-förbundets ordförande Aleksander Gabelic välkomnar initiativet.

– Lidandet i Syrien och Irak är enormt. Den föreslagna insatsen är ett exempel på hur omvärlden bör agera i enlighet med FN-principen skyldighet att skydda. Den syftar till att förhindra grymheter mot oliktänkande och omfattande övergrepp, den ska ge inflytande för olika grupper inklusive religiösa och etniska och den vilar på folkrättslig grund genom inbjudan från Iraks regering. Det svenska truppbidraget är ett välkommet stöd till ansträngningar av FN och medlemsstaterna, inte minst i regionen, att skydda civila i kampen mot den internationella terrorismen, säger Aleksander Gabelic.

– FN-medlemmarna bör i högre grad i både säkerhetsrådet och generalförsamlingen diskutera hur man bäst kan verka för fred och stabilitet i regionen, säger Gabelic.

Huvuduppgifterna för den svenska styrkan kommer att vara utbildning och rådgivning till irakiska säkerhetsstyrkor i norra Irak. Den svenska styrkan ska vid behov kunna förstärkas ytterligare, skriver Wallström och Hultqvist i en artikel på DN Debatt.

FN:s säkerhetsråd välkomnade i ett uttalande i september 2014 den nybildade irakiska regeringen och uppmanade staterna att öka sitt stöd till Irak i kampen mot Islamiska staten och andra terrorgrupper.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Så arbetar FN i Ukraina

27 mars, 2023 / Nyheter

Världens länder samlas i FN för att kräva att Ryssland avslutar sin olagliga invasion i Ukraina. Vi redogör för FN:s arbete för människorna i det krigsdrabbade landet. 

Läs mer

Civilsamhället viktig röst i FN:s rättighetsarbete

21 mars, 2023 / Nyheter

Frivilligorganisationer har en central roll när FN granskar medlemsländernas efterlevnad av de mänskliga rättigheterna – men många organisationer lever själva under hot. Nästa år förhörs Sverige i FN:s rasdiskrimineringskommitté.

Läs mer

Analys: Global kamp för mänskliga rättigheter – vad kan FN göra?

17 mars, 2023 / Världshorisont

Attackerna mot flickors och kvinnors rättigheter i Iran och Afghanistan sätter ljuset på FN:s möjligheter att agera. FN leder det globala arbetet för jämställdhet – men medlemsländernas agerande avgör om kampen ska bli framgångsrik, konstaterar Pekka Johansson, avdelningschef på Svenska FN-förbundet.

Läs mer

FN behövs för att säkerställa kvinnors och flickors rättigheter

08 mars, 2023 / Nyheter

Den 8 mars firar Svenska FN-förbundet internationella kvinnodagen, en dag som har uppmärksammats internationellt sedan tidigt 1900-tal. Trots stora framsteg för kvinnors rättigheter är ojämställdhet mellan könen vår tids största utmaning.

Läs mer

Auktoritära krafter hotar flickor och kvinnors rättigheter

07 mars, 2023 / Världshorisont

Flickor och kvinnor i låg- och medelinkomstländer möter stora utmaningar och i kriser och konflikter är de särskilt utsatta. Trots det finns det anledning att vara positiv inför framtiden, menar

Läs mer

Kvinnodagen 2023: Pandemi och konflikt bakom sämre kvinnohälsa

06 mars, 2023 / Nyheter

En nyutkommen FN-rapport handlar om hur pandemin och konflikter påverkar kvinnors hälsa. FN-medlemmarna måste verka för att stödet till världens kvinnor och flickor stärks, skriver FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson och företrädare för FN-rörelsen i hela landet inför internationella kvinnodagen den 8 mars.

Läs mer

Kraftigt ökade utmaningar på jämställdhetsområdet när CSW åter hålls i FN:s högkvarter

06 mars, 2023 / Nyheter

Idag måndag den 6 mars börjar CSW67, the Commission on the Status of Women, i FN:s högkvarter i New York. Näst efter generalförsamlingens öppnande är detta det största forumet som

Läs mer

Internationell överenskommelse om haven i hamn

06 mars, 2023 / Nyheter

På lördagskvällen 5 mars 2023 lyckades enighet nås inom FN om en avtalstext som bland annat ska skydda 30 procent av världshaven. Ytterligare ett historiskt arbete har genomförts inom ramen

Läs mer

Allt fler restriktioner för flickor och kvinnor i Afghanistan

03 mars, 2023 / Världshorisont

Afghanistan kallas ofta världens farligaste land för kvinnor. Nyligen införde talibanstyret nya restriktioner som ytterligare begränsar kvinnors och flickors fri- och rättigheter. Oron och osäkerheten inför framtiden är stor.

Läs mer