fbpx
15 maj, 2014 /

Försvarsrapport i fel riktning

Försvarsberedningens rapport innebär en förskjutning från ett globalt till ett nationellt perspektiv, säger Svenska FN-förbundet.

Försvarsberedningens nya rapport sänder signalen att Försvarsmakten ska fokusera på det nationella försvaret på bekostnad av internationella insatser. Den tolkningen gör Svenska FN-förbundet som är starkt kritiskt.

– Behovet av svenskt militärt stöd till fredsinsatser i världen är påfallande. Sverige bör erbjuda trupp till FN:s insatser i Sydsudan och Centralafrikanska republiken samt utöka den planerade insatsen i Mali som i nuläget huvudsakligen ska samla in information, säger Aleksander Gabelic, ordförande i Svenska FN-förbundet.

På Försvarsmaktens hemsida sägs att ”(—) det ingår i Försvarsmaktens uppdrag att hjälpa andra länder som har det svårt. Sverige vill bidra till fredsbevarande insatser – inte stå bredvid och se på.” Denna altruistiska skrivning kommer att behöva raderas efter det kommande försvarsbeslutet, befarar Svenska FN-förbundet.

– FN-chefen Ban Ki-moon efterlyste större svenskt truppbidrag till FN:s fredsarbete vid sitt besök i Stockholm i går. Den senaste tidens minskning av antalet svenska soldater i internationella insatser till en rekordlåg nivå riskerar tvärtom att permanentas som en följd av försvarsberedningens signaler om att det nationella försvaret ska stå i fokus, säger Aleksander Gabelic.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

De globala målen är vår kompass

19 september, 2023 / Blogg

Vi måste agera mer och vi måste agera fortare, skriver Annelie Börjesson inför FN:s högnivåvecka som startar i New York. Nu startar FN:s generalförsamling och samtidigt hålls flera toppmöten i

Läs mer

Två FN-vänner om FN-hösten 2023 

19 september, 2023 / Världshorisont

Vilka utmaningar står FN inför efter coronapandemin och med pågående krig och klimatkris i världen? Vilken roll kan och bör Sverige spela? Vi ställde några frågor till Olof Skoog, EU:s

Läs mer

Halvtid för Agenda 2030: ”Omställning till hållbar utveckling är möjligt – och oundvikligt” 

15 september, 2023 / Världshorisont

I år har halva tiden gått för genomförandet av Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling. Den 18-19 september samlas världens länder vid ett FN-toppmöte om de

Läs mer

Sveriges Agenda 2030-samordnare: “Politiskt ledarskap saknas för den omställning som krävs” 

12 september, 2023 / Världshorisont

Forskningen pekar på att vårt samhälle måste transformeras men inga ledande svenska politiker har hittills visat det politiska mod som krävs för en så genomgripande förändring. Det säger Gabriel Wikström,

Läs mer

Fredsdagen: FN-förbund samlade till fredsklocka

12 september, 2023 / Nyheter

Sextiofem FN-förbund i hela världen la grunden för den japanska fredsklockan i FN-högkvarteret. FN-chefen António Guterres ringer i klockan den 13 september för att uppmärksamma internationella fredsdagen. Den japanska fredsklockan

Läs mer

Skriv under för hållbar utveckling!

08 september, 2023 / Nyheter

De globala målen är världens enda plan för framtiden – och den enda vägen ut ur vår tids kriser. Var med och skriv under vårt upprop för hållbar utveckling! Globala

Läs mer

Tanzanias FN-förbund mobiliserar för att möta klimatkrisen 

08 september, 2023 / Världshorisont

I Tanzania i Östafrika har klimatförändringar stor påverkan på vardagen. Landets FN-förbund jobbar med en bred palett av aktiviteter för att minska utsattheten hos sårbara samhällen.  Tanzania drabbas redan av

Läs mer

Nytt FN-år med fokus på hållbarhet och samarbete

07 september, 2023 / Nyheter

I samband med generalförsamlingens öppnande hålls toppmöten om bland annat hållbarhet, klimatet, kärnvapen och FN:s framtid. Vi listar mötena som ingen bör missa! Det nya FN-året inleds när generalförsamlingens 78:e

Läs mer

Sverige bör delta i FN-manifestation mot kärnvapen

03 september, 2023 / Debattartiklar

FN-mötet om kärnvapen den 26 september är ett tillfälle för Sveriges regering att ställa sig bakom kravet på totalt avskaffande, skriver FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson och företrädare för FN-rörelsen i hela landet.

Läs mer