fbpx
4 mars, 2016 /

FN-rapport viktigt steg för att stoppa övergrepp

FN-chefens rapport om sexuella övergrepp begångna av fredsfrämjande personal är ett steg i rätt riktning och visar att skarpa åtgärder brådskar, säger Svenska FN-förbundets ordförande Aleksander Gabelic.

Medier refererar på fredagen en ny rapport från FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon om misstänkta sexuella övergrepp begångna av personal i FN-ledda fredsfrämjande insatser.

– Bans rapport, hans tidigare uttalanden och avskedandet av chefen för FN-insatsen i Centralafrikanska republiken visar att FN-chefen tar problemen på allvar. Det är nu viktigt att FN-systemet snabbt vidtar konkreta åtgärder för att stoppa övergreppen. Det framhölls också av den oberoende externa panel som nyligen utredde frågorna inklusive fallet Anders Kompass, säger Aleksander Gabelic, ordförande i Svenska FN-förbundet.

– Det är avgörande för FN:s trovärdighet att misstänkta ställs till svars. FN måste självt agera inom ramen för varje fredsfrämjande insats och kräva att medlemsländerna utan dröjsmål utreder, åtalar och straffar förövare. Bans krav på snabba utredningar, militärdomstolar och DNA-prov för fredsfrämjande personal är steg i rätt riktning, säger Aleksander Gabelic.

Svenska FN-förbundet utsåg i höstas FN-svensken Anders Kompass till Årets FN-vän för dennes insatser för att uppmärksamma misstänkta övergrepp begångna av personal i fredsfrämjande insatser.

Aleksander Gabelic nås på telefon 070-770 04 18.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Varför har du engagerat dig i FN-rörelsen?

24 maj, 2024 / Världshorisont

Nästa vecka är det dags för kongress, en viktig helg för medlemmar i Svenska FN-förbundet. Världshorisont frågade fyra medlemmar om deras engagemang i FN-rörelsen.

Läs mer

Polarisering leder till mer global stress

23 maj, 2024 / Nyheter

FN:s utvecklingsprogram UNDP höll i april en svensk lansering av den årliga rapporten Human development report. 

Läs mer

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer

Över 100 ungdomar samlas för konferens om mångfald och inkludering

26 april, 2024 / Nyheter

I helgen går Svenska FN-förbundets årliga UNg-konferens av stapeln. Syftet är att engagera, informera och uppmuntra ungdomars globala engagemang och tro på FN som central aktör i arbetet för en

Läs mer

“Jag kämpade mot mina föräldrar för att de inte skulle gifta bort mig” 

25 april, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundet bidrar genom projekt Flicka till arbetet för att förebygga barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien. Projektet har haft stora framsteg och flera orter har övergett de båda skadliga traditionerna. Covid-19 och konflikten i norra Etiopien har dock lett till att situationen återigen har förvärrats.  

Läs mer

Unric – europeiskt nav för FN-information 

19 april, 2024 / Nyheter

FN:s regionala informationskontor för Västeuropa, Unric, är en del av FN-sekretariatet. Arni Snaevarr är informatör för de nordiska länderna och arbetar med att sprida information om FN på olika språk.

Läs mer