fbpx
3 april, 2014 /

FN-larm om Sydsudan

Hunger och flyktingskap följer i spåren av den allt mer våldsamma situationen i Sydsudan.

Stridigheter mellan regering och oppositionsstyrkor i Sydsudan har hittills gjort 800 000 människor till internflyktingar medan över en kvarts miljon människor har flytt till grannländerna i jakten på mat och tak över huvudet. Samtidigt har Sydsudan blivit tillflyktsort för över 200 000 människor från Sudan.

Många som återvände till Sydsudan efter konflikten med det gamla Sudan har nu tvingats på flykt igen. Särskilt oroande är svårigheterna att nå fram med humanitär hjälp på grund av striderna som också gör det svårt att hålla jordbruket igång. Det har i sin tur skapat en akut livsmedelskris i landet.

Cheferna för FN:s världslivsmedelsprogram WFP och flyktingkommissariatet UNCHR besökte nyligen Sydsudan och fick med egna ögon bevittna omfattningen av den humanitära katastrofen. Mer än en halv miljon människor har fått mathjälp sedan konflikten startade för drygt tre månader sedan men det blir allt svårare att nå fram till behövande. Insatserna försvåras ytterligare av att regnperioden har börjat.

– Allt fler humanitära organisationer larmar nu om att de inte kan utföra sitt arbete på grund av säkerhetsläget i flera konflikter i Afrika. FN måste få medlemsländernas stöd att upprätthålla säkerheten på marken så att civilbefolkningen kan få den hjälp den behöver, säger Aleksander Gabelic, ordförande i Svenska FN-förbundet.

Omkring sju miljoner människor, inklusive en miljon flyktingar, riskerar att drabbas av hungersnöd i Sydsudan. Snabba åtgärder krävs för att hjälpa jordbrukare att bygga upp ett livsmedelsförråd innan regnperioden startar, men FN saknar i dag tillräckliga resurser att bistå alla behövande.

FN:s mission i Sydsudan, UNMISS, rapporterar om allt svårare arbetsförhållanden och uppmanar den sydsudanesiska regeringen att respektera sina åtaganden och garantera säkerhet och rörelsefrihet för FN-anställda och annan personal i landet.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Happy, 20 år: Min dröm är att bli en ledare och skapa förändring

30 mars, 2023 / Världshorisont

Utmaningarna för flickor och kvinnor i Tanzania är många. Landets FN-förbund jobbar bland annat för att stärka kvinnors ekonomiska självständighet och egenmakt.

Läs mer

Så arbetar FN i Ukraina

27 mars, 2023 / Nyheter

Världens länder samlas i FN för att kräva att Ryssland avslutar sin olagliga invasion i Ukraina. Vi redogör för FN:s arbete för människorna i det krigsdrabbade landet. 

Läs mer

Civilsamhället viktig röst i FN:s rättighetsarbete

21 mars, 2023 / Nyheter

Frivilligorganisationer har en central roll när FN granskar medlemsländernas efterlevnad av de mänskliga rättigheterna – men många organisationer lever själva under hot. Nästa år förhörs Sverige i FN:s rasdiskrimineringskommitté.

Läs mer

Analys: Global kamp för mänskliga rättigheter – vad kan FN göra?

17 mars, 2023 / Världshorisont

Attackerna mot flickors och kvinnors rättigheter i Iran och Afghanistan sätter ljuset på FN:s möjligheter att agera. FN leder det globala arbetet för jämställdhet – men medlemsländernas agerande avgör om kampen ska bli framgångsrik, konstaterar Pekka Johansson, avdelningschef på Svenska FN-förbundet.

Läs mer

FN behövs för att säkerställa kvinnors och flickors rättigheter

08 mars, 2023 / Nyheter

Den 8 mars firar Svenska FN-förbundet internationella kvinnodagen, en dag som har uppmärksammats internationellt sedan tidigt 1900-tal. Trots stora framsteg för kvinnors rättigheter är ojämställdhet mellan könen vår tids största utmaning.

Läs mer

Auktoritära krafter hotar flickor och kvinnors rättigheter

07 mars, 2023 / Världshorisont

Flickor och kvinnor i låg- och medelinkomstländer möter stora utmaningar och i kriser och konflikter är de särskilt utsatta. Trots det finns det anledning att vara positiv inför framtiden, menar

Läs mer

Kvinnodagen 2023: Pandemi och konflikt bakom sämre kvinnohälsa

06 mars, 2023 / Nyheter

En nyutkommen FN-rapport handlar om hur pandemin och konflikter påverkar kvinnors hälsa. FN-medlemmarna måste verka för att stödet till världens kvinnor och flickor stärks, skriver FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson och företrädare för FN-rörelsen i hela landet inför internationella kvinnodagen den 8 mars.

Läs mer

Kraftigt ökade utmaningar på jämställdhetsområdet när CSW åter hålls i FN:s högkvarter

06 mars, 2023 / Nyheter

Idag måndag den 6 mars börjar CSW67, the Commission on the Status of Women, i FN:s högkvarter i New York. Näst efter generalförsamlingens öppnande är detta det största forumet som

Läs mer

Internationell överenskommelse om haven i hamn

06 mars, 2023 / Nyheter

På lördagskvällen 5 mars 2023 lyckades enighet nås inom FN om en avtalstext som bland annat ska skydda 30 procent av världshaven. Ytterligare ett historiskt arbete har genomförts inom ramen

Läs mer