fbpx
23 september, 2014 /

FN-förbundet på Bok & Bibliotek

Välkommen till FN-familjens monter på Internationella Torget på Bok & Bibliotek 25-28 september. I montern bjuder vi på aktiviteter och presenterar nytt material. Vi har något för alla: barn, ungdomar och vuxna.

Vi hälsar alla barn, ungdomar och vuxna välkomna till FN-montern på Internationella Torget på Bok & Bibliotek. Vi finns en trappa upp i monter H04:21. FN-förbundet bjuder in till tre intressanta programpunkter på Stora Scenen på Internationella Torget.

Torsdag 25/9 kl. 09.15-10.00. FN-frukost på temat Utbildning i den nya utvecklingsagendan. I den svenska politiken är skolan en het fråga. Men var ligger frågan på den nya globala utvecklingsagendan? Vilka insatser behövs för att stärka arbetet med utbildning i världen? Vi bjuder på frukost! Medverkande: Ina Eriksson, internationell sekreterare på Lärarförbundet, Stellan Hyving Arvidsson, ämnesansvarig för utbildning på Sida, och Linda Nordin, generalsekreterare på FN-förbundet. FN-familjen i Sverige inbjuder.

Fredag 26/9 kl. 10.40-11.00  Sveriges arbete med mänskliga rättigheter. Inför MR-rådets granskning av Sverige lämnar FN-förbundet och MR-nätverket in en rapport om Sveriges åtaganden.

Medverkande: Aleksander Gabelic, ordförande FN-förbundet, Thomas Bull, Malmöpolisens hatbrottsgrupp, Sunita Memetovic, jurist med inriktning på romska frågor och Ulrika Rönmark, Ung Minoritet. Moderator: Linda Nordin, generalsekreterare FN-förbundet.

Lördag 27/9 kl. 13.00-13.20  Har du världskoll? Varför tror svenskar att läget i världen är värre än det är? Och vilka framsteg har egentligen skett i världen de senaste åren?

Medverkande: Aleksander Gabelic, ordförande FN-förbundet och Tobias Alfvén, rådgivare UNAIDS och medlem i FN:s expertgrupp för millenniemålen. Moderator: Marika Griehsel, journalist och filmare.

I FN-montern kan du vara med och påverka vilka mål den nya globala utvecklingsagendan ska ha när millenniemålen fasas ut i slutet av 2015. FN har en hemsida: www.myworld2015 där 16 förslag till nya utvecklingsmål presenteras. Där kan du gå in och välja vilka mål du vill ha med i den nya globala utvecklingsagendan. Du kan också komma till FN-montern och lägga dina röster.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Polarisering leder till mer global stress

23 maj, 2024 / Nyheter

FN:s utvecklingsprogram UNDP höll i april en svensk lansering av den årliga rapporten Human development report. 

Läs mer

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer

Över 100 ungdomar samlas för konferens om mångfald och inkludering

26 april, 2024 / Nyheter

I helgen går Svenska FN-förbundets årliga UNg-konferens av stapeln. Syftet är att engagera, informera och uppmuntra ungdomars globala engagemang och tro på FN som central aktör i arbetet för en

Läs mer

“Jag kämpade mot mina föräldrar för att de inte skulle gifta bort mig” 

25 april, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundet bidrar genom projekt Flicka till arbetet för att förebygga barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien. Projektet har haft stora framsteg och flera orter har övergett de båda skadliga traditionerna. Covid-19 och konflikten i norra Etiopien har dock lett till att situationen återigen har förvärrats.  

Läs mer

Unric – europeiskt nav för FN-information 

19 april, 2024 / Nyheter

FN:s regionala informationskontor för Västeuropa, Unric, är en del av FN-sekretariatet. Arni Snaevarr är informatör för de nordiska länderna och arbetar med att sprida information om FN på olika språk.

Läs mer

Stort engagemang i Lunds FN-förening 

12 april, 2024 / Nyheter

Det finns ett stort engagemang i Lunds FN-förening som idag har över hundra medlemmar. Emiline Méry är nyvald ordförande i föreningen som jobbar med FN-frågor i fyra utskott.

Läs mer