fbpx
23 september, 2014 /

FN-förbundet på Bok & Bibliotek

Välkommen till FN-familjens monter på Internationella Torget på Bok & Bibliotek 25-28 september. I montern bjuder vi på aktiviteter och presenterar nytt material. Vi har något för alla: barn, ungdomar och vuxna.

Vi hälsar alla barn, ungdomar och vuxna välkomna till FN-montern på Internationella Torget på Bok & Bibliotek. Vi finns en trappa upp i monter H04:21. FN-förbundet bjuder in till tre intressanta programpunkter på Stora Scenen på Internationella Torget.

Torsdag 25/9 kl. 09.15-10.00. FN-frukost på temat Utbildning i den nya utvecklingsagendan. I den svenska politiken är skolan en het fråga. Men var ligger frågan på den nya globala utvecklingsagendan? Vilka insatser behövs för att stärka arbetet med utbildning i världen? Vi bjuder på frukost! Medverkande: Ina Eriksson, internationell sekreterare på Lärarförbundet, Stellan Hyving Arvidsson, ämnesansvarig för utbildning på Sida, och Linda Nordin, generalsekreterare på FN-förbundet. FN-familjen i Sverige inbjuder.

Fredag 26/9 kl. 10.40-11.00  Sveriges arbete med mänskliga rättigheter. Inför MR-rådets granskning av Sverige lämnar FN-förbundet och MR-nätverket in en rapport om Sveriges åtaganden.

Medverkande: Aleksander Gabelic, ordförande FN-förbundet, Thomas Bull, Malmöpolisens hatbrottsgrupp, Sunita Memetovic, jurist med inriktning på romska frågor och Ulrika Rönmark, Ung Minoritet. Moderator: Linda Nordin, generalsekreterare FN-förbundet.

Lördag 27/9 kl. 13.00-13.20  Har du världskoll? Varför tror svenskar att läget i världen är värre än det är? Och vilka framsteg har egentligen skett i världen de senaste åren?

Medverkande: Aleksander Gabelic, ordförande FN-förbundet och Tobias Alfvén, rådgivare UNAIDS och medlem i FN:s expertgrupp för millenniemålen. Moderator: Marika Griehsel, journalist och filmare.

I FN-montern kan du vara med och påverka vilka mål den nya globala utvecklingsagendan ska ha när millenniemålen fasas ut i slutet av 2015. FN har en hemsida: www.myworld2015 där 16 förslag till nya utvecklingsmål presenteras. Där kan du gå in och välja vilka mål du vill ha med i den nya globala utvecklingsagendan. Du kan också komma till FN-montern och lägga dina röster.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Civilsamhället viktig röst i FN:s rättighetsarbete

21 mars, 2023 / Nyheter

Frivilligorganisationer har en central roll när FN granskar medlemsländernas efterlevnad av de mänskliga rättigheterna – men många organisationer lever själva under hot. Nästa år förhörs Sverige i FN:s rasdiskrimineringskommitté.

Läs mer

Analys: Global kamp för mänskliga rättigheter – vad kan FN göra?

17 mars, 2023 / Världshorisont

Attackerna mot flickors och kvinnors rättigheter i Iran och Afghanistan sätter ljuset på FN:s möjligheter att agera. FN leder det globala arbetet för jämställdhet – men medlemsländernas agerande avgör om kampen ska bli framgångsrik, konstaterar Pekka Johansson, avdelningschef på Svenska FN-förbundet.

Läs mer

FN behövs för att säkerställa kvinnors och flickors rättigheter

08 mars, 2023 / Nyheter

Den 8 mars firar Svenska FN-förbundet internationella kvinnodagen, en dag som har uppmärksammats internationellt sedan tidigt 1900-tal. Trots stora framsteg för kvinnors rättigheter är ojämställdhet mellan könen vår tids största utmaning.

Läs mer

Auktoritära krafter hotar flickor och kvinnors rättigheter

07 mars, 2023 / Världshorisont

Flickor och kvinnor i låg- och medelinkomstländer möter stora utmaningar och i kriser och konflikter är de särskilt utsatta. Trots det finns det anledning att vara positiv inför framtiden, menar

Läs mer

Kvinnodagen 2023: Pandemi och konflikt bakom sämre kvinnohälsa

06 mars, 2023 / Nyheter

En nyutkommen FN-rapport handlar om hur pandemin och konflikter påverkar kvinnors hälsa. FN-medlemmarna måste verka för att stödet till världens kvinnor och flickor stärks, skriver FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson och företrädare för FN-rörelsen i hela landet inför internationella kvinnodagen den 8 mars.

Läs mer

Kraftigt ökade utmaningar på jämställdhetsområdet när CSW åter hålls i FN:s högkvarter

06 mars, 2023 / Nyheter

Idag måndag den 6 mars börjar CSW67, the Commission on the Status of Women, i FN:s högkvarter i New York. Näst efter generalförsamlingens öppnande är detta det största forumet som

Läs mer

Internationell överenskommelse om haven i hamn

06 mars, 2023 / Nyheter

På lördagskvällen 5 mars 2023 lyckades enighet nås inom FN om en avtalstext som bland annat ska skydda 30 procent av världshaven. Ytterligare ett historiskt arbete har genomförts inom ramen

Läs mer

Allt fler restriktioner för flickor och kvinnor i Afghanistan

03 mars, 2023 / Världshorisont

Afghanistan kallas ofta världens farligaste land för kvinnor. Nyligen införde talibanstyret nya restriktioner som ytterligare begränsar kvinnors och flickors fri- och rättigheter. Oron och osäkerheten inför framtiden är stor.

Läs mer

Johan Forsell: Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter prioriteras

28 februari, 2023 / Världshorisont

Moderaten Johan Forssell är bistånds- och utrikeshandelsminister i regeringen Kristersson. Svenska FN-förbundets tidning Världshorisont fick möjlighet att skicka några frågor på temat flickors och kvinnors rättigheter till ministern som svarat skriftligen.

Läs mer